Αναζήτηση

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Στρασβούργο

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Βρυξέλλες

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Στρασβούργο

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Στρασβούργο

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Στρασβούργο

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.