Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  VP/HR - Closure of NGOs in Kenya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)

15-08-2017 P-005200/2017

  Fipronil: inadequate exchange of food safety alerts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

14-08-2017 P-005198/2017

  H5N8 HPAI confirmed in a dead wild mute swan in Norfolk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

11-08-2017 P-005197/2017

  Advisory Council recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-08-2017 E-005196/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 E-005195/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 P-005194/2017

  Review of the Privacy Shield

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005193/2017

  Promotion of tourism in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005191/2017

  Progress made with the implementation of the second 'Single European Sky' legislative package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005190/2017

  European Globalisation Adjustment Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005189/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)