Προσεχής σύνοδος ολομέλειας 20 Οκτωβρίου 2014 στο Στρασβούργο.
Bannière

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

 • Draft agenda for the sittings of 20-23 October 2014 (Strasbourg)

  18-09-2014 14:50
  Εμφάνιση
 • Cancelled: October I part-session (Brussels)

  11-09-2014 15:46
  Εμφάνιση
 • Action taken on Parliament's non-legislative resolutions - March 2014

  10-09-2014 10:34
  Εμφάνιση
 • Action taken on Parliament´s positions - February I+II/2014

  02-09-2014 11:08
  Εμφάνιση

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

17:00 - 17:03

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:38

Έναρξη

17:00:04

Λήξη

17:03:42

17:01 - 17:01 Resumption of the session

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:01:44

Λήξη

17:01:58

17:01 - 17:04 Announcements by the President

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

17:01:55

Λήξη

17:04:48

17:04 - 17:04 Approval of the minutes of the previous sitting : see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

17:04:25

Λήξη

17:04:33

17:04 - 17:06 Composition of Parliament : see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:04:48

Λήξη

17:06:05

17:05 - 17:06 Request for the waiver of parliamentary immunity : see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:05:52

Λήξη

17:06:07

17:06 - 17:07 Composition of committees and delegations : see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

17:06:05

Λήξη

17:07:15

17:06 - 17:09 Announcement by the President – Election of the European Ombudsman

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

17:07:05

Λήξη

17:09:30

17:09 - 17:09 Corrigenda (Rule 231): see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

17:09:12

Λήξη

17:10:55

17:09 - 17:09 Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure (Rule 78): see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:09:34

Λήξη

17:09:52

17:09 - 17:10 Calendar of part-sessions : see Minutes

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

17:09:45

Λήξη

17:10:44

17:10 - 17:17 Order of business

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

17:10:36

Λήξη

17:11:36

Sophia in 't Veld

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

17:11:01

Λήξη

17:11:50

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:11:37

Λήξη

17:12:04

Philippe Lamberts

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

17:11:57

Λήξη

17:12:47

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:12:32

Λήξη

17:12:45

Esteban González Pons

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

17:12:46

Λήξη

17:13:50

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:13:34

Λήξη

17:13:48

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

17:13:40

Λήξη

17:14:56

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

17:14:20

Λήξη

17:17:06

17:16 - 19:38 Impact on European agriculture of the trade ban on agricultural products and foodstuffs from the EU, imposed by the Russian Federation (debate)

