Αναζήτηση

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Στρασβούργο

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Στρασβούργο

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Βρυξέλλες

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Βρυξέλλες

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Στρασβούργο

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Βρυξέλλες

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.