Αναζήτηση

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 Στρασβούργο

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 Βρυξέλλες

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 Στρασβούργο

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 Βρυξέλλες

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 192 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.