Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή


Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019


Στρασβούργο

A-D

Magdalena ADAMOWICZ

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

16:14:26

Λήξη

16:15:17

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:12:16

Λήξη

17:14:07

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:04:00

Λήξη

19:05:34

Isabella ADINOLFI

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:18:10

Λήξη

11:19:49

Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

20:33:32

Λήξη

20:35:16

Christian ALLARD

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

17:21:19

Λήξη

17:22:50

Christine ANDERSON

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:46:31

Λήξη

11:48:17

Martina ANDERSON

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:07:50

Λήξη

11:09:26

Eric ANDRIEU

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

19:05:22

Λήξη

19:07:05

Maria ARENA

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:45:05

Λήξη

10:46:53

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

18:26:41

Λήξη

18:27:39

Bartosz ARŁUKOWICZ

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

18:14:11

Λήξη

18:15:55

Clotilde ARMAND

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

18:29:01

Λήξη

18:30:51

Konstantinos ARVANITIS

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

16:10:48

Λήξη

16:12:45

Manon AUBRY

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:24:11

Λήξη

11:26:12

Petras AUŠTREVIČIUS

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

22:37:06

Λήξη

22:38:49

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:27:39

Λήξη

11:28:28

Simona BALDASSARRE

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

16:56:20

Λήξη

16:58:20

Jordan BARDELLA

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : au nom du groupe ID

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:14:04

Λήξη

10:15:46

Pietro BARTOLO

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

16:17:19

Λήξη

16:20:10

Traian BĂSESCU

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

22:55:09

Λήξη

22:56:57

Nicolas BAY

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:52:54

Λήξη

10:54:32

Παρέμβαση : Ανασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:04:10

Έναρξη

15:42:20

Λήξη

15:46:30

Gunnar BECK

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:18:46

Λήξη

12:20:40

Tiziana BEGHIN

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:57:00

Λήξη

10:59:14

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:58:18

Λήξη

10:59:48

François-Xavier BELLAMY

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

11:13:13

Λήξη

11:15:52

Brando BENIFEI

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:23:53

Λήξη

20:25:34

Phil BENNION

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:17:50

Λήξη

10:19:27

Monika BEŇOVÁ

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

18:35:09

Λήξη

18:37:13

Lars Patrick BERG

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

11:20:55

Λήξη

11:22:46

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

20:20:57

Λήξη

20:22:56

Alexander BERNHUBER

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

18:33:21

Λήξη

18:35:30

Izaskun BILBAO BARANDICA

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:31:34

Λήξη

17:33:08

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

21:35:02

Λήξη

21:36:16

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

11:55:25

Λήξη

11:56:25

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

16:55:05

Λήξη

16:56:44

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

18:07:43

Λήξη

18:09:34

Dominique BILDE

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : au nom du groupe ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

22:39:55

Λήξη

22:41:35

Mara BIZZOTTO

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

16:36:30

Λήξη

16:38:05

Michael BLOSS

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:38:29

Λήξη

18:40:03

Andrea BOCSKOR

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

17:28:12

Λήξη

17:29:55

Ioan-Rareş BOGDAN

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

22:49:19

Λήξη

22:51:18

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:19:31

Λήξη

11:21:11

Franc BOGOVIČ

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

17:51:10

Λήξη

17:53:00

Simona BONAFÈ

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

11:53:33

Λήξη

11:55:51

Marc BOTENGA

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

17:34:34

Λήξη

17:36:09

Daniel BUDA

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

17:48:50

Λήξη

17:50:24

Udo BULLMANN

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:31:50

Λήξη

11:33:28

Judith BUNTING

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:06:42

Λήξη

19:08:32

Reinhard BÜTIKOFER

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

20:07:35

Λήξη

20:10:28

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:03:36

Λήξη

10:05:17

Jorge BUXADÉ VILLALBA

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:41:50

Λήξη

15:43:33

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

17:58:44

Λήξη

18:01:05

Marco CAMPOMENOSI

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:53:43

Λήξη

15:55:53

Pascal CANFIN

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

10:42:17

Λήξη

10:45:18

Damien CARÊME

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

16:06:47

Λήξη

16:08:29

Daniel CASPARY

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

10:27:59

Λήξη

10:30:33

Fabio Massimo CASTALDO

Παρέμβαση :

