Multimedier pr. forhandling

Mandag den 16. september 2019

17:10 - 17:11

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:54

Start

17:10:26

Slut

17:11:21

17:10 - 17:11 Genoptagelse af sessionen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

17:10:59

Slut

17:11:17

17:11 - 17:11 Åbning af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:11:10

Slut

17:11:23

17:11 - 17:12 Mindeord

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:02:04

Start

17:11:17

Slut

17:13:21

17:12 - 17:16 Erklæring fra formanden

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:02:44

Start

17:12:56

Slut

17:15:40

Kati Piri

Rolle : S&D

Varighed

00:01:08

Start

17:15:10

Slut

17:16:18

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

17:16:01

Slut

17:16:24

17:16 - 17:18 Godkendelse af protokollen fra foregående møde

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

17:16:19

Slut

17:16:28

Demetris Papadakis

Rolle : S&D

Varighed

00:01:13

Start

17:16:22

Slut

17:17:36

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:15

Start

17:17:18

Slut

17:18:34

17:18 - 17:18 Parlamentets sammensætning: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:55

Start

17:18:17

Slut

17:20:12

17:18 - 17:19 Valgs prøvelse: se protokollen

17:19 - 17:20 Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:52

Start

17:19:48

Slut

17:20:40

17:20 - 17:20 Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:37

Start

17:20:27

Slut

17:21:05

17:21 - 17:22 Meddelelse fra formanden

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:51

Start

17:20:55

Slut

17:22:46

17:22 - 17:42 Arbejdsplan

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:54

Start

17:22:21

Slut

17:24:16

Philippe Lamberts

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:49

Start

17:23:51

Slut

17:25:41

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:02:04

Start

17:25:15

Slut

17:27:19

Corina Crețu

Rolle : S&D

Varighed

00:00:07

Start

17:26:39

Slut

17:26:46

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

17:26:42

Slut

17:27:29

Nicolas Bay

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:40

Start

17:27:15

Slut

17:28:55

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

17:28:28

Slut

17:28:56

Philippe Lamberts

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:02:22

Start

17:28:44

Slut

17:31:07

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:30:42

Slut

17:30:54

Manon Aubry

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

17:30:50

Slut

17:32:36

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:50

Start

17:32:10

Slut

17:34:01

Antonio Tajani

Rolle : PPE

Varighed

00:00:14

Start

17:33:36

Slut

17:33:50

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:41

Start

17:33:52

Slut

17:34:33

Udo Bullmann

Rolle : S&D

Varighed

00:00:42

Start

17:34:04

Slut

17:34:47

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:58

Start

17:34:36

Slut

17:36:34

Sophia in 't Veld

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:00:32

Start

17:36:03

Slut

17:36:36

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

17:36:24

Slut

17:36:43

Kati Piri

Rolle : S&D

Varighed

00:00:37

Start

17:36:33

Slut

17:37:10

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:01:45

Start

17:36:59

Slut

17:38:45

Michael Gahler

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:00:53

Start

17:38:08

Slut

17:39:02

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

17:38:47

Slut

17:39:20

Miriam Dalli

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:00:38

Start

17:39:09

Slut

17:39:47

David Maria Sassoli

Rolle : PT

Varighed

00:02:51

Start

17:39:35

Slut

17:42:27

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

17:42:15

Slut

17:42:29

17:42 - 19:06 Situationen for EU's skove (forhandling)

