Multimedier pr. forhandling

Mandag den 11. marts 2019

17:03 - 17:04

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

17:03:57

Slut

17:04:18

17:04 - 17:04 Genoptagelse af sessionen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

17:04:11

Slut

17:04:22

17:04 - 17:04 Åbning af mødet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

17:04:16

Slut

17:04:24

17:04 - 17:07 Erklæringer fra formanden

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:02:47

Start

17:04:19

Slut

17:07:06

17:06 - 17:06 Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

17:06:41

Slut

17:06:58

17:06 - 17:07 Valgs prøvelse: se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

17:06:51

Slut

17:07:22

17:07 - 17:07 Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem: se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

17:07:13

Slut

17:07:37

17:07 - 17:07 Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

17:07:29

Slut

17:08:05

17:08 - 17:08 Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:34

Start

17:07:55

Slut

17:08:29

17:08 - 17:08 Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

17:08:19

Slut

17:08:50

17:08 - 17:09 Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154): se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

17:08:41

Slut

17:09:27

17:09 - 17:10 Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:10:13

Slut

17:10:28

17:10 - 17:33 Arbejdsplan

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

17:10:21

Slut

17:10:53

Terry Reintke

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:32

Start

17:10:43

Slut

17:12:16

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:51

Start

17:11:50

Slut

17:12:41

Gerard Batten

Rolle : ENF

Varighed

00:00:23

Start

17:12:25

Slut

17:12:48

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:58

Start

17:12:39

Slut

17:13:38

Piernicola Pedicini

Rolle : EFDD

Varighed

00:00:45

Start

17:13:21

Slut

17:14:06

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

17:13:54

Slut

17:14:29

Piernicola Pedicini

Rolle : EFDD

Varighed

00:00:17

Start

17:14:08

Slut

17:14:26

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:14:19

Slut

17:14:34

Sophia in 't Veld

Rolle : ALDE

Varighed

00:00:53

Start

17:14:29

Slut

17:15:22

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:53

Start

17:15:08

Slut

17:16:02

Sophia in 't Veld

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:16

Start

17:15:47

Slut

17:17:04

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

17:16:47

Slut

17:17:08

Notis Marias

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:26

Start

17:17:02

Slut

17:19:29

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:02:12

Start

17:19:04

Slut

17:21:17

Olga Sehnalová

Rolle : S&D

Varighed

00:00:25

Start

17:20:12

Slut

17:20:37

Pervenche Berès

Rolle : S&D

Varighed

00:00:19

Start

17:20:30

Slut

17:20:50

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

17:20:52

Slut

17:21:23

Cristian Dan Preda

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:00:52

Start

17:21:13

Slut

17:22:05

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

17:21:51

Slut

17:22:07

Judith Sargentini

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:35

Start

17:21:59

Slut

17:23:34

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:16

Start

17:23:08

Slut

17:24:25

Olga Sehnalová

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:07

Start

17:24:06

Slut

17:25:13

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:33

Start

17:24:57

Slut

17:26:31

Javier Nart

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:00:46

Start

17:26:07

Slut

17:26:53

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:26:45

Slut

17:26:57

Esteban González Pons

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:00:34

Start

17:26:53

Slut

17:27:27

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:27:16

Slut

17:27:31

Philippe Lamberts

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:39

Start

17:27:26

Slut

17:29:06

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:16

Start

17:28:41

Slut

17:29:58

Philippe Lamberts

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:05

Start

17:29:41

Slut

17:30:46

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

17:30:28

Slut

17:30:47

Dobromir Sośnierz

Rolle : NI

Varighed

00:00:38

Start

17:30:38

Slut

17:31:16

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:27

Start

17:31:02

Slut

17:32:29

James Carver

Rolle : EFDD

Varighed

00:01:11

Start

17:32:03

Slut

17:33:14

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:34

Start

17:32:56

Slut

17:33:31

17:34 - 17:34

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

17:34:01

Slut

17:34:27

17:34 - 18:03 Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) - Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) (forhandling)

