Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Microplastic filters in washing machines

Question for written answer P-001435/2019
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

20-03-2019 P-001435/2019

  Rules issued by the Independent Authority for Public Revenue (IAPR) threatening the production of the Greek spirits tsikoudia and tsipouro

Question for written answer P-001434/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

20-03-2019 P-001434/2019

  WiFi4EU - implementation and timetable

Question for written answer P-001428/2019
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

20-03-2019 P-001428/2019

  Annulment of the decision concerning the illegitimate nature of the intervention by the Inter-bank Fund to assist Tercas

Question for written answer P-001421/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (ENF)

20-03-2019 P-001421/2019

  Status of cannabis and its derivatives

Question for written answer P-001420/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

20-03-2019 P-001420/2019

  Emergency aid for Mozambique and other countries affected by Cyclone Idai

Question for written answer P-001411/2019
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

19-03-2019 P-001411/2019

  Merger of the Nidec group with Embraco - sale of the Nidec plant in Fürstenfeld

Question for written answer P-001401/2019
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

19-03-2019 P-001401/2019

  Refusal to let refugees disembark at EU ports

Question for written answer P-001400/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

19-03-2019 P-001400/2019

  State aid investigation into Madeira Free Zone

Question for written answer P-001393/2019
to the Commission
Rule 130
Markus Ferber (PPE)

19-03-2019 P-001393/2019

  Directive on genetically modified organisms

Question for written answer P-001392/2019
to the Commission
Rule 130
James Nicholson (ECR)

19-03-2019 P-001392/2019

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)