Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Request for a Hungarian derogation from the VAT Directive regarding temporary workers and school cooperatives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

  Possibility that Hungary may have breached the obligations imposed on the Member States by the Council in relation to Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002695/2015

  'Ghost ship' Blue Sky M

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002661/2015

  Removing barriers to freedom of establishment in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

20-02-2015 P-002643/2015

  Limitation of social housing construction by Commission Decision 2012/21/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D)

20-02-2015 P-002640/2015

  The gas transit agreement between Hungary and Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-02-2015 P-002639/2015

  Use of colourings in 'arancia rossa' juice drinks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

20-02-2015 P-002638/2015

  Violence linked to sports events

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Enrico Gasbarra (S&D)

20-02-2015 P-002637/2015

  The Moon

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

19-02-2015 E-002609/2015

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)