Multimedier pr. taler


Mandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019


Strasbourg

A-D

Asim ADEMOV

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : PPE

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:33

Start

19:27:16

Slut

19:28:50

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : for EPP-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:03:15

Start

17:48:09

Slut

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Rolle : EFDD

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:37

Start

13:59:00

Slut

14:00:38

Indlæg : Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:50

Start

09:22:09

Slut

09:23:59

Indlæg : Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:06

Start

09:24:33

Slut

09:25:39

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:53

Start

10:10:31

Slut

10:12:24

Laura AGEA

Indlæg : Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0382/2018 - Laura Agea) (afstemning)

Rolle : EFDD

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:03

Start

17:22:30

Slut

17:23:33

John Stuart AGNEW

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:41

Start

15:54:36

Slut

15:56:17

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:37

Start

15:56:37

Slut

15:57:14

Indlæg : EU-gødningsprodukter (forhandling)

Rolle : question "carton bleu"

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:46

Start

16:48:07

Slut

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:31

Start

10:32:53

Slut

10:34:24

Indlæg : EU-gødningsprodukter (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:05

Start

16:51:07

Slut

16:53:12

Daniela AIUTO

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:51

Start

20:09:24

Slut

20:11:16

Indlæg : Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (afstemning)

Rolle : EFDD

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:04

Start

17:23:49

Slut

17:24:54

Nedzhmi ALI

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : ALDE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:10

Start

16:30:24

Slut

16:32:35

Martina ANDERSON

Indlæg : Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Rolle : GUE/NGL

Dato

25/03/2019

Varighed

00:02:11

Start

23:01:49

Slut

23:04:01

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : GUE/NGL

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:13

Start

10:05:48

Slut

10:08:01

Lucy ANDERSON

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

12:15:14

Slut

12:16:53

Max ANDERSSON

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : Verts/ALE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:15

Start

09:58:30

Slut

09:59:45

Eric ANDRIEU

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:05

Start

16:39:55

Slut

16:42:00

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:37

Start

16:04:38

Slut

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Indlæg : Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:36

Start

20:03:46

Slut

20:05:23

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:43

Start

21:20:54

Slut

21:22:37

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:35

Start

12:29:33

Slut

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:30

Start

21:12:17

Slut

21:13:47

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:42

Start

21:14:51

Slut

21:15:33

Andrus ANSIP

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : Kommissær

Dato

26/03/2019

Varighed

00:03:11

Start

10:35:21

Slut

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:06:38

Start

21:03:29

Slut

21:10:07

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:36

Start

21:34:17

Slut

21:35:53

Indlæg : Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

25/03/2019

Varighed

00:06:29

Start

22:02:10

Slut

22:08:40

Indlæg : Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

25/03/2019

Varighed

00:03:28

Start

22:24:34

Slut

22:28:02

Indlæg : Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:03:14

Start

22:32:33

Slut

22:35:47

Indlæg : Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:03

Start

22:39:38

Slut

22:40:41

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

26/03/2019

Varighed

00:05:09

Start

18:13:44

Slut

18:18:53

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:09

Start

19:06:36

Slut

19:08:45

Pascal ARIMONT

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:04:14

Start

11:54:56

Slut

11:59:10

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:31

Start

12:26:15

Slut

12:26:46

Indlæg : Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (afstemning)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:59

Start

12:58:14

Slut

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:41

Start

12:03:39

Slut

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:03:00

Start

09:34:20

Slut

09:37:20

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : EFDD

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:59

Start

09:37:34

Slut

09:38:33

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:37

Start

21:50:38

Slut

21:53:16

Indlæg : Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:38

Start

19:03:27

Slut

19:06:05

Indlæg : Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Rolle : réponse "carton bleu"

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:38

Start

19:06:39

Slut

19:07:17

Jean ARTHUIS

Indlæg : Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Rolle : ALDE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:03:13

