Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  VP/HR - Right of Members of the European Parliament to visit prisoners in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

01-12-2016 P-009144/2016

  Health risks posed by rubber granulate in artificial grass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

30-11-2016 P-009106/2016

  Insects as human food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mireille D'Ornano (ENF)

30-11-2016 P-009015/2016

  Pricing of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

30-11-2016 P-008962/2016

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PACs) in rubber granulate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

30-11-2016 P-008961/2016

  Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

30-11-2016 P-008949/2016

  Container losses at sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

29-11-2016 P-008916/2016

  Impact assessment prior to the entry into force of CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

29-11-2016 P-008888/2016

Biologické pesticidy představující nízké riziko

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

29-11-2016 O-000147/2016

  Allocation of Structural Funds in the Region of Central Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE), Iskra Mihaylova (ALDE)

28-11-2016 P-008866/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)