RAPORT Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia kohta

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

Muudatusettepanekud

RAPORT rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta

16-11-2017 A8-0357/2017 2017/2013(INI)
PANA

Petr JEŽEK , Jeppe KOFOD

PARANDUSED / ADDENDA

err01

RAPORT digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

RAPORT ELi kodakondsuse 2017. aasta aruande ja kodanike õiguste tugevdamise kohta demokraatlike muutuste liidus

30-11-2017 A8-0385/2017 2017/2069(INI)
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION/2 [init.]

Muudatusettepanekud

RAPORT komisjoni ettepaneku kohta pikendada Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe ametiaega

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Hääletusnimekiri :   [*]

RAPORT Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

Hääletusnimekiri :   [immunity]

RAPORT Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

Hääletusnimekiri :   [immunity]