Ζωντανά

από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2018 / / Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018


Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018


Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018


Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.