Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Annulment of the regulation on the energy labelling of vacuum cleaners

Question for written answer P-005751/2018
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

13-11-2018 P-005751/2018

  Enforcing entitlements arising from EU law

Question for written answer P-005746/2018
to the Commission
Rule 130
Pál Csáky (PPE)

13-11-2018 P-005746/2018

Sdílená ekonomika a turismus

Otázka k písemnému zodpovězení P-005722/2018
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

12-11-2018 P-005722/2018

  RLAH and the sustainability mechanism in the roaming regulation

Question for written answer P-005718/2018
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE)

12-11-2018 P-005718/2018

  African swine fever and request for a ban on cross-border transport of wild boars

Question for written answer P-005707/2018
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

10-11-2018 P-005707/2018

  Gambling

Question for written answer P-005703/2018
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)