Kontakt

Spørgetid til Kommissionen

Spørgetiden til Kommissionen afholdes efter en ny procedure i en prøveperiode fra september 2011. Der gennemføres en evaluering i løbet af 2012, og det er på baggrund heraf muligt, at den nye procedure erstatter den tidligere procedure for spørgetiden.

Den nye procedure er som følger:

  • Hver spørgetid omhandler et bestemt horisontalt emne og fungerer udelukkende efter "catch-the-eye"-metoden, hvor parlamentsmedlemmerne stiller spørgsmål, og kommissærerne svarer, skiftevis. Spørgsmål kan ikke længere indgives på forhånd.
  • Der er mindst tre kommissærer, hvis ansvarsområder vedrører det pågældende emne, til stede i de 90 minutter, spørgetiden varer.

Det bestemte horisontale emne for hver spørgetid vedtages af Formandskonferencen. Herefter offentliggøres emnet i det endelige udkast til dagsorden sammen med navnene på de kommissærer, der deltager.

Spørgetiden til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant og formanden for Eurogruppen

  • I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og med formanden for Eurogruppen.