Ζωντανά

από 11 έως 14 Δεκεμβρίου 2017 / / Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017


Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017


Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017


Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017


Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή

Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 194 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.