Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  EMODE - a new, user-friendly, scientific species assessment system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

14-11-2014 E-009291/2014

  Conflict minerals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009290/2014

  Boko Haram

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009289/2014

  Central and individual sources of heating

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

14-11-2014 E-009287/2014

  Deregulation of the sugar market in Europe on 1 October 2017

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI), Mireille D'Ornano (NI), Jean-François Jalkh (NI), Philippe Loiseau (NI), Edouard Ferrand (NI)

14-11-2014 E-009286/2014

  Modernisation of Convention 108 of the Council of Europe on the protection of personal data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D)

14-11-2014 E-009285/2014

  Return of jihadists going to fight in the Middle East

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009284/2014

  Compliance with European rules on laying hens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009283/2014

  Dumping of solar panels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009282/2014

  Protecting island regions in European maritime transport programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009280/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)