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:43

Start

17:34:18

Slut

17:35:01

Daniel Dalton

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:20

Start

17:34:50

Slut

17:39:10

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:38:44

Slut

17:38:57

Věra Jourová

Rolle : Kommissær

Varighed

00:03:06

Start

17:38:48

Slut

17:41:54

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:41:26

Slut

17:41:38

Bernd Kölmel

Rolle : BUDG

Varighed

00:01:44

Start

17:41:30

Slut

17:43:15

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

17:42:49

Slut

17:43:02

Pál Csáky

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:31

Start

17:42:52

Slut

17:45:24

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:01:27

Start

17:44:01

Slut

17:45:28

Anna Hedh

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:03:02

Start

17:45:01

Slut

17:48:03

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:47:37

Slut

17:47:52

Helga Stevens

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:10

Start

17:47:42

Slut

17:49:53

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:49:26

Slut

17:49:39

Angelika Mlinar

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:02:24

Start

17:49:31

Slut

17:51:55

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

17:51:29

Slut

17:51:43

Romeo Franz

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:38

Start

17:51:37

Slut

17:54:15

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

17:53:58

Slut

17:54:19

Emil Radev

Rolle : PPE

Varighed

00:02:11

Start

17:54:09

Slut

17:56:21

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

17:55:51

Slut

17:56:05

Ruža Tomašić

Rolle : ECR

Varighed

00:01:34

Start

17:55:53

Slut

17:57:27

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

17:57:01

Slut

17:57:20

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:08

Start

17:57:11

Slut

17:58:20

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:58:00

Slut

17:58:14

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:35

Start

17:58:06

Slut

17:59:41

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

17:59:14

Slut

17:59:33

Věra Jourová

Rolle : Kommissær

Varighed

00:02:41

Start

17:59:23

Slut

18:02:04

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

18:01:37

Slut

18:01:48

Daniel Dalton

Rolle : Ordfører

Varighed

00:02:15

Start

18:01:41

Slut

18:03:57

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

18:03:30

Slut

18:03:51

18:03 - 18:44 Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (forhandling)

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

18:03:51

Slut

18:04:08

Michaela Šojdrová

Rolle : Ordfører

Varighed

00:05:22

Start

18:04:01

Slut

18:09:24

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:08:56

Slut

18:09:12

Eleni Theocharous

Rolle : DEVE

Varighed

00:01:58

Start

18:09:03

Slut

18:11:02

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:10:35

Slut

18:10:46

Tibor Navracsics

Rolle : Kommissær

Varighed

00:05:52

Start

18:10:47

Slut

18:16:39

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:16:12

Slut

18:16:31

Tiemo Wölken

Rolle : Rap avis BUDG

Varighed

00:01:16

Start

18:16:27

Slut

18:17:43

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

18:17:36

Slut

18:17:58

Ivana Maletić

Rolle : REGI

Varighed

00:01:41

Start

18:17:47

Slut

18:19:29

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

18:19:02

Slut

18:19:21

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:57

Start

18:19:12

Slut

18:21:09

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:20:41

Slut

18:20:57

Silvia Costa

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:04:08

Start

18:20:49

Slut

18:24:57

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:24:27

Slut

18:24:42

Izaskun Bilbao Barandica

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:02:05

Start

18:24:34

Slut

18:26:40

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:26:12

Slut

18:26:28

Helga Trüpel

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:02

Start

18:26:19

Slut

18:28:22

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:27:55

Slut

18:28:07

Nikolaos Chountis

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:56

Start

18:27:59

Slut

18:29:56

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:29:27

Slut

18:29:47

Bill Etheridge

Rolle : for EFDD-Gruppen

Varighed

00:02:25

Start

18:29:38

Slut

18:32:04

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:31:37

Slut

18:31:50

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:00:51

Start

18:31:44

Slut

18:32:36

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

18:32:17

Slut

18:32:25

Bill Etheridge

Rolle : EFDD

Varighed

00:00:50

Start

18:32:20

Slut

18:33:11

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

18:32:56

Slut

18:33:12

Kostas Papadakis

Rolle : NI

Varighed

00:01:41

Start

18:33:00

Slut

18:34:42

Ioan Mircea Paşcu

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

18:34:14

Slut

18:34:29

Enrique Guerrero Salom

Rolle : S&D

Varighed

00:02:14

Start

18:34:20

Slut

18:36:34

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:36:04

Slut

18:36:17

Julie Ward

Rolle : S&D

Varighed

00:02:04

Start

18:36:10

Slut

18:38:15

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

18:37:48

Slut

18:37:58

Momchil Nekov

Rolle : S&D

Varighed

00:01:41

Start

18:37:53

Slut

18:39:35

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

18:39:01

Slut

18:39:15

Nicola Caputo

Rolle : S&D

Varighed

00:01:38

Start

18:39:09

Slut

18:40:48

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

18:40:21

Slut

18:40:31

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:42

Start

18:40:26

Slut

18:42:08

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

18:41:41

Slut

18:41:57

Tibor Navracsics

Rolle : Kommissær

Varighed

00:01:26

Start

18:41:50

Slut

18:43:17

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:42:47

Slut

18:42:59

Michaela Šojdrová

Rolle : Ordfører

Varighed

00:02:13

Start

18:42:53

Slut

18:45:06

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

18:44:37

Slut

18:44:51

18:44 - 19:43 EU's forordning om cybersikkerhed - Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (forhandling)

