Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

  Directive 2004/48/EC and its implementation in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerard Batten (EFDD)

20-07-2016 P-005998/2016

  Loi Macron

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

20-07-2016 P-005990/2016

  Bilateral arrangement between Croatia and Italy to safeguard fish stocks in the Jabuka Pit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ruža Tomašić (ECR)

20-07-2016 P-005987/2016

  VP/HR - Situation in Kashmir

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Amjad Bashir (ECR)

20-07-2016 P-005986/2016

  Introduction of 'social tax' in France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)