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:16:48

Λήξη

17:17:05

Czesław Adam Siekierski

Ρόλος : Auteur

Διάρκεια

00:03:58

Έναρξη

17:16:50

Λήξη

17:20:48

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:20:21

Λήξη

17:20:41

Dacian Cioloş

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:13:52

Έναρξη

17:20:32

Λήξη

17:34:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

17:33:58

Λήξη

17:34:31

Albert Deß

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

17:34:16

Λήξη

17:37:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

17:36:41

Λήξη

17:37:12

Peter Jahr

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

17:37:00

Λήξη

17:37:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:37:31

Λήξη

17:37:42

Albert Deß

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

17:37:34

Λήξη

17:38:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:38:26

Λήξη

17:38:47

Paolo De Castro

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

17:38:36

Λήξη

17:41:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:40:47

Λήξη

17:41:11

Janusz Wojciechowski

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

17:40:58

Λήξη

17:44:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

17:43:30

Λήξη

17:44:10

Zoltán Balczó

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

17:44:03

Λήξη

17:45:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:44:43

Λήξη

17:45:06

Janusz Wojciechowski

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

17:44:53

Λήξη

17:45:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:45:28

Λήξη

17:45:52

Ivan Jakovčić

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

17:45:41

Λήξη

17:47:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:47:13

Λήξη

17:47:41

Dubravka Šuica

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

17:47:29

Λήξη

17:48:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:48:16

Λήξη

17:48:30

Ivan Jakovčić

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

17:48:19

Λήξη

17:49:08

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:48:53

Λήξη

17:49:19

Lidia Senra Rodríguez

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

17:49:03

Λήξη

17:51:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

17:50:20

Λήξη

17:51:29

Maria Grapini

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

17:51:09

Λήξη

17:51:40

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:51:28

Λήξη

17:51:49

Lidia Senra Rodríguez

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

17:51:31

Λήξη

17:52:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:52:21

Λήξη

17:52:40

Martin Häusling

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

17:52:29

Λήξη

17:55:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

17:54:42

Λήξη

17:55:23

António Marinho e Pinto

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:55:08

Λήξη

17:56:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:56:00

Λήξη

17:56:19

Martin Häusling

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

17:56:08

Λήξη

17:57:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:57:00

Λήξη

17:57:21

Marco Zullo

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

17:57:08

Λήξη

17:59:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

17:58:53

Λήξη

17:59:33

Jean-Luc Schaffhauser

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:59:19

Λήξη

18:00:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

18:00:26

Λήξη

18:01:13

Eleytherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

18:00:57

Λήξη

18:03:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:02:37

Λήξη

18:03:38

Marian-Jean Marinescu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

18:03:22

Λήξη

18:05:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

18:04:54

Λήξη

18:05:38

Isabelle Thomas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

18:05:25

Λήξη

18:07:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:06:44

Λήξη

18:07:02

Beata Barbara Gosiewska

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

18:06:54

Λήξη

18:08:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

18:08:11

Λήξη

18:08:56

Dita Charanzová

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

18:08:42

Λήξη

18:10:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:10:00

Λήξη

18:10:19

Pablo Iglesias

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

18:10:10

Λήξη

18:11:49

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

18:11:23

Λήξη

18:11:53

Giulia Moi

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

18:11:43

Λήξη

18:13:59

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:13:33

Λήξη

18:13:47

Mario Borghezio

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

18:13:38

Λήξη

18:15:39

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

18:14:55

Λήξη

18:15:32

Herbert Dorfmann

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:15:21

Λήξη

18:17:27

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:16:57

Λήξη

18:17:14

Clara Eugenia Aguilera García

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

18:17:06

Λήξη

18:19:54

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

18:19:22

Λήξη

18:19:50

Julie Girling

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

18:19:40

Λήξη

18:21:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

18:20:57

Λήξη

18:21:31

Antanas Guoga

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

18:21:17

Λήξη

18:23:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:23:03

Λήξη

18:23:22

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

18:23:13

Λήξη

18:24:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:24:16

Λήξη

18:24:36

Davor Škrlec

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

18:24:27

Λήξη

18:26:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:25:44

Λήξη

18:25:58

Tiziana Beghin

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

18:25:50

Λήξη

18:27:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

18:27:10

Λήξη

18:28:15

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

18:27:38

Λήξη

18:30:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

18:29:28

Λήξη

18:30:01

Esther Herranz García

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

18:29:51

Λήξη

18:31:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:31:26

Λήξη

18:31:43

Miltiadis Kyrkos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

18:31:34

Λήξη

18:33:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:32:54

Λήξη

18:33:12

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

18:33:00

Λήξη

18:34:50

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:34:19

Λήξη

18:34:41

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

18:34:29

Λήξη

18:36:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:35:49

Λήξη

18:36:04

Elisabeth Köstinger

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

18:35:56

Λήξη

18:38:06

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:37:39

Λήξη

18:37:58

Ricardo Serrão Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

18:37:49

Λήξη

18:39:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

18:38:57

Λήξη

18:39:59

Bas Belder

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

18:39:15

Λήξη

18:41:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:40:43

Λήξη

18:41:03

Emmanouil Glezos

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

18:40:54

Λήξη

18:42:58

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

18:42:18

Λήξη

18:42:58

Marijana Petir

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

18:42:43

Λήξη

18:45:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:44:38

Λήξη

18:44:53

Tonino Picula

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

18:44:43

Λήξη

18:46:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

