Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

ZPRÁVA o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.