Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Amending the guidelines for State aid in the fisheries sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis-Joseph Manscour (S&D)

30-11-2017 P-007419/2017

  TAP: failure to comply with Commission decision C (2013) 2949 and exemption from the third party access rules in respect of the third energy package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimo Paolucci (S&D)

30-11-2017 P-007411/2017

  Vested and conflicting interests in climate policy

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Max Andersson (Verts/ALE)

30-11-2017 P-007408/2017

  Cooperation among security authorities in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

30-11-2017 P-007407/2017

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Max Andersson (Verts/ALE), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE)

30-11-2017 P-007397/2017

  Disability benefits and fundamental rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Beňová (S&D)

30-11-2017 P-007380/2017

  Transport of live animals to non-EU countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

30-11-2017 P-007379/2017

  Directive 2001/55/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

30-11-2017 P-007362/2017

  Dual national citizens being kept in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Merja Kyllönen (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL)

30-11-2017 P-007358/2017

  Comprehensive reform of Finland's legislation on alcohol - barriers to distance selling across borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petri Sarvamaa (PPE)

30-11-2017 P-007357/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)