Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

08:30 - 08:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

08:30:36

Λήξη

08:31:03

08:30 - 08:31 Έναρξη της συνεδρίασης

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

08:30:50

Λήξη

08:31:00

08:31 - 09:20 Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

08:31:02

Λήξη

08:31:17

Pavel Poc

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:41

Έναρξη

08:31:11

Λήξη

08:35:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:35:26

Λήξη

08:35:47

Peter Jahr

Ρόλος : AGRI

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

08:35:34

Λήξη

08:37:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

08:37:10

Λήξη

08:37:40

Vytenis Povilas Andriukaitis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:09:25

Έναρξη

08:37:26

Λήξη

08:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:46:25

Λήξη

08:46:43

Mairead McGuinness

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

08:46:32

Λήξη

08:48:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:48:33

Λήξη

08:48:52

Karin Kadenbach

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

08:48:41

Λήξη

08:50:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

08:50:22

Λήξη

08:50:43

Jan Huitema

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

08:50:32

Λήξη

08:52:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

08:52:00

Λήξη

08:52:37

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

08:52:20

Λήξη

08:52:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

08:52:43

Λήξη

08:52:56

Jan Huitema

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

08:52:45

Λήξη

08:53:06

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:52:58

Λήξη

08:53:16

Martin Häusling

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

08:53:05

Λήξη

08:54:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:54:17

Λήξη

08:54:34

Anja Hazekamp

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

08:54:24

Λήξη

08:56:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:56:06

Λήξη

08:56:23

Mireille D'Ornano

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

08:56:14

Λήξη

08:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

08:57:17

Λήξη

08:57:31

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

08:57:21

Λήξη

08:58:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:58:29

Λήξη

08:58:43

Angélique Delahaye

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

08:58:34

Λήξη

09:00:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:00:05

Λήξη

09:00:21

Eric Andrieu

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:00:11

Λήξη

09:02:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:01:54

Λήξη

09:02:09

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

09:02:00

Λήξη

09:03:29

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:03:03

Λήξη

09:03:20

Frédérique Ries

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:03:10

Λήξη

09:04:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:04:28

Λήξη

09:04:38

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:04:30

Λήξη

09:06:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:05:35

Λήξη

09:05:48

Eleonora Forenza

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:05:40

Λήξη

09:07:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:06:57

Λήξη

09:07:19

Anthea McIntyre

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

09:07:06

Λήξη

09:09:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:08:37

Λήξη

09:08:54

Thomas Waitz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:08:46

Λήξη

09:10:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

09:09:57

Λήξη

09:10:35

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

09:10:23

Λήξη

09:12:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:11:45

Λήξη

09:12:05

Mairead McGuinness

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

09:11:54

Λήξη

09:13:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

09:12:58

Λήξη

09:13:28

Thomas Waitz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

09:13:16

Λήξη

09:14:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:13:55

Λήξη

09:14:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

09:14:00

Λήξη

09:14:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:14:41

Λήξη

09:15:03

Vytenis Povilas Andriukaitis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:17

Έναρξη

09:14:51

Λήξη

09:19:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:18:42

Λήξη

09:18:59

Pavel Poc

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:18:50

Λήξη

09:20:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:20:04

Λήξη

09:20:24

09:20 - 10:20 Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:20:25

Λήξη

09:20:42

Olga Sehnalová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:40

Έναρξη

09:20:31

Λήξη

09:26:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:25:45

Λήξη

09:26:01

Biljana Borzan

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:25:51

Λήξη

09:27:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:26:59

Λήξη

09:27:18

Vytenis Povilas Andriukaitis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:25

