Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Στρασβούργο

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015


Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015


Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015


Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Αναζήτηση

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Βρυξέλλες

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Βρυξέλλες

Πληροφορίες προτεραιότητας

Έγγραφα προτεραιότητας

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εξέλιξη της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας

 • 1 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Περίπου ένα μήνα πριν από την περίοδο συνόδου

 • 2 - Τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Την Πέμπτη πριν από την περίοδο συνόδου

 • 3 - Ημερήσια διάταξη

  Την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου

 • 4 - Καθημερινή ημερήσια διάταξη

  Από τη δεύτερη ημέρα της περιόδου συνόδου