Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Navantia floating wharf in Ferrol estuary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-07-2014 E-005745/2014

  VP/HR - Lethal offensive by Israel in Palestine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

11-07-2014 P-005743/2014

  Guaranteed free movement of goods in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

11-07-2014 P-005742/2014

  EU Military Staff and ACSA

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Geoffrey Van Orden (ECR)

11-07-2014 P-005741/2014

  Clarification concerning the funding and purpose of a camp in Zhdanivka, Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005740/2014

  Worsening state of the Portuguese National Health Service - impact of the EU guidelines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005739/2014

  Pilot project to support small-scale fishing: level of implementation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005738/2014

  State of play in case SA.35546 (2013/C) - Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (ENVC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005737/2014

  Increase in SIAE 'fair compensation' and single European market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

11-07-2014 E-005736/2014

  Competition issues in the cultural and entertainment industries - stakeholders' concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005735/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)