Αναζήτηση

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Βρυξέλλες

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Στρασβούργο

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Βρυξέλλες

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Στρασβούργο

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Στρασβούργο

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Βρυξέλλες

Πληροφορίες προτεραιότητας

Έγγραφα προτεραιότητας

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.