Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

13:59 - 14:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:59:44

Λήξη

14:01:20

14:01 - 14:01 Επανάληψη της συνόδου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

14:01:20

Λήξη

14:01:24

14:01 - 14:01 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

14:01:24

Λήξη

14:01:30

14:01 - 14:07 Δηλώσεις της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

14:01:30

Λήξη

14:03:59

Josef Weidenholzer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

14:03:52

Λήξη

14:04:47

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

14:04:33

Λήξη

14:04:51

Daniele Viotti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

14:04:46

Λήξη

14:05:42

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

14:05:35

Λήξη

14:07:01

Lívia Járóka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

14:06:39

Λήξη

14:07:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

14:07:34

Λήξη

14:07:57

14:07 - 14:07 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

14:07:51

Λήξη

14:07:59

14:07 - 14:08 Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

14:07:54

Λήξη

14:08:48

14:08 - 14:08 Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

14:08:35

Λήξη

14:09:05

14:08 - 14:23 Διάταξη των εργασιών

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

14:08:56

Λήξη

14:11:10

Cristian Dan Preda

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

14:10:50

Λήξη

14:11:18

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

14:11:12

Λήξη

14:12:57

Andrey Novakov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

14:12:34

Λήξη

14:13:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

14:13:31

Λήξη

14:13:51

Ismail Ertug

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

14:13:48

Λήξη

14:14:42

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

14:14:34

Λήξη

14:18:12

Julia Reid

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

14:17:46

Λήξη

14:19:31

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

14:19:15

Λήξη

14:20:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

14:19:55

Λήξη

14:21:35

Eric Andrieu

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

14:21:08

Λήξη

14:22:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

14:21:53

Λήξη

14:22:59

14:22 - 15:22 Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

14:22:45

Λήξη

14:23:02

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

14:22:59

Λήξη

14:27:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

14:27:26

Λήξη

14:27:45

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:09:47

Έναρξη

14:27:34

Λήξη

14:37:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

14:36:52

Λήξη

14:37:18

Elmar Brok

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

14:37:12

Λήξη

14:40:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

14:40:06

Λήξη

14:40:16

Roberto Gualtieri

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:49

Έναρξη

14:40:13

Λήξη

14:44:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

14:43:54

Λήξη

14:44:13

Jacqueline Foster

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

14:44:11

Λήξη

14:46:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

14:46:24

Λήξη

14:46:37

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

14:46:29

Λήξη

14:50:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

14:49:36

Λήξη

14:49:48

Gabriele Zimmer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:24

Έναρξη

14:49:40

Λήξη

14:53:05

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

14:52:36

Λήξη

14:52:46

Philippe Lamberts

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

14:52:45

Λήξη

14:55:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

14:55:50

Λήξη

14:56:03

Patrick O'Flynn

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:08

Έναρξη

14:55:56

Λήξη

14:59:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

14:58:38

Λήξη

14:58:48

Gerard Batten

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

14:58:46

Λήξη

15:02:23

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:02:09

Λήξη

15:02:19

Alyn Smith

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

15:02:20

Λήξη

15:02:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

15:02:50

Λήξη

15:03:19

Gerard Batten

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:03:22

Λήξη

15:03:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:03:25

Λήξη

15:03:44

Mike Hookem

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

15:03:47

Λήξη

15:05:00

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:04:55

Λήξη

15:05:15

Danuta Maria Hübner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:05:13

Λήξη

15:06:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:06:38

Λήξη

15:06:49

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

15:06:48

Λήξη

15:08:05

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:07:54

Λήξη

15:08:07

Hans-Olaf Henkel

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

15:08:06

Λήξη

15:10:17

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:10:09

Λήξη

15:10:22

Catherine Bearder

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

15:10:21

Λήξη

15:12:06

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

15:11:26

Λήξη

15:12:27

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:12:26

Λήξη

15:13:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:13:46

Λήξη

15:13:58

Ian Hudghton

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

15:13:58

Λήξη

15:15:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:15:05

Λήξη

15:15:14

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:15:10

Λήξη

15:16:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:16:20

Λήξη

15:16:31

Seb Dance

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

15:16:31

Λήξη

15:17:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:17:37

Λήξη

15:17:50

Julie Girling

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

15:17:44

Λήξη

15:19:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

15:18:59

Λήξη

15:19:29

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Pt Commission

