Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  TTIP - costs of conducting negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-11-2014 P-009737/2014

  Fisheries partnership agreement with the Republic of Cape Verde

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

26-11-2014 P-009685/2014

  Discrimination in allowing access to the Italian market for cold smoked salmon products originating in other countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

24-11-2014 P-009646/2014

  Internet access in rural Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

24-11-2014 P-009645/2014

  Shortcomings in the approval procedure for new biocides

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

24-11-2014 P-009625/2014

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  Unveiling of German road toll scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

20-11-2014 P-009545/2014

  Help for the people of Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

20-11-2014 P-009525/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

20-11-2014 O-000090/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)