Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Italian railways - high-speed train service

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zanni (EFDD), Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD)

16-06-2016 E-004915/2016

  Discriminatory tax treatment of similar rights acquired in two different countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Romana Tomc (PPE)

16-06-2016 E-004914/2016

  VP/HR - Anti-terrorism law in China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

16-06-2016 E-004913/2016

  Additional security services: ensuring fair competition on the Italian market and uniform certifications across Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

16-06-2016 E-004912/2016

  Climate-smart agriculture

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jasenko Selimovic (ALDE)

16-06-2016 E-004910/2016

  Private copying levies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cecilia Wikström (ALDE)

16-06-2016 E-004909/2016

  Failure to respect the Council of Europe recommendation on force-feeding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Durand (Verts/ALE)

16-06-2016 E-004908/2016

  Alignment of tax for start-ups with standard rates of corporate taxation in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

16-06-2016 E-004906/2016

  Investments in RES

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theodoros Zagorakis (PPE)

16-06-2016 E-004905/2016

  VP/HR - On threats to suspend the EU-Turkey Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)

16-06-2016 E-004904/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)