Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Fishing rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joachim Zeller (PPE)

30-03-2015 P-004900/2015

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) - lidské zdroje nezbytné k plnění jejího zákonného pověření monitorovat velkoobchodní trhy s energií

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Jerzy Buzek, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

27-03-2015 O-000028/2015

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Products of modern agricultural technology (MAT)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE), Norbert Erdős (PPE)

26-03-2015 P-004803/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

  Anti-dumping investigation into exports of grain-oriented electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

25-03-2015 P-004636/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)