Multimeediavalik arutelu järgi

Kolmapäev, 20. mai 2015

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:03:00

Lõpp

09:03:24

09:03 - 09:03 Osaistungjärgu avamine

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:03:04

Lõpp

09:03:23

09:03 - 12:02 Euroopa rände tegevuskava

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:03:24

Lõpp

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Kestus

00:05:58

Algus

09:03:36

Lõpp

09:09:34

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:04

Algus

09:09:35

Lõpp

09:09:39

Frans Timmermans

Roll : komisjoni asepresident

Kestus

00:07:14

Algus

09:09:39

Lõpp

09:16:53

Sven Schulze

Roll : Autre

Kestus

00:01:22

Algus

09:15:50

Lõpp

09:17:12

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

09:27:14

Lõpp

09:27:38

Manfred Weber

Roll : PPE

Kestus

00:06:33

Algus

09:27:28

Lõpp

09:34:02

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:01:10

Algus

09:33:35

Lõpp

09:34:46

Bill Etheridge

Roll : question "carton bleu"

Kestus

00:00:41

Algus

09:34:32

Lõpp

09:35:13

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:35:07

Lõpp

09:35:20

Manfred Weber

Roll : PPE

Kestus

00:00:54

Algus

09:35:10

Lõpp

09:36:04

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:35:47

Lõpp

09:36:10

James Carver

Roll : EFDD

Kestus

00:00:27

Algus

09:36:04

Lõpp

09:36:31

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:29

Algus

09:36:25

Lõpp

09:36:54

Gianni Pittella

Roll : S&D

Kestus

00:03:13

Algus

09:36:43

Lõpp

09:39:57

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

09:39:28

Lõpp

09:39:56

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:02

Algus

09:39:47

Lõpp

09:40:49

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:40:34

Lõpp

09:40:51

Gianni Pittella

Roll : S&D

Kestus

00:00:29

Algus

09:40:37

Lõpp

09:41:07

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:40:56

Lõpp

09:41:12

Timothy Kirkhope

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:06

Algus

09:41:07

Lõpp

09:42:13

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

09:42:09

Lõpp

09:42:35

Vicky Ford

Roll : question "carton bleu"

Kestus

00:00:26

Algus

09:42:28

Lõpp

09:42:54

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:42:47

Lõpp

09:42:59

Timothy Kirkhope

Roll : réponse "carton bleu"

Kestus

00:00:44

Algus

09:42:53

Lõpp

09:43:37

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:01:16

Algus

09:43:30

Lõpp

09:44:47

Guy Verhofstadt

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:04:00

Algus

09:44:32

Lõpp

09:48:32

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:48:27

Lõpp

09:48:45

Emmanouil Glezos

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:00:47

Algus

09:48:36

Lõpp

09:49:24

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

09:49:11

Lõpp

09:49:37

Guy Verhofstadt

Roll : réponse "carton bleu"

Kestus

00:00:21

Algus

09:49:24

Lõpp

09:49:45

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:32

Algus

09:49:35

Lõpp

09:50:07

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:04:02

Algus

09:49:54

Lõpp

09:53:56

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:30

Algus

09:53:26

Lõpp

09:53:56

Monika Hohlmeier

Roll : PPE

Kestus

00:00:48

Algus

09:53:43

Lõpp

09:54:32

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

09:54:18

Lõpp

09:54:26

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:00:58

Algus

09:54:20

Lõpp

09:55:18

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:55:03

Lõpp

09:55:25

Judith Sargentini

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:02:58

Algus

09:55:13

Lõpp

09:58:11

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:57:45

Lõpp

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Kestus

00:00:50

Algus

09:57:57

Lõpp

09:58:47

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:58:32

Lõpp

09:58:50

Judith Sargentini

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:00:50

Algus

09:58:40

Lõpp

09:59:31

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:59:17

Lõpp

09:59:35

Nigel Farage

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:00

Algus

09:59:30

Lõpp

10:01:30

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

10:01:25

Lõpp

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : question "carton bleu"

