Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Female genital mutilation in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003885/2017

  Microplastics in food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003884/2017

  Ruling party workers in Venezuela to receive military training

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003883/2017

  New psychoactive substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003882/2017

  Unfair treatment of Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-06-2017 E-003897/2017

  Deceptive Trenitalia tickets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

09-06-2017 E-003895/2017

  VP/HR - Hamas' new political platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ana Gomes (S&D)

09-06-2017 E-003894/2017

  Use of EU funds - Restoring common cultural heritage in south-east Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

09-06-2017 P-003893/2017

  Amendment to Regulation (EC) No 178/2002

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE)

09-06-2017 E-003881/2017

  VP/HR - Securing marine protected areas in the East Antarctic and the Weddell Sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sirpa Pietikäinen (PPE)

09-06-2017 P-003880/2017

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)