Multimedier pr. forhandling

Onsdag den 3. juli 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:29

Start

09:12:33

Slut

09:13:03

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:12:38

Slut

09:12:59

09:12 - 09:13 Åbning af mødet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:49

Start

09:12:59

Slut

09:13:48

09:13 - 09:16 Bekendtgørelse af kandidaterne til valget af formand for Parlamentet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:02:13

Start

09:13:48

Slut

09:16:01

09:16 - 09:37 Kort præsentation af kandidaterne til valget af formand

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:16:01

Slut

09:16:22

Ska Keller

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:05:12

Start

09:16:22

Slut

09:21:34

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

09:21:33

Slut

09:21:57

Sira Rego

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:05:38

Start

09:21:50

Slut

09:27:29

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:49

Start

09:27:08

Slut

09:27:57

David Maria Sassoli

Rolle : S&D

Varighed

00:05:14

Start

09:27:50

Slut

09:33:04

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

09:32:44

Slut

09:33:12

Jan Zahradil

Rolle : ECR

Varighed

00:04:34

Start

09:33:05

Slut

09:37:39

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:51

Start

09:37:19

Slut

09:39:10

09:39 - 10:17 Valg af formand for Parlamentet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:37:43

Start

09:39:10

Slut

10:16:53

11:14 - 11:14 Genoptagelse af mødet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:14:21

Slut

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:03

Start

11:14:18

Slut

11:14:21

11:14 - 11:18 Valg af formand for Parlamentet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:03:30

Start

11:14:33

Slut

11:18:03

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:02:44

Start

11:14:35

Slut

11:17:20

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:28

Start

11:16:55

Slut

11:18:23

11:44 - 11:49 Genoptagelse af mødet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:05:10

Start

11:44:06

Slut

11:49:16

11:49 - 12:14 Valg af formand for Parlamentet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:26:11

Start

11:48:55

Slut

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:00:42

Start

13:01:01

Slut

13:01:44

13:01 - 13:03 Genoptagelse af mødet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:01:56

Start

13:01:33

Slut

13:03:30

13:03 - 13:36 Valg af formand for Parlamentet

Antonio Tajani

Rolle : PT

Varighed

00:03:03

Start

13:03:10

Slut

13:06:13

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:19:15

Start

13:05:53

Slut

13:25:08

Manfred Weber

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:08

Start

13:25:02

Slut

13:26:10

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:07

Start

13:25:07

Slut

13:26:15

Iratxe García Pérez

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:35

Start

13:26:02

Slut

13:27:38

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

13:27:12

Slut

13:27:28

Dacian Cioloș

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:22

Start

13:27:21

Slut

13:29:44

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

13:29:17

Slut

13:29:29

Ska Keller

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:54

Start

13:29:29

Slut

13:31:23

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

13:31:15

Slut

13:31:27

Marco Zanni

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:38

Start

13:31:22

Slut

13:34:00

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

13:33:34

Slut

13:33:50

Raffaele Fitto

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:56

Start

13:33:42

Slut

13:35:38

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

13:35:09

Slut

13:35:33

Martin Schirdewan

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:14

Start

13:35:16

Slut

13:36:31

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

13:36:11

Slut

13:36:29

13:36 - 13:37 Stiftelse af politiske grupper: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:30

Start

13:36:28

Slut

13:37:59

13:37 - 13:38 Arbejdsplan: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

13:37:34

Slut

13:38:10

13:38 - 13:38 Afstemningstid

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

13:38:00

Slut

13:38:18

13:38 - 13:38 Antallet af medlemmer i udvalgene (B9-0001/2019) (afstemning)

David MariaSassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

13:38:11

Slut

13:38:38

13:38 - 13:39 Valg af Europa-Parlamentets næstformænd (frist for indstilling af kandidater)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:44

Start

13:38:29

Slut

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

15:57:12

Slut

15:57:25

15:57 - 15:57 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

15:57:19

Slut

15:57:33

15:57 - 15:57 Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

15:57:27

Slut

15:57:50

15:57 - 15:58 Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:51

Start

15:57:42

Slut

15:58:34

15:58 - 16:03 Valg af næstformænd i Europa-Parlamentet (første valgrunde) (bekendegørelse af resultatet)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:03:52

Start

15:58:21

Slut

16:02:13

Neena Gill

Rolle : S&D

Varighed

00:00:23

Start

16:01:53

Slut

16:02:16

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:37

Start

16:02:12

Slut

16:03:50

16:03 - 16:26 Valg af næstformænd i Parlamentet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:23:17

Start

16:03:25

Slut

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

18:04:02

Slut

18:04:25

18:04 - 18:04 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

18:04:17

Slut

18:04:48

18:04 - 18:09 Valg af næstformænd i Parlamentet (første valgrunde)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:05:07

Start

18:04:39

Slut

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

18:39:09

Slut

18:39:44

18:39 - 18:39 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

18:39:34

Slut

18:39:57

18:39 - 18:41 Valg af næstformænd i Europa-Parlamentet (første valgrunde) (bekendegørelse af resultatet)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

18:39:49

Slut

18:40:04

Marco Zanni

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:00:24

Start

18:39:57

Slut

18:40:22

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:41

Start

18:40:12

Slut

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:06:33

Slut

19:06:53

19:06 - 19:07 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

19:06:46

Slut

19:07:13

19:07 - 19:32 Valg af næstformænd i Parlamentet (anden valgrunde) (fortsat)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:25:10

Start

19:07:04

Slut

19:32:15

20:44 - 20:45 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

20:44:42

Slut

20:45:15

20:45 - 20:51 Valg af næstformænd i Parlamentet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:04:18

Start

20:45:05

Slut

20:49:24

Jan Olbrycht

Rolle : PPE

Varighed

00:00:15

Start

20:49:04

Slut

20:49:19

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:49:12

Slut

20:49:32

Marco Zanni

Rolle : ID

Varighed

00:00:24

Start

20:49:23

Slut

20:49:48

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:51

Start

20:49:35

Slut

20:50:27

Richard Corbett

Rolle : S&D

Varighed

00:00:19

Start

20:50:19

Slut

20:50:38

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:03

Start

20:50:33

Slut

20:51:37

20:55 - 20:55 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

20:55:34

Slut

20:55:55

20:55 - 21:04 Valg af næstformænd i Parlamentet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:09:07

Start

20:55:48

Slut

21:04:56

21:04 - 21:05 Valg af kvæstorer (frist for indstilling af kandidater)

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:56

Start

21:04:32

Slut

21:05:29

21:05 - 21:05 Dagsorden for næste møde: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

21:05:16

Slut

21:05:34

21:05 - 21:05 Hævelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

21:05:27

Slut

21:05:38

Juridisk meddelelse

Forudgående debatter

Teksterne offentliggøres først, når de er blevet gennemarbejdet af Enheden for Protokol og Forhandlingsreferat. Af praktiske grunde svarer den rækkefølge, teksterne offentliggøres i, ikke nødvendigvis til den rækkefølge, talerne blev holdt i på plenarmødet.