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:01:05

Start

17:42:54

Slut

17:43:59

Miguel Arias Cañete

Rolle : Kommissær

Varighed

00:07:47

Start

17:43:49

Slut

17:51:37

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

17:51:12

Slut

17:51:28

Peter Liese

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:35

Start

17:51:28

Slut

17:54:03

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

17:53:37

Slut

17:53:51

Eric Andrieu

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:35

Start

17:53:44

Slut

17:55:19

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

17:54:53

Slut

17:55:07

Nils Torvalds

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:32

Start

17:54:57

Slut

17:57:30

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

17:57:04

Slut

17:57:17

Bas Eickhout

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:11

Start

17:57:15

Slut

17:58:26

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

17:58:20

Slut

17:58:46

Teuvo Hakkarainen

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:18

Start

17:58:37

Slut

18:00:55

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:43

Start

18:00:28

Slut

18:01:11

Robert Rowland

Rolle : NI

Varighed

00:01:26

Start

18:00:42

Slut

18:02:09

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

18:01:44

Slut

18:02:16

Teuvo Hakkarainen

Rolle : ID

Varighed

00:00:22

Start

18:01:55

Slut

18:02:18

Teuvo Hakkarainen

Rolle : ID

Varighed

00:00:14

Start

18:02:19

Slut

18:02:34

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:02:28

Slut

18:02:39

Jadwiga Wiśniewska

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:08

Start

18:02:34

Slut

18:04:42

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

18:04:16

Slut

18:04:49

João Ferreira

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

18:04:38

Slut

18:06:25

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

18:05:58

Slut

18:06:13

Kostas Papadakis

Rolle : NI

Varighed

00:01:40

Start

18:06:07

Slut

18:07:47

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:07:21

Slut

18:07:33

Herbert Dorfmann

Rolle : PPE

Varighed

00:02:10

Start

18:07:27

Slut

18:09:37

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:09:11

Slut

18:09:23

Paolo De Castro

Rolle : S&D

Varighed

00:02:09

Start

18:09:19

Slut

18:11:28

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:11:01

Slut

18:11:13

Nicolae Ştefănuță

Rolle : Renew

Varighed

00:01:34

Start

18:11:07

Slut

18:12:42

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

18:12:16

Slut

18:12:32

Anna Deparnay-Grunenberg

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:46

Start

18:12:25

Slut

18:14:11

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:13:45

Slut

18:13:57

Sylvia Limmer

Rolle : ID

Varighed

00:01:33

Start

18:13:51

Slut

18:15:25

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

18:14:58

Slut

18:15:23

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:00:48

Start

18:15:15

Slut

18:16:04

Sylvia Limmer

Rolle : ID

Varighed

00:00:32

Start

18:15:50

Slut

18:16:22

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

18:16:11

Slut

18:16:25

Angel Dzhambazki

Rolle : ECR

Varighed

00:01:43

Start

18:16:17

Slut

18:18:00

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

18:17:33

Slut

18:17:43

Matt Carthy

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:44

Start

18:17:38

Slut

18:19:23

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

18:18:57

Slut

18:19:15

Jessica Polfjärd

Rolle : PPE

Varighed

00:01:33

Start

18:19:09

Slut

18:20:42

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

18:20:16

Slut

18:20:29

Sylwia Spurek

Rolle : S&D

Varighed

00:01:13

Start

18:20:25

Slut

18:21:39

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

18:21:21

Slut

18:21:29

Ulrike Müller

Rolle : Renew

Varighed

00:01:37

Start

18:21:27

Slut

18:23:05

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

18:22:38

Slut

18:22:52

Michèle Rivasi

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:46

Start

18:22:47

Slut

18:24:33

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

18:24:07

Slut

18:24:19

Hynek Blaško

Rolle : ID

Varighed

00:01:32

Start

18:24:17

Slut

18:25:50

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

18:25:23

Slut

18:25:45

Michaela Šojdrová

Rolle : PPE

Varighed

00:00:47

Start

18:25:39

Slut

18:26:27

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:07

Start

18:26:14

Slut

18:26:22

Hynek Blaško

Rolle : ID

Varighed

00:00:52

Start

18:26:17

Slut

18:27:09

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

