Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

08:29 - 08:30

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:29:56

Λήξη

08:30:16

08:30 - 08:30 Έναρξη της συνεδρίασης

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

08:30:16

Λήξη

08:30:40

08:30 - 09:27 Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

08:30:40

Λήξη

08:30:49

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:54

Έναρξη

08:30:49

Λήξη

08:34:43

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

08:34:42

Λήξη

08:34:50

Jyrki Katainen

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

08:34:47

Λήξη

08:39:19

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

08:39:14

Λήξη

08:39:35

Heinz K. Becker

Ρόλος : Rap avis EMPL

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

08:39:28

Λήξη

08:41:43

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

08:41:36

Λήξη

08:41:51

Birgit Collin-Langen

Ρόλος : Rap avis IMCO

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

08:41:48

Λήξη

08:44:12

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:44:06

Λήξη

08:44:27

Brian Hayes

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

08:44:22

Λήξη

08:46:41

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

08:46:34

Λήξη

08:46:54

Sven Giegold

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

08:46:49

Λήξη

08:47:35

Brian Hayes

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:47:25

Λήξη

08:47:42

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:47:35

Λήξη

08:47:53

Liisa Jaakonsaari

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

08:47:43

Λήξη

08:50:04

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:49:36

Λήξη

08:49:50

Bernd Lucke

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

08:49:47

Λήξη

08:51:33

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:51:25

Λήξη

08:51:38

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

08:51:30

Λήξη

08:53:39

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:53:13

Λήξη

08:53:31

Martin Schirdewan

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

08:53:26

Λήξη

08:54:35

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

08:54:29

Λήξη

08:54:44

Bas Eickhout

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

08:54:35

Λήξη

08:56:20

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:55:54

Λήξη

08:56:13

Auke Zijlstra

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

08:56:03

Λήξη

08:58:22

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

08:57:55

Λήξη

08:58:21

Sotirios Zarianopoulos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

08:58:04

Λήξη

08:59:43

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:59:18

Λήξη

08:59:36

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

08:59:25

Λήξη

09:01:57

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:01:30

Λήξη

09:01:44

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

09:01:35

Λήξη

09:04:07

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:03:40

Λήξη

09:03:59

Jasenko Selimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:03:50

Λήξη

09:06:01

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:05:34

Λήξη

09:05:50

Paloma López Bermejo

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:05:41

Λήξη

09:07:19

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:06:53

Λήξη

09:07:05

Sven Giegold

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:07:02

Λήξη

09:08:17

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:08:09

Λήξη

09:08:23

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

09:08:16

Λήξη

09:09:12

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:08:57

Λήξη

09:09:06

Sven Giegold

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

09:09:03

Λήξη

09:09:53

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:09:49

Λήξη

09:10:03

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:09:51

Λήξη

09:11:26

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:11:00

Λήξη

09:11:16

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

09:11:05

Λήξη

09:13:08

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:12:42

Λήξη

09:12:56

Caroline Nagtegaal

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

09:12:47

Λήξη

09:14:17

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:13:50

Λήξη

09:14:04

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:13:55

Λήξη

09:15:33

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:15:07

Λήξη

09:15:21

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

09:15:12

Λήξη

09:16:55

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:16:28

Λήξη

09:16:40

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:16:31

Λήξη

09:18:04

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:17:37

Λήξη

09:18:01

António Marinho e Pinto

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:17:51

Λήξη

09:19:26

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:18:59

Λήξη

09:19:10

Kostadinka Kuneva

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:19:03

Λήξη

09:20:40

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:19:56

Λήξη

09:20:17

Maria Lidia Senra Rodríguez

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

09:20:13

Λήξη

09:21:56

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:21:30

Λήξη

09:21:42

Jyrki Katainen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:43

Έναρξη

09:21:35

Λήξη

09:25:18

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:24:51

Λήξη

09:25:02

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

09:24:55

Λήξη

09:28:02

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:27:36

Λήξη

09:28:00

09:28 - 10:33 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:27:56

Λήξη

09:28:14

David Casa

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:25

Έναρξη

09:28:07

Λήξη

09:32:32

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:32:07

Λήξη

09:32:32

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ρόλος : FEMM

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:32:21

Λήξη

09:35:01

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:34:31

Λήξη