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:46:29

Λήξη

19:46:40

Παρέμβαση : Επανάληψη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

19:46:34

Λήξη

19:48:53

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:48:35

Λήξη

19:49:13

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

20:00:09

Λήξη

20:00:36

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:01:37

Λήξη

20:01:59

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:03:28

Λήξη

20:03:46

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

20:05:33

Λήξη

20:06:01

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:06:42

Λήξη

20:07:03

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

20:07:13

Λήξη

20:07:47

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:10:01

Λήξη

20:10:24

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:12:03

Λήξη

20:12:21

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:13:31

Λήξη

20:13:52

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:15:16

Λήξη

20:15:43

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:16:38

Λήξη

20:16:55

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:18:02

Λήξη

20:18:18

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:19:33

Λήξη

20:19:49

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:20:49

Λήξη

20:21:05

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:22:24

Λήξη

20:22:42

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:23:47

Λήξη

20:24:02

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:25:07

Λήξη

20:25:23

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:26:21

Λήξη

20:26:37

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:27:39

Λήξη

20:27:54

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:29:02

Λήξη

20:29:20

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:30:17

Λήξη

20:30:33

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:31:42

Λήξη

20:31:57

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:33:23

Λήξη

20:33:42

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

20:34:50

Λήξη

20:35:26

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

20:36:41

Λήξη

20:37:06

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

20:38:10

Λήξη

20:38:40

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:39:16

Λήξη

20:39:33

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:40:39

Λήξη

20:40:59

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:42:08

Λήξη

20:42:24

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:43:19

Λήξη

20:43:39

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:52:26

Λήξη

20:52:38

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:52:38

Λήξη

20:52:59

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

21:02:50

Λήξη

21:03:16

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

21:05:00

Λήξη

21:05:30

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

21:06:36

Λήξη

21:06:59

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:08:10

Λήξη

21:08:26

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

21:09:28

Λήξη

21:09:46

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

21:11:00

Λήξη

21:11:31

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

21:12:30

Λήξη

21:12:52

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

21:14:03

Λήξη

21:14:29

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

21:15:36

Λήξη

21:16:04

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

21:16:09

Λήξη

21:16:37

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

21:18:00

Λήξη

21:18:27

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

21:19:32

Λήξη

21:19:49

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

21:20:56

Λήξη

21:21:13

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

21:22:39

Λήξη

21:22:59

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

21:24:08

Λήξη

21:24:28

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

21:25:40

Λήξη

21:26:13

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

21:27:03

Λήξη

21:27:22

Παρέμβαση : Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

22:09:32

Λήξη

22:11:13

Susanna CECCARDI

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

17:32:49

Λήξη

17:34:42

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : au nom du groupe ID

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:37:45

Λήξη

10:39:57

Dita CHARANZOVÁ

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:55:29

Λήξη

11:56:50

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

21:06:45

Λήξη

21:08:36

Παρέμβαση :

