Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή


Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019


Στρασβούργο

A-D

Tim AKER

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:44:09

Λήξη

16:45:41

Marina ALBIOL GUZMÁN

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

15:23:40

Λήξη

15:25:45

Martina ANDERSON

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:08:00

Λήξη

10:09:51

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:09:50

Λήξη

10:10:57

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:54:42

Λήξη

16:56:20

Maria ARENA

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : FEMM

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

10:39:52

Λήξη

10:42:07

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

16:47:31

Λήξη

16:49:55

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

16:50:15

Λήξη

16:51:16

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:29:58

Λήξη

09:31:38

Miguel ARIAS CAÑETE

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

17:06:55

Λήξη

17:08:05

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:04:20

Έναρξη

17:45:46

Λήξη

17:50:06

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:04:40

Έναρξη

18:20:48

Λήξη

18:25:28

Jonathan ARNOTT

Παρέμβαση : InvestEU (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

21:59:23

Λήξη

22:01:50

Jean ARTHUIS

Παρέμβαση : Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

17:19:04

Λήξη

17:21:58

Margrete AUKEN

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:47:43

Λήξη

11:49:30

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

16:46:05

Λήξη

16:47:45

Dimitris AVRAMOPOULOS

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:08:42

Έναρξη

15:04:59

Λήξη

15:13:41

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

16:10:43

Λήξη

16:12:24

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:07:08

Έναρξη

16:20:03

Λήξη

16:27:11

Inés AYALA SENDER

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

15:57:06

Λήξη

15:58:56

Pilar AYUSO

Παρέμβαση : Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:05:15

Έναρξη

21:49:29

Λήξη

21:54:45

Παρέμβαση : Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

22:19:06

Λήξη

22:20:17

Guillaume BALAS

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

17:36:33

Λήξη

17:37:47

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

11:56:40

Λήξη

11:58:35

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:05:00

Έναρξη

08:38:16

Λήξη

08:43:17

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

09:48:23

Λήξη

09:51:38

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

12:15:06

Λήξη

12:15:53

Zoltán BALCZÓ

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:53:04

Λήξη

10:54:45

Zigmantas BALČYTIS

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:24:50

Λήξη

12:26:30

Gerard BATTEN

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:03:45

Έναρξη

09:54:06

Λήξη

09:57:51

Nicolas BAY

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:04:57

Έναρξη

11:41:27

Λήξη

11:46:24

Heinz K. BECKER

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

16:28:59

Λήξη

16:31:15

Bas BELDER

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

16:05:14

Λήξη

16:06:43

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

16:40:57

Λήξη

16:42:41

Παρέμβαση : Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:57:00

Λήξη

09:58:41

Bendt BENDTSEN

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:15:42

Λήξη

12:17:30

Brando BENIFEI

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:01:37

Λήξη

11:03:16

Pervenche BERÈS

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

20:13:47

Λήξη

20:15:32

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

20:23:52

Λήξη

20:26:38

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:05:09

Έναρξη

21:12:04

Λήξη

21:17:14

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

21:38:02

Λήξη

21:40:31

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:32:48

Λήξη

12:34:22

Παρέμβαση : Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

20:59:15

Λήξη

21:01:10

Παρέμβαση : InvestEU (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

22:03:22

Λήξη

22:05:44

Παρέμβαση : Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

09:45:10

Λήξη

09:47:45

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:04:25

Έναρξη

20:07:16

Λήξη

20:11:41

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

20:23:50

Λήξη

20:25:35

Παρέμβαση : Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)

