Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Insecurity amongst young scientific workers and EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009342/2014

  Eucalyptus plantations and the new CAP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009341/2014

  Participation of autonomous regions in the research consortia (Horizon 2020)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009340/2014

  Funding for research on ecology, forest sciences and agrarian sciences

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009339/2014

  Agricultural sciences in the Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009338/2014

  Use of diclofenac for veterinary purposes in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009337/2014

  Progress needed in implementing the EU - São Tomé and Príncipe Fishing Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009336/2014

  Inclusion of sardines in the landing obligation under Article 15 of Regulation No 1380/2013

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009335/2014

  Extension of the runway at Horta Airport (Faial, Azores)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009334/2014

  Reducing fishing mortality for seabass (Dicentrarchus labrax)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ricardo Serrão Santos (S&D)

14-11-2014 E-009333/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)