Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Reconciliation of work and family life - childcare for working parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011539/2015

  Privacy issues on mobile devices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011538/2015

  Overcoming abuse and exploitation of unpaid internships by companies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011537/2015

  Pomorsko piratstvo

Pitanje za pisani odgovor
upućeno Komisiji
Članak 130.
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011536/2015

  Illegal trafficking of cultural heritage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011535/2015

  Financial Transaction Tax (FTT) and priorities for allocating the revenue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011534/2015

  Unified European system for collecting road tolls

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011533/2015

  Education and training for adults in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011532/2015

  Common punishment threshold for corporate accounting fraud

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011531/2015

  Awareness of the EU Charter of Fundamental Rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011530/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)