Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Source code for diesel tests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

06-10-2015 P-013505/2015

  European Investment Bank loans for former Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

06-10-2015 P-013504/2015

  Information on the movement of industrial waste from Apulia to Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

02-10-2015 P-013466/2015

  Vine-growing sector: Xylella fastidiosa and HWT (hot water treatment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR)

02-10-2015 P-013465/2015

  Regarding the French ban on BPA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

02-10-2015 P-013464/2015

  Threats for Central and Eastern European countries arising from the signature of an agreement on the construction of the Nord Stream 2 pipeline in Vladivostok

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

02-10-2015 P-013463/2015

  Higher debts in the Stability and Growth Pact

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

02-10-2015 P-013460/2015

  Manipulation of replies to written questions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

02-10-2015 P-013438/2015

  VP/HR - Problems in supplying childhood vaccines in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

02-10-2015 P-013437/2015

  Temporary reintroduction of border controls at internal borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

01-10-2015 P-013409/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)