Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER , Heidi HAUTALA

ÆNDRINGSFORSLAG

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.