Multimedier pr. forhandling

Onsdag den 14. marts 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

08:31:04

Slut

08:31:15

08:31 - 08:31 Åbning af mødet

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

08:31:19

Slut

08:31:28

08:32 - 08:32 Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

08:32:01

Slut

08:32:14

08:32 - 10:07 USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (forhandling)

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:56

Start

08:32:21

Slut

08:33:18

Jyrki Katainen

Rolle : Kommissær

Varighed

00:04:20

Start

08:33:04

Slut

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

08:36:57

Slut

08:37:09

Cecilia Malmström

Rolle : Kommissær

Varighed

00:05:04

Start

08:36:58

Slut

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

08:41:36

Slut

08:41:55

Manfred Weber

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:03:22

Start

08:41:52

Slut

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

08:45:06

Slut

08:45:26

Bernd Lange

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:02:15

Start

08:45:16

Slut

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

08:47:05

Slut

08:47:26

Emma McClarkin

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:29

Start

08:47:12

Slut

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

08:49:07

Slut

08:49:28

Marietje Schaake

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:50

Start

08:49:21

Slut

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

08:52:04

Slut

08:52:29

Yannick Jadot

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:42

Start

08:52:16

Slut

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

08:54:31

Slut

08:54:49

Helmut Scholz

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:02:35

Start

08:54:40

Slut

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:01:40

Start

08:56:49

Slut

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Rolle : for EFDD-Gruppen

Varighed

00:02:18

Start

08:58:02

Slut

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

08:59:54

Slut

09:00:17

Nicolas Bay

Rolle : au nom du groupe ENF

Varighed

00:03:12

Start

09:00:06

Slut

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:02:51

Slut

09:03:09

Lampros Fountoulis

Rolle : NI

Varighed

00:01:38

Start

09:03:00

Slut

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:39

Start

09:04:09

Slut

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rolle : PPE

Varighed

00:01:46

Start

09:04:40

Slut

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

09:06:10

Slut

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Rolle : S&D

Varighed

00:02:08

Start

09:06:26

Slut

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:08:07

Slut

09:08:27

Joachim Starbatty

Rolle : ECR

Varighed

00:01:43

Start

09:08:17

Slut

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

09:09:33

Slut

09:10:09

Daniel Caspary

Rolle : question "carton bleu"

Varighed

00:00:49

Start

09:10:02

Slut

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

09:10:44

Slut

09:10:58

Joachim Starbatty

Rolle : réponse "carton bleu"

