Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έντονη ανησυχία για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002561/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Manolis Kefalogiannis (PPE)

26-08-2019 P-002561/2019

  NACE classification for the wholesale and retail production and trade in electronic cigarettes

Question for written answer P-002492/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia (ID)

31-07-2019 P-002492/2019

Ρωγμές στη βάση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακούγιου

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002485/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Giorgos Georgiou (GUE/NGL)

31-07-2019 P-002485/2019

  CETA

Question for written answer E-002502/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002502/2019

  VP/HR - Palestine

Question for written answer E-002501/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002501/2019

  Conditionality attached to beef fund

Question for written answer E-002500/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002500/2019

  Lyme disease

Question for written answer E-002499/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002499/2019

  Measures to tackle female genital mutilation (FGM)

Question for written answer E-002495/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002495/2019

  VP/HR - Moroccan police oppression in Western Sahara

Question for written answer E-002494/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002494/2019

  Rights of adoptees in Ireland

Question for written answer E-002491/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

31-07-2019 E-002491/2019

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».