Start

19:07:14

Slut

19:10:28

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : BUDG

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:08

Start

09:55:57

Slut

09:58:06

Richard ASHWORTH

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:16

Start

10:33:26

Slut

10:35:42

Francisco ASSIS

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:40

Start

22:33:47

Slut

22:35:27

Margrete AUKEN

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:10

Start

15:25:33

Slut

15:27:44

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : Verts/ALE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:55

Start

15:55:57

Slut

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

27/03/2019

Varighed

00:04:54

Start

17:41:52

Slut

17:46:47

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:16

Start

18:27:15

Slut

18:29:32

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:04:59

Start

19:15:17

Slut

19:20:16

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:13

Start

20:13:54

Slut

20:15:07

Indlæg : Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum (forhandling) (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

27/03/2019

Varighed

00:05:49

Start

20:27:08

Slut

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:04:46

Start

15:02:55

Slut

15:07:41

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:35

Start

16:52:38

Slut

16:55:14

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : for S&D-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:47

Start

21:42:11

Slut

21:43:59

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : for S&D-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:45

Start

11:39:07

Slut

11:40:52

Indlæg : Større forespørgsler (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:25

Start

15:28:38

Slut

15:30:03

Pilar AYUSO

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:16

Start

18:50:48

Slut

18:53:04

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:41

Start

19:41:19

Slut

19:44:01

Georges BACH

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : Rap avis EMPL

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:23

Start

11:24:00

Slut

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : NI

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:34

Start

23:12:57

Slut

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:32

Start

12:30:47

Slut

12:32:20

Michel BARNIER

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : Chief Brexit negotiator

Dato

27/03/2019

Varighed

00:09:24

Start

10:53:32

Slut

11:02:57

Gerard BATTEN

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:11

Start

09:49:36

Slut

09:50:47

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:26

Start

09:53:29

Slut

09:55:56

Nicolas BAY

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:41

Start

10:09:31

Slut

10:11:12

Bas BELDER

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : for EKR-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:03

Start

21:43:44

Slut

21:45:48

Ivo BELET

Indlæg : Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (forhandling)

Rolle : for EPP-Gruppen

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:08

Start

11:00:49

Slut

11:02:58

Brando BENIFEI

Indlæg : Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:42

Start

20:05:04

Slut

20:06:47

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:04:55

Start

22:49:52

Slut

22:54:48

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:56

Start

23:27:29

Slut

23:30:25

Indlæg : Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)

Rolle : for S&D-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:12

Start

21:59:42

Slut

22:01:55

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:40

Start

10:26:59

Slut

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Rolle : GUE/NGL

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

13:43:18

Slut

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:31

Start

18:46:55

Slut

18:48:27

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

19:33:28

Slut

19:35:07

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:00:45

Start

19:35:29

Slut

19:36:14

Pervenche BERÈS

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:36

Start

18:49:14

Slut

18:50:50

Indlæg : Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (afstemning)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:32

Start

17:10:40

Slut

17:12:12

Indlæg : Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

11:24:19

Slut

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ALDE

Dato

25/03/2019

Varighed

00:02:37

Start

20:04:12

Slut

20:06:49

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ALDE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:41

Start

11:42:02

Slut

11:43:43

Dominique BILDE

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:34

Start

18:16:20

Slut

18:17:54

Indlæg : Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:40

Start

09:25:26

Slut

09:27:07

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:30

Start

10:11:59

Slut

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:35

Start

10:16:17

Slut

10:17:53

Malin BJÖRK

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : FEMM

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

16:09:45

Slut

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:29

Start

20:41:42

Slut

20:43:12

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:49

Start

21:25:30

Slut

21:27:20

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:40

Start

10:10:53

Slut

10:12:34

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:48

Start

10:13:14

Slut

10:14:03

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

10:14:33

Slut

10:14:53

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:33

Start

11:32:48

Slut

11:34:21

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : PECH

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

16:06:06

Slut

16:07:45

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

18:59:27

Slut

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:46

Start

10:36:41

Slut

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:43

Start

10:09:29

Slut

10:11:13

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:10

Start

11:20:01

Slut

11:22:11

Indlæg : EU-gødningsprodukter (forhandling)