Varighed

00:00:39

Start

09:10:53

Slut

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

09:11:25

Slut

09:11:37

Nadja Hirsch

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:22

Start

09:11:35

Slut

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:12:47

Slut

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:02:41

Start

09:12:55

Slut

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

09:15:08

Slut

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:48

Start

09:15:17

Slut

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:16:37

Slut

09:16:54

Tiziana Beghin

Rolle : EFDD

Varighed

00:02:04

Start

09:16:45

Slut

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

09:18:21

Slut

09:18:36

Mario Borghezio

Rolle : ENF

Varighed

00:01:59

Start

09:18:27

Slut

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

09:19:54

Slut

09:20:27

Diane James

Rolle : NI

Varighed

00:01:20

Start

09:20:10

Slut

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:21:19

Slut

09:21:36

Daniel Caspary

Rolle : PPE

Varighed

00:01:05

Start

09:21:33

Slut

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:22:31

Slut

09:22:48

Victor Boştinaru

Rolle : S&D

Varighed

00:01:33

Start

09:22:44

Slut

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

09:24:10

Slut

09:24:21

Sander Loones

Rolle : ECR

Varighed

00:01:16

Start

09:24:19

Slut

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:25:30

Slut

09:25:49

Fredrick Federley

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:38

Start

09:25:38

Slut

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:26:50

Slut

09:27:06

Matt Carthy

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:14

Start

09:27:01

Slut

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

09:28:08

Slut

09:28:22

Franck Proust

Rolle : PPE

Varighed

00:01:48

Start

09:28:14

Slut

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:29:34

Slut

09:29:50

Jeppe Kofod

Rolle : S&D

Varighed

00:01:23

Start

09:29:45

Slut

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

09:31:00

Slut

09:31:16

Evžen Tošenovský

Rolle : ECR

Varighed

00:01:50

Start

09:31:06

Slut

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:32:28

Slut

09:32:50

Salvatore Cicu

Rolle : PPE

Varighed

00:01:49

Start

09:32:38

Slut

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:33:58

Slut

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rolle : S&D

Varighed

00:01:38

Start

09:34:07

Slut

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:35:18

Slut

09:35:35

Iuliu Winkler

Rolle : PPE

Varighed

00:01:33

Start

09:35:27

Slut

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:36:32

Slut

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Rolle : S&D

Varighed

00:01:09

Start

09:36:46

Slut

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:37:48

Slut

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rolle : PPE

Varighed

00:01:35

Start

09:37:56

Slut

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

09:39:04

Slut

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Rolle : S&D

Varighed

00:01:38

Start

09:39:12

Slut

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:40:25

Slut

09:40:44

Esther de Lange

Rolle : PPE

Varighed

00:01:49

Start

09:40:35

Slut

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:41:58

Slut

09:42:17

Edouard Martin

Rolle : S&D

Varighed

00:01:27

Start

09:42:13

Slut

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:01:03

Start

09:43:12

Slut

09:44:15

Romana Tomc

Rolle : PPE

Varighed

00:01:36

Start

09:43:59

Slut

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

09:45:09

Slut

09:45:23

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:01:33

Start

09:45:15

Slut

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:46:23

Slut

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:37

Start

09:46:31

Slut

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:47:43

Slut

09:48:01

Georgios Epitideios

Rolle : NI

Varighed

00:01:50

Start

09:47:50

Slut

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:49:03

Slut

09:49:21

Milan Zver

Rolle : PPE

Varighed

00:01:34

Start

09:49:12

Slut

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:50:21

Slut

09:50:40

Maria Arena

Rolle : S&D

Varighed

00:01:35

Start

09:50:32

Slut

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

09:51:40

Slut

09:51:56

Christian Ehler

Rolle : PPE

Varighed

00:01:12

Start

09:51:53

Slut

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:52:59

Slut

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Rolle : S&D

Varighed

00:01:10

Start

09:53:12

Slut

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

09:54:16

Slut

09:54:31

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:31

Start

09:54:20

Slut

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

09:55:26

Slut

09:55:40

Kostas Papadakis

Rolle : NI

Varighed

00:01:36

Start

09:55:33

Slut

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:56:39

Slut

09:57:00

Seán Kelly

Rolle : PPE

Varighed

00:01:08

Start

09:56:52

Slut

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

09:57:53

Slut

09:58:08

José Blanco López

Rolle : S&D

Varighed

00:01:31

Start

09:58:00

Slut

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:59:05

Slut

09:59:26

Cecilia Malmström

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:04:59

Start

09:59:22

Slut

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

10:04:14

Slut

10:04:33

Jyrki Katainen

Rolle : Næstformand i Kommissionen

Varighed

00:02:42

Start

10:04:27

Slut

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

10:07:03

Slut

10:07:26

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

10:07:18

Slut

10:07:30

10:07 - 12:12 Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (forhandling)

