Multimedier pr. forhandling

Tirsdag den 17. september 2019

09:02 - 09:02

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:48

Start

09:02:06

Slut

09:02:54

09:02 - 09:03 Åbning af mødet

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:02:42

Slut

09:02:58

09:02 - 10:35 Forberedelse til klimatopmødet og topmødet om målene for bæredygtig udvikling i New York (forhandling)

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:50

Start

09:02:52

Slut

09:03:42

Miguel Arias Cañete

Rolle : Kommissær

Varighed

00:10:10

Start

09:03:29

Slut

09:13:40

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:57

Start

09:13:10

Slut

09:14:07

Mairead McGuinness

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:03:03

Start

09:13:48

Slut

09:16:51

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:16:23

Slut

09:16:43

Miriam Dalli

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:02:37

Start

09:16:32

Slut

09:19:09

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

09:18:43

Slut

09:19:07

María Soraya Rodríguez Ramos

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:59

Start

09:18:53

Slut

09:21:53

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:21:25

Slut

09:21:45

Bas Eickhout

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:20

Start

09:21:35

Slut

09:23:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:23:28

Slut

09:23:46

Jordan Bardella

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:35

Start

09:23:37

Slut

09:25:12

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:24:45

Slut

09:25:03

Anna Zalewska

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:47

Start

09:24:54

Slut

09:26:42

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:26:13

Slut

09:26:35

Petros Kokkalis

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:02:00

Start

09:26:25

Slut

09:28:26

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:27:58

Slut

09:28:19

Eleonora Evi

Rolle : NI

Varighed

00:01:49

Start

09:28:08

Slut

09:29:57

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

09:29:29

Slut

09:29:56

Tomas Tobé

Rolle : PPE

Varighed

00:01:48

Start

09:29:41

Slut

09:31:30

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

09:31:01

Slut

09:31:30

Udo Bullmann

Rolle : S&D

Varighed

00:02:51

Start

09:31:18

Slut

09:34:10

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:33:41

Slut

09:34:02

Catherine Chabaud

Rolle : Renew

Varighed

00:02:47

Start

09:33:51

Slut

09:36:39

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

09:36:11

Slut

09:36:31

Aileen McLeod

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:35

Start

09:36:19

Slut

09:37:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

09:37:25

Slut

09:37:49

Sylvia Limmer

Rolle : ID

Varighed

00:01:44

Start

09:37:36

Slut

09:39:21

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:38:52

Slut

09:39:13

Jadwiga Wiśniewska

Rolle : ECR

Varighed

00:01:53

Start

09:39:02

Slut

09:40:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:40:28

Slut

09:40:47

Silvia Modig

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:54

Start

09:40:38

Slut

09:42:33

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

09:42:03

Slut

09:42:26

Peter Liese

Rolle : PPE

Varighed

00:02:15

Start

09:42:14

Slut

09:44:30

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:44:01

Slut

09:44:21

Marc Tarabella

Rolle : S&D

Varighed

00:01:55

Start

09:44:11

Slut

09:46:07

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:45:38

Slut

09:45:56

Frédérique Ries

Rolle : Renew

Varighed

00:01:27

Start

09:45:51

Slut

09:47:18

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

09:47:10

Slut

09:47:26

Karima Delli

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:43

Start

09:47:18

Slut

09:49:02

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

09:48:35

Slut

09:49:01

Jorge Buxadé Villalba

Rolle : ECR

Varighed

00:01:43

Start

09:48:48

Slut

09:50:31

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:50:04

Slut

09:50:25

Marc Botenga

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:40

Start

09:50:15

Slut

09:51:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

