Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  VAT 'mini One-Stop Shop' (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margot Parker (EFDD)

10-12-2014 P-010473/2014

Ocelářství EU: ochrana zaměstnanců a odvětví

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Laura Agea, Dario Tamburrano, za skupinu EFDD

10-12-2014 O-000095/2014

Dohody ve farmaceutickém průmyslu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Steeve Briois, Florian Philippot, Mylène Troszczynski, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Bruno Gollnisch, Dominique Martin, Rikke Karlsson, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Matteo Salvini, Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Marco Valli, Marco Zullo, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, David Borrelli, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Giulia Moi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Affronte

10-12-2014 O-000094/2014

  VAT (cross-border sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Steven Woolfe (EFDD)

09-12-2014 P-010471/2014

  Protection of refugees from eastern Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

09-12-2014 P-010468/2014

  School Fruit Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

09-12-2014 P-010467/2014

  Establishment of a European minimum income

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Javi López (S&D), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

09-12-2014 P-010466/2014

  Absence of Single Market integration report

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

09-12-2014 P-010458/2014

  VP/HR - Support for British ex-soldier

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

09-12-2014 P-010438/2014

  Discriminatory practices in the aftersales car network in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

09-12-2014 P-010396/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)