Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Protecting the steel industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

09-09-2016 E-006817/2016

  Purchase by the authorities of leaked information for investigation purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

09-09-2016 E-006816/2016

Evropská solidarita a požáry v jižní Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Enrique Calvet Chambon (ALDE), José Inácio Faria (ALDE), Curzio Maltese (GUE/NGL), António Marinho e Pinto (ALDE), Marisa Matias (GUE/NGL), Norica Nicolai (ALDE), Pavel Poc (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Carlos Zorrinho (S&D), Milan Zver (PPE)

09-09-2016 E-006815/2016

  Information on the procedure 'Examples of incorrect application of Article 6(2)(3) and (4) of the Habitats Directive' - offshore wind farm, Gulf of Gela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

09-09-2016 E-006814/2016

  Political developments in Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jean-Luc Schaffhauser (ENF)

09-09-2016 E-006813/2016

  Political situation in Libya

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jean-Luc Schaffhauser (ENF)

09-09-2016 E-006812/2016

  Groups established in Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean-Luc Schaffhauser (ENF)

09-09-2016 E-006811/2016

  Future for geographical indications on British products after the UK leaves the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

09-09-2016 E-006809/2016

  VP/HR - Worrying situation in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

09-09-2016 E-006808/2016

  Follow-up on the use of illegal defeat devices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

09-09-2016 P-006807/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)