Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Účast osob se zdravotním postižením v evropských volbách

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cecilia Wikström, za Petiční výbor

21-03-2018 O-000033/2018

  Equivalence agreement with the US on organic farming

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Häusling (Verts/ALE)

20-03-2018 P-001708/2018

  Non-conformity of meat exports within Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mihai Ţurcanu (PPE)

20-03-2018 P-001704/2018

  Opinion 2/15 of 16 May 2017 of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and its legal implications on both the agreements with Singapore and Japan and the Council's voting methods

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

20-03-2018 P-001694/2018

  Cambridge Analytica - manipulation of the personal data of EU citizens and connections to political parties in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

20-03-2018 P-001683/2018

  The second Brazilian poultry meat scandal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

19-03-2018 P-001647/2018

  VP/HR - Turkey's territorial pretentions vis-à-vis neighbouring countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

19-03-2018 P-001635/2018

  Delays in payment by public authorities and debt assignment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimiliano Salini (PPE)

19-03-2018 P-001634/2018

  Business restrictions in Malta on a geographical basis by e-commerce companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

19-03-2018 P-001633/2018

Článek 13 návrhu týkajícího se autorského práva

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

19-03-2018 P-001632/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)