Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Directive 98/5/EC and working in conjunction with a local lawyer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

09-04-2015 P-005635/2015

Závazky členských států EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

09-04-2015 O-000036/2015

Závazky členských států EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

09-04-2015 O-000035/2015

  Subsidies to Spain to curb illegal immigration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

08-04-2015 P-005568/2015

  Documents required for a full analysis of the Gino Lisa case

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Matera (PPE)

08-04-2015 P-005567/2015

  Compatibility with EU legislation of amendments to Greece's income tax code

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emil Radev (PPE)

08-04-2015 P-005559/2015

  Infringement proceedings relating to landholding policy in the new Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

08-04-2015 P-005558/2015

  Spanish failure to submit monthly reports regarding Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

08-04-2015 P-005557/2015

  Legitimacy of hunting calendars in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renata Briano (S&D)

08-04-2015 P-005529/2015

  Increase in the number of judges at the Court of Justice

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marie-Christine Boutonnet (NI), Gilles Lebreton (NI)

08-04-2015 P-005528/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)