Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Operation Mos Maiorum

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

10-10-2014 P-007825/2014

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Stanisław Ożóg (ECR), Beata Gosiewska (ECR), Marek Jurek (ECR), Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Bolesław G. Piecha (ECR), Andrzej Duda (ECR)

10-10-2014 E-007824/2014

  Closure of ferry routes between UK and Scandinavia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007823/2014

  Tempa Rossa project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Ivan Jakovčić (ALDE), Davor Škrlec (Verts/ALE), Elena Gentile (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Barbara Matera (PPE)

10-10-2014 P-007822/2014

Společná policejní operace "Mos Maiorum"

Otázka k písemnému zodpovězení
Radě
článek 130 jednacího řádu
Jan Keller (S&D)

10-10-2014 P-007821/2014

  VP/HR - Case of Ayatollah Boroujerdi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marietje Schaake (ALDE)

10-10-2014 E-007820/2014

  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Kölmel (ECR)

10-10-2014 E-007819/2014

  Mid-term review of the CAP 2014-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

10-10-2014 P-007818/2014

  Strengthening the institutions of Lebanon: a pressing need in a troubled region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

10-10-2014 P-007817/2014

  Milan employment summit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-10-2014 P-007816/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)