Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Vildledende salg af finansielle produkter

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Roberto Gualtieri, for Økonomi- og Valutaudvalget

18-07-2018 O-000083/2018

Vildledende salg af finansielle produkter

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Roberto Gualtieri, for Økonomi- og Valutaudvalget

18-07-2018 O-000082/2018

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

17-07-2018 P-003995/2018

  Effects of alcohol consumption on tourism, flight safety and passenger rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

17-07-2018 P-003981/2018

  Târgu Mureș-Iași-Ungheni motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

16-07-2018 P-003931/2018

  Private distillate production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-07-2018 P-003926/2018

  CAP Budget cuts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-07-2018 P-003918/2018

Adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

13-07-2018 O-000081/2018

Adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

13-07-2018 O-000080/2018

  Measures to stop culling of sheep and goats in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

12-07-2018 P-003885/2018

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)