Αναζήτηση

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Στρασβούργο

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Βρυξέλλες

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Στρασβούργο

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 - Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Βρυξέλλες

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.