Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  EU Tobacco Products Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

19-05-2016 P-004059/2016

  French legal problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

18-05-2016 P-004054/2016

  Funding for excavation work at the Amphipolis tomb

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

18-05-2016 P-004034/2016

  Potential sale of assets of the Hypo Alpe Adria Bank SpA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

17-05-2016 P-004013/2016

  Fire at illegal tyre dump blazing out of control

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2016 P-004006/2016

  Syrian arrivals and shift in migration flows

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elisabetta Gardini (PPE)

17-05-2016 P-004005/2016

En forordning om en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, for Retsudvalget

17-05-2016 O-000079/2016

  Unaccompanied children claiming asylum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

13-05-2016 E-003993/2016

  Increasing displacement in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

13-05-2016 E-003992/2016

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)