Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Exempting Portugal from excessive-deficit sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-06-2016 P-004937/2016

Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

20-06-2016 O-000093/2016

Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

20-06-2016 O-000092/2016

  VAT exemption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004920/2016

  Change in the risk status of French beef following a case of bovine spongiform encephalopathy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-06-2016 P-004919/2016

  Rent certainty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004918/2016

Overførsel af personlige oplysninger til Kina - Hvilken beskyttelse har EU-borgerne?

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Michał Boni, for PPE-Gruppen

17-06-2016 O-000091/2016

  Energy prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dan Nica (S&D)

16-06-2016 P-004916/2016

  Postal statistics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

16-06-2016 P-004900/2016

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)