Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  VP/HR - Situation in Venezuela and possible sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

20-07-2017 P-005036/2017

  Free ports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

20-07-2017 P-005017/2017

  Conditionality of macro-financial assistance to the Republic of Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renate Weber (ALDE)

19-07-2017 P-004995/2017

  VP/HR - Persecution of Jehovah's Witnesses in Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

19-07-2017 P-004994/2017

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Yet another disaster in Campania: destruction of the Vesuvius National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

17-07-2017 P-004922/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)