Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

17-09-2018 O-000102/2018

Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, za skupinu GUE/NGL

13-09-2018 O-000100/2018

Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, za skupinu GUE/NGL

13-09-2018 O-000099/2018

  Unjustified removal of children from their parents in Norway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

12-09-2018 P-004624/2018

  Preliminary list of sectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

12-09-2018 P-004621/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

  Italy's infringement of EU tax rules for recreational boats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renaud Muselier (PPE)

12-09-2018 P-004615/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)