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:03:06

Λήξη

10:03:16

Παρέμβαση : Έναρξη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:03:12

Λήξη

10:03:26

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:03:29

Λήξη

10:03:41

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:04:58

Λήξη

10:05:12

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:05:56

Λήξη

10:06:08

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:07:02

Λήξη

10:07:23

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:08:12

Λήξη

10:08:24

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:09:13

Λήξη

10:09:31

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:11:08

Λήξη

10:11:29

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:12:30

Λήξη

10:12:48

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:13:58

Λήξη

10:14:22

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:15:23

Λήξη

10:15:51

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:16:44

Λήξη

10:17:00

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:17:42

Λήξη

10:17:58

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:19:06

Λήξη

10:19:28

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:22:43

Λήξη

10:23:04

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:23:10

Λήξη

10:23:20

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:25:08

Λήξη

10:25:23

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:26:51

Λήξη

10:27:05

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:28:17

Λήξη

10:28:44

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:30:20

Λήξη

10:30:38

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:31:36

Λήξη

10:31:53

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:33:19

Λήξη

10:33:39

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:34:40

Λήξη

10:34:55

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:36:02

Λήξη

10:36:27

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:37:31

Λήξη

10:37:55

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:39:30

Λήξη

10:39:45

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:40:53

Λήξη

10:41:11

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

10:41:59

Λήξη

10:44:14

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:45:00

Λήξη

10:45:14

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:46:32

Λήξη

10:46:45

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:47:39

Λήξη

10:47:54

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:48:59

Λήξη

10:49:15

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:50:22

Λήξη

10:50:36

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:55:27

Λήξη

10:55:42

Παρέμβαση : Υποδοχή

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

10:55:43

Λήξη

10:55:48

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:55:49

Λήξη

10:56:33

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:57:50

Λήξη

10:58:18

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:58:07

Λήξη

11:00:00

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:01:08

Λήξη

11:01:22

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

11:02:31

Λήξη

11:03:10

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:04:39

Λήξη

11:05:00

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:06:07

Λήξη

11:06:24

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:07:47

Λήξη

11:08:04

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:09:11

Λήξη

11:09:38

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:10:35

Λήξη

11:10:59

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:12:04

Λήξη

11:12:24

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

11:16:33

Λήξη

11:17:04

Caterina CHINNICI

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

16:53:03

Λήξη

16:55:24

Ellie CHOWNS

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:47:24

Λήξη

11:49:00

Lefteris CHRISTOFOROU

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:33:09

Λήξη

11:34:46

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

15:32:43

Λήξη

15:34:21

Angelo CIOCCA

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:44:35

Λήξη

16:46:08

Dacian CIOLOŞ

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

09:53:56

Λήξη

09:58:30

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

18:22:40

Λήξη

18:24:51

Richard CORBETT

Παρέμβαση : Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:05:52

Λήξη

17:06:10

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

12:53:29

Λήξη

12:55:28

Corina CREȚU

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

17:29:38

Λήξη

17:31:36

Katalin CSEH

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

11:32:33

Λήξη

11:33:49

Miriam DALLI

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

10:48:06

Λήξη

10:50:26

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:03:14

Έναρξη

15:19:07

Λήξη

15:22:22

Clare DALY

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

21:37:35

Λήξη

21:39:16

Παρέμβαση : Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

22:14:45

Λήξη

22:16:23

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

16:28:09

Λήξη

16:29:21

Chris DAVIES

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : Chair PECH

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

17:12:27

Λήξη

17:13:49

Karima DELLI

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

17:53:12

Λήξη

17:55:51

Özlem DEMIREL

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

20:13:44

Λήξη

20:15:44

Tamás DEUTSCH

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

10:45:21

Λήξη

10:48:21

Diane DODDS

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:25:06

Λήξη

11:26:44

Anna Julia DONÁTH

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:45:51

Λήξη

11:47:29

Gina DOWDING

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

18:30:35

Λήξη

18:31:52

Angel DZHAMBAZKI

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

16:45:53

Λήξη

16:47:38

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

19:08:09

Λήξη

19:10:29

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:34:19

Λήξη

11:35:54

Viorica DĂNCILĂ

Παρέμβαση : Ανασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:14:18

Έναρξη

15:04:15

Λήξη

15:18:34

Παρέμβαση : Ανασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:08:13

Έναρξη

15:58:26

Λήξη

16:06:39

E-H

Karoline EDTSTADLER

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

12:43:32

Λήξη

12:46:14

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

15:46:28

Λήξη

15:48:02

Bas EICKHOUT

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

10:51:40

Λήξη

10:52:54

Derk Jan EPPINK

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:08:02

Λήξη

11:09:52

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:39:37

Λήξη

10:41:19

Cornelia ERNST

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:57:04

Λήξη

15:58:42

Eleonora EVI

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

18:02:14

Λήξη

18:04:25

Gheorghe FALCĂ

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

18:55:32

Λήξη

18:58:02

Nigel FARAGE

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

10:18:23

Λήξη

10:20:49

Fredrick FEDERLEY

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:43:53

Λήξη

11:45:19

Laura FERRARA

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:30:53

Λήξη

15:33:03

João FERREIRA

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

17:43:38

Λήξη

17:45:23

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:42:15

Λήξη

10:43:53

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:21:25

Λήξη

18:23:00

Nicolaus FEST

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

17:40:56

Λήξη

17:42:42

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:35:18

Λήξη

11:37:06

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

17:07:40

Λήξη

17:09:19

Carlo FIDANZA

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

21:28:44

Λήξη

21:30:40

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

16:09:22

Λήξη

16:11:04

Raffaele FITTO

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:05:32

Έναρξη

10:07:46

Λήξη

10:13:18

Valter FLEGO

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:39:36

Λήξη

17:41:13

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

16:59:56

Λήξη

17:01:46

Anna FOTYGA

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

21:11:07

Λήξη

21:12:59

Παρέμβαση : Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

22:06:50

Λήξη

22:08:36

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

11:07:00

Λήξη

11:08:02

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

10:05:05

Λήξη

10:07:30

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:58:04

Λήξη

10:59:30

Loucas FOURLAS

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

11:53:01

Λήξη

11:53:59

Claire FOX

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

17:15:47

Λήξη

17:17:14

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

20:05:47

Λήξη

20:06:57

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : question "carton bleu"

