Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Βρυξέλλες

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία

15-10-2018 A8-0320/2018 2017/2282(INI)
AFET

Andrejs MAMIKINS

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία

15-10-2018 A8-0322/2018 2017/2281(INI)
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία

16-10-2018 A8-0331/2018 2018/2146(INI)
AFET

David McALLISTER

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο

16-10-2018 A8-0332/2018 2018/2149(INI)
AFET

Igor ŠOLTES

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία

16-10-2018 A8-0334/2018 2018/2147(INI)
AFET

Knut FLECKENSTEIN

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο

18-10-2018 A8-0339/2018 2018/2144(INI)
AFET

Charles TANNOCK

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.