Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Condition of oil and fuel storage facilities owned by IKS Solino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

21-01-2015 P-000734/2015

Uplatňování směrnice 98/34/EC s ohledem na regionální stavební předpisy

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Miroslav Poche (S&D)

21-01-2015 P-000733/2015

  Omission of Bydgoszcz airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

20-01-2015 P-000712/2015

  List of geographical indications and 'traditional speciality guaranteed' products in the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-01-2015 P-000692/2015

  Minimum wage law in Germany and its impact on the international haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-01-2015 P-000686/2015

  Romania's accession to the Schengen area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

20-01-2015 P-000681/2015

  Drilling for oil in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

20-01-2015 P-000680/2015

Odborná skupina Komise pro otázky vymáhání práv duševního vlastnictví

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, za Výbor pro právní záležitosti

20-01-2015 O-000001/2015

  Question concerning RACs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabelle Thomas (S&D)

19-01-2015 P-000645/2015

  Possible restriction of competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

19-01-2015 P-000625/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)