Ρόλος : Commission européenne

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

13:00:59

Λήξη

13:01:36

Παρέμβαση : Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:02:30

Λήξη

13:03:22

Παρέμβαση : Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

13:04:41

Λήξη

13:05:52

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:05:28

Έναρξη

19:54:01

Λήξη

19:59:29

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

20:35:44

Λήξη

20:38:22

Παρέμβαση : Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

20:47:09

Λήξη

20:50:42

Παρέμβαση : Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

21:00:59

Λήξη

21:01:51

Παρέμβαση : Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

21:16:37

Λήξη

21:20:11

Παρέμβαση : Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

21:29:11

Λήξη

21:31:00

Παρέμβαση : InvestEU (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:32

Έναρξη

21:38:15

Λήξη

21:41:47

Παρέμβαση : InvestEU (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

22:14:42

Λήξη

22:15:42

Izaskun BILBAO BARANDICA

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

18:44:34

Λήξη

18:47:27

Dominique BILDE

Παρέμβαση : Καμερούν

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

10:47:42

Λήξη

10:50:12

Malin BJÖRK

Παρέμβαση : Μπρουνέι

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:11:01

Λήξη

11:13:14

José BLANCO LÓPEZ

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

12:10:11

Λήξη

12:12:12

Andrea BOCSKOR

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

22:14:13

Λήξη

22:15:48

Franc BOGOVIČ

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:08:38

Λήξη

12:10:34

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

16:03:29

Λήξη

16:05:05

Michał BONI

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

19:43:05

Λήξη

19:45:30

Mario BORGHEZIO

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

15:51:18

Λήξη

15:54:09

Biljana BORZAN

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

21:25:15

Λήξη

21:26:51

Victor BOŞTINARU

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

17:30:42

Λήξη

17:31:49

Παρέμβαση : Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

19:00:15

Λήξη

19:01:26

Παρέμβαση : Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:17:14

Λήξη

19:17:51

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

12:14:51

Λήξη

12:15:50

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

20:16:29

Λήξη

20:19:09

Paul BRANNEN

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:23:46

Λήξη

10:25:16

Mercedes BRESSO

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:52:16

Λήξη

11:54:05

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

18:24:33

Λήξη

18:26:21

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

09:07:42

Λήξη

09:09:50

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:06:19

Έναρξη

11:04:48

Λήξη

11:11:08

Elmar BROK

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

09:58:45

Λήξη

10:01:39

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

15:55:34

Λήξη

15:57:10

Klaus BUCHNER

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:55:46

Λήξη

17:57:02

Daniel BUDA

Παρέμβαση : InvestEU (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

22:09:29

Λήξη

22:11:41

Violeta BULC

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:53

Έναρξη

18:34:08

Λήξη

18:38:01

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:05:03

Έναρξη

18:54:14

Λήξη

18:59:17

Παρέμβαση : Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

08:31:58

Λήξη

08:37:52

Παρέμβαση : Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

08:51:08

Λήξη

08:52:41

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

08:57:30

Λήξη

09:00:26

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:03:36

Έναρξη

09:19:44

Λήξη

09:23:21

Udo BULLMANN

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:04:10

Έναρξη

09:30:06

Λήξη

09:34:16

Jonathan BULLOCK

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

20:11:43

Λήξη

20:14:11

Cristian-Silviu BUŞOI

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

22:13:04

Λήξη

22:14:32

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : ENVI

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

19:09:34

Λήξη

19:11:09

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

21:28:35

Λήξη

21:29:40

Παρέμβαση : Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

22:11:07

Λήξη

22:12:40

Παρέμβαση : Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

22:39:14

Λήξη

22:40:30

Reinhard BÜTIKOFER

Παρέμβαση : Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

12:40:08

Λήξη

12:42:12

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

20:09:02

Λήξη

20:11:53

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : question "carton bleu"

