Vyhledávání

Kontakt

Písemná prohlášení: forma

Písemné prohlášení je text o délce nejvýše 200 slov, který se týká věci ve výlučné působnosti Evropské unie. Písemná prohlášení nicméně žádným způsobem nezavazují Parlament, tzn. že je nelze považovat za akt Parlamentu, který by vyjadřoval postoj celého orgánu, ale pouze za vyjádření postoje autorů a signatářů prohlášení.

Písemná prohlášení: postup

V rámci celkové revize jednacího řádu Parlamentu přijaté dne 13. prosince 2016 byl vypuštěn článek 136. Písemná prohlášení byla zrušena.