Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Financing the CatCh programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

21-02-2017 P-001166/2017

  Definition of the proportionality principle for the purposes of Regulations (EC) Nos 796/2004 and 1122/2009

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

21-02-2017 P-001146/2017

  State of play in development of the Mediterranean Corridor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

21-02-2017 P-001140/2017

  Cadmium limits for phosphate fertilisers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

20-02-2017 P-001120/2017

  Labelling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

20-02-2017 P-001114/2017

  Teacher training requirements in Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

20-02-2017 P-001113/2017

  The Guatemalan potato moth

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)

20-02-2017 P-001112/2017

  Cartel formation between airlines flying to Madeira --- TAP and easyJet

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-02-2017 P-001102/2017

  Anti-competitive effects of common ownership by large institutional investors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Theurer (ALDE)

17-02-2017 P-001097/2017

  15 % cap on the dispatching of generation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

16-02-2017 P-001096/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)