Έναρξη

09:27:08

Λήξη

09:30:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:30:07

Λήξη

09:30:24

Momchil Nekov

Ρόλος : AGRI

Διάρκεια

00:03:57

Έναρξη

09:30:12

Λήξη

09:34:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:33:43

Λήξη

09:34:09

Ivan Štefanec

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

09:33:53

Λήξη

09:36:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:35:51

Λήξη

09:36:19

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

09:36:09

Λήξη

09:36:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:36:37

Λήξη

09:36:52

Ivan Štefanec

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

09:36:40

Λήξη

09:37:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:37:19

Λήξη

09:37:34

Nicola Danti

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:37:25

Λήξη

09:39:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:38:35

Λήξη

09:38:47

Jana Žitňanská

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

09:38:38

Λήξη

09:40:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:40:11

Λήξη

09:40:29

Dita Charanzová

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

09:40:19

Λήξη

09:42:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:42:00

Λήξη

09:42:17

Igor Šoltes

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:42:07

Λήξη

09:43:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:43:16

Λήξη

09:43:33

Jiří Maštálka

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

09:43:23

Λήξη

09:45:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:45:09

Λήξη

09:45:29

Marco Zullo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:45:17

Λήξη

09:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:46:26

Λήξη

09:46:40

Mylène Troszczynski

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

09:46:31

Λήξη

09:47:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:47:28

Λήξη

09:47:47

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:47:36

Λήξη

09:49:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:48:46

Λήξη

09:49:01

Andreas Schwab

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

09:48:52

Λήξη

09:50:50

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:50:24

Λήξη

09:50:47

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

09:50:36

Λήξη

09:51:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:51:08

Λήξη

09:51:24

Andreas Schwab

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:51:13

Λήξη

09:53:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

09:52:34

Λήξη

09:53:42

Eric Andrieu

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

09:53:23

Λήξη

09:55:07

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:54:41

Λήξη

09:54:58

Angel Dzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:54:47

Λήξη

09:56:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:55:58

Λήξη

09:56:20

Filiz Hyusmenova

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:56:10

Λήξη

09:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:57:16

Λήξη

09:57:34

Bronis Ropė

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

09:57:24

Λήξη

09:58:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:58:20

Λήξη

09:58:39

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:58:28

Λήξη

10:00:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:59:50

Λήξη

10:00:11

Christel Schaldemose

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:00:00

Λήξη

10:01:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:01:06

Λήξη

10:01:17

Inese Vaidere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:01:09

Λήξη

10:03:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:02:50

Λήξη

10:03:04

Eva Maydell

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:02:55

Λήξη

10:04:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:04:08

Λήξη

10:04:29

Theodor Dumitru Stolojan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:04:18

Λήξη

10:05:47

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

10:05:20

Λήξη

10:05:56

Norbert Erdős

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:05:45

Λήξη

10:07:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:06:50

Λήξη

10:07:06

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

10:06:57

Λήξη

10:08:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:08:30

Λήξη

10:08:47

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:08:39

Λήξη

10:10:09

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:09:42

Λήξη

10:10:01

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:09:53

Λήξη

10:11:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:10:58

Λήξη

10:11:21

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:11:11

Λήξη

10:12:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:12:25

Λήξη

10:12:44

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:12:31

Λήξη

10:14:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:13:53

Λήξη

10:14:10

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:14:02

Λήξη

10:15:41

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:15:15

Λήξη

10:15:40

Mihai Ţurcanu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:15:25

Λήξη

10:17:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:16:41

Λήξη

10:17:02

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:16:52

Λήξη

10:18:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:17:54

Λήξη

10:18:17

Vytenis Povilas Andriukaitis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:18:05

