Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Emergency aid in light of Brexit

Question for written answer P-000126/2019
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

11-01-2019 P-000126/2019

  Compliance check in land registry case C-601/10

Question for written answer P-000107/2019
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

10-01-2019 P-000107/2019

  The EU's position on the Irish Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018

Question for written answer P-000081/2019
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

09-01-2019 P-000081/2019

  Dangerous publications on paying Greek stockbreeders to abandon production

Question for written answer P-000066/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

09-01-2019 P-000066/2019

  Reduced allowances for non-resident children of EU citizens working in Austria

Question for written answer P-000037/2019
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

08-01-2019 P-000037/2019

  Migrants and human rights violations

Question for written answer P-000018/2019
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

07-01-2019 P-000018/2019

  Massive inconvenience suffered by Greek passengers on a Ryanair flight

Question for written answer P-000017/2019
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

07-01-2019 P-000017/2019

Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000001/2019
Komisi
článek 128 jednacího řádu
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

07-01-2019 O-000001/2019

  Calabria regional operational programme (ROP) 2014-2020: spending targets and automatic decommitment

Question for written answer P-000007/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

04-01-2019 P-000007/2019

  Prevention of much-needed boosting of Frontex numbers by certain Member States

Question for written answer P-000006/2019
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

04-01-2019 P-000006/2019

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)