Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Tackling youth unemployment at Member State level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

17-07-2014 E-005841/2014

  Pooling of stocks in a virtual capacity reserve for natural gas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

17-07-2014 E-005840/2014

  VP/HR - Situation in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgi Pirinski (S&D)

17-07-2014 P-005839/2014

  VP/HR - EU losing the communication battle in Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Commission's interpretation of Article 10(1)(c) of Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens' initiative

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

17-07-2014 E-005837/2014

  Funding for research and development;

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

17-07-2014 E-005836/2014

  Senior Citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

17-07-2014 E-005835/2014

  Does the loan for the Paks nuclear power plant threaten the balance of the Hungarian budget?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-07-2014 E-005834/2014

  VP/HR - Continuing sex discrimination in Sudan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Matera (PPE)

17-07-2014 E-005833/2014

  Poverty emergency in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

17-07-2014 E-005830/2014

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)