Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Forced labour and human trafficking in Europe

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

06-04-2018 E-002016/2018

  Third-country postal services and terminal dues

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Henna Virkkunen (PPE), Lucy Anderson (S&D)

06-04-2018 P-002015/2018

  International transhumance in apiculture

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

06-04-2018 E-002014/2018

  Multi-fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE)

06-04-2018 E-002013/2018

  Pakistan GSP+ meetings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Stuart Agnew (EFDD)

05-04-2018 E-002012/2018

  How to tackle cyber risks in the EU financial markets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

05-04-2018 E-002011/2018

  Effectiveness of agricultural subsidies in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

05-04-2018 E-002010/2018

  Creation of a new alliance between purchasing bodies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

05-04-2018 E-002009/2018

  Need for regulations and standards in the field of artificial intelligence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mady Delvaux (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Eva Kaili (S&D)

05-04-2018 P-002008/2018

  The importance of protecting the wood sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christelle Lechevalier (ENF)

05-04-2018 E-002007/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)