Αναζήτηση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 Στρασβούργο

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 Στρασβούργο

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 Στρασβούργο

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 Βρυξέλλες

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 192 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.