09:51:26

Slut

09:51:46

Cristian-Silviu Buşoi

Rolle : PPE

Varighed

00:01:36

Start

09:51:37

Slut

09:53:13

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

09:52:43

Slut

09:53:04

Javi López

Rolle : S&D

Varighed

00:02:12

Start

09:52:54

Slut

09:55:07

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

09:54:36

Slut

09:55:02

Morten Petersen

Rolle : Renew

Varighed

00:01:54

Start

09:54:47

Slut

09:56:42

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:56:15

Slut

09:56:32

Michael Bloss

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:16

Start

09:56:21

Slut

09:57:38

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

09:57:19

Slut

09:57:36

Izabela-Helena Kloc

Rolle : ECR

Varighed

00:01:45

Start

09:57:27

Slut

09:59:12

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

09:58:45

Slut

09:59:03

Dolors Montserrat

Rolle : PPE

Varighed

00:01:40

Start

09:58:53

Slut

10:00:34

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

10:00:06

Slut

10:00:31

Seb Dance

Rolle : S&D

Varighed

00:02:01

Start

10:00:19

Slut

10:02:21

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

10:01:55

Slut

10:02:11

Valter Flego

Rolle : Renew

Varighed

00:01:42

Start

10:02:02

Slut

10:03:45

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

10:03:18

Slut

10:03:46

Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:37

Start

10:03:34

Slut

10:05:12

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

10:04:45

Slut

10:05:10

Agnès Evren

Rolle : PPE

Varighed

00:01:18

Start

10:05:02

Slut

10:06:20

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:45

Start

10:06:13

Slut

10:06:59

Jytte Guteland

Rolle : S&D

Varighed

00:02:28

Start

10:06:26

Slut

10:08:54

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

10:08:28

Slut

10:08:56

Jutta Paulus

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:02:00

Start

10:08:45

Slut

10:10:45

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:01:43

Start

10:10:18

Slut

10:12:01

Loucas Fourlas

Rolle : PPE

Varighed

00:00:49

Start

10:11:33

Slut

10:12:22

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

10:12:08

Slut

10:12:26

Jutta Paulus

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:26

Start

10:12:12

Slut

10:13:39

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

10:13:12

Slut

10:13:35

Edina Tóth

Rolle : PPE

Varighed

00:02:09

Start

10:13:26

Slut

10:15:35

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:39

Start

10:15:08

Slut

10:15:48

Ben Habib

Rolle : NI

Varighed

00:00:15

Start

10:15:36

Slut

10:15:51

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:52

Start

10:15:45

Slut

10:16:37

João Ferreira

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:50

Start

10:16:23

Slut

10:18:14

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:35

Start

10:17:42

Slut

10:18:17

Maria Spyraki

Rolle : PPE

Varighed

00:01:52

Start

10:18:05

Slut

10:19:57

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

10:19:31

Slut

10:19:52

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:01:44

Start

10:19:42

Slut

10:21:26

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:18

Start

10:20:59

Slut

10:21:17

Ellie Chowns

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:58

Start

10:21:08

Slut

10:23:06

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

10:22:40

Slut

10:23:00

Mick Wallace

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:35

Start

10:22:50

Slut

10:24:26

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

10:23:57

Slut

10:24:18

Radan Kanev

Rolle : PPE

Varighed

00:01:43

Start

10:24:09

Slut

10:25:52

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

10:25:26

Slut

10:25:53

Carlos Zorrinho

Rolle : S&D

Varighed

00:01:44

Start

10:25:42

Slut

10:27:26

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

10:27:00

Slut

10:27:25

Miguel Arias Cañete

Rolle : Kommissær

Varighed

00:07:47

Start

10:27:14

Slut

10:35:01

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:45

Start

10:34:34

Slut

10:35:20

10:35 - 12:01 Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine Lagarde (forhandling)