18:26:56

Slut

18:27:05

Ruža Tomašić

Rolle : ECR

Varighed

00:01:28

Start

18:27:00

Slut

18:28:28

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

18:28:04

Slut

18:28:14

Alexis Georgoulis

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:51

Start

18:28:12

Slut

18:30:04

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

18:29:38

Slut

18:29:50

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Rolle : PPE

Varighed

00:02:03

Start

18:29:45

Slut

18:31:49

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

18:31:22

Slut

18:31:44

Nicolás González Casares

Rolle : S&D

Varighed

00:01:45

Start

18:31:30

Slut

18:33:15

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

18:32:44

Slut

18:33:05

Martin Hojsík

Rolle : Renew

Varighed

00:01:39

Start

18:32:53

Slut

18:34:33

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

18:34:06

Slut

18:34:22

Saskia Bricmont

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:43

Start

18:34:13

Slut

18:35:56

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

18:35:30

Slut

18:35:44

Zbigniew Kuźmiuk

Rolle : ECR

Varighed

00:01:46

Start

18:35:37

Slut

18:37:23

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

18:36:57

Slut

18:37:23

Karen Melchior

Rolle : Renew

Varighed

00:00:37

Start

18:37:12

Slut

18:37:49

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:37:34

Slut

18:37:53

Zbigniew Kuźmiuk

Rolle : ECR

Varighed

00:00:52

Start

18:37:43

Slut

18:38:36

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

18:38:20

Slut

18:38:40

Anne Sander

Rolle : PPE

Varighed

00:02:01

Start

18:38:31

Slut

18:40:33

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

18:40:07

Slut

18:40:28

Maria Arena

Rolle : S&D

Varighed

00:01:33

Start

18:40:14

Slut

18:41:48

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:41:22

Slut

18:41:42

Norbert Lins

Rolle : PPE

Varighed

00:02:05

Start

18:41:28

Slut

18:43:34

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

18:43:08

Slut

18:43:28

Ulrike Müller

Rolle : Renew

Varighed

00:00:47

Start

18:43:17

Slut

18:44:04

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:39

Start

18:43:51

Slut

18:44:30

Norbert Lins

Rolle : PPE

Varighed

00:00:20

Start

18:43:53

Slut

18:44:13

Eero Heinäluoma

Rolle : S&D

Varighed

00:01:39

Start

18:44:07

Slut

18:45:46

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:45:25

Slut

18:45:44

Simone Schmiedtbauer

Rolle : PPE

Varighed

00:02:05

Start

18:45:36

Slut

18:47:42

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

18:47:15

Slut

18:47:33

Adam Jarubas

Rolle : PPE

Varighed

00:02:06

Start

18:47:24

Slut

18:49:31

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

18:49:05

Slut

18:49:24

Álvaro Amaro

Rolle : PPE

Varighed

00:02:08

Start

18:49:12

Slut

18:51:20

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

18:50:54

Slut

18:51:11

Henna Virkkunen

Rolle : PPE

Varighed

00:01:51

Start

18:51:02

Slut

18:52:54

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:46

Start

18:52:33

Slut

18:53:19

Balázs Hidvéghi

Rolle : PPE

Varighed

00:01:33

Start

18:53:13

Slut

18:54:47

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

18:54:24

Slut

18:54:58

Clotilde Armand

Rolle : Renew

Varighed

00:01:30

Start

18:54:45

Slut

18:56:16

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

18:55:50

Slut

18:56:12

Franc Bogovič

Rolle : PPE

Varighed

00:01:29

Start

18:56:00

Slut

18:57:29

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

18:57:03

Slut

18:57:34

Mauri Pekkarinen

Rolle : Renew

Varighed

00:01:48

Start

18:57:23

Slut

18:59:11

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:54

Start

18:58:47

Slut

18:59:41

Mick Wallace

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:37

Start

18:59:30

Slut

19:01:08

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:00:41

Slut

19:00:53

Marlene Mortler

Rolle : PPE

Varighed

00:01:39

Start

19:00:45

Slut

19:02:25

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

19:01:59

Slut

19:02:12

Stanislav Polčák

Rolle : PPE

Varighed

00:01:36

Start

19:02:04

Slut

19:03:41

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:03:15

Slut

19:03:34

Valter Flego

Rolle : Renew

Varighed

00:01:31

Start

19:03:25

Slut

19:04:57

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:04:36

Slut

19:04:48

Miguel Arias Cañete

Rolle : Kommissær

Varighed

00:02:15

Start

19:04:41

Slut

19:06:56

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

19:06:36

Slut

19:06:45

19:06 - 19:46 Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (forhandling)