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

20:20:34

Λήξη

20:21:38

Παρέμβαση : Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:00:26

Λήξη

10:02:17

Jerzy BUZEK

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:16:48

Λήξη

19:19:02

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

20:14:18

Λήξη

20:16:40

Soledad CABEZÓN RUIZ

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

19:18:42

Λήξη

19:20:26

Enrique CALVET CHAMBON

Παρέμβαση : Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

20:56:11

Λήξη

20:59:16

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:05:31

Έναρξη

10:30:57

Λήξη

10:36:29

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

11:21:26

Λήξη

11:24:15

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:53:38

Λήξη

11:55:13

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:36:06

Λήξη

12:37:08

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

12:37:51

Λήξη

12:38:48

Nicola CAPUTO

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

20:39:06

Λήξη

20:40:39

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

22:36:20

Λήξη

22:37:58

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:23:35

Λήξη

13:25:12

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:19:51

Λήξη

13:21:29

Παρέμβαση : Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:31:07

Λήξη

13:32:43

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:14:39

Λήξη

09:16:11

Παρέμβαση : Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:51:17

Λήξη

09:52:58

Matt CARTHY

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:30:56

Λήξη

20:32:33

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

21:30:30

Λήξη

21:32:31

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

22:23:19

Λήξη

22:24:28

Παρέμβαση : Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

09:37:07

Λήξη

09:39:43

David CASA

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

18:31:21

Λήξη

18:33:32

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:54:19

Λήξη

10:56:26

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:39:45

Λήξη

11:41:51

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

09:05:56

Λήξη

09:08:01

Fabio Massimo CASTALDO

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

17:40:08

Λήξη

17:41:57

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

18:15:43

Λήξη

18:17:57

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

15:49:50

Λήξη

15:51:37

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Σουδάν (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:24:27

Λήξη

17:26:19

Παρέμβαση : Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

12:45:16

Λήξη

12:47:26

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:01:34

Λήξη

18:01:58

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:03:37

Λήξη

18:04:02

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:04:21

Λήξη

18:04:37

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:04:58

Λήξη

18:05:21

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:07:32

Λήξη

18:07:51

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:09:53

Λήξη

18:10:08

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:11:03

Λήξη

18:11:21

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:12:58

Λήξη

18:13:23

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:14:12

Λήξη

18:14:31

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:16:00

Λήξη

18:16:24

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

18:17:36

Λήξη

18:18:03

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:19:07

Λήξη

18:19:32

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

18:20:30

Λήξη

18:20:55

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:25:19

Λήξη

18:25:38

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:27:53

Λήξη

18:28:05

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:28:12

Λήξη

18:28:32

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:33:57

Λήξη

18:34:17

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

18:37:51

Λήξη

18:38:33

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

18:39:55

Λήξη

18:40:20

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:42:38

Λήξη

18:43:01

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:44:22

Λήξη

18:44:45

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:46:55

Λήξη

18:47:18

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:48:49

Λήξη

18:50:24

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:19

Έναρξη

20:24:05

Λήξη

20:27:25

Παρέμβαση : Καμερούν

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:56:34

Λήξη

10:58:20

Παρέμβαση : Μπρουνέι

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:22:34

Λήξη

11:24:46

Pilar DEL CASTILLO VERA

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

12:01:59

Λήξη

12:03:52

Jean-Marie CAVADA

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

18:12:03

Λήξη

18:14:28

Παρέμβαση : Υποδοχή

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

12:17:16

Λήξη

12:19:23

Παρέμβαση : Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

12:08:29

Λήξη

12:10:28

Dita CHARANZOVÁ

Παρέμβαση : Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

20:43:17

Λήξη

20:45:27

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

21:14:58

Λήξη

21:17:03

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

21:17:43

Λήξη

21:18:20

Nikolaos CHOUNTIS

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : CULT

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

18:03:39

Λήξη

18:05:11

Ole CHRISTENSEN

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:26:58

Λήξη

09:28:37

George CIAMBA

Παρέμβαση : Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : Président en exercice du Conseil

