Ολομέλεια

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 181 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Αναζήτηση

 
 
 
 
Λέξη (-εις)

Μπορείτε να γενικεύσετε στην αρχή και/η στο τέλος χρησιμοποιώντας τον αστερίσκο (*): λαϊκ*

 
 
Τελευταίες συζητήσεις
 
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 - Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Στρασβούργο  
 
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 Βρυξέλλες  
 
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 Στρασβούργο  
 
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 Στρασβούργο  
 
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 Στρασβούργο  
 
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 Στρασβούργο  
 
Αναζήτηση με την ημερομηνία
 
The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.