Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

10:03 - 10:03

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:03:06

Λήξη

10:03:16

10:03 - 10:03 Έναρξη της συνεδρίασης

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:03:12

Λήξη

10:03:26

10:03 - 10:23 Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:03:29

Λήξη

10:03:41

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:03:36

Λήξη

10:05:17

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:04:58

Λήξη

10:05:12

Anna Fotyga

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

10:05:05

Λήξη

10:07:30

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:05:56

Λήξη

10:06:08

Tonino Picula

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

10:06:06

Λήξη

10:07:14

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:07:02

Λήξη

10:07:23

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:07:08

Λήξη

10:08:40

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:08:12

Λήξη

10:08:24

Krzysztof Hetman

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

10:08:16

Λήξη

10:09:31

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:09:13

Λήξη

10:09:31

Antony Hook

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:09:23

Λήξη

10:11:35

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:11:08

Λήξη

10:11:29

Seán Kelly

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

10:11:24

Λήξη

10:12:36

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:12:30

Λήξη

10:12:48

Neena Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:12:40

Λήξη

10:14:24

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:13:58

Λήξη

10:14:22

Jordan Bardella

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:14:04

Λήξη

10:15:46

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:15:23

Λήξη

10:15:51

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:15:50

Λήξη

10:16:51

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:16:44

Λήξη

10:17:00

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:16:52

Λήξη

10:17:59

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:17:42

Λήξη

10:17:58

Phil Bennion

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:17:50

Λήξη

10:19:27

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:19:06

Λήξη

10:19:28

Christos Stylianides

Ρόλος : for VPC/HR

Διάρκεια

00:03:42

Έναρξη

10:19:22

Λήξη

10:23:05

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:22:43

Λήξη

10:23:04

10:23 - 10:55 Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:23:10

Λήξη

10:23:20

Tineke Strik

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

10:23:15

Λήξη

10:25:35

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:25:08

Λήξη

10:25:23

Hermann Tertsch

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

10:25:15

Λήξη

10:27:17

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:26:51

Λήξη

10:27:05

Nacho Sánchez Amor

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:26:57

Λήξη

10:28:44

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:28:17

Λήξη

10:28:44

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

10:28:34

Λήξη

10:30:46

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:30:20

Λήξη

10:30:38

Isabel Wiseler-Lima

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:30:27

Λήξη

10:32:04

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:31:36

Λήξη

10:31:53

Sheila Ritchie

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

10:31:44

Λήξη

10:33:49

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:33:19

Λήξη

10:33:39

Michael Gahler

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:33:30

Λήξη

10:35:06

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:34:40

Λήξη

10:34:55

Kati Piri

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:34:47

Λήξη

10:36:28

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:36:02

Λήξη

10:36:27

Karen Melchior

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:36:18

Λήξη

10:37:59

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:37:31

Λήξη

10:37:55

Susanna Ceccardi

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:37:45

Λήξη

10:39:57

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:39:30

Λήξη

10:39:45

Derk Jan Eppink

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:39:37

Λήξη

10:41:19

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:40:53

Λήξη

10:41:11

Manu Pineda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:02

Έναρξη

10:41:03

Λήξη

10:44:05

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

10:41:59

Λήξη

10:44:14

Ioannis Lagos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:43:44

Λήξη

10:45:27

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:45:00

Λήξη

10:45:14

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:45:05

Λήξη

10:46:53

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:46:32

Λήξη

10:46:45

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:46:39

Λήξη

10:48:06

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:47:39

Λήξη

10:47:54

Jackie Jones

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:47:46

Λήξη

10:49:27

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:48:59

Λήξη

10:49:15

Irina Von Wiese

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:49:06

Λήξη

10:50:43

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:50:22

Λήξη

10:50:36

Christos Stylianides

Ρόλος : for VPC/HR

Διάρκεια

00:05:17

Έναρξη

10:50:30

Λήξη

10:55:48

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:55:27

Λήξη

10:55:42

10:55 - 10:55 Υποδοχή

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

10:55:43

Λήξη

10:55:48

10:55 - 11:23 Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:55:49

Λήξη

10:56:33

Catherine Rowett

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:56:28

Λήξη

10:58:16

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:57:50

Λήξη

10:58:18

Anna Fotyga

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:58:04

Λήξη

10:59:30

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:58:07

Λήξη

11:00:00

Isabel Santos

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

10:59:35

Λήξη

11:01:34

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:01:08

Λήξη

11:01:22

Michael Gahler

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:01:13

Λήξη

11:02:58

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

11:02:31

Λήξη

11:03:10

Ramona Strugariu

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

11:02:57

Λήξη

11:05:06

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:04:39

Λήξη

11:05:00

Andrius Kubilius

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

11:04:52

Λήξη

11:06:14

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:06:07

Λήξη

11:06:24

Sergey Lagodinsky

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

11:06:14

Λήξη

11:08:13

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:07:47

Λήξη

11:08:04

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:07:54

Λήξη

11:09:37

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:09:11

Λήξη

11:09:38

Sandra Pereira

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:09:18

Λήξη

11:11:00

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:10:35

Λήξη

11:10:59

Bronis Ropė

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

11:10:52

Λήξη

11:12:12

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:12:04

Λήξη

11:12:24

Christos Stylianides

Ρόλος : for VPC/HR

Διάρκεια

00:04:41

Έναρξη

11:12:13

Λήξη

11:16:55

Dita Charanzová

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

11:16:33

Λήξη

11:17:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:17:06

Λήξη

11:17:17

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

11:17:20

Λήξη

11:18:30

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:18:21

Λήξη

11:18:50

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

11:18:35

Λήξη

11:19:15

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:19:10

Λήξη

11:19:35

Claire Fox

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

11:19:31

Λήξη

11:20:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

11:20:27

Λήξη

11:21:17

Romeo Franz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:21:16

Λήξη

11:22:48

Marco Zanni

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:22:34

Λήξη

11:22:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

11:22:35

Λήξη

11:22:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:22:51

Λήξη

11:23:13

11:23 - 11:23 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:23:05

Λήξη

11:23:33

11:23 - 11:33 Ώρα των ψηφοφοριών

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:23:24

Λήξη

11:23:32

11:23 - 11:24 Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:23:26

Λήξη

11:24:03

11:23 - 11:27 Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:23:53

Λήξη

11:25:36

MartinHorwood

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:25:11

Λήξη

11:25:40

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

11:25:35

Λήξη

11:27:31

11:27 - 11:30 Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:27:26

Λήξη

11:27:47

PetrasAuštrevičius

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:27:39

Λήξη

11:28:28

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:28:17

Λήξη

11:30:04

11:29 - 11:33 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:36

Έναρξη

11:29:44

Λήξη

11:33:20

11:33 - 11:34 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:33:20

Λήξη

11:34:05

11:34 - 11:36 Αιτιολογήσεις ψήφου

11:34 - 11:36 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:34:19

Λήξη

11:35:54

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:35:32

Λήξη

11:35:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

11:34:05

Λήξη

11:34:08

11:35 - 11:35 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:35:52

Λήξη

11:36:01

11:35 - 11:36 Λήξη της συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

11:36:04

Λήξη

11:36:36

11:36 - 11:36 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:35:56

Λήξη

11:36:04

11:36 - 11:36 Διακοπή της συνόδου

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

11:36:36

Λήξη

11:36:38

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.