Ολομέλεια

Προσεχής σύνοδος ολομέλειας 1 Ιουλίου 2014 στο Στρασβούργο.
 
 
 
Ετήσιο χρονοδιάγραμμα