Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Link between child obesity and increased media exposure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003013/2018

  Increase in the number of allergy sufferers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003012/2018

  Lack of a harmonised standard for natural and organic cosmetics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003011/2018

  Danger from old wind farms in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003010/2018

  Implementation of EU commitments in the agricultural sector

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

01-06-2018 E-003009/2018

  Implications for EU fisheries agreements of the Court of Justice ruling on the waters off the coast of Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

01-06-2018 E-003008/2018

  Use of diclofenac for veterinary purposes in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

01-06-2018 E-003007/2018

  Misuse of ISUDS funding in Plasencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

01-06-2018 E-003006/2018

  Respect for the rule of law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

01-06-2018 E-003005/2018

  Bluefin tuna quotas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

01-06-2018 P-003004/2018

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)