Αναζήτηση

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Στρασβούργο

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Βρυξέλλες

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.