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

15:19:24

Λήξη

15:21:15

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:21:06

Λήξη

15:21:19

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

15:21:20

Λήξη

15:22:18

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

15:22:17

Λήξη

15:22:22

15:24 - 17:35 Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

15:24:41

Λήξη

15:27:26

Stefan Löfven

Ρόλος : Prime Minister of Sweden

Διάρκεια

00:24:13

Έναρξη

15:27:26

Λήξη

15:51:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

15:51:32

Λήξη

15:52:12

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:09:05

Έναρξη

15:52:11

Λήξη

16:01:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

16:01:10

Λήξη

16:01:31

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:05:11

Έναρξη

16:01:22

Λήξη

16:06:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

16:06:07

Λήξη

16:06:36

Udo Bullmann

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:39

Έναρξη

16:06:29

Λήξη

16:12:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:12:02

Λήξη

16:12:18

Peter Lundgren

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:16

Έναρξη

16:12:08

Λήξη

16:15:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:14:59

Λήξη

16:15:12

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:05:49

Έναρξη

16:15:04

Λήξη

16:20:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:20:27

Λήξη

16:20:46

Dennis de Jong

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

16:20:44

Λήξη

16:25:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:25:15

Λήξη

16:25:31

Ska Keller

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:19

Έναρξη

16:25:29

Λήξη

16:29:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:29:41

Λήξη

16:30:00

Rolandas Paksas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:05:01

Έναρξη

16:29:49

Λήξη

16:34:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:34:23

Λήξη

16:34:41

Harald Vilimsky

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:48

Έναρξη

16:34:37

Λήξη

16:38:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

16:38:19

Λήξη

16:38:47

Stefan Löfven

Ρόλος : Prime Minister of Sweden

Διάρκεια

00:18:44

Έναρξη

16:38:31

Λήξη

16:57:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:57:07

Λήξη

16:57:24

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

16:57:15

Λήξη

16:59:19

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:58:52

Λήξη

16:59:05

Paul Brannen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

16:59:03

Λήξη

17:00:38

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:00:31

Λήξη

17:00:52

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:00:43

Λήξη

17:02:35

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:02:05

Λήξη

17:02:16

Fredrick Federley

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:02:11

Λήξη

17:03:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:03:21

Λήξη

17:03:37

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

17:03:27

Λήξη

17:05:20

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

17:04:56

Λήξη

17:05:05

Max Andersson

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

17:05:02

Λήξη

17:06:33

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:06:06

Λήξη

17:06:20

Jeppe Kofod

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

17:06:11

Λήξη

17:07:55

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:07:29

Λήξη

17:07:41

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:07:34

Λήξη

17:09:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:08:45

Λήξη

17:09:04

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

17:08:55

Λήξη

17:10:36

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:10:10

Λήξη

17:10:27

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

17:10:18

Λήξη

17:12:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:11:35

Λήξη

17:11:49

Jasenko Selimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

17:11:41

Λήξη

17:13:19

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:12:52

Λήξη

17:13:06

Ramón Jáuregui Atondo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:12:58

Λήξη

17:14:35

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:14:08

Λήξη

17:14:24

Anders Sellström

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:14:15

Λήξη

17:16:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:15:39

Λήξη

17:15:57

Babette Winter

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

17:15:54

Λήξη

17:17:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:17:06

Λήξη

17:17:18

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:17:11

Λήξη

17:18:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:18:22

Λήξη

17:18:35

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

17:18:32

Λήξη

17:19:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:19:17

Λήξη

17:19:29

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:19:22

Λήξη

17:20:58

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:20:29

Λήξη

17:20:49

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

17:20:40

Λήξη

17:22:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:22:04

Λήξη

17:22:18

Christofer Fjellner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:22:09

Λήξη

17:23:43

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:23:16

Λήξη

17:23:41

Stefan Löfven

Ρόλος : Prime Minister of Sweden

Διάρκεια

00:12:11

Έναρξη

17:23:27

Λήξη

17:35:38

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

17:35:16

Λήξη

17:35:21

17:36 - 17:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:36:42

Λήξη

17:36:50

17:36 - 18:28 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

17:36:43

Λήξη

17:37:46

Jerzy Buzek

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:39

Έναρξη

17:37:31

Λήξη

17:42:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:41:43

Λήξη

17:42:03

Miguel Arias Cañete

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:00

Έναρξη

17:41:59

Λήξη

17:45:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:45:52

Λήξη

17:46:09

Werner Langen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

