Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

17-07-2018 P-003995/2018

  Effects of alcohol consumption on tourism, flight safety and passenger rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

17-07-2018 P-003981/2018

  Târgu Mureș-Iași-Ungheni motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

16-07-2018 P-003931/2018

  Private distillate production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-07-2018 P-003926/2018

  CAP Budget cuts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-07-2018 P-003918/2018

Přístup pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

13-07-2018 O-000081/2018

Přístup pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

13-07-2018 O-000080/2018

  Measures to stop culling of sheep and goats in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

12-07-2018 P-003885/2018

  Tuscan geothermal power plants - Answer to question P-003021/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Laura Agea (EFDD)

12-07-2018 P-003862/2018

  Vehicle recalls by Daimler and other car manufacturers in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

12-07-2018 P-003856/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)