Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning (artikel 115).
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne (artikel 116).
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 117).
 
/
 
 
 
Ord

Der kan søges på en del af et ord (trunkering) ved at sætte en asterisk (*) til venstre og/eller til højre: kapital*

 
 
Seneste forespørgsler
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Dato :16-04-2014

Reference :

P-004853/2014

Dokumenter :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Dato :15-04-2014

Reference :

P-004791/2014

Dokumenter :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Dato :14-04-2014

Reference :

P-004637/2014

Dokumenter :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Dato :11-04-2014

Reference :

P-004581/2014

Dokumenter :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Dato :11-04-2014

Reference :

P-004580/2014

Dokumenter :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Dato :11-04-2014

Reference :

P-004579/2014

Dokumenter :

Eksport af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Dato :11-04-2014

Reference :

P-004574/2014

Dokumenter :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Dato :11-04-2014

Reference :

P-004562/2014

Dokumenter :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Dato :10-04-2014

Reference :

E-004511/2014

Dokumenter :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Dato :10-04-2014

Reference :

E-004510/2014
Meddelelser