Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Protection of national minorities in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

18-09-2017 P-005785/2017

  DG GROW's assessment of the Mobility Package and prospects for SMEs in the road transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

15-09-2017 P-005761/2017

  Negotiation of an EU-Mercosur Free Trade Agreement-exchange of offers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

14-09-2017 P-005730/2017

  Illegality of 'dual-quality foodstuffs'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Apparent ineffectiveness of EU sanctions against the Russian Federation,

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

14-09-2017 P-005728/2017

  Assistance for Poland from the European Solidarity Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE), Barbara Kudrycka (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

13-09-2017 P-005687/2017

  Public debates on the White Paper on the Future of Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

13-09-2017 P-005681/2017

  Disparities in the Spanish system of funding for autonomous regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

13-09-2017 P-005673/2017

  Financing of clinical trials on the use of methadone in cancer treatment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

12-09-2017 P-005668/2017

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)