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

19:06:51

Slut

19:07:15

Norbert Lins

Rolle : Forfatter

Varighed

00:03:49

Start

19:07:10

Slut

19:10:59

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:10:34

Slut

19:10:50

Elżbieta Bieńkowska

Rolle : Kommissær

Varighed

00:03:07

Start

19:10:39

Slut

19:13:47

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

19:13:21

Slut

19:13:43

Annie Schreijer-Pierik

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:30

Start

19:13:32

Slut

19:16:03

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:15:36

Slut

19:15:53

Eric Andrieu

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:34

Start

19:15:45

Slut

19:17:20

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

19:16:53

Slut

19:17:12

Jan Huitema

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:31

Start

19:17:01

Slut

19:19:32

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:19:06

Slut

19:19:21

Martin Häusling

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

19:19:12

Slut

19:20:58

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

19:20:32

Slut

19:20:53

Ivan David

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:36

Start

19:20:37

Slut

19:22:14

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:21:48

Slut

19:22:02

Bert-Jan Ruissen

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:56

Start

19:21:53

Slut

19:23:50

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:23:23

Slut

19:23:43

Sandra Pereira

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:38

Start

19:23:34

Slut

19:25:12

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

19:24:48

Slut

19:25:05

Daniel Buda

Rolle : PPE

Varighed

00:02:02

Start

19:24:54

Slut

19:26:57

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:26:30

Slut

19:26:45

Paolo De Castro

Rolle : S&D

Varighed

00:01:37

Start

19:26:37

Slut

19:28:14

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:27:50

Slut

19:28:05

Ulrike Müller

Rolle : Renew

Varighed

00:01:33

Start

19:27:55

Slut

19:29:28

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:28:58

Slut

19:29:12

Benoît Biteau

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:37

Start

19:29:03

Slut

19:30:40

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

19:30:17

Slut

19:30:30

Gilles Lebreton

Rolle : ID

Varighed

00:01:28

Start

19:30:21

Slut

19:31:49

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

19:31:23

Slut

19:31:59

Mazaly Aguilar

Rolle : ECR

Varighed

00:01:25

Start

19:31:44

Slut

19:33:09

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:32:43

Slut

19:32:57

Anja Hazekamp

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:36

Start

19:32:48

Slut

19:34:25

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:33:59

Slut

19:34:14

Pina Picierno

Rolle : S&D

Varighed

00:02:03

Start

19:34:04

Slut

19:36:08

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:35:40

Slut

19:36:00

Karen Melchior

Rolle : Renew

Varighed

00:01:32

Start

19:35:48

Slut

19:37:20

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

19:36:53

Slut

19:37:11

Sarah Wiener

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:55

Start

19:37:01

Slut

19:38:56

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

19:38:30

Slut

19:38:43

Marc Tarabella

Rolle : S&D

Varighed

00:01:25

Start

19:38:33

Slut

19:39:58

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

19:39:31

Slut

19:39:51

Clara Aguilera

Rolle : S&D

Varighed

00:01:49

Start

19:39:40

Slut

19:41:30

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

19:40:58

Slut

19:41:25

Michaela Šojdrová

Rolle : PPE

Varighed

00:01:33

Start

19:41:15

Slut

19:42:49

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:42:23

Slut

19:42:37

Mick Wallace

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:25

Start

19:42:29

Slut

19:43:54

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

19:43:27

Slut

19:43:48

Herbert Dorfmann

Rolle : PPE

Varighed

00:01:35

Start

19:43:39

Slut

19:45:15

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

19:44:48

Slut

19:45:05

Elżbieta Bieńkowska

Rolle : Kommissær

Varighed

00:01:13

Start

19:44:54

Slut

19:46:08

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:45:51

Slut

19:46:10

19:46 - 20:29 Situationen i Hong Kong (forhandling)

