Αναζήτηση

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 Στρασβούργο

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 Βρυξέλλες

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 Στρασβούργο

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 Στρασβούργο

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 Βρυξέλλες

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 192 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.