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:04:11

Start

10:35:14

Slut

10:39:26

Irene Tinagli

Rolle : Chair ECON

Varighed

00:04:21

Start

10:39:06

Slut

10:43:27

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:30

Start

10:43:17

Slut

10:43:47

Valdis Dombrovskis

Rolle : Kommissær

Varighed

00:03:30

Start

10:43:37

Slut

10:47:08

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

10:46:42

Slut

10:47:14

Markus Ferber

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:37

Start

10:47:02

Slut

10:49:40

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:26

Start

10:49:13

Slut

10:49:40

Jonás Fernández

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:39

Start

10:49:28

Slut

10:51:08

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

10:50:42

Slut

10:51:02

Luis Garicano

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:50

Start

10:50:52

Slut

10:53:43

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

10:53:16

Slut

10:53:32

Sven Giegold

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:17

Start

10:53:23

Slut

10:55:40

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

10:55:13

Slut

10:55:27

Gerolf Annemans

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:48

Start

10:55:18

Slut

10:57:06

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

10:56:40

Slut

10:57:00

Derk Jan Eppink

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:01

Start

10:56:51

Slut

10:58:53

Pedro Silva Pereira

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

10:58:27

Slut

10:58:52

Manon Aubry

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:02:48

Start

10:58:43

Slut

11:01:31

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:01:05

Slut

11:01:17

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Rolle : NI

Varighed

00:01:40

Start

11:01:13

Slut

11:02:54

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:02:27

Slut

11:02:38

Luděk Niedermayer

Rolle : PPE

Varighed

00:01:56

Start

11:02:33

Slut

11:04:30

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:04:02

Slut

11:04:13

Costas Mavrides

Rolle : S&D

Varighed

00:01:44

Start

11:04:06

Slut

11:05:51

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

11:05:24

Slut

11:05:39

Stéphanie Yon-Courtin

Rolle : Renew

Varighed

00:02:43

Start

11:05:31

Slut

11:08:14

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

11:07:48

Slut

11:08:08

Ernest Urtasun

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:41

Start

11:08:00

Slut

11:09:42

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

11:09:13

Slut

11:09:23

Antonio Maria Rinaldi

Rolle : ID

Varighed

00:01:28

Start

11:09:18

Slut

11:10:47

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:10:21

Slut

11:10:32

Johan Van Overtveldt

Rolle : ECR

Varighed

00:02:11

Start

11:10:25

Slut

11:12:37

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

11:12:09

Slut

11:12:22

José Gusmão

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:39

Start

11:12:14

Slut

11:13:54

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

11:13:28

Slut

11:13:54

Márton Gyöngyösi

Rolle : NI

Varighed

00:01:40

Start

11:13:44

Slut

11:15:25

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:14:58

Slut

11:15:09

Othmar Karas

Rolle : PPE

Varighed

00:02:09

Start

11:15:03

Slut

11:17:13

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:16:47

Slut

11:16:59

Aurore Lalucq

Rolle : S&D

Varighed

00:01:36

Start

11:16:53

Slut

11:18:30

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:18:03

Slut

11:18:16

Dragoş Pîslaru

Rolle : Renew

Varighed

00:01:46

Start

11:18:11

Slut

11:19:57

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:19:31

Slut

11:19:43

Stasys Jakeliūnas

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:46

Start

11:19:36

Slut

11:21:23

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

11:20:56

Slut

11:21:06

Gunnar Beck

Rolle : ID

Varighed

00:02:50

Start

11:20:59

Slut

11:23:50

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:23:23

Slut

11:23:36

Eugen Jurzyca

Rolle : ECR

Varighed

00:02:03

Start

11:23:28

Slut

11:25:31

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:25:05

Slut

11:25:17

Piernicola Pedicini

Rolle : NI

Varighed

00:01:29

Start

11:25:17

Slut

11:26:47

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

11:26:19

Slut

11:26:44

José Manuel García-Margallo y Marfil

Rolle : PPE

Varighed

00:01:42

Start

11:26:40

Slut

11:28:22

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:27:55

Slut

11:28:08

Joachim Schuster

Rolle : S&D

Varighed

00:01:40

