Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iratxe García Pérez, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

28-01-2015 O-000003/2015

  Transport of invertebrates - problems with application of the Regulati

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Riquet (ALDE)

27-01-2015 P-001065/2015

  EU emergency response to Malawi floods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alyn Smith (Verts/ALE)

27-01-2015 P-001064/2015

  Charging of road tolls at EU level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Maeijer (NI)

26-01-2015 P-001056/2015

  No passing on to pump prices of the fall in crude oil prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

26-01-2015 P-001038/2015

  Changes to CAP implementation procedures in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

26-01-2015 P-001037/2015

  New minimum wage rules in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrzej Grzyb (PPE)

26-01-2015 P-001036/2015

Dopady německého zákona o minimální mzdě na české podniky

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Martina Dlabajová (ALDE), Dita Charanzová (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička (ALDE)

26-01-2015 P-001035/2015

  Reviving the idea of creating a European system for the detection of networks that finance terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

26-01-2015 P-001000/2015

Tradiční české zabijačky

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Jiří Pospíšil (PPE)

26-01-2015 P-000999/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)