Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning (artikel 115).
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne (artikel 116).
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 117).
 
/
 
 
 
Ord

Der kan søges på en del af et ord (trunkering) ved at sætte en asterisk (*) til venstre og/eller til højre: kapital*

 
 
Seneste forespørgsler
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

  • 1k

  Promoting research into the experimental off-label use of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)

Dato :17-04-2014

Reference :

P-005136/2014

Dokumenter :

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

Dato :17-04-2014

Reference :

P-005101/2014

Dokumenter :

  Travel concessions for old-age pensioners in the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Malcolm Harbour (ECR)

Dato :17-04-2014

Reference :

P-005100/2014

Dokumenter :

  National legislation on the Data Retention Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Christian Engström (Verts/ALE)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-005022/2014

Dokumenter :

  European funding to help tackle canine rabies in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Janusz Wojciechowski (ECR)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004946/2014

Dokumenter :

  Structural Fund monies for Roma in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004945/2014

Dokumenter :

  Consultation by the Commission on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004943/2014

Dokumenter :

  Study grants for medical specialisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Frigo (S&D)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004942/2014

Dokumenter :

  Publication of EU development aid performance assessments

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Eva Joly (Verts/ALE)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004898/2014
Meddelelser