Start

11:28:00

Slut

11:29:41

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

11:29:15

Slut

11:29:24

Engin Eroglu

Rolle : Renew

Varighed

00:01:43

Start

11:29:18

Slut

11:31:01

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

11:30:33

Slut

11:30:49

Jordan Bardella

Rolle : ID

Varighed

00:02:26

Start

11:30:41

Slut

11:33:07

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:32:37

Slut

11:32:48

Ivan Vilibor Sinčić

Rolle : NI

Varighed

00:01:57

Start

11:32:41

Slut

11:34:39

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

11:34:12

Slut

11:34:25

Enikő Győri

Rolle : PPE

Varighed

00:01:38

Start

11:34:20

Slut

11:35:59

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:35:33

Slut

11:35:44

Marek Belka

Rolle : S&D

Varighed

00:01:35

Start

11:35:41

Slut

11:37:17

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:09

Start

11:36:50

Slut

11:37:00

Roman Haider

Rolle : ID

Varighed

00:01:41

Start

11:36:53

Slut

11:38:35

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:38:08

Slut

11:38:19

Georgios Kyrtsos

Rolle : PPE

Varighed

00:01:39

Start

11:38:14

Slut

11:39:54

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:39:27

Slut

11:39:38

Pedro Silva Pereira

Rolle : S&D

Varighed

00:01:31

Start

11:39:41

Slut

11:41:13

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

11:40:47

Slut

11:41:03

Alfred Sant

Rolle : S&D

Varighed

00:01:30

Start

11:40:57

Slut

11:42:28

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

11:42:01

Slut

11:42:24

Frances Fitzgerald

Rolle : PPE

Varighed

00:01:47

Start

11:42:15

Slut

11:44:02

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:43:35

Slut

11:43:47

Esther de Lange

Rolle : PPE

Varighed

00:02:01

Start

11:43:42

Slut

11:45:43

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

11:45:22

Slut

11:45:41

Peter van Dalen

Rolle : PPE

Varighed

00:01:31

Start

11:45:38

Slut

11:47:10

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

11:46:44

Slut

11:47:06

Pedro Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:38

Start

11:46:58

Slut

11:48:37

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:48:15

Slut

11:48:25

Helmut Geuking

Rolle : ECR

Varighed

00:01:41

Start

11:48:29

Slut

11:50:11

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

11:49:43

Slut

11:49:52

João Ferreira

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:40

Start

11:49:49

Slut

11:51:30

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

11:50:59

Slut

11:51:30

Franc Bogovič

Rolle : PPE

Varighed

00:01:32

Start

11:51:21

Slut

11:52:54

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

11:52:28

Slut

11:52:38

Erik Bergkvist

Rolle : S&D

Varighed

00:01:47

Start

11:52:35

Slut

11:54:23

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:53:56

Slut

11:54:08

Dimitrios Papadimoulis

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:36

Start

11:54:05

Slut

11:55:42

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

11:55:12

Slut

11:55:24

Stanislav Polčák

Rolle : PPE

Varighed

00:01:32

Start

11:55:21

Slut

11:56:53

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

11:56:27

Slut

11:56:36

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:01:32

Start

11:56:31

Slut

11:58:03

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:23

Start

11:57:36

Slut

11:57:59

Valdis Dombrovskis

Rolle : Kommissær

Varighed

00:00:57

Start

11:57:51

Slut

11:58:49

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

11:58:26

Slut

11:58:54

Valdis Dombrovskis

Rolle : Kommissær

Varighed

00:00:55

Start

11:58:45

Slut

11:59:40

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:01:11

Start

11:59:22

Slut

12:00:34

Valdis Dombrovskis

Rolle : Kommissær

Varighed

00:00:57

Start

12:00:16

Slut

12:01:13

Mairead McGuinness

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

12:00:58

Slut

12:01:11

12:01 - 12:01

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:33

Start

12:01:24

Slut

12:01:57

12:01 - 12:02 Ændring af dagsordenen: se protokollen

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:12

Start

12:01:52

Slut

12:02:04

12:02 - 12:02 Parlamentets sammensætning: se protokollen

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:02:12

Start

12:01:57

Slut

12:04:10

12:03 - 12:07 Afstemningstid

12:03 - 12:05 Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE (A9-0008/2019 - Roberto Gualtieri)

OthmarKaras

Rolle : PT

Varighed

00:01:33

Start

12:03:44

Slut

12:05:17

12:04 - 12:05 Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (A9-0007/2019 - Roberto Gualtieri)

