Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Solidarity Corps

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

20-09-2016 P-006965/2016

  Overall evaluation report on SIS II and possible proposal for revision

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

19-09-2016 P-006956/2016

  Gijón Este waste-water treatment plant - administrative follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

19-09-2016 P-006955/2016

  Former President of the Commission joining Goldman Sachs International

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
António Marinho e Pinto (ALDE)

19-09-2016 P-006954/2016

  VP/HR - Implications of the US-Russia ceasefire deal for Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

19-09-2016 P-006950/2016

  Recapitalisation of banks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

16-09-2016 P-006919/2016

  Prices of medicines and EU-funded medical research and development

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

16-09-2016 P-006918/2016

Konkurrencebegrænsende virkninger af fælles ejerskab med store institutionelle investorer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, for ALDE-Gruppen

16-09-2016 O-000113/2016

  Revised methodology for calculation of output gaps and role of the European Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

15-09-2016 P-006911/2016

  Referendum in Bosnia and Herzegovina

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jasenko Selimovic (ALDE)

15-09-2016 P-006901/2016

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)