Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Ulovlig handel med selskabsdyr i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

17-09-2018 O-000102/2018

Ulovlig handel med selskabsdyr i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, for GUE/NGL-Gruppen

13-09-2018 O-000100/2018

Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, for GUE/NGL-Gruppen

13-09-2018 O-000099/2018

  Unjustified removal of children from their parents in Norway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

12-09-2018 P-004624/2018

  Preliminary list of sectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

12-09-2018 P-004621/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

  Italy's infringement of EU tax rules for recreational boats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renaud Muselier (PPE)

12-09-2018 P-004615/2018

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)