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

18:44:54

Slut

18:45:26

Angelika Niebler

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:38

Start

18:45:21

Slut

18:49:59

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

18:49:52

Slut

18:50:09

Julia Reda

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:59

Start

18:50:03

Slut

18:55:03

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:54:35

Slut

18:54:51

Nicola Danti

Rolle : IMCO

Varighed

00:01:39

Start

18:54:45

Slut

18:56:24

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:55:55

Slut

18:56:07

Andrus Ansip

Rolle : Kommissær

Varighed

00:04:37

Start

18:56:01

Slut

19:00:38

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:00:09

Slut

19:00:21

John Howarth

Rolle : BUDG

Varighed

00:01:32

Start

19:00:16

Slut

19:01:49

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

19:01:22

Slut

19:01:36

Maria Grapini

Rolle : IMCO

Varighed

00:01:38

Start

19:01:29

Slut

19:03:08

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:02:41

Slut

19:02:58

Romeo Franz

Rolle : LIBE

Varighed

00:02:02

Start

19:02:50

Slut

19:04:53

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:04:26

Slut

19:04:42

Paul Rübig

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:46

Start

19:04:38

Slut

19:06:24

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:06:17

Slut

19:06:30

Peter Kouroumbashev

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:02:47

Start

19:06:23

Slut

19:09:10

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:08:44

Slut

19:08:59

Zdzisław Krasnodębski

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:20

Start

19:08:55

Slut

19:11:16

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

19:10:50

Slut

19:11:02

Pavel Telička

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:02:16

Start

19:10:56

Slut

19:13:12

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

19:12:46

Slut

19:12:56

Jakop Dalunde

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:05

Start

19:12:50

Slut

19:13:55

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

19:13:39

Slut

19:13:49

Jaromír Kohlíček

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:41

Start

19:13:43

Slut

19:15:24

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

19:14:58

Slut

19:15:09

Christelle Lechevalier

Rolle : au nom du groupe ENF

Varighed

00:01:47

Start

19:15:02

Slut

19:16:50

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

19:16:23

Slut

19:16:34

Seán Kelly

Rolle : PPE

Varighed

00:02:15

Start

19:16:29

Slut

19:18:45

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

19:18:19

Slut

19:18:30

Jens Geier

Rolle : S&D

Varighed

00:02:04

Start

19:18:28

Slut

19:20:32

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

19:20:25

Slut

19:20:35

Ralph Packet

Rolle : ECR

Varighed

00:01:34

Start

19:20:28

Slut

19:22:02

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:21:37

Slut

19:21:49

Angelika Mlinar

Rolle : ALDE

Varighed

00:02:14

Start

19:21:42

Slut

19:23:57

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

19:23:31

Slut

19:23:41

Marisa Matias

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:32

Start

19:23:35

Slut

19:25:08

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:24:42

Slut

19:24:57

Andreas Schwab

Rolle : PPE

Varighed

00:01:58

Start

19:24:49

Slut

19:26:48

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

19:26:22

Slut

19:26:34

Carlos Zorrinho

Rolle : S&D

Varighed

00:01:36

Start

19:26:27

Slut

19:28:04

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:27:38

Slut

19:27:58

Eva Kaili

Rolle : S&D

Varighed

00:02:21

Start

19:27:53

Slut

19:30:15

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:41

Start

19:29:48

Slut

19:30:29

Franc Bogovič

Rolle : PPE

Varighed

00:01:39

Start

19:30:17

Slut

19:31:56

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

19:31:31

Slut

19:31:48

Nicola Caputo

Rolle : S&D

Varighed

00:01:37

Start

19:31:40

Slut

19:33:18

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

19:32:51

Slut

19:33:09

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:02:00

Start

19:32:59

Slut

19:35:00

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

19:34:28

Slut

19:34:50

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:16

Start

19:34:42

Slut

19:35:58

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:35:45

Slut

19:36:04

Andrus Ansip

Rolle : Kommissær

Varighed

00:03:15

Start

19:35:54

Slut

19:39:09

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

19:38:43

Slut

19:39:05

Angelika Niebler

Rolle : Ordfører

Varighed

00:01:56

Start

19:39:01

Slut

19:40:57

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:40:51

Slut

19:41:07

Julia Reda

Rolle : Ordfører

Varighed

00:02:07

Start

19:40:59

Slut

19:43:06

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

19:42:39

Slut

19:43:26

19:44 - 21:11 Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (forhandling)

