Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

30-07-2014 P-006166/2014

  Delivery of EU funds to the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Howitt (S&D)

29-07-2014 P-006161/2014

  Follow-up to Written Question E-002894 on 'Implementation of EU guidelines on the eligibility of Israeli entities for EU grants, prizes and financial instruments'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

29-07-2014 P-006160/2014

  Resumption of the building of Europe's Pelješac Bridge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

28-07-2014 P-006136/2014

  Pensions in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

28-07-2014 P-006135/2014

  Implementation of EU law in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

28-07-2014 P-006134/2014

  Quality of traineeships in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

25-07-2014 E-006102/2014

  Restrictions on free movement of goods at the Spanish-French border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 E-006101/2014

  Possible fraud in relation to public funds in Andalusia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 P-006100/2014

  Migratory flows to Italian coastal areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Michela Giuffrida (S&D)

25-07-2014 E-006099/2014

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)