Rolle : for EPP-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:16

Start

16:36:22

Slut

16:38:38

Simona BONAFÈ

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:43

Start

15:58:50

Slut

16:00:33

Indlæg : Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (forhandling)

Rolle : for S&D-Gruppen

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:29

Start

11:02:41

Slut

11:05:11

Michał BONI

Indlæg : Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

25/03/2019

Varighed

00:04:03

Start

22:28:44

Slut

22:32:47

Indlæg : Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:03

Start

22:40:35

Slut

22:41:39

Indlæg : Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

25/03/2019

Varighed

00:00:56

Start

22:41:29

Slut

22:42:25

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : LIBE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:51

Start

09:13:31

Slut

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:44

Start

21:05:33

Slut

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:32

Start

09:38:23

Slut

09:39:55

Indlæg : Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:56

Start

21:44:52

Slut

21:46:48

Lynn BOYLAN

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : GUE/NGL

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:12

Start

18:45:08

Slut

18:46:21

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : GUE/NGL

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:51

Start

15:17:57

Slut

15:18:48

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:59

Start

15:27:25

Slut

15:29:25

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:35

Start

19:34:42

Slut

19:36:17

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : réponse "carton bleu"

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:02

Start

19:37:06

Slut

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:19

Start

11:00:07

Slut

11:01:26

Mercedes BRESSO

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:42

Start

12:16:15

Slut

12:17:57

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:42

Start

10:25:40

Slut

10:27:22

Renata BRIANO

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : PECH

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:35

Start

15:14:26

Slut

15:16:01

Elmar BROK

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : for EPP-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:55

Start

22:16:39

Slut

22:19:34

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : for EPP-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:19

Start

23:00:29

Slut

23:02:49

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:34

Start

10:21:53

Slut

10:23:27

Daniel BUDA

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:30

Start

11:23:10

Slut

11:24:40

Indlæg : Større forespørgsler (forhandling)

Rolle : Forfatter

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:41

Start

15:01:45

Slut

15:04:27

Indlæg : Større forespørgsler (forhandling)

Rolle : Forfatter

Dato

28/03/2019

Varighed

00:00:46

Start

15:19:51

Slut

15:20:38

Violeta BULC

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : Medlem af Kommissionen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:04:56

Start

19:47:05

Slut

19:52:01

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : Kommissær

Dato

25/03/2019

Varighed

00:04:38

Start

20:42:51

Slut

20:47:29

Udo BULLMANN

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:03:49

Start

09:30:21

Slut

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:02:07

Start

21:21:13

Slut

21:23:21

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:33

Start

16:21:41

Slut

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:41

Start

19:04:03

Slut

19:05:45

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:11

Start

12:38:49

Slut

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Rolle : Verts/ALE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:58

Start

14:00:21

Slut

14:01:19

Alain CADEC

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : PECH

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:02

Start

16:05:14

Slut

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Indlæg : Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering (forhandling)

Rolle : ECON

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:41

Start

21:16:47

Slut

21:19:29

Nicola CAPUTO

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:32

Start

18:41:06

Slut

18:42:39

Indlæg : Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

21:32:48

Slut

21:34:28

Indlæg : Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:37

Start

23:00:28

Slut

23:02:05

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:27

Start

10:31:44

Slut

10:33:12

Indlæg : Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:30

Start

10:42:22

Slut

10:43:52

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:34

Start

12:36:12

Slut

12:37:47

Matt CARTHY

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : GUE/NGL

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:13

Start

18:21:03

Slut

18:22:16

Indlæg : Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (forhandling)