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:02:23

Start

10:09:25

Slut

10:11:48

António Costa

Rolle : Portugal PM

Varighed

00:26:58

Start

10:11:23

Slut

10:38:21

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:14

Start

10:37:41

Slut

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Rolle : Kommissær

Varighed

00:15:21

Start

10:38:40

Slut

10:54:01

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:06:41

Start

10:48:12

Slut

10:54:53

Manfred Weber

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:05:17

Start

10:54:16

Slut

10:59:34

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

10:59:06

Slut

10:59:43

Maria João Rodrigues

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:04:42

Start

10:59:35

Slut

11:04:17

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

11:04:10

Slut

11:04:28

Ulrike Trebesius

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:59

Start

11:04:24

Slut

11:07:23

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

11:07:16

Slut

11:07:32

Guy Verhofstadt

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:05:12

Start

11:07:28

Slut

11:12:40

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:12:36

Slut

11:12:46

Philippe Lamberts

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:03:00

Start

11:12:39

Slut

11:15:39

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

11:15:12

Slut

11:15:37

Tania González Peñas

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:02:41

Start

11:15:27

Slut

11:18:08

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:17:42

Slut

11:17:55

Jiří Payne

Rolle : for EFDD-Gruppen

Varighed

00:04:13

Start

11:17:49

Slut

11:22:02

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

11:21:35

Slut

11:21:51

Marcel de Graaff

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:26

Start

11:21:46

Slut

11:24:12

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

11:24:01

Slut

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:00:15

Start

11:24:32

Slut

11:24:47

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

11:24:40

Slut

11:25:07

Georgios Epitideios

Rolle : NI

Varighed

00:02:35

Start

11:24:50

Slut

11:27:25

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:48

Start

11:27:00

Slut

11:27:49

António Costa

Rolle : Portugal PM

Varighed

00:06:44

Start

11:27:32

Slut

11:34:17

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:42

Start

11:33:50

Slut

11:34:32

Nuno Melo

Rolle : PPE

Varighed

00:01:49

Start

11:34:19

Slut

11:36:08

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

11:35:36

Slut

11:35:52

Iratxe García Pérez

Rolle : S&D

Varighed

00:01:31

Start

11:35:49

Slut

11:37:21

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

11:36:54

Slut

11:37:12

Mark Demesmaeker

Rolle : ECR

Varighed

00:01:04

Start

11:37:06

Slut

11:38:10

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

11:38:03

Slut

11:38:21

Charles Goerens

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:47

Start

11:38:11

Slut

11:39:58

Ana Miranda

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:02:05

Start

11:39:34

Slut

11:41:40

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

11:41:13

Slut

11:41:29

João Ferreira

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:44

Start

11:41:16

Slut

11:43:01

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

11:42:33

Slut

11:42:55

Gilles Lebreton

Rolle : ENF

Varighed

00:01:30

Start

11:42:44

Slut

11:44:14

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:02

Start

11:43:45

Slut

11:44:48

Paulo Rangel

Rolle : PPE

Varighed

00:02:15

Start

11:44:33

Slut

11:46:48

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

11:46:10

Slut

11:46:42

Henna Virkkunen

Rolle : PPE

Varighed

00:01:45

Start

11:46:26

Slut

11:48:12

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

11:47:44

Slut

11:48:02

José Blanco López

Rolle : S&D

Varighed

00:01:39

Start

11:47:52

Slut

11:49:32

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

11:49:04

Slut

11:49:27

Lukas Mandl

Rolle : PPE

Varighed

00:01:22

Start

11:49:20

Slut

11:50:42

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

11:50:33

Slut

11:50:49

José Manuel Fernandes

Rolle : PPE

Varighed

00:01:46

Start

11:50:40

Slut

11:52:27

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

11:51:58

Slut

11:52:16

José Inácio Faria

Rolle : PPE

Varighed

00:01:40

Start

11:52:07

Slut

11:53:48

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

11:53:17

Slut

11:53:35

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:01:33

Start

11:53:29

Slut

11:55:02

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:15

Start

11:54:36

Slut

11:55:51

Maria João Rodrigues

Rolle : S&D

Varighed

00:00:44

Start

11:55:17

Slut

11:56:01

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:35

Start

11:55:47

Slut

11:57:22

Carlos Zorrinho

Rolle : S&D

Varighed

00:01:29

Start

11:56:53

Slut

11:58:23

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

11:57:44

Slut

11:58:31

António Costa

Rolle : Portugal PM

Varighed

00:10:16

Start

11:58:16

Slut

12:08:33

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:04:38

Start

12:08:07

Slut

12:12:46

12:12 - 12:14 Anmodning om ophævelse af immunitet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