OthmarKaras

Rolle : PT

Varighed

00:01:03

Start

12:04:52

Slut

12:05:56

12:05 - 12:07 Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar)

OthmarKaras

Rolle : PT

Varighed

00:01:13

Start

12:05:46

Slut

12:06:59

15:01 - 15:01

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

15:01:45

Slut

15:01:55

15:01 - 15:02 Genoptagelse af mødet

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:10

Start

15:01:55

Slut

15:02:05

15:02 - 15:02 Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

15:02:00

Slut

15:02:28

15:02 - 16:58 Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (forhandling)

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:34

Start

15:02:24

Slut

15:02:58

Tytti Tuppurainen

Rolle : CouncilMember

Varighed

00:07:00

Start

15:02:53

Slut

15:09:54

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

15:09:27

Slut

15:09:52

Věra Jourová

Rolle : Kommissær

Varighed

00:06:10

Start

15:09:41

Slut

15:15:52

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:15:26

Slut

15:15:43

Julian King

Rolle : Kommissær

Varighed

00:08:06

Start

15:15:34

Slut

15:23:40

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:36

Start

15:23:13

Slut

15:23:49

Tomas Tobé

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:38

Start

15:23:38

Slut

15:26:16

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

15:25:50

Slut

15:26:09

Kati Piri

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:02:13

Start

15:25:56

Slut

15:28:10

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:01:46

Start

15:27:43

Slut

15:29:29

Pascal Durand

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:51

Start

15:27:53

Slut

15:30:45

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

15:30:15

Slut

15:30:30

Reinhard Bütikofer

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:02:16

Start

15:30:22

Slut

15:32:39

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

15:32:12

Slut

15:32:27

Marco Campomenosi

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:24

Start

15:32:19

Slut

15:34:44

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:20

Start

15:34:18

Slut

15:34:39

Nicola Procaccini

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:45

Start

15:34:29

Slut

15:36:15

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

15:35:49

Slut

15:36:03

Mick Wallace

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:01:42

Start

15:35:53

Slut

15:37:35

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:37:05

Slut

15:37:21

Miroslav Radačovský

Rolle : NI

Varighed

00:01:46

Start

15:37:13

Slut

15:39:00

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:28

Start

15:38:33

Slut

15:39:02

Karoline Edtstadler

Rolle : PPE

Varighed

00:02:08

Start

15:38:52

Slut

15:41:01

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

15:40:34

Slut

15:40:50

Brando Benifei

Rolle : S&D

Varighed

00:02:01

Start

15:40:42

Slut

15:42:44

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:19

Start

15:42:17

Slut

15:42:37

Dragoş Tudorache

Rolle : Renew

Varighed

00:01:43

Start

15:42:26

Slut

15:44:09

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

15:43:41

Slut

15:43:58

Terry Reintke

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:40

Start

15:43:50

Slut

15:45:31

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:27

Start

15:45:05

Slut

15:45:32

Laura Huhtasaari

Rolle : ID

Varighed

00:02:33

Start

15:45:16

Slut

15:47:50

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

15:47:21

Slut

15:47:45

Anna Fotyga

Rolle : ECR

Varighed

00:01:53

Start

15:47:36

Slut

15:49:29

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:49:03

Slut

15:49:20

Alexandra Lesley Phillips

Rolle : NI

Varighed

00:01:38

Start

15:49:11

Slut

15:50:50

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:29

Start

15:50:23

Slut

15:50:53

Julie Ward

Rolle : S&D

Varighed

00:00:58

Start

15:50:42

Slut

15:51:40

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

15:51:29

Slut

15:51:51

Alexandra Lesley Phillips

Rolle : réponse "carton bleu"

