Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Cancellation of social dialogue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

26-09-2014 P-007208/2014

  Supermarkets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

25-09-2014 P-007142/2014

  Plethora of property taxes in Greece, including the special property tax, and protection of vulnerable sections of society and families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

25-09-2014 P-007141/2014

  New 2014-2020 Italy-Switzerland Interreg programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Luigi Morgano (S&D)

24-09-2014 P-007137/2014

  Indiscretions regarding the possible suspension of Schengen by Austria and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D), Nicola Danti (S&D)

24-09-2014 P-007115/2014

  The eurozone and larger economies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

23-09-2014 P-007109/2014

  Refusal to register the European Citizens' Initiative 'Stop TTIP'/Decision C(2014)06501 final

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

23-09-2014 P-007092/2014

  Continuing evictions in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-09-2014 P-007068/2014

  Abuse of dominant position by ENEL in the municipality of Borgosesia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

23-09-2014 P-007067/2014

  Implementation of Regulation No 260/2012 and SEPA direct debit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

23-09-2014 P-007066/2014

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)