Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Regulation of vulture funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

16-05-2018 P-002621/2018

Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

16-05-2018 O-000049/2018

Technologie distribuovaných účetních knih a blockchainy: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Eva Kaili, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

16-05-2018 O-000048/2018

Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Roberto Gualtieri, za Hospodářský a měnový výbor

16-05-2018 O-000047/2018

  Biodegradable and compostable plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-05-2018 P-002594/2018

  Removing the Bahamas from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

15-05-2018 P-002576/2018

  VP/HR - Dozens of Palestinians killed by Israeli forces on the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

15-05-2018 P-002575/2018

  VP/HR - Latest indiscriminate slaughter of Palestinians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

14-05-2018 P-002574/2018

  VP/HR - Detention of Amal Fathy in Egypt

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brando Benifei (S&D), Isabella De Monte (S&D)

14-05-2018 P-002573/2018

  Teachers in Spain and violation of minors' rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

14-05-2018 P-002558/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)