BETÆNKNING om den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for fåre- og gedesektoren i EU

04-04-2018 A8-0064/2018 2017/2117(INI)
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

BETÆNKNING om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig

09-04-2018 A8-0135/2018 2017/2216(INI)
CONT

Gilles PARGNEAUX

BETÆNKNING om mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union

12-04-2018 A8-0144/2018 2017/2209(INI)
LIBE

Barbara SPINELLI