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:29

Start

19:44:28

Slut

19:44:58

Paolo De Castro

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:49

Start

19:44:48

Slut

19:49:38

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

19:49:12

Slut

19:49:33

Marc Tarabella

Rolle : IMCO

Varighed

00:01:41

Start

19:49:15

Slut

19:50:57

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:50:30

Slut

19:50:49

Phil Hogan

Rolle : Kommissær

Varighed

00:05:18

Start

19:50:37

Slut

19:55:56

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

19:55:30

Slut

19:55:50

Pilar Ayuso

Rolle : ENVI

Varighed

00:02:09

Start

19:55:34

Slut

19:57:44

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

19:57:17

Slut

19:57:38

Mairead McGuinness

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:43

Start

19:57:23

Slut

20:00:06

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:59:40

Slut

19:59:56

Nicola Caputo

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:48

Start

19:59:44

Slut

20:01:32

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

20:01:05

Slut

20:01:28

Anthea McIntyre

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:14

Start

20:01:16

Slut

20:03:30

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

20:03:04

Slut

20:03:28

Elsi Katainen

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:02:05

Start

20:03:12

Slut

20:05:17

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

20:04:51

Slut

20:05:03

Maria Heubuch

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:54

Start

20:05:02

Slut

20:06:56

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

20:06:49

Slut

20:07:03

Matt Carthy

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:51

Start

20:06:54

Slut

20:08:45

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:08:18

Slut

20:08:34

Marco Zullo

Rolle : for EFDD-Gruppen

Varighed

00:01:56

Start

20:08:24

Slut

20:10:20

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

20:09:54

Slut

20:10:12

John Stuart Agnew

Rolle : au nom du groupe ENF

Varighed

00:01:52

Start

20:09:59

Slut

20:11:51

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:45

Start

20:11:25

Slut

20:12:10

Mairead McGuinness

Rolle : PPE

Varighed

00:00:41

Start

20:11:58

Slut

20:12:40

John Stuart Agnew

Rolle : ENF

Varighed

00:00:47

Start

20:12:27

Slut

20:13:14

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:13:02

Slut

20:13:18

Dobromir Sośnierz

Rolle : NI

Varighed

00:01:39

Start

20:13:08

Slut

20:14:48

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

20:14:21

Slut

20:14:35

Czesław Adam Siekierski

Rolle : PPE

Varighed

00:02:34

Start

20:14:25

Slut

20:17:00

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:44

Start

20:16:26

Slut

20:17:10

Dobromir Sośnierz

Rolle : NI

Varighed

00:00:34

Start

20:16:54

Slut

20:17:28

Czesław Adam Siekierski

Rolle : PPE

Varighed

00:01:10

Start

20:17:18

Slut

20:18:29

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

20:18:07

Slut

20:18:25

Clara Aguilera

Rolle : S&D

Varighed

00:01:49

Start

20:18:17

Slut

20:20:06

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

20:19:38

Slut

20:19:50

James Nicholson

Rolle : ECR

Varighed

00:02:35

Start

20:19:44

Slut

20:22:19

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

20:21:43

Slut

20:22:14

Giancarlo Scottà

Rolle : ENF

Varighed

00:02:10

Start

20:22:01

Slut

20:24:12

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

20:23:41

Slut

20:24:00

Michel Dantin

Rolle : PPE

Varighed

00:02:19

Start

20:23:49

Slut

20:26:08

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

20:25:39

Slut

20:26:04

Eric Andrieu

Rolle : S&D

Varighed

00:01:42

Start

20:25:50

Slut

20:27:33

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

20:27:06

Slut

20:27:21

Bas Belder

Rolle : ECR

Varighed

00:01:27

Start

20:27:12

Slut

20:28:39

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:28:09

Slut

20:28:29

Philippe Loiseau

Rolle : ENF

Varighed

00:02:11

Start

20:28:20

Slut

20:30:31

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:30:04

Slut

20:30:19

Daniel Buda

Rolle : PPE

Varighed

00:02:03

Start

20:30:10

Slut

20:32:14

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

20:31:44

Slut

20:32:06

Maria Gabriela Zoană

Rolle : S&D

Varighed

00:01:51

Start

20:31:52

Slut

20:33:43

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:33:14

Slut

20:33:29

Innocenzo Leontini

Rolle : ECR

Varighed

00:01:52

Start

20:33:22

Slut

20:35:14

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

20:34:45

Slut

20:35:02

Gilles Lebreton

Rolle : ENF

Varighed

00:02:12

Start

20:34:51

Slut

20:37:04

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:36:37

Slut

20:36:56