17:45:59

Λήξη

17:48:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:48:11

Λήξη

17:48:23

Dan Nica

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

17:48:15

Λήξη

17:50:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:50:25

Λήξη

17:50:40

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

17:50:30

Λήξη

17:53:02

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:52:36

Λήξη

17:52:52

Morten Petersen

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:03:16

Έναρξη

17:52:41

Λήξη

17:55:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:55:31

Λήξη

17:55:45

Neoklis Sylikiotis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

17:55:36

Λήξη

17:57:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:57:30

Λήξη

17:57:48

Rebecca Harms

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

17:57:42

Λήξη

17:59:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:59:48

Λήξη

18:00:16

Werner Langen

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

18:00:08

Λήξη

18:00:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:00:30

Λήξη

18:00:39

Rebecca Harms

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:00:32

Λήξη

18:01:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:01:18

Λήξη

18:01:33

Jonathan Bullock

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

18:01:23

Λήξη

18:03:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

18:03:15

Λήξη

18:03:50

Christelle Lechevalier

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

18:03:35

Λήξη

18:05:22

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:04:55

Λήξη

18:05:08

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

18:05:00

Λήξη

18:07:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

18:07:10

Λήξη

18:07:41

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:07:27

Λήξη

18:07:46

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:07:35

Λήξη

18:07:47

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

18:07:38

Λήξη

18:08:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:08:07

Λήξη

18:08:20

Carlos Zorrinho

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:08:11

Λήξη

18:09:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:09:23

Λήξη

18:09:35

Jadwiga Wiśniewska

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:09:26

Λήξη

18:11:00

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:10:34

Λήξη

18:10:50

Florent Marcellesi

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:10:41

Λήξη

18:12:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:11:50

Λήξη

18:12:03

Dariusz Rosati

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

18:11:55

Λήξη

18:14:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:14:10

Λήξη

18:14:21

Patrizia Toia

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

18:14:14

Λήξη

18:15:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:15:31

Λήξη

18:15:48

Bronis Ropė

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

18:15:34

Λήξη

18:17:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:16:37

Λήξη

18:16:50

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:50

Έναρξη

18:16:40

Λήξη

18:19:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:19:02

Λήξη

18:19:21

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:19:12

Λήξη

18:20:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:20:22

Λήξη

18:20:37

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:20:30

Λήξη

18:22:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:21:42

Λήξη

18:21:56

Miguel Arias Cañete

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:55

Έναρξη

18:21:50

Λήξη

18:25:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:25:38

Λήξη

18:25:50

Jerzy Buzek

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

18:25:42

Λήξη

18:28:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:28:08

Λήξη

18:28:22

18:28 - 19:30 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:28:19

Λήξη

18:28:30

Gabriel Mato

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

18:28:24

Λήξη

18:33:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:32:43

Λήξη

18:32:59

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:52

Έναρξη

18:32:51

Λήξη

18:37:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:37:16

Λήξη

18:37:30

Eider Gardiazabal Rubial

Ρόλος : Rap avis BUDG

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

18:37:27

Λήξη

18:38:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:38:30

Λήξη

18:38:43

Francesc Gambús

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:38:33

Λήξη

18:40:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:39:46

Λήξη

18:40:07

Iskra Mihaylova

Ρόλος : REGI

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

18:39:57

Λήξη

18:41:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:41:18

Λήξη

18:41:30

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

18:41:23

Λήξη

18:44:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

18:43:52

Λήξη

18:44:27

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

18:44:17

Λήξη

18:45:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:45:05

Λήξη

18:45:28

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

18:45:13

Λήξη

18:46:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:45:57

Λήξη

18:46:21

Ulrike Rodust

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:20

Έναρξη

18:46:15

Λήξη

18:49:35

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:49:29

Λήξη

18:49:53

Czesław Hoc

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

18:49:42

Λήξη

18:52:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:51:34

Λήξη

18:51:52

Nils Torvalds

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

18:51:42

Λήξη

18:54:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

18:53:53

Λήξη

18:54:19

Liadh Ní Riada

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

18:54:07

Λήξη

18:55:05

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:54:50

Λήξη

18:55:00

Nils Torvalds

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:54:52

Λήξη

18:55:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:55:37

