Αναζήτηση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Στρασβούργο

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Βρυξέλλες

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.