Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  EU Customs Union in trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-12-2014 P-010913/2014

  CII conference organised in Riva del Garda by OLAF - follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

17-12-2014 P-010912/2014

  Dismissals in the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

17-12-2014 P-010876/2014

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Clarifications regarding the arrest of Giulietto Chiesa in Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

16-12-2014 P-010842/2014

  Draft Waste Act of the Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

16-12-2014 P-010819/2014

  Impact on transport sector of minimum wage law in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andor Deli (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

16-12-2014 P-010809/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

Oslava 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, za skupinu ALDE

16-12-2014 O-000097/2014

Oslava 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, za skupinu ALDE

16-12-2014 O-000096/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)