Ζωντανά

από 15 έως 18 Ιουλίου 2019 / / Στρασβούργο

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Στρασβούργο

Αναζήτηση

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Στρασβούργο

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Βρυξέλλες

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εξέλιξη της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας

 • 1 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Περίπου ένα μήνα πριν από την περίοδο συνόδου

 • 2 - Τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Την Πέμπτη πριν από την περίοδο συνόδου

 • 3 - Ημερήσια διάταξη

  Την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου

 • 4 - Καθημερινή ημερήσια διάταξη

  Από τη δεύτερη ημέρα της περιόδου συνόδου