Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Food safety should be a priority for all Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 E-000844/2018

  Forestry sector affected by serious timber shortage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 E-000843/2018

  Risk of dangerous infections due to the constant use of antibiotics in animals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 E-000842/2018

  Food fraud

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 E-000841/2018

  Tax havens outside the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 E-000840/2018

  Harmful substances in sausages prepared using road de-icing fluid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 P-000839/2018

  Transparency and security of alert systems in the agri-food industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

09-02-2018 E-000838/2018

  Implementing act concerning the establishment of a traceability system for tobacco products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

09-02-2018 E-000837/2018

  The Europe Direct network for 2018-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Damiano Zoffoli (S&D)

09-02-2018 E-000836/2018

  European Pillar of Social Rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Filiz Hyusmenova (ALDE)

09-02-2018 E-000835/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)