Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

30-07-2014 P-006166/2014

  Delivery of EU funds to the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Howitt (S&D)

29-07-2014 P-006161/2014

  Follow-up to Written Question E-002894 on 'Implementation of EU guidelines on the eligibility of Israeli entities for EU grants, prizes and financial instruments'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

29-07-2014 P-006160/2014

  Resumption of the building of Europe's Pelješac Bridge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

28-07-2014 P-006136/2014

  Pensions in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

28-07-2014 P-006135/2014

  Implementation of EU law in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

28-07-2014 P-006134/2014

  Quality of traineeships in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

25-07-2014 E-006102/2014

  Restrictions on free movement of goods at the Spanish-French border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 E-006101/2014

  Possible fraud in relation to public funds in Andalusia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 P-006100/2014

  Migratory flows to Italian coastal areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Michela Giuffrida (S&D)

25-07-2014 E-006099/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)