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:04:08

Έναρξη

21:12:33

Λήξη

21:16:41

Παρέμβαση : Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

21:30:37

Λήξη

21:33:02

Melania Gabriela CIOT

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:07:32

Έναρξη

15:06:55

Λήξη

15:14:28

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:29:27

Λήξη

15:31:05

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:05:52

Έναρξη

17:30:45

Λήξη

17:36:37

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:46:52

Λήξη

18:48:49

Παρέμβαση : Η πιθανή έκδοση του Julian Assange

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

22:47:12

Λήξη

22:50:22

Παρέμβαση : Η πιθανή έκδοση του Julian Assange

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

23:13:43

Λήξη

23:14:05

Deirdre CLUNE

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:04:36

Έναρξη

08:53:15

Λήξη

08:57:51

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

09:23:37

Λήξη

09:26:14

David COBURN

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

09:35:51

Λήξη

09:38:52

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:07:11

Έναρξη

11:33:56

Λήξη

11:41:07

Carlos COELHO

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:26:51

Λήξη

18:28:48

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

18:04:59

Λήξη

18:07:18

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

15:14:58

Λήξη

15:17:15

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

16:57:13

Λήξη

16:59:06

Sergio Gaetano COFFERATI

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

18:19:47

Λήξη

18:21:43

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

20:20:27

Λήξη

20:22:31

Jacques COLOMBIER

Παρέμβαση : Μπρουνέι

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:24:34

Λήξη

11:26:32

Anna Maria CORAZZA BILDT

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

17:42:20

Λήξη

17:43:11

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

22:28:03

Λήξη

22:29:35

Richard CORBETT

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

10:02:19

Λήξη

10:04:55

Ignazio CORRAO

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

15:42:33

Λήξη

15:44:41

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

16:55:56

Λήξη

16:57:34

Παρέμβαση : Καμερούν

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:46:27

Λήξη

10:47:59

Παρέμβαση : Μπρουνέι

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:12:53

Λήξη

11:14:36

Silvia COSTA

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:21:12

Λήξη

13:22:55

Παρέμβαση : Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:06:02

Λήξη

12:07:15

Andi CRISTEA

Παρέμβαση : Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

18:48:31

Λήξη

18:49:11

Παρέμβαση : Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:22:00

Λήξη

19:23:47

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

16:58:58

Λήξη

17:00:12

Pál CSÁKY

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

22:32:19

Λήξη

22:33:55

Ryszard CZARNECKI

Παρέμβαση : Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:16:11

Λήξη

10:17:50

Παρέμβαση : Καμερούν

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:45:01

Λήξη

10:46:47

Peter VAN DALEN

Παρέμβαση : Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:39:37

Λήξη

12:40:42

Miriam DALLI

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

19:50:53

Λήξη

19:52:07

Παρέμβαση : Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

22:04:26

Λήξη

22:06:54

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

18:14:21

Λήξη

18:16:30

Παρέμβαση : Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

08:41:01

Λήξη

08:43:09

Daniel DALTON

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:04:16

Έναρξη

20:51:21

Λήξη

20:55:37

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

21:46:44

Λήξη

21:49:13

Παρέμβαση : Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:57:03

Λήξη

12:57:54

Jakop DALUNDE

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:24:44

Λήξη

19:26:24

Rosa D'AMATO

Παρέμβαση : Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

16:56:21

Λήξη

16:58:07

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

19:26:04

Λήξη

19:28:05

Seb DANCE

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:13:38

Λήξη

10:15:20

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

18:40:10

Λήξη

18:42:48

Nicola DANTI

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:04:57

Έναρξη

20:02:35

Λήξη

20:07:32

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

20:25:14

Λήξη

20:28:24

Παρέμβαση : Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

20:46:32

Λήξη

20:48:11

Παρέμβαση : Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:53:38

Λήξη

12:55:13

Luis DE GRANDES PASCUAL

Παρέμβαση : Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:05:27

Έναρξη

22:20:22

Λήξη

22:25:49

Παρέμβαση : Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

22:45:04

Λήξη

22:46:59

Παρέμβαση : Ώρα των ψηφοφοριών

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:59:31

Λήξη

13:01:03

Παρέμβαση : Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

