Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

+ Εσωτερικη συνεδριαση

+ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

17-06-2019

09:30

Βρυξέλλες : ASP - A3F383

EXPO/C - Πόροι

17-06-2019

16:00

Βρυξέλλες : SQM - SQM07Y963

+ Συνεδρίαση του προσωπικού

+ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

+ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ PPE

17-06-2019

17:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

Όλα τα ημερολόγια

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

ο ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Διάσκεψης των προέδρων.
Διαιρείται σε συνόδους και συνεδριάσεις, και προβλέπει:

  • 12 τετραήμερες περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο και έξι επιπλέον διήμερες περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες,
  • δύο εβδομάδες το μήνα για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών,
  • μία εβδομάδα το μήνα για τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων
  • και τέσσερις εβδομάδες το χρόνο αφιερωμένες αποκλειστικά στην εργασία και την παρουσία των βουλευτών του ΕΚ στην εκλογική τους περιφέρεια.