Kestus

00:01:01

Algus

10:01:46

Lõpp

10:02:47

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:01:05

Algus

10:02:15

Lõpp

10:03:21

Vicky Maeijer

Roll : NI

Kestus

00:00:06

Algus

10:03:50

Lõpp

10:03:56

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:01:26

Algus

10:04:10

Lõpp

10:05:36

Monika Hohlmeier

Roll : PPE

Kestus

00:02:48

Algus

10:05:08

Lõpp

10:07:56

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:07:30

Lõpp

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Kestus

00:01:49

Algus

10:07:35

Lõpp

10:09:24

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:29

Algus

10:08:47

Lõpp

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Kestus

00:01:34

Algus

10:09:05

Lõpp

10:10:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:10:14

Lõpp

10:10:26

Cecilia Wikström

Roll : ALDE

Kestus

00:03:17

Algus

10:10:17

Lõpp

10:13:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:32

Algus

10:12:41

Lõpp

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:51

Algus

10:13:42

Lõpp

10:15:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:15:06

Lõpp

10:15:26

Ska Keller

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:55

Algus

10:15:20

Lõpp

10:17:15

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:17:04

Lõpp

10:17:23

Laura Ferrara

Roll : EFDD

Kestus

00:02:27

Algus

10:17:13

Lõpp

10:19:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:43

Algus

10:18:52

Lõpp

10:19:35

Udo Voigt

Roll : NI

Kestus

00:01:47

Algus

10:19:21

Lõpp

10:21:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:20:41

Lõpp

10:20:58

Roberta Metsola

Roll : PPE

Kestus

00:02:34

Algus

10:20:47

Lõpp

10:23:22

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:43

Algus

10:22:31

Lõpp

10:23:14

Birgit Sippel

Roll : S&D

Kestus

00:02:12

Algus

10:23:00

Lõpp

10:25:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:24:47

Lõpp

10:25:05

Helga Stevens

Roll : ECR

Kestus

00:01:35

Algus

10:24:52

Lõpp

10:26:28

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:26:02

Lõpp

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Roll : ALDE

Kestus

00:02:15

Algus

10:26:08

Lõpp

10:28:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:27:55

Lõpp

10:28:10

Martina Anderson

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:50

Algus

10:28:05

Lõpp

10:29:55

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

10:29:41

Lõpp

10:30:05

Jean Lambert

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:21

Algus

10:29:59

Lõpp

10:31:20

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:31:14

Lõpp

10:31:26

Kristina Winberg

Roll : EFDD

Kestus

00:01:44

Algus

10:31:17

Lõpp

10:33:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:32:36

Lõpp

10:32:50

Harald Vilimsky

Roll : NI

Kestus

00:01:43

Algus

10:32:41

Lõpp

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

10:33:52

Lõpp

10:34:18

Brice Hortefeux

Roll : PPE

Kestus

00:02:11

Algus

10:34:05

Lõpp

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:44

Algus

10:35:44

Lõpp

10:36:29

Jörg Leichtfried

Roll : S&D

Kestus

00:02:01

Algus

10:36:15

Lõpp

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:37:51

Lõpp

10:38:06

Jussi Halla-aho

Roll : ECR

Kestus

00:01:08

Algus

10:38:01

Lõpp

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:39:03

Lõpp

10:39:20

Gérard Deprez

Roll : ALDE

Kestus

00:01:41

Algus

10:39:09

Lõpp

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

10:40:17

Lõpp

10:40:40

Dennis de Jong

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:37

Algus

10:40:29

Lõpp

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

10:41:34

Lõpp

10:41:59

Bodil Valero

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:41

Algus

10:41:48

Lõpp

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

10:42:54

Lõpp

10:43:20

Rolandas Paksas

Roll : EFDD

Kestus

00:01:46

Algus

10:43:08

Lõpp

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:30

Algus

10:44:18

Lõpp

10:44:48

Marine Le Pen

Roll : NI

Kestus

00:01:38

Algus

10:44:36

Lõpp

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:45:47

Lõpp

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Roll : PPE

Kestus

00:02:11

Algus

10:45:57

Lõpp

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:02:21

Algus

10:46:00

Lõpp

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Roll : S&D

Kestus

00:02:17

Algus

10:47:50

Lõpp

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:01:00

Algus

10:49:29

Lõpp

10:50:29

Branislav Škripek

Roll : ECR

Kestus

00:01:33

Algus

10:50:12

Lõpp

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:51:19

