Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

16-09-2019

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21-10-2019

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25-11-2019

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

16-12-2019

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

13-01-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

10-02-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

09-03-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

30-03-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

11-05-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

15-06-2020

18:30

Στρασβούργο : LOW - R1.1

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

Όλα τα ημερολόγια

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

ο ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Διάσκεψης των προέδρων.
Διαιρείται σε συνόδους και συνεδριάσεις, και προβλέπει:

  • 12 τετραήμερες περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο και έξι επιπλέον διήμερες περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες,
  • δύο εβδομάδες το μήνα για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών,
  • μία εβδομάδα το μήνα για τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων
  • και τέσσερις εβδομάδες το χρόνο αφιερωμένες αποκλειστικά στην εργασία και την παρουσία των βουλευτών του ΕΚ στην εκλογική τους περιφέρεια.