Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Mitigating the adverse effects of the ban on agricultural exports to Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

14-08-2014 P-006298/2014

  Italian marines held in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006297/2014

  Issue of Italian marines and the fight against international piracy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006296/2014

  Humanitarian crisis in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006295/2014

  Support measures for farmers and horticulturalists harmed by embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

12-08-2014 E-006294/2014

  Commissioner Damanaki's blog

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

12-08-2014 E-006293/2014

  Civil Drones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

12-08-2014 E-006292/2014

  Iraq's largest dam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006291/2014

  Military satellites in the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006290/2014

  Uniform driving licence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006289/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)