Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Role of NGOs in the migratory flows of the Central Mediterranea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Marco Valli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD)

25-04-2017 P-002883/2017

  Sale and nationalisation of the Portuguese bank Novo Banco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

25-04-2017 P-002865/2017

  Competitive neutrality on the housing market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

25-04-2017 P-002864/2017

  Cadmium pollution at Roșia Montană, Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

25-04-2017 P-002862/2017

  Forced labour performed by North Koreans in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

24-04-2017 P-002851/2017

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

  Imports into the EU of rice from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)