Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017


Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017


Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017


Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.