Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  EU authorisation for three GMO maize crops (DuPont Pioneer 1507, Syngenta Bt11, Monsanto MON810)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

22-06-2017 P-004159/2017

Lov velryb v Norsku

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

22-06-2017 O-000058/2017

  EU funds in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

21-06-2017 P-004134/2017

  Removal of micronised and ultra-micronised palmitoylethanolamide products from the category of foods for special medical purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

21-06-2017 P-004129/2017

  IED Article 75 Committee vote on BAT Conclusions for LCPs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter Kouroumbashev (S&D)

21-06-2017 P-004122/2017

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

  Compliance of flood risk management plan (FRMP) for the Po river basin district with EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

21-06-2017 P-004120/2017

  VP/HR - Qatar-Gulf diplomatic crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Spanish Government informs Commission of the state of reservoirs in the headwaters of the River Tagus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

20-06-2017 P-004101/2017

  Question to the Commission on macro-regional strategies and involvement of civil society

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004097/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)