Pondělí 11. února 2019 - Čtvrtek 14. února 2019

Štrasburk

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

15-01-2019 A8-0015/2019 2018/0138(COD)
TRAN

Dominique RIQUET

seznam hlasování :  FINAL VERSION [***I]

ZPRÁVA o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky

30-01-2019 A8-0019/2019 2018/2088(INI)
ITRE

Ashley FOX

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie

23-01-2019 A8-0022/2019 2018/0282(NLE)
TRAN

Karima DELLI

seznam hlasování :  FINAL VERSION [***]

ZPRÁVA o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018

24-01-2019 A8-0024/2019 2018/2280(INI)
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

Vyhledávání

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.