Αναζήτηση

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Στρασβούργο

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Στρασβούργο

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Βρυξέλλες

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.