Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:26

Έναρξη

10:05:00

Λήξη

10:10:26

10:10 - 10:16 Έναρξη της συνεδρίασης (πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:10:26

Λήξη

10:10:45

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:01

Έναρξη

10:10:26

Λήξη

10:10:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:10:45

Λήξη

10:10:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:10:52

Λήξη

10:11:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:57

Έναρξη

10:11:06

Λήξη

10:16:03

10:14 - 10:17 Έλεγχος της εντολής

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:16:03

Λήξη

10:17:36

10:17 - 10:23 Εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων (ορισμός ψηφολεκτών)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:17:16

Λήξη

10:18:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:17:55

Λήξη

10:18:20

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:18:11

Λήξη

10:19:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:06

Έναρξη

10:19:00

Λήξη

10:24:06

10:23 - 10:23 Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:23:41

Λήξη

10:23:51

10:23 - 10:24 Λήξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:23:45

Λήξη

10:24:03

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.