12:12:22

Slut

12:12:38

João Ferreira

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:09

Start

12:12:31

Slut

12:13:41

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:25

Start

12:13:21

Slut

12:14:46

12:14 - 13:25 Afstemningstid

12:14 - 12:29 Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (afstemning)

AntonioTajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

12:14:23

Slut

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:00

Start

12:14:36

Slut

12:15:37

AntonioTajani

Rolle : PT

Varighed

00:14:22

Start

12:15:21

Slut

12:29:43

12:29 - 12:35 Statistik over jernbanetransport (A8-0038/2018 - Karima Delli) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

12:29:47

Slut

12:30:17

SvenGiegold

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:31

Start

12:30:12

Slut

12:31:44

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

12:31:22

Slut

12:31:41

BrianHayes

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:41

Start

12:31:39

Slut

12:33:20

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

12:33:18

Slut

12:33:51

PervencheBerès

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:43

Start

12:33:43

Slut

12:35:26

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:48

Start

12:35:05

Slut

12:35:53

12:35 - 12:36 Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:37

Start

12:35:48

Slut

12:36:26

12:36 - 12:36 Fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:34

Start

12:36:15

Slut

12:36:49

12:36 - 12:37 Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

12:36:39

Slut

12:37:13

12:37 - 12:37 Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (B8-0136/2018) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:38

Start

12:37:03

Slut

12:37:41

12:37 - 12:37 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

12:37:31

Slut

12:37:56

12:37 - 12:38 Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

12:37:48

Slut

12:38:08

12:38 - 13:03 Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:26:08

Start

12:38:01

Slut

13:04:09

13:03 - 13:15 Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:12:10

Start

13:03:44

Slut

13:15:54

13:15 - 13:19 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:04:30

Start

13:15:29

Slut

13:20:00

13:19 - 13:24 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (afstemning)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:06:46

