Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Education

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iveta Grigule (NI)

19-11-2014 E-009119/2014

  'Luxembourg Leaks' and the fight against tax evasion

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

18-11-2014 P-009432/2014

  VP/HR - EU aid for reconstruction of Gaza

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

18-11-2014 P-009428/2014

  New outbreak of bird flu in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

18-11-2014 P-009415/2014

  VP/HR - Investigation into the shooting down of Flight MH17

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elisabetta Gardini (PPE)

18-11-2014 P-009386/2014

  Illegal rates of VAT levied on e-books by Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Coburn (EFDD)

18-11-2014 P-009384/2014

  Anti-discrimination directive

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009378/2014

  Measures the Commission will take to ensure the highest degree of protection for the ultra-deep water ecosystems in Fuerteventura and Lanzarote

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-11-2014 P-009377/2014

  Avian influenza variant H5N8

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

17-11-2014 P-009366/2014

  Cross-national trade by SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-11-2014 P-009365/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)