Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Member State territories that are not part of the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

12-07-2016 P-005711/2016

  Protection of property

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Marusik (ENF)

12-07-2016 P-005679/2016

  Effects of phasing out the T2M form in the fisheries sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

12-07-2016 P-005678/2016

  EU position on synthetic biology in the framework of the Convention on Biological Diversity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Häusling (Verts/ALE)

12-07-2016 P-005677/2016

  WIND-H3G merger and new fourth mobile operator in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Borrelli (EFDD)

12-07-2016 P-005676/2016

  Communications between DG Regio and UK managing and/or local authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

12-07-2016 P-005640/2016

Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Giovanni La Via, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Peter Liese, za skupinu PPE
Jo Leinen, za skupinu S&D
Julie Girling, za skupinu ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, za skupinu ALDE
Estefanía Torres Martínez, za skupinu GUE/NGL
Bas Eickhout, za skupinu Verts/ALE
Marco Affronte, za skupinu EFDD

12-07-2016 O-000104/2016

  Derogation from EFF 2007-2013 financial reporting for work already completed

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

11-07-2016 P-005618/2016

  Aviation and public health - implementation of Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2016 P-005607/2016

  Endocrine disruptor criteria - Hazard-based criteria?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

08-07-2016 E-005606/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)