Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Request for a Hungarian derogation from the VAT Directive regarding temporary workers and school cooperatives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

  Possibility that Hungary may have breached the obligations imposed on the Member States by the Council in relation to Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002695/2015

  'Ghost ship' Blue Sky M

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002661/2015

  Removing barriers to freedom of establishment in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

20-02-2015 P-002643/2015

  Limitation of social housing construction by Commission Decision 2012/21/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D)

20-02-2015 P-002640/2015

  The gas transit agreement between Hungary and Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-02-2015 P-002639/2015

  Use of colourings in 'arancia rossa' juice drinks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

20-02-2015 P-002638/2015

  Violence linked to sports events

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D)

20-02-2015 P-002637/2015

  Guarantee of EU support for the Fehmarn Belt Fixed Link

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

19-02-2015 P-002598/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)