Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Return decisions and removal measures: to be registered in SIS or Eurodac?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

23-08-2016 P-006280/2016

  EU action to support bereaved parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

23-08-2016 P-006279/2016

  System to support renewable energy sources

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

23-08-2016 P-006278/2016

  EU horticultural production and competitiveness of the sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

22-08-2016 P-006266/2016

  Intellectual property and enforcement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

19-08-2016 P-006264/2016

  Human rights situation in Turkey and its impact on negotiations with the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

18-08-2016 P-006263/2016

  VAT exemption on electric and hybrid electric vehicles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

18-08-2016 P-006258/2016

Bezvízový styk s Tureckem

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Petr Mach (EFDD)

16-08-2016 P-006249/2016

  Revocation of permission by the Turkish Government concerning the historic Monastery of the Virgin Mary 'Soumela' [Moni Panagias Soumela]

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikos Androulakis (S&D)

12-08-2016 E-006243/2016

  European Structural and Investment Funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Hudghton (Verts/ALE)

11-08-2016 E-006242/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)