Start

13:19:40

Slut

13:26:26

13:26 - 14:09 Stemmeforklaringer

13:26 - 13:41 Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

13:26:18

Slut

13:26:50

MomchilNekov

Rolle : S&D

Varighed

00:01:29

Start

13:26:40

Slut

13:28:09

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

13:27:43

Slut

13:28:18

JasenkoSelimovic

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:28

Start

13:28:06

Slut

13:29:35

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

13:29:08

Slut

13:29:24

MonicaMacovei

Rolle : ECR

Varighed

00:01:39

Start

13:29:17

Slut

13:30:56

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

13:30:28

Slut

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:03

Start

13:30:50

Slut

13:31:53

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:31:42

Slut

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:01

Start

13:31:49

Slut

13:32:50

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

13:32:33

Slut

13:32:49

TiborSzanyi

Rolle : S&D

Varighed

00:01:16

Start

13:32:41

Slut

13:33:58

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:33:39

Slut

13:33:54

JanZahradil

Rolle : ECR

Varighed

00:01:31

Start

13:33:45

Slut

13:35:17

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

13:34:51

Slut

13:35:06

DeirdreClune

Rolle : PPE

Varighed

00:01:10

Start

13:35:04

Slut

13:36:14

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

13:36:08

Slut

13:36:19

AshleyFox

Rolle : ECR

Varighed

00:01:14

Start

13:36:17

Slut

13:37:31

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

13:37:25

Slut

13:37:38

JiříPayne

Rolle : EFDD

Varighed

00:01:00

Start

13:37:29

Slut

13:38:30

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

13:38:13

Slut

13:38:29

ZoltánBalczó

Rolle : NI

Varighed

00:01:33

Start

13:38:21

Slut

13:39:54

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:39:27

Slut

13:39:42

DanielHannan

Rolle : ECR

Varighed

00:01:08

Start

13:39:38

Slut

13:40:46

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

13:40:39

Slut

13:41:12

Rainer Wieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:02

Start

13:26:21

Slut

13:26:23

13:40 - 13:53 Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

13:40:47

Slut

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:33

Start

13:40:55

Slut

13:42:29

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

13:42:02

Slut

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:31

Start

13:42:13

Slut

13:43:44

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

13:43:18

Slut

13:43:38

JasenkoSelimovic

Rolle : ALDE

Varighed

00:00:54

Start

13:43:33

Slut

13:44:27

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

13:44:20

Slut

13:44:33

TiborSzanyi

Rolle : S&D

Varighed

00:01:12

Start

13:44:26

Slut

13:45:38

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

13:45:21

Slut

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Rolle : PPE

Varighed

00:01:36

Start

13:45:27

Slut

13:47:04

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:46:34

Slut

13:46:49

DeirdreClune

Rolle : PPE

Varighed

00:01:11

Start

13:46:42

Slut

13:47:53

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

13:47:45

Slut

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Rolle : S&D

Varighed

00:01:39

Start

13:47:50

Slut

13:49:29

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

13:49:03

Slut

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:39

Start

13:49:14

Slut

13:50:54

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

13:50:27

Slut

13:50:44

CsabaSógor

Rolle : PPE

Varighed

00:01:29

Start

13:50:35

Slut

13:52:05

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:51:38

Slut

13:51:53

StanislavPolčák

Rolle : PPE

Varighed

00:01:12

Start

13:51:45

Slut

13:52:58

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:34

Start

13:52:39

Slut

13:53:14

13:52 - 14:01 Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

13:52:45

Slut

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:35

Start

13:53:00

Slut

13:54:36

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

13:54:10

Slut

13:54:28

JasenkoSelimovic

Rolle : ALDE

Varighed

00:00:52

Start

13:54:23

Slut

13:55:15

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

13:55:09

Slut

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Rolle : PPE

Varighed

00:01:30

Start

13:55:16

Slut

13:56:47

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

13:56:20

Slut

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:14

Start

13:56:30

Slut

13:57:44

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:01:39

Start

13:56:31

Slut

13:58:10

AndrejsMamikins

Rolle : S&D

Varighed

00:01:11

Start

13:57:46

Slut

13:58:57

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

13:58:51

Slut

13:59:09

MonicaMacovei

Rolle : ECR

Varighed

00:01:38

Start

13:58:56

Slut

14:00:35

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

14:00:07

Slut

14:00:24

NotisMarias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:33

Start

14:00:14

Slut

14:01:48

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

14:01:22

Slut

14:01:41

14:01 - 14:05 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

14:01:25

Slut

14:01:42

TiborSzanyi

Rolle : S&D

Varighed

00:01:34

Start

14:01:32

Slut

14:03:07

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

14:02:40

Slut

14:02:58

RosaD'Amato

Rolle : EFDD

Varighed

00:01:36

Start

14:02:44

Slut

14:04:21