09:34:46

Marianne Thyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:38

Έναρξη

09:34:42

Λήξη

09:38:20

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:38:12

Λήξη

09:38:38

Elisabeth Morin-Chartier

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:38:26

Λήξη

09:41:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:40:40

Λήξη

09:40:52

Maria Arena

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:07

Έναρξη

09:40:44

Λήξη

09:43:51

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:43:25

Λήξη

09:43:39

Jana Žitňanská

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:43:31

Λήξη

09:45:42

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:45:15

Λήξη

09:45:35

Renate Weber

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:45:29

Λήξη

09:47:40

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:47:33

Λήξη

09:47:47

Tania González Peñas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:47:38

Λήξη

09:49:22

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:48:56

Λήξη

09:49:18

Ernest Urtasun

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:49:06

Λήξη

09:50:42

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:50:15

Λήξη

09:50:29

Tiziana Beghin

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:50:20

Λήξη

09:53:01

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:52:35

Λήξη

09:52:52

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

09:52:42

Λήξη

09:54:45

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:54:19

Λήξη

09:54:34

Lampros Fountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

09:54:26

Λήξη

09:55:52

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:55:26

Λήξη

09:55:45

Sofia Ribeiro

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

09:55:36

Λήξη

09:58:01

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:57:34

Λήξη

09:57:47

Vilija Blinkevičiūtė

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

09:57:39

Λήξη

09:59:53

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:59:27

Λήξη

09:59:38

Czesław Hoc

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

09:59:30

Λήξη

10:01:20

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:00:52

Λήξη

10:01:08

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:00:56

Λήξη

10:02:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

10:02:13

Λήξη

10:02:46

Kostadinka Kuneva

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:02:25

Λήξη

10:04:02

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:03:35

Λήξη

10:03:48

Miroslavs Mitrofanovs

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

10:03:45

Λήξη

10:04:55

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:04:48

Λήξη

10:05:03

Angelo Ciocca

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

10:04:51

Λήξη

10:06:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:06:24

Λήξη

10:06:52

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

10:06:26

Λήξη

10:09:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:08:39

Λήξη

10:08:55

Agnes Jongerius

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:08:42

Λήξη

10:10:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:09:57

Λήξη

10:10:10

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:09:59

Λήξη

10:11:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:11:00

Λήξη

10:11:11

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:11:03

Λήξη

10:12:41

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

10:12:14

Λήξη

10:13:03

Terry Reintke

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:12:16

Λήξη

10:13:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:13:24

Λήξη

10:13:47

Anne Sander

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

10:13:26

Λήξη

10:16:02

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:15:32

Λήξη

10:15:44

Marita Ulvskog

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:15:33

Λήξη

10:17:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:16:45

Λήξη

10:17:02

Helga Stevens

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:16:47

Λήξη

10:18:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

10:17:49

Λήξη

10:18:26

Barbara Matera

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

10:17:51

Λήξη

10:19:52

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:19:26

Λήξη

10:19:42

Elena Gentile

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:19:28

Λήξη

10:21:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:20:33

Λήξη

10:20:48

Jadwiga Wiśniewska

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:20:36

Λήξη

10:22:24

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:21:46

Λήξη

10:22:11

Michael Detjen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:22:01

Λήξη

10:23:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:23:20

Λήξη

10:23:33

Siôn Simon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:23:23

Λήξη

10:24:54

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:24:26

Λήξη

10:24:44

Caterina Chinnici

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:24:35

Λήξη

10:26:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:25:46

Λήξη

10:25:59

Jordi Solé

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:25:50

Λήξη

10:27:20

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:26:59

Λήξη

10:28:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:28:05

Λήξη

10:28:14

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:28:09

Λήξη

10:29:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:29:11

Λήξη

10:29:26

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

10:29:16

Λήξη

10:31:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:31:16

Λήξη

10:31:36

David Casa

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

10:31:23

Λήξη

10:34:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:33:36

Λήξη

10:34:02

10:57 - 11:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

10:57:54

Λήξη

11:00:16

11:00 - 11:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:00:16

Λήξη

11:00:23

11:00 - 11:00 Actes délégués + Actes délégués (suites données): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

