Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení (článek 115).
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání (článek 116).
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou (článek 117).
 
/
 
 
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější otázky
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Datum :16-04-2014

Číslo :

P-004853/2014

Dokumenty :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Datum :15-04-2014

Číslo :

P-004791/2014

Dokumenty :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Datum :14-04-2014

Číslo :

P-004637/2014

Dokumenty :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Datum :11-04-2014

Číslo :

P-004581/2014

Dokumenty :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Datum :11-04-2014

Číslo :

P-004580/2014

Dokumenty :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Datum :11-04-2014

Číslo :

P-004579/2014

Dokumenty :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Datum :11-04-2014

Číslo :

P-004574/2014

Dokumenty :

Konec projektu Dolceta

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Zuzana Roithová (PPE)

Datum :11-04-2014

Číslo :

P-004562/2014

Dokumenty :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Datum :10-04-2014

Číslo :

E-004511/2014

Dokumenty :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Datum :10-04-2014

Číslo :

E-004510/2014
Sdělení