Lõpp

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Roll : ALDE

Kestus

00:01:25

Algus

10:51:28

Lõpp

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:52:27

Lõpp

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:32

Algus

10:52:37

Lõpp

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:53:43

Lõpp

10:53:55

Eva Joly

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:37

Algus

10:53:48

Lõpp

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

10:54:59

Lõpp

10:55:18

Petr Mach

Roll : EFDD

Kestus

00:01:31

Algus

10:55:06

Lõpp

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

10:56:12

Lõpp

10:56:34

Kostas Papadakis

Roll : NI

Kestus

00:01:35

Algus

10:56:23

Lõpp

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

10:57:30

Lõpp

10:57:52

Arnaud Danjean

Roll : PPE

Kestus

00:01:58

Algus

10:57:41

Lõpp

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:59:14

Lõpp

10:59:28

Claude Moraes

Roll : S&D

Kestus

00:01:57

Algus

10:59:24

Lõpp

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

11:00:57

Lõpp

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Kestus

00:01:30

Algus

11:01:20

Lõpp

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:02:25

Lõpp

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Roll : NI

Kestus

00:01:37

Algus

11:02:32

Lõpp

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

11:03:38

Lõpp

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Roll : PPE

Kestus

00:01:59

Algus

11:03:55

Lõpp

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

11:05:28

Lõpp

11:05:49

Sylvie Guillaume

Roll : S&D

Kestus

00:01:55

Algus

11:05:37

Lõpp

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:07:07

Lõpp

11:07:23

Marek Jurek

Roll : ECR

Kestus

00:01:27

Algus

11:07:14

Lõpp

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:08:15

Lõpp

11:08:33

Matteo Salvini

Roll : NI

Kestus

00:01:35

Algus

11:08:22

Lõpp

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:09:32

Lõpp

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Roll : PPE

Kestus

00:02:12

Algus

11:09:39

Lõpp

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

11:11:21

Lõpp

11:11:44

David Maria Sassoli

Roll : S&D

Kestus

00:02:00

Algus

11:11:33

Lõpp

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:56

Algus

11:12:48

Lõpp

11:13:45

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Kestus

00:01:50

Algus

11:13:13

Lõpp

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

11:14:33

Lõpp

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Roll : PPE

Kestus

00:02:18

Algus

11:14:45

Lõpp

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:29

Algus

11:16:25

Lõpp

11:16:55

Iliana Iotova

Roll : S&D

Kestus

00:01:35

Algus

11:16:42

Lõpp

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:17:51

Lõpp

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Roll : ECR

Kestus

00:01:35

Algus

11:17:56

Lõpp

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

11:19:06

Lõpp

11:19:20

Paulo Rangel

Roll : PPE

Kestus

00:01:45

Algus

11:19:13

Lõpp

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

11:20:19

Lõpp

11:20:52

Miriam Dalli

Roll : S&D

Kestus

00:01:35

Algus

11:20:38

Lõpp

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

11:21:41

Lõpp

11:22:06

Kinga Gál

Roll : PPE

Kestus

00:01:39

Algus

11:21:55

Lõpp

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

11:23:03

Lõpp

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

11:23:15

Lõpp

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:24:24

Lõpp

11:24:41

Barbara Kudrycka

Roll : PPE

Kestus

00:01:50

Algus

11:24:31

Lõpp

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

11:25:41

Lõpp

11:26:17

Ana Gomes

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

11:26:05

Lõpp

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

11:27:10

Lõpp

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Kestus

00:01:39

Algus

11:27:19

Lõpp

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

11:28:26

Lõpp

11:28:50

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Kestus

00:01:30

Algus

11:28:39

Lõpp

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:29:43

Lõpp

11:30:01

Elisabetta Gardini

Roll : PPE

Kestus

00:01:42

Algus

11:29:50

Lõpp

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

11:31:00

Lõpp

11:31:26

Kati Piri

Roll : S&D

Kestus

00:01:30

Algus

11:31:14

Lõpp

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:32:18

Lõpp

11:32:35

Elmar Brok

Roll : PPE

Kestus

00:01:28

Algus

11:32:25

Lõpp

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:33:28