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

16:22:06

Λήξη

16:23:07

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

11:19:31

Λήξη

11:20:39

Romeo FRANZ

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:21:16

Λήξη

11:22:48

Michael GAHLER

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

17:08:15

Λήξη

17:09:00

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:00:27

Λήξη

20:02:04

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

22:58:02

Λήξη

22:59:29

Παρέμβαση : Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:33:30

Λήξη

10:35:06

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:01:13

Λήξη

11:02:58

Claudia GAMON

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:51:56

Λήξη

12:53:52

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

18:17:15

Λήξη

18:19:03

Gianna GANCIA

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

16:50:30

Λήξη

16:52:55

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

17:19:25

Λήξη

17:21:14

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:07:05

Έναρξη

09:47:14

Λήξη

09:54:19

Παρέμβαση : Ανασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:03:59

Έναρξη

15:31:14

Λήξη

15:35:13

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:05:27

Έναρξη

10:37:07

Λήξη

10:42:34

Luis GARICANO

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:03:18

Λήξη

11:04:55

Jens GEIER

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:30:49

Λήξη

11:32:25

Giorgos GEORGIOU

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

17:24:40

Λήξη

17:26:35

Cristian GHINEA

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:05:43

Λήξη

12:07:18

Dino GIARRUSSO

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:00:37

Λήξη

12:02:35

Sven GIEGOLD

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

10:35:36

Λήξη

10:37:59

Neena GILL

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

20:35:10

Λήξη

20:37:07

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:12:40

Λήξη

10:14:24

Nathan GILL

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:15:34

Λήξη

20:17:05

Charles GOERENS

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:47:31

Λήξη

12:49:18

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

16:19:55

Λήξη

16:21:58

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

16:23:01

Λήξη

16:24:07

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

17:38:23

Λήξη

17:39:53

Esteban GONZÁLEZ PONS

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

10:58:54

Λήξη

11:01:14

Maria GRAPINI

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:53:57

Λήξη

11:55:35

Παρέμβαση : Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

18/07/2019

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:16:52

Λήξη

10:17:59

Klemen GROŠELJ

Παρέμβαση : Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

22:12:07

Λήξη

22:13:41

Roberto GUALTIERI

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:03:30

Έναρξη

10:30:16

Λήξη

10:33:47

Francisco GUERREIRO

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:41:36

Λήξη

18:43:12

Bernard GUETTA

Παρέμβαση : Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Renew

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

20:25:13

Λήξη

20:26:49

Sylvie GUILLAUME

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:42:27

Λήξη

11:44:09

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:03:07

Έναρξη

16:39:34

Λήξη

16:42:42

Márton GYÖNGYÖSI

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:38:34

Λήξη

11:40:27

Teuvo HAKKARAINEN

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : ID

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:05:38

Λήξη

11:07:21

Andrzej HALICKI

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

22:52:31

Λήξη

22:53:46

Christophe HANSEN

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

15/07/2019

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:11:03

Λήξη

17:11:37

Παρέμβαση : Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

18:53:44

Λήξη

18:55:52

Heidi HAUTALA

Παρέμβαση : Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:19:46

Λήξη

11:20:57

Παρέμβαση : Η κατάσταση στη Μολδαβία

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

16/07/2019

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

22:38:30

Λήξη

22:39:57

Παρέμβαση : Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:39:25

Λήξη

11:40:54

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

16:04:20

Λήξη

16:04:51

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

16:05:51

Λήξη

16:06:11

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

16:06:20

Λήξη

16:07:00

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:08:02

Λήξη

16:08:18

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

16:09:09

Λήξη

16:09:33

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:10:38

Λήξη

16:11:00

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:12:19

Λήξη

16:12:45

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

16:14:05

Λήξη

16:14:38

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:15:03

Λήξη

16:15:18

Παρέμβαση : Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

17/07/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:15:44

Λήξη

16:16:07