Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  VP/HR - EU losing the communication battle in Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Measures to comply with the obligations under Article 5(1) and (3) of Directive 2002/58/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

17-07-2014 P-005808/2014

  Responsibility for the debt of the Valencia regional government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

17-07-2014 P-005807/2014

  Investigation into the possible manipulation of statistics in the region of Valencia (Comunitat Valenciana), Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

16-07-2014 P-005781/2014

  Destruction of chemical weapons from Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

15-07-2014 P-005778/2014

  Extent to which the elections in Hungary on 6 April were democratic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

15-07-2014 P-005777/2014

  Failure to apply safeguard measures to Cambodian rice imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

15-07-2014 P-005771/2014

  Rural development and the LEADER programme in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

15-07-2014 P-005770/2014

  Privatisation of Greek Public Power Corporation (DEH) - compliance with constitutional traditions common to the Member States and with the provisions of Directive 2009/72/ΕC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005762/2014

  Lack of emergency exits in tunnels more than 2 000 metres long for the Basque high-speed train

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iosu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005761/2014

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)