Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Minimum number of in-calf cows required for suckler cow premium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

09-10-2014 E-007807/2014

  'Mos Maiorum' joint operation and role played by Frontex

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Silvia Costa (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Elly Schlein (S&D), Patrizia Toia (S&D)

09-10-2014 E-007806/2014

  Administration of EU funding by Calabria Regional Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), David Borrelli (EFDD), Marco Valli (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

09-10-2014 E-007805/2014

  Effects of the US Cuban embargo legislation on persons in the EU and non-compliance with Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sabine Lösing (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007804/2014

  Mail order bride agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007803/2014

  Large-scale racist raid: criteria for mass detentions, appearance before the European Parliament, possible mass expulsions and violation of international law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007802/2014

  Large-scale racist raid: criteria for mass detentions, appearance before the European Parliament, possible mass expulsions and violation of international law

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007801/2014

  EBI participation in the Castor project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007800/2014

  Unemployment register in Castilla-La Mancha

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007799/2014

  Rights of cross-border workers in Ceuta and Melilla

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007798/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)