Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Assessment of the consequences of the United Kingdom leaving the European Union (Brexit)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nadine Morano (PPE)

30-05-2016 P-004355/2016

  Reopening of grooved razor shell fisheries within 0.3 nautical miles of the Italian coast

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

30-05-2016 P-004344/2016

  Non-hormone-fed beef in Mercosur trade offer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

27-05-2016 P-004263/2016

  Bialowieza Forest, Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

27-05-2016 P-004262/2016

  European funding for measures to tackle the refugee problem

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikos Androulakis (S&D)

26-05-2016 P-004232/2016

  Floating hotspots

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

26-05-2016 P-004213/2016

  VP/HR - EU measures to end Turkish encroachments on its external borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

26-05-2016 P-004212/2016

Kosmická průmyslová politika EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, za skupinu PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, za skupinu S&D
Evžen Tošenovský, za skupinu ECR
Dominique Riquet, za skupinu ALDE

26-05-2016 O-000084/2016

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)