Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Introduction of 'social tax' in France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

  VP/HR - EU-Turkey relations after the attempted coup on 15 July 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

19-07-2016 P-005960/2016

  EU reaction to human rights violations in Vietnam following an environmental disaster

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

19-07-2016 P-005946/2016

  Supertrawler activity and dolphin deaths on the coast of Co. Kerry, Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seán Kelly (PPE)

18-07-2016 P-005936/2016

  Technological progress in reducing the use of lead in car batteries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D), Adam Gierek (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Zigmantas Balčytis (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Miriam Dalli (S&D), Jan Keller (S&D), József Nagy (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL)

15-07-2016 P-005891/2016

  Updates on the new concession for Reganosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005834/2016

  Wheat prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-07-2016 P-005833/2016

  Equal rights for fathers in the access to and supply of goods and services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

14-07-2016 P-005800/2016

  Monitoring the use of EU funding earmarked for an ITI project in the Mar Menor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005797/2016

  The Paris agreements on climate change and the energy transition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Eleonora Evi (EFDD)

14-07-2016 P-005796/2016

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)