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:01:43

Start

19:46:15

Slut

19:47:58

Elżbieta Bieńkowska

Rolle : For VPC/HR

Varighed

00:05:12

Start

19:47:53

Slut

19:53:05

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

19:52:39

Slut

19:52:59

Michaela Šojdrová

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:22

Start

19:52:47

Slut

19:55:10

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

19:54:45

Slut

19:55:02

Maria Arena

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:38

Start

19:54:56

Slut

19:56:34

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

19:56:28

Slut

19:56:53

Hilde Vautmans

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:07

Start

19:56:43

Slut

19:58:50

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

19:58:24

Slut

19:58:39

Reinhard Bütikofer

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:50

Start

19:58:31

Slut

20:00:21

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

19:59:55

Slut

20:00:10

Jérôme Rivière

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:01

Start

20:00:07

Slut

20:01:08

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

20:01:02

Slut

20:01:14

Anna Fotyga

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:26

Start

20:01:05

Slut

20:02:31

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:02:02

Slut

20:02:22

Idoia Villanueva Ruiz

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:02:12

Start

20:02:04

Slut

20:04:16

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:38

Start

20:03:41

Slut

20:04:20

John David Edward Tennant

Rolle : NI

Varighed

00:01:11

Start

20:04:07

Slut

20:05:18

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:05:03

Slut

20:05:20

Isabel Santos

Rolle : S&D

Varighed

00:01:46

Start

20:05:08

Slut

20:06:55

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

20:06:29

Slut

20:06:42

Bernard Guetta

Rolle : Renew

Varighed

00:02:30

Start

20:06:33

Slut

20:09:03

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:08:37

Slut

20:08:54

Catherine Rowett

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:53

Start

20:08:40

Slut

20:10:34

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:10:07

Slut

20:10:22

Anna Bonfrisco

Rolle : ID

Varighed

00:01:54

Start

20:10:13

Slut

20:12:07

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:11:41

Slut

20:11:56

Mislav Kolakušić

Rolle : NI

Varighed

00:01:39

Start

20:11:49

Slut

20:13:28

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

20:13:02

Slut

20:13:17

Neena Gill

Rolle : S&D

Varighed

00:01:55

Start

20:13:07

Slut

20:15:02

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

20:14:36

Slut

20:14:46

Lars Patrick Berg

Rolle : ID

Varighed

00:01:46

Start

20:14:39

Slut

20:16:26

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:16:00

Slut

20:16:16

Tonino Picula

Rolle : S&D

Varighed

00:01:50

Start

20:16:08

Slut

20:17:58

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:48

Start

20:17:32

Slut

20:18:20

Tomislav Sokol

Rolle : PPE

Varighed

00:01:16

Start

20:17:45

Slut

20:19:02

Tonino Picula

Rolle : S&D

Varighed

00:01:12

Start

20:18:43

Slut

20:19:56

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:50

Start

20:19:39

Slut

20:20:30

Stanislav Polčák

Rolle : PPE

Varighed

00:01:41

Start

20:20:16

Slut

20:21:57

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

20:21:28

Slut

20:21:43

Julie Ward

Rolle : S&D

Varighed

00:01:51

Start

20:21:35

Slut

20:23:27

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

20:23:01

Slut

20:23:12

Mick Wallace

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:31

Start

20:23:04

Slut

20:24:36

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:24:13

Slut

20:24:32

Hermann Tertsch

Rolle : ECR

Varighed

00:01:46

Start

20:24:22

Slut

20:26:08

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:25:42

