Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Italian marines held in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006297/2014

  Issue of Italian marines and the fight against international piracy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006296/2014

  Humanitarian crisis in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006295/2014

  Support measures for farmers and horticulturalists harmed by embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

12-08-2014 E-006294/2014

  Commissioner Damanaki's blog

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

12-08-2014 E-006293/2014

  Civil Drones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

12-08-2014 E-006292/2014

  Iraq's largest dam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006291/2014

  Military satellites in the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006290/2014

  Uniform driving licence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006289/2014

  Statistics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006288/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)