Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení (článek 115).
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání (článek 116).
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou (článek 117).
 
/
 
 
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější otázky
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

  • 1k

  VP/HR - Level of implementation of the EU guidelines on the promotion of compliance with international humanitarian law (training)

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvador Sedó i Alabart (PPE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004213/2014

Dokumenty :

  Veterinary drug Diclofenac and EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004212/2014

Dokumenty :

  Trade secrets

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Lara Comi (PPE), Andreas Schwab (PPE), Marielle Gallo (PPE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004211/2014

Dokumenty :

  Proper implementation of the third energy package

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paul Rübig (PPE), Angelika Niebler (PPE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004210/2014

Dokumenty :

  EU-Colombia / Peru Free Trade Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004209/2014

Dokumenty :

  EU employment and social situation

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvador Sedó i Alabart (PPE)

Datum :04-04-2014

Číslo :

E-004207/2014

Dokumenty :

  Definition of sexual and reproductive health rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claudette Abela Baldacchino (S&D)

Datum :04-04-2014

Číslo :

P-004206/2014

Dokumenty :

  Creation of the Asylum and Migration Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Dimitar Stoyanov (NI)

Datum :03-04-2014

Číslo :

P-004205/2014

Dokumenty :

  DG EMPL audit accuses the Polish Foundation for Science of procurement irregularities

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Zbigniew Zaleski (PPE), Jerzy Buzek (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Jacek Protasiewicz (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE)

Datum :03-04-2014

Číslo :

E-004204/2014

Dokumenty :

  Erdoğan's decision to ignore a Constitutional Court judgment; continued blocking of Twitter

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Laurence J.A.J. Stassen (NI)

Datum :03-04-2014

Číslo :

E-004203/2014
Sdělení