11:00:18

Λήξη

11:00:49

11:00 - 12:16 Ώρα των ψηφοφοριών

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:00:45

Λήξη

11:00:53

11:00 - 11:01 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:00:48

Λήξη

11:01:08

11:01 - 11:01 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)

LamprosFountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:01:04

Λήξη

11:01:41

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

11:01:05

Λήξη

11:01:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

11:01:32

Λήξη

11:02:11

11:02 - 11:02 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:02:00

Λήξη

11:02:11

11:02 - 11:09 Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:02:06

Λήξη

11:02:20

AshleyFox

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:02:13

Λήξη

11:03:54

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:03:33

Λήξη

11:03:51

IratxeGarcía Pérez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:03:45

Λήξη

11:05:34

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:05:14

Λήξη

11:06:00

JulieGirling

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:05:58

Λήξη

11:07:12

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

11:07:01

Λήξη

11:07:48

EstebanGonzález Pons

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:07:35

Λήξη

11:09:03

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

11:08:36

Λήξη

11:09:43

11:09 - 11:09 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:09:28

Λήξη

11:09:45

11:09 - 11:09 Διαχείριση αποβλήτων (B8-0231/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:09:38

Λήξη

11:09:54

11:09 - 11:34 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:09:47

Λήξη

11:11:33

Elżbieta KatarzynaŁukacijewska

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

11:11:13

Λήξη

11:12:12

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:12:06

Λήξη

11:12:22

KosmaZłotowski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:12:14

Λήξη

11:13:55

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:57

Έναρξη

11:13:31

Λήξη

11:17:28

MariaGrapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:17:21

Λήξη

11:17:48

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:35

Έναρξη

11:17:40

Λήξη

11:25:15

Marian-JeanMarinescu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:25:13

Λήξη

11:26:27

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:26:24

Λήξη

11:26:45

PhilippeLamberts

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:26:38

Λήξη

11:27:24

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

11:27:18

Λήξη

11:28:23

RichardCorbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

11:28:22

Λήξη

11:29:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

11:29:08

Λήξη

11:31:10

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:31:02

Λήξη

11:31:28

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:31:21

Λήξη

11:31:38

MarekJurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

11:31:29

Λήξη

11:32:03

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

11:31:57

Λήξη

11:34:34

11:34 - 11:37 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

11:34:29

Λήξη

11:35:20

RichardSulík

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:35:12

Λήξη

11:35:30

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

11:35:28

Λήξη

11:37:50

11:37 - 11:41 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

11:37:45

Λήξη

11:38:27

TomášZdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:38:16

Λήξη

11:39:05

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

11:38:56

Λήξη

11:41:13

11:41 - 11:41 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:41:08

Λήξη

11:41:36

11:41 - 12:01 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:20:09

Έναρξη

11:41:27

Λήξη

12:01:37

12:01 - 12:02 Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:01:17

Λήξη

12:01:37

SandraKalniete

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:01:32

Λήξη

12:01:51

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:01:48

Λήξη

12:02:06

12:02 - 12:04 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:02:01

Λήξη

12:02:15

CorneliaErnst

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:02:09

Λήξη

12:02:26

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:02:19

Λήξη

12:02:38

GérardDeprez

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:02:28

Λήξη

12:03:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:02:57

Λήξη

12:04:30

12:04 - 12:04 Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:04:05

Λήξη

12:04:28

12:04 - 12:04 Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:04:20

Λήξη

12:05:06

12:04 - 12:07 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (A8-0270/2018 - David Casa) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:04:54

Λήξη

12:05:10

TaniaGonzález Peñas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

12:05:03

Λήξη

12:05:57

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:05:43

Λήξη

12:06:11

DavidCasa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:05:57

Λήξη

12:06:24

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

12:06:14

Λήξη

12:07:20

12:07 - 12:07 Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:07:05

Λήξη

12:07:27

12:07 - 12:07 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:07:19

Λήξη

12:07:34

12:07 - 12:07 Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:07:27

Λήξη

12:07:56

12:07 - 12:08 Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:07:47

Λήξη

12:08:16

12:08 - 12:08 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:08:07

Λήξη

12:08:34

12:08 - 12:08 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:08:25

Λήξη

12:08:54

12:08 - 12:09 Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

12:08:45

Λήξη

12:09:44

12:09 - 12:12 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:09:30

Λήξη

12:09:43

TanjaFajon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

12:09:37

Λήξη

12:12:02

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:11:36

Λήξη

12:12:23

12:12 - 12:12 Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (B8-0232/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:12:16