Slut

20:25:58

Clare Daly

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:50

Start

20:25:50

Slut

20:27:40

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:27:14

Slut

20:27:30

Elżbieta Bieńkowska

Rolle : For VPC/HR

Varighed

00:02:22

Start

20:27:22

Slut

20:29:45

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:29:19

Slut

20:29:38

20:29 - 21:09 Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

20:29:37

Slut

20:29:50

Tomislav Sokol

Rolle : PPE

Varighed

00:02:01

Start

20:29:44

Slut

20:31:46

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

20:31:19

Slut

20:31:34

Juan Fernando López Aguilar

Rolle : S&D

Varighed

00:01:51

Start

20:31:26

Slut

20:33:18

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

20:32:51

Slut

20:33:09

Klemen Grošelj

Rolle : Renew

Varighed

00:01:16

Start

20:32:59

Slut

20:34:16

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

20:33:57

Slut

20:34:20

François Alfonsi

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:44

Start

20:34:10

Slut

20:35:54

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

20:35:28

Slut

20:35:49

Aurelia Beigneux

Rolle : ID

Varighed

00:01:26

Start

20:35:40

Slut

20:37:06

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:36:42

Slut

20:37:01

Krzysztof Jurgiel

Rolle : ECR

Varighed

00:01:09

Start

20:36:51

Slut

20:38:01

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

20:37:44

Slut

20:38:10

Henrik Overgaard Nielsen

Rolle : NI

Varighed

00:01:49

Start

20:37:58

Slut

20:39:48

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

20:39:22

Slut

20:39:54

Stanislav Polčák

Rolle : PPE

Varighed

00:01:42

Start

20:39:33

Slut

20:41:15

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:40:48

Slut

20:41:07

Rory Palmer

Rolle : S&D

Varighed

00:01:40

Start

20:40:56

Slut

20:42:36

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

20:42:10

Slut

20:42:24

Vlad-Marius Botoş

Rolle : Renew

Varighed

00:01:53

Start

20:42:13

Slut

20:44:07

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

20:43:40

Slut

20:44:05

Catherine Rowett

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:45

Start

20:43:51

Slut

20:45:36

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

20:45:08

Slut

20:45:24

Guido Reil

Rolle : ID

Varighed

00:01:27

Start

20:45:15

Slut

20:46:42

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:46:17

Slut

20:46:33

Angel Dzhambazki

Rolle : ECR

Varighed

00:01:47

Start

20:46:24

Slut

20:48:11

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

20:47:45

Slut

20:48:08

Eugen Tomac

Rolle : PPE

Varighed

00:01:23

Start

20:48:03

Slut

20:49:26

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

20:49:20

Slut

20:49:42

Carmen Avram

Rolle : S&D

Varighed

00:01:40

Start

20:49:27

Slut

20:51:07

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

20:50:41

Slut

20:51:01

Nicolae Ştefănuță

Rolle : Renew

Varighed

00:01:49

Start

20:50:51

Slut

20:52:41

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

20:52:15

Slut

20:52:31

Diana Riba i Giner

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:40

Start

20:52:22

Slut

20:54:02

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:39

Start

20:53:37

Slut

20:54:16

Silvia Sardone

Rolle : ID

Varighed

00:02:09

Start

20:53:56

Slut

20:56:05

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:01:02

Start

20:55:33

Slut

20:56:36

Traian Băsescu

Rolle : PPE

Varighed

00:02:11

Start

20:56:20

Slut

20:58:31

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

20:57:48

Slut

20:58:24

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:01:55

Start

20:58:12

Slut

21:00:08

Klára Dobrev

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

20:59:43

Slut

21:00:05

Lívia Járóka

Rolle : PPE

Varighed

00:01:57

Start

20:59:50

Slut

21:01:47