Varighed

00:00:34

Start

15:51:47

Slut

15:52:21

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:14

Start

15:52:17

Slut

15:52:32

Andrey Kovatchev

Rolle : PPE

Varighed

00:02:09

Start

15:52:24

Slut

15:54:34

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:54:07

Slut

15:54:24

Maria Grapini

Rolle : S&D

Varighed

00:00:53

Start

15:54:17

Slut

15:55:10

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:08

Start

15:54:55

Slut

15:55:03

Andrey Kovatchev

Rolle : PPE

Varighed

00:00:53

Start

15:54:56

Slut

15:55:50

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

15:55:39

Slut

15:55:55

Claude Moraes

Rolle : S&D

Varighed

00:01:46

Start

15:55:48

Slut

15:57:34

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:31

Start

15:56:58

Slut

15:57:29

Michal Šimečka

Rolle : Renew

Varighed

00:01:39

Start

15:57:13

Slut

15:58:53

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:11

Start

15:58:22

Slut

15:58:33

Scott Ainslie

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:52

Start

15:58:27

Slut

16:00:19

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:02:05

Start

15:59:47

Slut

16:01:52

Jean-Paul Garraud

Rolle : ID

Varighed

00:02:35

Start

16:01:23

Slut

16:03:58

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:42

Start

16:03:33

Slut

16:04:16

Jorge Buxadé Villalba

Rolle : ECR

Varighed

00:01:42

Start

16:04:00

Slut

16:05:42

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

16:05:14

Slut

16:05:38

Jérôme Rivière

Rolle : ID

Varighed

00:00:45

Start

16:05:22

Slut

16:06:07

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

16:05:48

Slut

16:06:21

Jeroen Lenaers

Rolle : PPE

Varighed

00:02:26

Start

16:06:08

Slut

16:08:35

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:01:15

Start

16:07:52

Slut

16:09:08

Pedro Silva Pereira

Rolle : S&D

Varighed

00:01:37

Start

16:08:48

Slut

16:10:25

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:13

Start

16:09:54

Slut

16:10:08

Fabienne Keller

Rolle : Renew

Varighed

00:01:41

Start

16:09:59

Slut

16:11:40

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:21

Start

16:11:12

Slut

16:11:33

Jérôme Rivière

Rolle : ID

Varighed

00:00:37

Start

16:11:21

Slut

16:11:59

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:41

Start

16:11:43

Slut

16:12:25

Markéta Gregorová

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:45

Start

16:12:08

Slut

16:13:53

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

16:13:24

Slut

16:13:41

Christine Anderson

Rolle : ID

Varighed

00:02:36

Start

16:13:30

Slut

16:16:06

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:32

Start

16:15:38

Slut

16:16:11

Reinhard Bütikofer

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:00:54

Start

16:16:02

Slut

16:16:56

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:25

Start

16:16:39

Slut

16:17:04

Charlie Weimers

Rolle : ECR

Varighed

00:01:37

Start

16:16:53

Slut

16:18:30

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

16:18:03

Slut

16:18:20

Radosław Sikorski

Rolle : PPE

Varighed

00:02:13

Start

16:18:08

Slut

16:20:22

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:45

Start

16:19:55

Slut

16:20:40

Juan Fernando López Aguilar

Rolle : S&D

Varighed

00:01:44

Start

16:20:22

Slut

16:22:06

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

16:21:36

Slut

16:21:54

Bernard Guetta

Rolle : Renew

Varighed

00:01:46

Start

16:21:42

Slut

16:23:29

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:16

Start

16:22:55

Slut

16:23:11

Annalisa Tardino

Rolle : ID

Varighed

00:01:38

Start

16:23:02

Slut

16:24:41

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:17

Start

16:24:12

Slut

16:24:29

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Rolle : ECR

Varighed

00:01:21

Start

16:24:23

Slut

16:25:44

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:15

Start

16:25:36

Slut

16:25:52

Vladimír Bilčík

Rolle : PPE

Varighed

00:02:00

Start

16:25:43

Slut

16:27:44

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:24

Start

16:27:16

Slut

16:27:40

Raphaël Glucksmann

Rolle : S&D

Varighed

00:01:39

Start

16:27:27

Slut

16:29:06

Othmar Karas

Rolle : PT

Varighed

00:00:22

Start

16:28:37

Slut

16:29:00