Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

+ Den polske delegation

17-09-2019

08:00

Strasbourg : LOW - N3.1

PLENARMØDE

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

+ Medlemmer af udviklingsudvalget

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.5

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

+ Medlemmer af budgetudvalget

17-09-2019

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S3

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

+ Medlemmer af udvalget om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.4

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Working Group on Women's Rights and Gender Equality

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.1B

+ National Delegation NL

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.2

+ Working Group on Economic and Monetary Affairs

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

+ MØDE MEP FREUND

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N3.3

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

17-09-2019

09:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Working Group on Culture and Education

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Årsplan

Alle kalendere

Årsplan

Europa-Parlamentet fastlægger hvert år årsplanen for sit arbejde på forslag af Formandskonferencen. Den er opdelt i mødeperioder og møder.
Planen er struktureret således :

  • 12 fire-dages mødeperioder i Strasbourg og yderligere to-dages mødeperioder i Bruxelles,
  • 2 uger pr. måned til møder i de parlamentariske udvalg og de interparlamentariske delegationer,
  • 1 uge pr. måned til møder i de politiske grupper
  • og 4 uger pr. år forbeholdt MEP'ernes arbejde og tilstedeværelse i deres valgkredse.