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

14:03:55

Slut

14:04:11

MonicaMacovei

Rolle : ECR

Varighed

00:01:29

Start

14:04:02

Slut

14:05:31

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

14:05:05

Slut

14:05:25

14:05 - 14:09 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

14:05:11

Slut

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Rolle : PPE

Varighed

00:01:31

Start

14:05:16

Slut

14:06:48

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

14:06:22

Slut

14:06:38

RosaD'Amato

Rolle : EFDD

Varighed

00:01:29

Start

14:06:30

Slut

14:08:00

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

14:07:34

Slut

14:07:50

NotisMarias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:31

Start

14:07:40

Slut

14:09:12

RainerWieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:07

Start

14:08:51

Slut

14:08:58

14:09 - 14:09 Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

Rainer Wieland

Rolle : PT

Varighed

00:00:03

Start

14:09:06

Slut

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:04:27

Slut

15:04:36

15:04 - 15:04 Genoptagelse af mødet

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:02

Start

15:04:33

Slut

15:04:35

15:05 - 15:05 Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:04:55

Slut

15:05:05

15:05 - 16:05 Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

15:05:17

Slut

15:05:35

Helga Stevens

Rolle : Forfatter

Varighed

00:05:03

Start

15:05:30

Slut

15:10:33

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

15:10:03

Slut

15:10:21

Monika Panayotova

Rolle : CouncilMember

Varighed

00:06:31

Start

15:10:15

Slut

15:16:46

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

15:16:20

Slut

15:16:31

Julian King

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:08:10

Start

15:16:31

Slut

15:24:41

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:24:35

Slut

15:24:52

Roberta Metsola

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:20

Start

15:24:51

Slut

15:27:11

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

15:27:02

Slut

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:02:41

Start

15:27:09

Slut

15:29:50

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:29:19

Slut

15:29:29

Monica Macovei

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:43

Start

15:29:29

Slut

15:31:12

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:30:46

Slut

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:02:53

Start

15:30:50

Slut

15:33:43

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

15:33:07

Slut

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:41

Start

15:33:16

Slut

15:35:57

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

15:35:30

Slut

15:35:41

Jiří Maštálka

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:35

Start

15:35:35

Slut

15:37:11

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:36:44

Slut

15:36:54

Auke Zijlstra

Rolle : au nom du groupe ENF

Varighed

00:01:28

Start

15:36:52

Slut

15:38:21

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

15:37:56

Slut

15:38:06

Georgios Epitideios

Rolle : NI

Varighed

00:01:42

Start

15:38:00

Slut

15:39:42

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:39:15

Slut

15:39:31

Emil Radev

Rolle : PPE

Varighed

00:02:07

Start

15:39:24

Slut

15:41:31

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:41:03

Slut

15:41:11

Nicola Danti

Rolle : S&D

Varighed

00:02:35

Start

15:41:06

Slut

15:43:42

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:43:16

Slut

15:43:24

Evžen Tošenovský

Rolle : ECR

Varighed

00:01:48

Start

15:43:19

Slut

15:45:08

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:07

Start

15:44:43

Slut

15:44:51

Urmas Paet

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:14

Start

15:44:50

Slut

15:46:04

Indrek Tarand

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:00:56

Start

15:46:05

Slut

15:47:01

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:46:55

Slut

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:02:01

Start

15:46:57

Slut

15:48:59

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:48:33

Slut

15:48:42

Miriam Dalli

Rolle : S&D

Varighed

00:01:12

Start

15:48:40

Slut

15:49:52

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:49:46

Slut

15:49:55

James Nicholson

Rolle : ECR

Varighed

00:01:14

Start

15:49:54

Slut

15:51:08

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:51:03

Slut

15:51:12

Heinz K. Becker

Rolle : PPE

Varighed

00:02:12

Start

15:51:09

Slut

15:53:22

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:52:57

Slut

15:53:05

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:40

Start

15:53:00

Slut

15:54:40

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:54:13

Slut

15:54:22

Axel Voss

Rolle : PPE

Varighed

00:02:19

Start

15:54:17

Slut

15:56:37

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

15:56:03

Slut

15:56:15

Jeroen Lenaers

Rolle : PPE

Varighed

00:02:05

Start

15:56:11

Slut

15:58:17

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

15:57:51

Slut

15:58:01

Carlos Coelho

Rolle : PPE

Varighed

00:01:44

Start

15:57:55

Slut

15:59:39

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

15:59:11

Slut

15:59:44

Michał Boni

Rolle : PPE

Varighed

00:01:46

Start

15:59:38

Slut

16:01:24

Pavel Telička

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

16:01:18

Slut

16:01:31

Julian King

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:01:43

Start