Ricardo Serrão Santos

Rolle : S&D

Varighed

00:01:33

Start

20:36:47

Slut

20:38:20

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

20:37:52

Slut

20:38:20

Franc Bogovič

Rolle : PPE

Varighed

00:02:24

Start

20:38:02

Slut

20:40:27

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

20:39:57

Slut

20:40:24

Karine Gloanec Maurin

Rolle : S&D

Varighed

00:01:56

Start

20:40:13

Slut

20:42:09

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:52

Start

20:41:42

Slut

20:42:34

Sofia Ribeiro

Rolle : PPE

Varighed

00:02:34

Start

20:42:11

Slut

20:44:46

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:44

Start

20:44:14

Slut

20:44:59

Michela Giuffrida

Rolle : S&D

Varighed

00:01:45

Start

20:44:34

Slut

20:46:20

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:45:51

Slut

20:46:07

Othmar Karas

Rolle : PPE

Varighed

00:02:18

Start

20:45:59

Slut

20:48:18

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

20:47:50

Slut

20:48:27

Seán Kelly

Rolle : PPE

Varighed

00:02:06

Start

20:48:14

Slut

20:50:21

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:49:53

Slut

20:50:10

Marijana Petir

Rolle : PPE

Varighed

00:02:02

Start

20:49:59

Slut

20:52:01

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:51:34

Slut

20:51:50

Andreas Schwab

Rolle : PPE

Varighed

00:01:48

Start

20:51:46

Slut

20:53:34

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:43

Start

20:53:26

Slut

20:54:10

Linda McAvan

Rolle : DEVE

Varighed

00:01:49

Start

20:53:57

Slut

20:55:46

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

20:55:18

Slut

20:55:36

Momchil Nekov

Rolle : S&D

Varighed

00:01:35

Start

20:55:28

Slut

20:57:04

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

20:56:37

Slut

20:56:50

Notis Marias

Rolle : ECR

Varighed

00:01:40

Start

20:56:43

Slut

20:58:23

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:57:57

Slut

20:58:13

Hilde Vautmans

Rolle : ALDE

Varighed

00:01:34

Start

20:58:05

Slut

20:59:39

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:59:13

Slut

20:59:29

Miguel Viegas

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:30

Start

20:59:21

Slut

21:00:51

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:48

Start

21:00:25

Slut

21:01:13

Giulia Moi

Rolle : EFDD

Varighed

00:01:13

Start

21:00:47

Slut

21:02:00

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

21:01:41

Slut

21:01:57

Caterina Chinnici

Rolle : S&D

Varighed

00:01:39

Start

21:01:49

Slut

21:03:29

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

21:03:03

Slut

21:03:20

Olga Sehnalová

Rolle : S&D

Varighed

00:01:26

Start

21:03:10

Slut

21:04:37

Bogusław Liberadzki

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

21:04:10

Slut

21:04:34

Phil Hogan

Rolle : Kommissær

Varighed

00:05:24

Start

21:04:24

Slut

21:09:49

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

21:09:22

Slut

21:09:41

Paolo De Castro

Rolle : Ordfører

Varighed

00:02:32

Start

21:09:32

Slut

21:12:05

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

21:11:39

Slut

21:11:50

21:12 - 21:39 Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel - Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (forhandling)

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:39

Start

21:11:55

Slut

21:12:34

Heidi Hautala

Rolle : Ordfører

Varighed

00:03:40

Start

21:12:24

Slut

21:16:04

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:29

Start

21:15:16

Slut

21:15:45

Heidi Hautala

Rolle : Ordfører

Varighed

00:02:08

Start

21:15:39

Slut

21:17:47

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

21:17:20

Slut

21:17:48

Andrus Ansip

Rolle : Kommissær

Varighed

00:04:55

Start

21:17:38

Slut

21:22:34

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

21:22:06

Slut

21:22:27

Jan Zahradil

Rolle : DEVE

Varighed

00:01:36

Start

21:22:17

Slut

21:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

21:23:26

Slut

21:23:52

Jarosław Wałęsa

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:30

Start

21:23:41

Slut

21:25:12

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

21:24:46

Slut

21:25:07

Neena Gill

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

21:24:57

Slut

21:26:44

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

21:26:17

Slut

21:26:38

Elsi Katainen

Rolle : au nom du groupe ALDE

Varighed

00:01:47

Start

21:26:28

Slut

21:28:16

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

21:27:49

Slut

21:28:10

Helmut Scholz

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:18

Start

21:28:06

Slut

21:29:24

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

21:29:17

Slut

21:29:34

Doru-Claudian Frunzulică

Rolle : S&D

Varighed

00:01:13

Start

21:29:30

Slut