Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

  Imports into the EU of rice from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

  Amarsul's application to the Sustainability and Resource Use Efficiency Operational Programme (POSEUR)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002782/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

  The war on drugs in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

  VW vehicles still non-compliant after recall operation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

18-04-2017 P-002746/2017

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)