Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  CAP and farming job losses

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

12-05-2016 E-003981/2016

  Digitisation of the economy and job losses

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

12-05-2016 E-003980/2016

  Direct supply of small quantities of foodstuffs to the final consumer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

12-05-2016 E-003977/2016

  Proposed methods of protecting the rule of law in EU institutions and Member States and their compliance with the Treaties

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

12-05-2016 P-003976/2016

  Legal scope for extradition from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emil Radev (PPE), Mariya Gabriel (PPE)

12-05-2016 P-003975/2016

  Operating licences for railway tunnels - follow-up to written question E-009887/2015

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Neuser (S&D)

12-05-2016 E-003974/2016

  Mimica interview - Change in EU development policy?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Neuser (S&D)

12-05-2016 E-003973/2016

  Judgment of the Court of Justice

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pilar Ayuso (PPE)

12-05-2016 E-003972/2016

  Impact of globalisation on the taxation of workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophie Montel (ENF), Florian Philippot (ENF)

12-05-2016 P-003971/2016

  Germany's violation of current account surplus rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

12-05-2016 E-003970/2016

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)