Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Transparency on exemption negotiations between the Netherlands and the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

10-02-2017 E-000973/2017

  Finland's interpretation of a directive applicable to small breweries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sirpa Pietikäinen (PPE)

10-02-2017 E-000972/2017

  Financing of waste management projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000971/2017

  Closure of the Bicske refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000970/2017

  Risky dealings of the Hungarian National Bank

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000969/2017

Návrh nařízení o geo-blockingu

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000968/2017

  Follow-up: 10th European Forum on the Rights of the Child

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE)

10-02-2017 E-000967/2017

  Mistreatment of galgos and podencos in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000966/2017

  Acuamed case - withdrawal of European Funds for 17 projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000965/2017

  Member State decision-making on candidates for relocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE)

10-02-2017 E-000964/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)