Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Orgán
 
Schůze
 
   
 
 
Roční kalendář

Roční kalendář činností Evropského parlamentu sestavuje Parlament každý rok na návrh Konference předsedů.

Je rozdělen na zasedání a schůze. Kalendář stanoví :
  • 12 čtyřdenních plenárních zasedání ve Štrasburku a 6 dvoudenních doplňujících zasedání v Bruselu,
  • 2 týdny v měsíci pro schůze parlamentních výborů a meziparlamentních delegací,
  • 1 týden v měsíci pro schůze politických skupin,
  • a 4 týdny v roce výhradně určené pro práci a pobyt evropských poslanců v jejich volebních obvodech.
 
Roční kalendář