18:45:43

Λήξη

18:46:18

Bernd Lucke

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

18:46:05

Λήξη

18:47:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:47:27

Λήξη

18:47:42

Gabriel Mato

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:47:32

Λήξη

18:49:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:49:04

Λήξη

18:49:19

Marc Tarabella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

18:49:11

Λήξη

18:51:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

18:51:03

Λήξη

18:51:44

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

18:51:31

Λήξη

18:53:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

18:53:05

Λήξη

18:53:32

Nuno Melo

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

18:53:17

Λήξη

18:55:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:55:05

Λήξη

18:55:24

Tibor Szanyi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

18:55:12

Λήξη

18:58:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:57:41

Λήξη

18:57:58

Angélique Delahaye

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

18:57:49

Λήξη

19:00:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:59:51

Λήξη

19:00:04

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:59:56

Λήξη

19:01:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:01:21

Λήξη

19:01:43

Jarosław Kalinowski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

19:01:31

Λήξη

19:03:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:03:09

Λήξη

19:03:26

Jean-Paul Denanot

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

19:03:16

Λήξη

19:05:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:04:45

Λήξη

19:05:04

Annie Schreijer-Pierik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

19:04:53

Λήξη

19:07:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:06:24

Λήξη

19:06:46

Daniel Buda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

19:06:33

Λήξη

19:08:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:08:08

Λήξη

19:08:27

Edouard Ferrand

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

19:08:18

Λήξη

19:10:16

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:09:50

Λήξη

19:10:10

Iliana Iotova

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:10:00

Λήξη

19:11:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

19:11:11

Λήξη

19:11:48

Manolis Kefalogiannis

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

19:11:36

Λήξη

19:13:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

19:13:07

Λήξη

19:14:11

Biljana Borzan

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:13:55

Λήξη

19:15:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:15:08

Λήξη

19:15:25

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

19:15:15

Λήξη

19:16:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:16:17

Λήξη

19:16:35

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

19:16:25

Λήξη

19:17:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:17:29

Λήξη

19:17:49

John Stuart Agnew

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

19:17:40

Λήξη

19:18:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:18:36

Λήξη

19:18:55

Diane Dodds

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

19:18:46

Λήξη

19:20:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:19:47

Λήξη

19:20:05

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:19:56

Λήξη

19:21:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:21:09

Λήξη

19:21:30

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

19:21:21

Λήξη

19:23:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

19:22:36

Λήξη

19:23:05

Dacian Cioloş

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:14:54

Έναρξη

19:22:52

Λήξη

19:37:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:37:20

Λήξη

19:37:45

Janusz Wojciechowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:37:35

Λήξη

19:37:51

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:37:40

Λήξη

19:38:04

19:38 - 20:17 Trade with Euromed countries (debate)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:38:06

Λήξη

19:38:43

Karel De Gucht

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:04:21

Έναρξη

19:38:33

Λήξη

19:42:54

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:42:27

Λήξη

19:42:49

Mariya Gabriel

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

19:42:39

Λήξη

19:45:20

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:44:56

Λήξη

19:45:09

Maria Arena

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

19:45:02

Λήξη

19:47:06

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:46:39

Λήξη

19:47:09

Krisztina Morvai

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

19:46:57

Λήξη

19:47:51

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:47:37

Λήξη

19:48:02

Maria Arena

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

19:47:52

Λήξη

19:48:29

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:48:17

Λήξη

19:48:31

Notis Marias

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:48:24

Λήξη

19:50:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:49:35

Λήξη

19:49:52

Marietje Schaake

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

19:49:43

Λήξη

19:52:22

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:51:54

Λήξη

19:52:10

Patrick Le Hyaric

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

19:52:02

Λήξη

19:53:49

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:53:18

Λήξη

19:53:35

Klaus Buchner

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:53:26

Λήξη

19:55:04

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:54:38

Λήξη

19:54:52

Tiziana Beghin

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:03:09

Έναρξη

19:54:44

Λήξη

19:57:53

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:57:26

Λήξη

19:57:48

Louis Aliot

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

19:57:39

Λήξη

19:59:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:58:43

Λήξη

19:59:02

Santiago Fisas Ayxelà

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

19:58:53

Λήξη

20:01:02

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:00:36

Λήξη

20:00:50

Marc Tarabella

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

20:00:43

Λήξη

20:02:50

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:02:21

Λήξη

20:02:41

Edouard Ferrand

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

20:02:31

Λήξη

20:02:57

Marc Tarabella

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

20:02:46

Λήξη

20:03:37

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

20:02:48

Λήξη

20:03:50

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

20:03:33

Λήξη

20:05:25

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:04:50

Λήξη

20:05:12

Victor Negrescu

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:05:02

Λήξη

20:06:38

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

20:05:51

Λήξη

20:06:41

Ivan Jakovčić

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:06:28

Λήξη

20:08:05

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

20:07:39

Λήξη

20:08:18

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:08:06

Λήξη

20:09:43

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

20:09:11

Λήξη

20:09:45

Udo Voigt

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

20:09:34

Λήξη

20:10:50

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:10:31

Λήξη

20:10:58

Karel De Gucht

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:06:38

Έναρξη

20:10:47

Λήξη

20:17:25

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:16:51

Λήξη

20:17:07

20:17 - 20:36 GSP+ (Generalised Scheme of Preferences) and compliance with the Minimum Age Convention: case of Bolivia (debate)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

