Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Supervision of bureaux de change

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012089/2015

  VP/HR - Human rights violations against the Kurdish people by Turkish forces

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL)

14-08-2015 P-012088/2015

  Repercussions of use of public money for bank guarantee offered by government to private consortium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

14-08-2015 P-012087/2015

  Precise interpretation of paragraph 20 of the Commission Communication entitled 'Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

14-08-2015 E-012086/2015

  EU financing for the migrant problem

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kinga Gál (PPE)

13-08-2015 E-012085/2015

  Serious fires in Galicia and areas designated as part of the Natura 2000 network

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

13-08-2015 E-012084/2015

  European Mobility Card

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

13-08-2015 P-012083/2015

  Scientific Advice Mechanism (SAM)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

13-08-2015 E-012082/2015

  Non-compliance with the principle of equal treatment for EU citizens in connection with the recruitment of secondary school supply teachers funded under the NSRF

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

12-08-2015 E-012081/2015

  DCFTA EU-Ukraine and the socio-economic situation in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joachim Schuster (S&D)

12-08-2015 P-012080/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)