Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  VP/HR - Organ harvesting and trafficking in Egypt

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE)

04-10-2017 E-006224/2017

  PPD in temporary tattoos

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Stihler (S&D)

04-10-2017 E-006223/2017

  Return to the Holy Monastery of Prodromos in Serres of holy relics stolen by Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

04-10-2017 E-006222/2017

  Implementation of plastic bags directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

04-10-2017 E-006217/2017

  Increase in world population coupled with more widespread malnutrition and climate change - a highly dangerous combination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

04-10-2017 E-006216/2017

  Problems arising from concentration of population and wealth in metropolitan areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

04-10-2017 E-006215/2017

  Difference in retirement age for men and women in Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

04-10-2017 E-006214/2017

  The phenomenon of child marriages in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

04-10-2017 E-006213/2017

  Consequences of independence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Auke Zijlstra (ENF)

04-10-2017 E-006212/2017

  The NEET rate for young people

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)

04-10-2017 E-006211/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)