Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Accommodation of refugees in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

03-09-2015 P-012490/2015

  Danger of unnecessary cost increases for Danish real estate loans

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

03-09-2015 P-012477/2015

  Subsidies for relocation of jobs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

03-09-2015 P-012407/2015

  Access to national social security for recognised refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

02-09-2015 P-012319/2015

  Use of the term 'San Marzano' for tomatoes produced in Belgium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

02-09-2015 P-012317/2015

  Levying of wine tax on wine imported into France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-09-2015 P-012313/2015

  National disposal programmes (NaPros) and public participation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

02-09-2015 P-012312/2015

  Prospects of entering into parallel agreements on Europol and Eurojust

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

02-09-2015 P-012311/2015

EU konference investorů a dárců na podporu hospodářského rozvoje Ukrajiny

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Miroslav Poche (S&D)

02-09-2015 P-012310/2015

Udržitelnost systémů zdravotní péče v Evropě: budoucí výzvy

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Philippe De Backer, za skupinu ALDE

02-09-2015 O-000095/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)