Plenarmødet den 2019-03-26

Videoen findes ikke

10:25:40

10:25:50
Ophavsret på det digitale indre marked


Aktuel taler

  • Formand

Varighed

00:00:10

Start

10:25:40

Slut

10:25:50

Ansvarsfraskrivelse

Simultantolkningen af forhandlingerne, der stilles til rådighed af Europa-Parlamentet, har alene til formål at lette kommunikationen mellem mødedeltagerne og er under ingen omstændigheder en autentisk gengivelse af forhandlingerne.
Kun det oprindelige indlæg på originalsproget eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf er autentisk.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem simultantolkningen og det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf) er det det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf), der gælder.
Anvendelse af optagelsen af tolkningen til andre formål end det ovenfor beskrevne er forbudt, medmindre Europa-Parlamentet udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

Tolkningen udgør ikke en autentisk optagelse af forhandlingerne.

10:25:40 - Indlæg: start

Igangværende forhandling.

10:25:50 - Indlæg: slut