Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  The gas transit agreement between Hungary and Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-02-2015 P-002639/2015

  Use of colourings in 'arancia rossa' juice drinks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

20-02-2015 P-002638/2015

  Violence linked to sports events

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Enrico Gasbarra (S&D)

20-02-2015 P-002637/2015

  Virtual currencies: warnings from the EBA and the Bank of Italy about risks to intermediaries, savers and investors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

20-02-2015 E-002634/2015

  ISIS's intention of infiltrating boatloads of illegal immigrants crossing the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

20-02-2015 E-002633/2015

  VP/HR - ISIS's intention of infiltrating boatloads of illegal immigrants crossing the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

20-02-2015 E-002632/2015

  Checks on generic drugs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002631/2015

  The companies comprising the CAC 40 paid out EUR 56 billion to their shareholders in 2014.

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002630/2015

  EU position on Bashar al-Assad

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002629/2015

  Illegal practices by Disneyland Paris

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002628/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)