Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Are paper products with a plastic lining or coating an SUP or SUNP for the purpose of the proposal for a directive on single-use plastics?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

20-09-2018 P-004768/2018

  Extreme selfies and social platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

20-09-2018 P-004756/2018

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

De lokale og regionale myndigheders rolle i forvaltningen af migration

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, for ALDE-Gruppen

19-09-2018 O-000104/2018

De lokale og regionale myndigheders rolle i forvaltningen af migration

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, for ALDE-Gruppen

19-09-2018 O-000103/2018

TAC og kvoter for Østersøen

Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Ole Christensen (S&D)

18-09-2018 P-004720/2018

Anlæg af et "vildsvine-hegn" langs den dansk-tyske grænse

Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Ulovlig handel med selskabsdyr i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

17-09-2018 O-000102/2018

Ulovlig handel med selskabsdyr i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

17-09-2018 O-000101/2018

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)