Λήξη

18:55:51

Liadh Ní Riada

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

18:55:43

Λήξη

18:57:49

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:57:22

Λήξη

18:57:39

Marco Affronte

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

18:57:28

Λήξη

18:59:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:59:17

Λήξη

18:59:29

Rosa D'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

18:59:22

Λήξη

19:01:13

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:00:47

Λήξη

19:01:00

John Stuart Agnew

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:00:50

Λήξη

19:03:01

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:02:21

Λήξη

19:02:40

Mike Hookem

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:02:30

Λήξη

19:04:20

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:03:42

Λήξη

19:04:11

Norbert Erdős

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

19:04:00

Λήξη

19:06:19

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:05:51

Λήξη

19:06:09

Ricardo Serrão Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

19:05:58

Λήξη

19:08:41

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

19:08:14

Λήξη

19:08:48

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

19:08:37

Λήξη

19:09:34

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:09:19

Λήξη

19:09:28

Ricardo Serrão Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

19:09:21

Λήξη

19:10:14

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:10:00

Λήξη

19:10:16

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:10:08

Λήξη

19:12:22

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:11:53

Λήξη

19:12:14

Ian Hudghton

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

19:12:08

Λήξη

19:13:24

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:13:17

Λήξη

19:13:30

Jacques Colombier

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:13:20

Λήξη

19:15:07

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:14:39

Λήξη

19:14:57

Cláudia Monteiro de Aguiar

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:49

Έναρξη

19:14:45

Λήξη

19:17:35

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:17:08

Λήξη

19:17:38

Clara Aguilera

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:17:22

Λήξη

19:19:33

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:19:04

Λήξη

19:19:19

Sofia Ribeiro

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

19:19:11

Λήξη

19:21:49

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:21:22

Λήξη

19:21:40

Michela Giuffrida

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:21:31

Λήξη

19:23:08

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:22:41

Λήξη

19:23:04

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:22:55

Λήξη

19:24:42

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:24:16

Λήξη

19:24:33

Gesine Meissner

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:24:24

Λήξη

19:25:57

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:25:31

Λήξη

19:25:52

Violeta Bulc

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

19:25:45

Λήξη

19:27:33

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:27:28

Λήξη

19:27:46

Gabriel Mato

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

19:27:36

Λήξη

19:30:31

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:30:04

Λήξη

19:30:24

19:30 - 19:57 Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

19:30:19

Λήξη

19:30:54

Clara Aguilera

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:48

Έναρξη

19:30:44

Λήξη

19:35:32

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:35:06

Λήξη

19:35:27

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

19:35:15

Λήξη

19:39:53

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:39:27

Λήξη

19:39:47

Carlos Iturgaiz

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

19:39:37

Λήξη

19:42:35

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:42:09

Λήξη

19:42:30

Ricardo Serrão Santos

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

19:42:16

Λήξη

19:44:22

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:43:55

Λήξη

19:44:12

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

19:44:03

Λήξη

19:46:43

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:46:17

Λήξη

19:46:34

Marco Affronte

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

19:46:23

Λήξη

19:48:37

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:48:10

Λήξη

19:48:31

Rosa D'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

19:48:21

Λήξη

19:50:03

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:49:37

Λήξη

19:49:51

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:49:43

Λήξη

19:51:33

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:51:05

Λήξη

19:51:28

Jordi Solé

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

19:51:18

Λήξη

19:52:58

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:52:32

Λήξη

19:52:50

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

19:52:40

Λήξη

19:55:02

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:54:37

Λήξη

19:54:53

Clara Aguilera

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

19:54:43

Λήξη

19:57:26

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:56:58

Λήξη

19:57:16

19:57 - 20:27 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

19:57:14

Λήξη

19:57:59

Gérard Deprez

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

19:57:48

Λήξη

20:02:42

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:02:16

Λήξη

20:02:39

Angelika Mlinar

Ρόλος : FEMM

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:02:29

Λήξη

20:04:00

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:03:33

Λήξη

20:03:48

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:24

Έναρξη

20:03:42

Λήξη

20:08:07

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:07:39

Λήξη

20:08:03

Carlos Coelho

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

20:07:54

Λήξη

20:10:35

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:10:09

Λήξη

20:10:32

Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

20:10:28

Λήξη

20:12:56