19:34:11

Λήξη

19:37:12

Isabella DE MONTE

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : TRAN

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

16:27:36

Λήξη

16:29:17

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:11:45

Λήξη

09:13:21

Angélique DELAHAYE

Παρέμβαση : Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

22:02:27

Λήξη

22:04:44

Karima DELLI

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : TRAN

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:34:42

Λήξη

11:36:19

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

18:05:06

Λήξη

18:08:01

Mady DELVAUX

Παρέμβαση : Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

19:46:36

Λήξη

19:49:25

Παρέμβαση : Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

21:47:01

Λήξη

21:50:01

Mark DEMESMAEKER

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:05:15

Λήξη

12:06:51

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

17:56:16

Λήξη

17:58:11

Παρέμβαση : Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

18:42:49

Λήξη

18:45:00

Παρέμβαση : Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:20:59

Λήξη

10:22:32

Παρέμβαση : Μπρουνέι

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

18/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:21:06

Λήξη

11:22:51

Gérard DEPREZ

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

16:35:49

Λήξη

16:39:02

Michael DETJEN

Παρέμβαση : Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:05:42

Λήξη

11:07:03

Παρέμβαση : Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:24:07

Λήξη

09:25:42

Παρέμβαση : Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

19:37:03

Λήξη

19:39:34

Nirj DEVA

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:15:22

Λήξη

13:16:26

Mircea DIACONU

Παρέμβαση : Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:29:58

Λήξη

19:31:34

Martina DLABAJOVÁ

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : CONT

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

19:08:25

Λήξη

19:09:57

Valdis DOMBROVSKIS

Παρέμβαση : Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

19:41:24

Λήξη

19:44:34

Παρέμβαση : Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (συζήτηση)

Ρόλος : Επιτροπή

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:44:02

Λήξη

19:44:32

Παρέμβαση : Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

19:54:56

Λήξη

19:55:53

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:05:05

Έναρξη

20:06:23

Λήξη

20:11:28

Παρέμβαση : Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:40:26

Λήξη

20:41:57

Παρέμβαση : Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

20:50:40

Λήξη

20:53:23

Παρέμβαση : Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

21:04:20

Λήξη

21:05:22

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:05:07

Έναρξη

21:16:58

Λήξη

21:22:05

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

21:35:40

Λήξη

21:36:33

Παρέμβαση : Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

21:44:49

Λήξη

21:47:01

Παρέμβαση : Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

21:51:08

Λήξη

21:52:56

Παρέμβαση : Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:04:16

Έναρξη

21:55:21

Λήξη

21:59:37

Παρέμβαση : Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

22:09:36

Λήξη

22:11:53

Pascal DURAND

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

18:14:09

Λήξη

18:16:00

Angel DZHAMBAZKI

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : JURI

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:35:59

Λήξη

11:37:32

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:10:50

Λήξη

18:12:28

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

15:48:47

Λήξη

15:50:20

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

15:45:49

Λήξη

15:47:57

Παρέμβαση : Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

16:47:41

Λήξη

16:49:55

E-H

Stefan ECK

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

18:01:51

Λήξη

18:03:46

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

18:04:26

Λήξη

18:05:09

Christian EHLER

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:05:05

Έναρξη

18:55:24

Λήξη

19:00:30

Παρέμβαση : Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

19:59:38

Λήξη

20:02:37

Bas EICKHOUT

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:04:40

Έναρξη

17:41:27

Λήξη

17:46:07

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

18:25:27

Λήξη

18:28:21

Georgios EPITIDEIOS

Παρέμβαση : Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

15/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

18:34:38

Λήξη

18:36:23

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

15:53:48

Λήξη

15:55:39

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/04/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

15:44:16

Λήξη

15:46:15

Bill ETHERIDGE

Παρέμβαση : Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

16:16:27

Λήξη

16:17:43

Παρέμβαση : Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

16/04/2019

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

17:49:25

Λήξη

17:50:16