20:17:46

Λήξη

20:18:17

Davor Ivo Stier

Ρόλος : Auteur

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

20:18:08

Λήξη

20:21:03

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:20:36

Λήξη

20:20:56

Karel De Gucht

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

20:20:41

Λήξη

20:23:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:23:26

Λήξη

20:23:46

Franck Proust

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

20:23:35

Λήξη

20:25:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:25:22

Λήξη

20:25:39

Ramón Jáuregui Atondo

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

20:25:24

Λήξη

20:27:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:27:31

Λήξη

20:27:49

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

20:27:40

Λήξη

20:29:51

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:29:24

Λήξη

20:29:42

Helmut Scholz

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

20:29:33

Λήξη

20:31:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:30:47

Λήξη

20:31:03

Bodil Ceballos

Ρόλος : au nom du groupe

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

20:30:52

Λήξη

20:32:26

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

20:31:57

Λήξη

20:32:25

Karel De Gucht

Ρόλος : Membre de la Commission

Διάρκεια

00:03:55

Έναρξη

20:32:15

Λήξη

20:36:11

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

20:35:45

Λήξη

20:35:56

20:35 - 21:15 One-minute speeches (Rule 163)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:35:56

Λήξη

20:36:14

József Nagy

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

20:36:07

Λήξη

20:37:45

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

20:37:20

Λήξη

20:37:59

Siôn Simon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

20:37:44

Λήξη

20:39:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

20:38:42

Λήξη

20:39:38

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:39:23

Λήξη

20:40:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:40:33

Λήξη

20:40:54

Ivan Jakovčić

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:40:46

Λήξη

20:42:23

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

20:41:58

Λήξη

20:42:20

Iosu Juaristi Abaunz

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:42:10

Λήξη

20:43:41

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

20:43:12

Λήξη

20:43:37

Ernest Maragall

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

20:43:28

Λήξη

20:45:39

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

20:43:41

Λήξη

20:45:55

Tim Aker

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

20:45:29

Λήξη

20:46:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:46:31

Λήξη

20:46:51

Janusz Korwin-Mikke

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

20:46:43

Λήξη

20:48:13

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

20:47:44

Λήξη

20:48:20

Brian Hayes

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:48:09

Λήξη

20:49:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:49:23

Λήξη

20:49:38

Lucy Anderson

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

20:49:30

Λήξη

20:50:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:50:30

Λήξη

20:50:53

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

20:50:45

Λήξη

20:52:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:51:42

Λήξη

20:52:06

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

20:51:56

Λήξη

20:53:37

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

20:53:11

Λήξη

20:53:52

Jean Lambert

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

20:53:40

Λήξη

20:55:15

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:54:47

Λήξη

20:55:07

Laura Ferrara

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:54:57

Λήξη

20:56:35

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

20:56:04

Λήξη

20:56:31

Konstantinos Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

20:56:18

Λήξη

20:57:56

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:57:22

Λήξη

20:59:04

László Tőkés

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:58:37

Λήξη

21:00:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:59:41

Λήξη

21:00:00

Péter Niedermüller

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

20:59:51

Λήξη

21:01:22

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

21:00:49

Λήξη

21:01:26

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

21:01:13

Λήξη

21:02:50

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

21:02:15

Λήξη

21:02:47

Marian Harkin

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

21:02:36

Λήξη

21:04:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

21:03:36

Λήξη

21:04:20

Lynn Boylan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

21:04:08

Λήξη

21:05:49

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

21:05:14

Λήξη

21:05:45

Petr Mach

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

21:05:26

Λήξη

21:07:25

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

21:06:53

Λήξη

21:07:35

Deirdre Clune

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

21:07:12

Λήξη

21:08:47

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

21:08:15

Λήξη

21:08:42

Iliana Iotova

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

21:08:32

Λήξη

21:10:06

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

21:09:34

Λήξη

21:10:06

Andrej Plenković

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

21:09:54

Λήξη

21:11:30

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

21:11:02

Λήξη

21:11:24

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

21:11:15

Λήξη

21:12:52

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

21:12:20

Λήξη

21:12:49

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

21:12:38

Λήξη

21:14:06

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

21:13:38

Λήξη

21:14:02

Cristian Dan Preda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

21:13:51

Λήξη

21:15:28

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

21:14:52

Λήξη

21:15:22

21:15 - 21:15 Agenda of the next sitting : see Minutes

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:15:18

Λήξη

21:15:33

21:15 - 21:15 Closure of the sitting

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

21:15:29

Λήξη

21:15:38

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

09:00 - 09:01

Olli Rehn

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

09:00:17

Λήξη

09:01:14

09:00 - 09:01 Opening of the sitting

Olli Rehn

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:00:47

Λήξη

09:01:09

09:01 - 11:10 Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia relations (debate)

Olli Rehn

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:01:10

Λήξη

09:01:36

Guy Verhofstadt

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:01:28

Λήξη

09:02:53