Ζωντανά

από 26 έως 27 Απριλίου 2017 / / Βρυξέλλες

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Βρυξέλλες

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017


Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.