Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Technology Centre

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

07-08-2017 E-005178/2017

  Internet platforms and taxes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

07-08-2017 E-005177/2017

  Destruction or over-exploitation of natural resources

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

07-08-2017 E-005176/2017

  Outbreaks of Xylella fastidiosa in Alicante

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

06-08-2017 E-005175/2017

  Airport delays

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

04-08-2017 E-005174/2017

Přezkum testu hospodářské vyváženosti v souladu se čtvrtým železničním balíčkem

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Pavel Telička (ALDE)

04-08-2017 E-005173/2017

  VP/HR - Arrest by the Israeli army of Palestinian MP and other PFLP campaigners

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

04-08-2017 E-005172/2017

  EU inertia allows Reckitt Benckiser Group to avoid taxes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

04-08-2017 E-005170/2017

  Electricity market design

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Roberta Metsola (PPE)

03-08-2017 E-005168/2017

  State subsidies by third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Roberta Metsola (PPE)

03-08-2017 E-005167/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)