Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Provádění čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a čl. 8 odst. 3 směrnice o právech spotřebitelů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Evelyne Gebhardt, za skupinu S&D

19-05-2015 O-000059/2015

  Checks on animals and animal products at EU external border crossing-points

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-05-2015 P-007860/2015

  EFSI at the expense of European university research

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

18-05-2015 P-007843/2015

  VP/HR - Rohingya and white cards in Burma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

18-05-2015 P-007832/2015

Google

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Petr Mach (EFDD)

13-05-2015 P-007795/2015

  Inconsistency with the objective of the Baltic Multiannual Plan and the Basic Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

13-05-2015 P-007793/2015

  Savings due to the United Kingdom's rebate on its national contributions to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

13-05-2015 P-007792/2015

Monitorovací systém strukturálních fondů

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Miroslav Poche (S&D)

13-05-2015 P-007791/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)