Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Nepřímé zneužití finančních prostředků EU k terorismu

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)

07-04-2017 E-002591/2017

Vyšetřování energetických kauz na Slovensku

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)

07-04-2017 E-002590/2017

  VP/HR - LGBT rights in Chechnya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Moraes (S&D)

07-04-2017 E-002589/2017

  NER 300

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR), Davor Škrlec (Verts/ALE)

07-04-2017 E-002588/2017

  NER 300

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Davor Škrlec (Verts/ALE)

07-04-2017 E-002587/2017

  Pederobba cement works

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Borrelli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD)

06-04-2017 E-002586/2017

  Abuse of climate loopholes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miriam Dalli (S&D)

06-04-2017 E-002585/2017

  Antibiotic resistance in children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miriam Dalli (S&D)

06-04-2017 E-002584/2017

  Measles outbreak across Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miriam Dalli (S&D)

06-04-2017 E-002583/2017

  VP/HR - Links between the construction of illegal Israeli settlements in the West Bank and French banks and insurers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

06-04-2017 E-002582/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)