Λήξη

12:12:37

12:12 - 12:15 Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

12:12:37

Λήξη

12:15:47

12:15 - 12:52 Αιτιολογήσεις ψήφου

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

12:15:43

Λήξη

12:16:45

12:15 - 12:20 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:15:56

Λήξη

12:16:29

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:16:27

Λήξη

12:18:05

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

12:17:38

Λήξη

12:18:26

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:18:00

Λήξη

12:19:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:19:04

Λήξη

12:19:20

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:19:16

Λήξη

12:20:17

12:20 - 12:25 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

12:20:13

Λήξη

12:21:16

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:20:56

Λήξη

12:22:11

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:21:55

Λήξη

12:22:12

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:22:03

Λήξη

12:23:44

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:23:17

Λήξη

12:23:33

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

12:23:25

Λήξη

12:24:53

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:24:28

Λήξη

12:24:44

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

12:24:35

Λήξη

12:26:01

12:25 - 12:31 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:25:34

Λήξη

12:26:08

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:25:57

Λήξη

12:27:26

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:27:01

Λήξη

12:27:20

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:27:10

Λήξη

12:28:50

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:28:23

Λήξη

12:28:41

RupertMatthews

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:28:32

Λήξη

12:29:46

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:29:28

Λήξη

12:29:43

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

12:29:35

Λήξη

12:30:43

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:30:26

Λήξη

12:31:30

12:31 - 12:38 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:31:00

Λήξη

12:31:19

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

12:31:11

Λήξη

12:33:04

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:32:38

Λήξη

12:33:13

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

12:32:57

Λήξη

12:34:51

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:34:25

Λήξη

12:34:41

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

12:34:33

Λήξη

12:36:01

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:35:35

Λήξη

12:35:57

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

12:35:44

Λήξη

12:37:00

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:36:42

Λήξη

12:36:58

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:36:51

Λήξη

12:38:20

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:37:53

Λήξη

12:38:14

12:38 - 12:40 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:38:06

Λήξη

12:38:19

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:38:13

Λήξη

12:39:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:39:11

Λήξη

12:39:37

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:39:21

Λήξη

12:40:51

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:40:25

Λήξη

12:40:55

12:40 - 12:44 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:40:33

Λήξη

12:40:49

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:40:42

Λήξη

12:42:20

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:41:54

Λήξη

12:42:11

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:42:02

Λήξη

12:43:33

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:43:06

Λήξη

12:43:25

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:43:16

Λήξη

12:44:51

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:44:25

Λήξη

12:45:04

12:44 - 12:47 Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:44:34

Λήξη

12:44:50

RupertMatthews

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:44:43

Λήξη

12:46:15

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:45:49

Λήξη

12:46:09

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:45:57

Λήξη

12:47:10

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

12:46:52

Λήξη

12:47:27

12:47 - 12:52 Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:47:05

Λήξη

12:47:20

XabierBenito Ziluaga

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:47:14

Λήξη

12:48:44

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:48:17

Λήξη

12:48:33

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:48:25

Λήξη

12:49:41

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:49:22

Λήξη

12:49:44

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

12:49:33

Λήξη

12:51:02

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:50:35

Λήξη

12:51:09

DanutaJazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

12:50:57

Λήξη

12:52:45

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:52:19

Λήξη

12:52:38

12:52 - 12:52 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:52:35

Λήξη

12:52:47

12:52 - 12:52 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:52:41

Λήξη

12:52:55

12:52 - 12:53 Λήξη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:52:52

Λήξη

12:53:01

12:52 - 12:52 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:52:48

Λήξη

12:52:58

12:52 - 12:53 Διακοπή της συνόδου

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:52:56

Λήξη

12:53:03

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.