Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Car taxes in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antanas Guoga (PPE)

14-12-2017 P-007738/2017

  Ryanair pilots' right to strike

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniela Aiuto (EFDD)

14-12-2017 P-007736/2017

  Ryanair threatening the right to strike

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimo Paolucci (S&D)

14-12-2017 P-007735/2017

  Mediterranean swordfish and ICCAT recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renata Briano (S&D)

14-12-2017 P-007734/2017

  Potential infringement of EU law in connection with the construction and operation of hydroelectric power stations in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

13-12-2017 P-007666/2017

  Long-standing and illegal hazardous waste deposit in Kiskunhalas, Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

13-12-2017 P-007665/2017

  Cane sugar and current free trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

13-12-2017 P-007664/2017

  Swordfish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

13-12-2017 P-007654/2017

  Declaration of interests by Professor Walter Ricciardi, President of the Italian National Institute of Health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

12-12-2017 P-007634/2017

  Salmonella-contaminated baby formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-12-2017 P-007626/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)