Ζωντανά

από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019 / / Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019


Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019


Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019


Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019


Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή

Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 204 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.