Αναζήτηση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Στρασβούργο

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Στρασβούργο

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Βρυξέλλες

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.