Rolle : GUE/NGL

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:02

Start

11:20:57

Slut

11:23:00

James CARVER

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:28

Start

20:17:47

Slut

20:19:15

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:14

Start

21:04:26

Slut

21:05:40

David CASA

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:34

Start

18:34:39

Slut

18:36:13

Daniel CASPARY

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:00

Start

09:28:50

Slut

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:47

Start

21:09:48

Slut

21:12:35

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:33

Start

22:03:58

Slut

22:04:31

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:15

Start

22:05:21

Slut

22:05:37

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

22:06:44

Slut

22:07:06

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:32

Start

22:08:12

Slut

22:08:45

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:11

Start

22:09:36

Slut

22:09:48

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:33

Start

22:09:48

Slut

22:10:21

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:31

Start

22:16:18

Slut

22:16:50

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

22:19:07

Slut

22:19:28

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:38

Start

22:20:41

Slut

22:21:20

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:27

Start

22:22:20

Slut

22:22:48

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:27

Start

22:24:34

Slut

22:25:01

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:22

Start

22:26:07

Slut

22:26:29

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

22:27:30

Slut

22:27:49

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

22:29:00

Slut

22:29:22

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

22:29:49

Slut

22:30:10

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

22:30:38

Slut

22:30:59

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:09

Start

22:31:21

Slut

22:31:30

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:15

Start

22:32:12

Slut

22:32:28

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

22:33:39

Slut

22:33:56

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:14

Start

22:35:01

Slut

22:35:16

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

22:36:30

Slut

22:36:48

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

22:37:54

Slut

22:38:12

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

22:39:50

Slut

22:40:16

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:37

Start

22:41:24

Slut

22:42:01

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

22:42:59

Slut

22:43:19

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:19

Start

22:44:19

Slut

22:44:38

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

22:45:41

Slut

22:46:03

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:24

Start

22:47:02

Slut

22:47:27

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

22:48:17

Slut

22:48:43

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:15

Start

22:49:27

Slut

22:49:43

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

22:49:41

Slut

22:49:59

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

22:54:21

Slut

22:54:41

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:51

Start

22:59:46

Slut

23:00:38

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:19

Start

23:02:23

Slut

23:02:42

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

23:04:17

Slut

23:04:39

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:34

Start

23:05:52

Slut

23:06:27

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:58

Start

23:07:11

Slut

23:09:10

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

23:10:05

Slut

23:10:26

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:22

Start

23:11:33

Slut

23:11:55

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

23:12:49

Slut

23:13:07

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:25

Start

23:14:04

Slut

23:14:30

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:19

Start

23:16:15

Slut

23:16:34

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:33

Start

23:18:00

Slut

23:18:34

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

23:19:16

Slut

23:19:38

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:36

Start

23:20:42

Slut

23:21:18

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

23:22:53

Slut

23:23:10

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:35

Start

23:24:13

Slut

23:24:49

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:23

Start

23:25:52

Slut

23:26:15

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

23:27:12

Slut

23:27:39

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:29

Start

23:29:59

Slut

23:30:29

Indlæg : Dagsorden for næste møde: se protokollen

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:12

Start

23:30:20

Slut

23:30:33

Indlæg : Hævelse af mødet

Rolle : PT

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:09

Start

23:30:26

Slut

23:30:35

Indlæg :

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

17:00:48

Slut

17:01:14

Indlæg : Genoptagelse af mødet

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:11

Start

17:01:06

Slut

17:01:17

Indlæg : Genoptagelse af mødet

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:54

Start

17:02:24

Slut

17:03:18

Indlæg : Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:28

Start

17:03:14

Slut

17:03:43

Indlæg : Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:36

Start

17:04:55

Slut

17:05:32

Indlæg : Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:32

Start

17:05:22

Slut

17:05:54

Indlæg : Markeder for finansielle instrumenter (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:27

Start

17:05:44

Slut

17:06:12

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:15:25

Start

17:06:03

Slut

17:21:28

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:38

Start

17:21:03

Slut

17:21:42

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:34

Start

17:21:31

Slut

17:22:06

Indlæg : EU-gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

17:21:56

Slut

17:22:23

Indlæg : Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0382/2018 - Laura Agea) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:23

Start

17:22:14

Slut

17:22:38

Indlæg : Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0382/2018 - Laura Agea) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:29