Λήξη

10:19:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:19:10

Λήξη

10:19:23

Olga Sehnalová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

10:19:15

Λήξη

10:20:28

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:20:10

Λήξη

10:20:24

10:20 - 10:45 Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

10:20:25

Λήξη

10:20:56

Charles Tannock

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:20:50

Λήξη

10:22:25

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:21:59

Λήξη

10:22:14

Maria Heubuch

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:22:05

Λήξη

10:23:44

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:23:18

Λήξη

10:23:31

Cécile Kashetu Kyenge

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:23:21

Λήξη

10:25:14

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:24:48

Λήξη

10:25:02

Lola Sánchez Caldentey

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:24:54

Λήξη

10:26:32

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:26:06

Λήξη

10:26:19

Joachim Zeller

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

10:26:10

Λήξη

10:28:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:27:37

Λήξη

10:27:51

Marietje Schaake

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:27:43

Λήξη

10:29:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:28:44

Λήξη

10:28:58

Cristian Dan Preda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:28:50

Λήξη

10:30:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:29:53

Λήξη

10:30:07

Brando Benifei

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:29:57

Λήξη

10:31:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:31:04

Λήξη

10:31:15

Ignazio Corrao

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:31:07

Λήξη

10:32:43

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:32:16

Λήξη

10:32:41

Jacques Colombier

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:32:30

Λήξη

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:33:51

Λήξη

10:34:05

Pavel Svoboda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:33:57

Λήξη

10:35:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:35:11

Λήξη

10:35:35

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:35:26

Λήξη

10:36:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:36:31

Λήξη

10:36:48

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:36:40

Λήξη

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:37:54

Λήξη

10:38:12

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:38:03

Λήξη

10:39:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:39:10

Λήξη

10:39:28

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:39:18

Λήξη

10:40:50

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:40:23

Λήξη

10:40:43

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:04:55

Έναρξη

10:40:34

Λήξη

10:45:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:45:03

Λήξη

10:45:29

10:45 - 11:12 Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:45:27

Λήξη

10:45:51

Barbara Lochbihler

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:45:42

Λήξη

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:47:00

Λήξη

10:47:18

Sajjad Karim

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:47:07

Λήξη

10:48:43

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:48:17

Λήξη

10:48:34

Soraya Post

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:48:25

Λήξη

10:50:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:49:34

Λήξη

10:49:50

Ignazio Corrao

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:49:41

Λήξη

10:51:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:50:58

Λήξη

10:51:14

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:51:05

Λήξη

10:52:47

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:52:20

Λήξη

10:52:34

Seán Kelly

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:52:25

Λήξη

10:54:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:53:38

Λήξη

10:53:59

Urmas Paet

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:53:50

Λήξη

10:55:28

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:55:02

Λήξη

10:55:22

Neena Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

10:55:09

Λήξη

10:57:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:57:05

Λήξη

10:57:24

Younous Omarjee

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:57:15

Λήξη

10:58:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:58:20

Λήξη

10:58:40

Wajid Khan

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:58:29

Λήξη

10:59:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:59:31

Λήξη

10:59:47

Pier Antonio Panzeri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:59:37

Λήξη

11:01:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:00:50

Λήξη

11:01:08

Goffredo Maria Bettini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:00:57

Λήξη

11:02:50

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

11:02:24

Λήξη

11:03:05

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:02:53

Λήξη

11:04:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:04:10

Λήξη

11:04:55

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:04:43

Λήξη

11:06:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:06:00

Λήξη

11:06:19

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:05:24

Έναρξη

11:06:11

Λήξη

11:11:35

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:11:09

Λήξη

11:11:56

11:11 - 11:39 Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:11:50

Λήξη

11:12:17

Mark Demesmaeker

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

11:12:08

Λήξη

11:14:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:13:36

Λήξη

11:13:50

Barbara Lochbihler

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

11:13:42

Λήξη

11:15:47

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:15:13

Λήξη

11:15:36

Josef Weidenholzer

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:15:27

Λήξη

11:17:13

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:16:46

Λήξη

11:17:02

Marie-Christine Vergiat

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:16:54

Λήξη

11:18:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:18:05

Λήξη

11:18:16

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

11:18:09

Λήξη

11:20:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:19:48

Λήξη

11:20:01

Petras Auštrevičius

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:19:54

Λήξη

11:21:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:21:10

Λήξη

11:21:25

Csaba Sógor

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:21:17

Λήξη

11:22:45

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:22:18

Λήξη

11:22:47

Julie Ward

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:22:25

Λήξη

11:24:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:23:50

Λήξη

11:24:08

Ramon Tremosa i Balcells

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:23:59

Λήξη

11:25:48

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:25:22

Λήξη

11:25:40

Angelo Ciocca

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:25:33

Λήξη

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:27:03

Λήξη

11:27:26

Krzysztof Hetman

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:27:17

Λήξη

11:28:44

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:28:18

Λήξη

11:28:40

Javier Nart

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:28:30

Λήξη

11:30:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:29:34

Λήξη

11:29:48

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:29:42

Λήξη

11:31:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:30:52

Λήξη

11:31:08

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:31:00

Λήξη

11:32:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:32:06

Λήξη

11:32:25

Ilhan Kyuchyuk

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:32:17

Λήξη

11:33:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:33:30

Λήξη

11:33:53

Ignazio Corrao

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:33:45

Λήξη

11:35:28

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:35:01

Λήξη

11:35:17

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:04:19

Έναρξη

11:35:09

Λήξη

11:39:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:39:03

Λήξη

11:39:27

11:48 - 11:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:48:59

Λήξη

11:49:36

11:49 - 11:49 Επανάληψη της συνόδου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:49:24

