Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Infringement of Community rules regarding the projected Spinetta Marengo landfill (Alessandria)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

12-09-2014 P-006885/2014

  Protection of European aid workers in dangerous areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

12-09-2014 P-006873/2014

  The outbreak of the Ebola viral disease in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

12-09-2014 P-006872/2014

  Desirability of a free trade agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

12-09-2014 P-006871/2014

  VP/HR - Situation of the Yazidis in northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

12-09-2014 P-006870/2014

  Suspension of aid to compensate the Russian import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

11-09-2014 P-006842/2014

  Danish RUT register and Poland's approach to the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

11-09-2014 P-006801/2014

  Rail network closures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

10-09-2014 P-006798/2014

VP/HR - Implikace summitu NATO na bezpečnostní politiku EU

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Jan Zahradil (ECR)

10-09-2014 P-006797/2014

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)