Start

17:23:17

Slut

17:23:47

Indlæg : Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

17:23:38

Slut

17:23:56

Indlæg : Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:01

Start

17:24:37

Slut

17:26:39

Indlæg : Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:24

Start

17:26:14

Slut

17:26:38

Indlæg : Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:31

Start

17:26:30

Slut

17:27:02

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (B8-0214/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:47

Start

17:26:53

Slut

17:27:40

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (B8-0215/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

17:27:28

Slut

17:27:50

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:25

Start

17:27:42

Slut

17:28:08

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

17:27:59

Slut

17:28:25

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:28

Start

17:28:17

Slut

17:28:45

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:23

Start

17:28:36

Slut

17:29:00

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (B8-0221/2019) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:03:06

Start

17:28:52

Slut

17:31:58

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (afstemning)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:17

Start

17:31:56

Slut

17:33:13

Indlæg : Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:23

Start

17:33:08

Slut

17:35:31

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:58

Start

17:35:06

Slut

17:37:05

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:26

Start

17:41:38

Slut

17:42:04

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

17:46:21

Slut

17:46:41

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

17:47:59

Slut

17:48:19

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

17:50:58

Slut

17:51:20

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:22

Start

17:53:21

Slut

17:53:44

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

17:55:09

Slut

17:55:28

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

17:57:28

Slut

17:57:46

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:25

Start

17:58:51

Slut

17:59:16

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:27

Start

18:01:12

Slut

18:01:39

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:19

Start

18:02:51

Slut

18:03:11

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

18:04:24

Slut

18:04:45

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:39

Start

18:07:04

Slut

18:07:44

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:12

Start

18:08:11

Slut

18:08:24

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

18:08:40

Slut

18:08:57

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:17

Start

18:10:48

Slut

18:11:05

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

18:12:32

Slut

18:12:50

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:30

Start

18:13:41

Slut

18:14:12

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:09

Start

18:14:26

Slut

18:14:36

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:23

Start

18:14:50

Slut

18:15:13

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:20

Start

18:16:09

Slut

18:16:30

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:18

Start

18:17:27

Slut

18:17:46

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:16

Start

18:19:03

Slut

18:19:19

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:22

Start

18:20:37

Slut

18:21:00

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:29

Start

18:22:15

Slut

18:22:44

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:57

Start

18:24:23

Slut

18:25:21

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:42

Start

18:25:22

Slut

18:26:04

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:23

Start

18:27:04

Slut

18:27:27

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:19

Start

18:29:04

Slut

18:29:24

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:28

Start

18:31:12

Slut

18:31:40

Indlæg : Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Rolle : PT

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:02

Start

18:31:31

Slut

18:32:34

Indlæg : Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

19:10:13

Slut

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : au nom du groupe ALDE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:53

Start

09:21:43

Slut

09:24:37

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : ALDE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:29

Start

10:03:15

Slut

10:03:45

Indlæg : Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (B8-0221/2019) (afstemning)

Rolle : ALDE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:25

Start

17:31:33

Slut

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:19

Start

12:09:23

Slut

12:10:42

Caterina CHINNICI

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:30

Start

16:36:17

Slut

16:37:48

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

10:29:48

Slut

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:39

Start

10:09:09

Slut

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:30

Start

12:12:37

Slut

12:14:07

George CIAMBA

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : CouncilMember

Dato

26/03/2019

Varighed

00:06:12

Start

15:27:41

Slut

15:33:54

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : Formand for Rådet

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:00

Start

16:51:40

Slut

16:52:40

Angelo CIOCCA

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:32

Start

16:23:56

Slut

16:26:29

Indlæg : Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

21:18:21

Slut

21:20:00

David COBURN

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:02:05

Start

18:09:56

Slut

18:12:02

Indlæg : Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Rolle : question "carton bleu"

Dato

25/03/2019

Varighed

00:00:51

Start

18:16:44

Slut

18:17:35

Carlos COELHO

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : PPE

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:46

Start

12:13:51

Slut

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Indlæg : Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering (forhandling)

