Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Ban on exports of bovine animals from Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

19-05-2017 P-003427/2017

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  Overall reform of the Alcohol Act in Finland - Trade barriers for distance selling across borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petri Sarvamaa (PPE)

18-05-2017 P-003414/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Danger of plane crashes caused by wakes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ismail Ertug (S&D)

17-05-2017 P-003397/2017

  Queues at passport control in European airports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2017 P-003393/2017

  EFSI in island regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-05-2017 P-003389/2017

Effektivt forbud mod skuffeselskaber

Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)