Λήξη

11:49:32

11:49 - 12:10 Ομιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:49:37

Λήξη

11:51:50

Zoran Zaev

Ρόλος : FYROM PM

Διάρκεια

00:18:53

Έναρξη

11:51:23

Λήξη

12:10:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

12:09:29

Λήξη

12:10:27

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:14:18

Λήξη

12:14:30

12:14 - 12:14 Επανάληψη της συνεδρίασης

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:14:46

Λήξη

12:14:56

12:14 - 12:34 Ώρα των ψηφοφοριών

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:14:50

Λήξη

12:15:12

12:15 - 12:15 Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:15:04

Λήξη

12:15:25

12:15 - 12:16 Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:15:17

Λήξη

12:15:39

MarkDemesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:15:31

Λήξη

12:16:15

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:16:04

Λήξη

12:16:22

12:16 - 12:16 Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:16:15

Λήξη

12:16:51

12:16 - 12:17 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:16:41

Λήξη

12:17:15

12:17 - 12:17 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:17:05

Λήξη

12:17:50

12:17 - 12:18 Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

12:17:38

Λήξη

12:18:27

12:18 - 12:20 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:18:15

Λήξη

12:18:43

TanjaFajon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

12:18:34

Λήξη

12:19:24

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

12:19:11

Λήξη

12:20:02

12:19 - 12:22 Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

12:19:49

Λήξη

12:22:16

12:21 - 12:22 Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:21:51

Λήξη

12:22:35

12:22 - 12:23 Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:22:24

Λήξη

12:23:38

12:23 - 12:24 Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0363/2018)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

12:23:21

Λήξη

12:24:10

12:23 - 12:25 Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:23:58

Λήξη

12:25:01

12:24 - 12:25 Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:24:47

Λήξη

12:25:15

12:25 - 12:30 Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:01

Έναρξη

12:25:06

Λήξη

12:30:07

12:29 - 12:34 Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:43

Έναρξη

12:29:42

Λήξη

12:34:26

12:33 - 12:52 Αιτιολογήσεις ψήφου

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:33:37

Λήξη

12:33:47

12:33 - 12:35 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:33:41

Λήξη

12:33:58

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

12:33:51

Λήξη

12:35:40

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:35:18

Λήξη

12:35:30

12:35 - 12:38 Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:35:15

Λήξη

12:35:35

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:35:28

Λήξη

12:37:00

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:36:35

Λήξη

12:36:46

LucyAnderson

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:36:39

Λήξη

12:37:54

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:37:42

Λήξη

12:37:51

12:37 - 12:43 Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:37:40

Λήξη

12:37:52

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:37:45

Λήξη

12:39:22

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:38:59

Λήξη

12:39:12

MiapetraKumpula-Natri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:39:03

Λήξη

12:40:34

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:40:11

Λήξη

12:40:21

UrszulaKrupa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:40:15

Λήξη

12:41:45

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:41:20

Λήξη

12:41:28

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:41:23

Λήξη

12:43:00

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:42:38

Λήξη

12:42:51

12:42 - 12:45 Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:42:40

Λήξη

12:42:51

UrszulaKrupa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

12:42:45

Λήξη

12:44:27

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:44:01

Λήξη

12:44:10

AnnaZáborská

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:44:05

Λήξη

12:45:37

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:45:12

Λήξη

12:45:26

12:45 - 12:46 Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:45:15

Λήξη

12:45:27

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

12:45:21

Λήξη

12:46:49

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:46:23

Λήξη

12:46:41

12:46 - 12:49 Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:46:28

Λήξη

12:46:42

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:46:35

Λήξη

12:48:08

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:47:41

Λήξη

12:47:55

Bolesław G.Piecha

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:47:48

Λήξη

12:49:20

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:48:56

Λήξη

12:49:07

12:48 - 12:52 Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:48:58

Λήξη

12:49:15

NorbertErdős

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:49:03

Λήξη

12:50:17