Διάσκεψη των Προέδρων

12-09-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Διάσκεψη των Προέδρων

19-09-2019

10:00

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Διάσκεψη των Προέδρων

17-10-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Διάσκεψη των Προέδρων

24-10-2019

10:00

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Διάσκεψη των Προέδρων

21-11-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Διάσκεψη των Προέδρων

28-11-2019

10:00

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Διάσκεψη των Προέδρων

12-12-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Διάσκεψη των Προέδρων

19-12-2019

10:00

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

Όλα τα ημερολόγια

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

ο ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Διάσκεψης των προέδρων.
Διαιρείται σε συνόδους και συνεδριάσεις, και προβλέπει:

  • 12 τετραήμερες περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο και έξι επιπλέον διήμερες περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες,
  • δύο εβδομάδες το μήνα για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών,
  • μία εβδομάδα το μήνα για τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων
  • και τέσσερις εβδομάδες το χρόνο αφιερωμένες αποκλειστικά στην εργασία και την παρουσία των βουλευτών του ΕΚ στην εκλογική τους περιφέρεια.