Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  E-commerce: unfair commercial practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

12-05-2017 E-003309/2017

  Conflict between the Sulphur Directive and the Water Framework Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

12-05-2017 E-003307/2017

  Vaccination coverage among EU population

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-05-2017 E-003306/2017

  Pesticides in European food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-05-2017 E-003305/2017

  Migrant women and unemployment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-05-2017 E-003304/2017

  Environmental taxation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-05-2017 E-003303/2017

  Addressing young people's housing issues

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-05-2017 E-003302/2017

  Possible staggering of tuna loin imports from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

12-05-2017 E-003301/2017

  VP/HR - EU strategy for South Sudan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

12-05-2017 E-003299/2017

  EU support received by UK steel industry and possibilities for third countries to cooperate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

12-05-2017 E-003298/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)