Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  ESA 2010 deterring local public investment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

16-03-2015 P-004268/2015

  Enlargement of the Paks nuclear power plant and its compatibility with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

16-03-2015 P-004257/2015

  EU action with regard to punitive measure against Palestine following its International Criminal Court (ICC) bid

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ernest Maragall (Verts/ALE)

16-03-2015 E-004127/2015

  Sugar levels in milk-based drinks for young children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

13-03-2015 E-004254/2015

  Concretisation of the Common Defence Policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

13-03-2015 E-004253/2015

  How far can a government go?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

13-03-2015 E-004252/2015

  Difficulties with CAP implementation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Nadine Morano (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Renaud Muselier (PPE), Anne Sander (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Maurice Ponga (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Marc Joulaud (PPE), Franck Proust (PPE), Rachida Dati (PPE), Philippe Juvin (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE), Brice Hortefeux (PPE)

13-03-2015 E-004251/2015

  Trade in services agreement (TiSA) and investor-state dispute settlement (ISDS)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-03-2015 E-004250/2015

  Roaming charges

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-03-2015 E-004249/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)