Søg

Kontakt

Skriftlige erklæringer: Konceptet

En skriftlig erklæring er en tekst på maksimalt 200 ord, der udelukkende vedrører et emne henhørende under Den Europæiske Unions beføjelser. Erklæringen er dog ikke bindende for Parlamentet, forstået på den måde, at den ikke udgør et aktstykke, der fastslår Parlamentets holdning, men alene initiativtagernes og underskrivernes holdning.

Skriftlige erklæringer: Proceduren

I forbindelse med den generelle revision af Parlamentets forretningsorden, der blev vedtaget den 13. december 2016, er artikel 136 udgået. Skriftlige erklæringer eksisterer ikke længere.