Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Living conditions in the Moria refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

16-01-2017 P-000199/2017

  Sale by Spain of armaments to Saudi Arabia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

16-01-2017 P-000198/2017

  Anti-corruption measures in CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

16-01-2017 P-000197/2017

  Digital security technologies in the European institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Iturgaiz (PPE)

16-01-2017 P-000196/2017

  Flights to Menorca

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000183/2017

  Fresh act of provocation by Turkey vis-à-vis Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

13-01-2017 P-000173/2017

  Situation in refugee camps and reception centres in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elly Schlein (S&D)

13-01-2017 P-000172/2017

  Slovenia threatens to create difficulties for tourists travelling to Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

13-01-2017 P-000171/2017

  Impact of visa policy applied in respect of the USA on the EU's tourism sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Škrlec (Verts/ALE)

13-01-2017 P-000164/2017

  VP/HR - Persisting critical situation in Guerguerat following Morocco's ceasefire violation in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000159/2017

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)