Rolle : for S&D-Gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:05:37

Start

21:21:31

Slut

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Indlæg : Situationen i Algeriet (forhandling)

Rolle : au nom du groupe ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:46

Start

21:53:00

Slut

21:54:47

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:42

Start

23:19:27

Slut

23:21:09

Indlæg : Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)

Rolle : ENF

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:54

Start

18:20:47

Slut

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Indlæg : Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (afstemning)

Rolle : PPE

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:04

Start

12:39:45

Slut

12:40:50

Ignazio CORRAO

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : DEVE

Dato

28/03/2019

Varighed

00:01:33

Start

09:54:45

Slut

09:56:19

Silvia COSTA

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:53

Start

10:27:08

Slut

10:29:01

Indlæg : Ophavsret på det digitale indre marked

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:00:58

Start

10:28:11

Slut

10:29:10

Indlæg : Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:55

Start

20:02:11

Slut

20:04:06

Indlæg : Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

28/03/2019

Varighed

00:05:07

Start

09:01:13

Slut

09:06:21

Indlæg : Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

28/03/2019

Varighed

00:04:09

Start

09:40:52

Slut

09:45:01

Indlæg : "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

28/03/2019

Varighed

00:02:12

Start

10:15:42

Slut

10:17:54

Javier COUSO PERMUY

Indlæg : Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:36

Start

22:26:19

Slut

22:27:56

Andrea COZZOLINO

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:04:49

Start

10:40:43

Slut

10:45:32

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:34

Start

11:42:59

Slut

11:45:34

Michael CRAMER

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : question "carton bleu"

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:49

Start

11:26:56

Slut

11:27:45

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : Verts/ALE

Dato

27/03/2019

Varighed

00:00:57

Start

12:39:52

Slut

12:40:49

Pál CSÁKY

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : PPE

Dato

25/03/2019

Varighed

00:02:09

Start

19:20:59

Slut

19:23:09

Ryszard CZARNECKI

Indlæg : Decharge 2017 (forhandling)

Rolle : for EKR-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

16:14:50

Slut

16:16:28

Indlæg : Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Rolle : for EKR-Gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:50

Start

23:04:29

Slut

23:06:20

Mireille D'ORNANO

Indlæg : Kvaliteten af drikkevand (forhandling)

Rolle : EFDD

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:31

Start

19:49:54

Slut

19:51:25

Peter VAN DALEN

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : ECR

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:27

Start

20:34:29

Slut

20:35:57

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : ECR

Dato

25/03/2019

Varighed

00:00:44

Start

20:36:30

Slut

20:37:14

Indlæg : Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)

Rolle : ECR

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:38

Start

12:07:20

Slut

12:08:58

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : ECR

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:16

Start

15:35:45

Slut

15:37:01

Miriam DALLI

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:35

Start

19:29:47

Slut

19:31:23

Indlæg : Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Rolle : S&D

Dato

25/03/2019

Varighed

00:00:21

Start

19:32:40

Slut

19:33:01

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

26/03/2019

Varighed

00:04:35

Start

18:09:25

Slut

18:14:01

Indlæg : Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Rolle : Ordfører

Dato

26/03/2019

Varighed

00:02:30

Start

19:08:29

Slut

19:10:59

Indlæg : Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)

Rolle : S&D

Dato

27/03/2019

Varighed

00:02:14

Start

15:48:56

Slut

15:51:10

Indlæg : Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum (forhandling) (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

27/03/2019

Varighed

00:01:53

Start

20:41:58

Slut

20:43:51

Daniel DALTON

Indlæg : Arbejdsplan

Rolle : ECR

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:08

Start

17:33:49

Slut

17:34:57

Indlæg : Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)

Rolle : På vegne af gruppen

Dato

26/03/2019

Varighed

00:01:07

Start

12:08:13

Slut

12:09:20

Jakop DALUNDE

Indlæg : Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Dato

25/03/2019

Varighed

00:01:32

Start

20:06:31

Slut

20:08:04

Rosa D'AMATO

Indlæg : Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)

Rolle : for EFDD-Gruppen

Dato