Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

Konference v Addis Abebě a inovativní financování rozvoje

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, za skupinu ALDE

01-07-2015 O-000087/2015

Inovační financování rozvoje

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Davor Ivo Stier, za skupinu PPE

01-07-2015 O-000086/2015

  Fences and the Schengen border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

30-06-2015 P-010654/2015

  European Progress Microfinance Facility - Information on intermediaries in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

30-06-2015 P-010636/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)