Ζωντανά

από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019 / / Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019


Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019


Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019


Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.