Lõpp

11:33:46

Elena Valenciano

Roll : S&D

Kestus

00:01:43

Algus

11:33:34

Lõpp

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:34:51

Lõpp

11:35:06

Patrizia Toia

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

11:34:57

Lõpp

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:53

Algus

11:36:07

Lõpp

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Roll : PPE

Kestus

00:00:50

Algus

11:36:45

Lõpp

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

11:37:22

Lõpp

11:37:49

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Kestus

00:01:39

Algus

11:37:37

Lõpp

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

11:38:43

Lõpp

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Roll : ECR

Kestus

00:01:08

Algus

11:39:03

Lõpp

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

11:39:55

Lõpp

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:35

Algus

11:40:05

Lõpp

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:41:14

Lõpp

11:41:30

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Kestus

00:01:28

Algus

11:41:21

Lõpp

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:42:24

Lõpp

11:42:37

Ulrike Lunacek

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:39

Algus

11:42:29

Lõpp

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:43:43

Lõpp

11:44:00

Csaba Sógor

Roll : PPE

Kestus

00:00:58

Algus

11:43:54

Lõpp

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:44:46

Lõpp

11:45:01

Monika Beňová

Roll : S&D

Kestus

00:01:34

Algus

11:44:53

Lõpp

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:46:01

Lõpp

11:46:18

Jean Arthuis

Roll : ALDE

Kestus

00:01:08

Algus

11:46:10

Lõpp

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

11:47:01

Lõpp

11:47:21

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Kestus

00:01:35

Algus

11:47:11

Lõpp

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

11:48:21

Lõpp

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:06:46

Algus

11:48:36

Lõpp

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

11:55:16

Lõpp

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Kestus

00:06:36

Algus

11:55:37

Lõpp

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:02:43

Algus

11:59:54

Lõpp

12:02:38

12:02 - 12:03 Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Kestus

00:00:38

Algus

12:02:27

Lõpp

12:03:05

12:02 - 12:07 Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

12:04:28

Lõpp

12:04:55

Marek Jurek

Roll : ECR

Kestus

00:01:57

Algus

12:04:44

Lõpp

12:06:41

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:01:34

Algus

12:05:14

Lõpp

12:06:48

Barbara Kudrycka

Roll : PPE

Kestus

00:01:06

Algus

12:06:24

Lõpp

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:05:26

Algus

12:07:13

Lõpp

12:12:40

12:08 - 13:18 Hääletused

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:04:06

Algus

12:08:33

Lõpp

12:12:39

Bernd Lucke

Roll : ECR

Kestus

00:00:20

Algus

12:12:14

Lõpp

12:12:35

Martin Schulz

Roll : PT

Kestus

00:04:21

Algus

12:12:22

Lõpp

12:16:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:01:38

Algus

12:16:15

Lõpp

12:17:54

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:01:00

Algus

12:17:29

Lõpp

12:18:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:18:15

Lõpp

12:18:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:18:39

Lõpp

12:19:13

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

12:19:03

Lõpp

12:19:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:29:47

Algus

12:19:20

Lõpp

12:49:08

Bernd Lange

Roll : S&D

Kestus

00:01:03

Algus

12:48:43

Lõpp

12:49:46

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:08:08

Algus

12:49:28

Lõpp

12:57:37

Bernd Lange

Roll : S&D

Kestus

00:00:50

Algus

12:57:00

Lõpp

12:57:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:03:09

Algus

12:57:34

Lõpp

13:00:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:01:43

Algus

12:58:45

Lõpp

13:00:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

13:00:03

Lõpp

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:02:06

Algus

13:00:19

Lõpp

13:02:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:02:11

Algus

13:02:19

Lõpp

13:04:31

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:03:44

Lõpp

13:04:02

Gerard Batten

Roll : EFDD

Kestus

00:00:51

Algus

13:03:59

Lõpp

13:04:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:14:56

Algus

13:04:34

Lõpp

13:19:31

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:01:34

Algus

13:09:14

Lõpp

13:10:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:08:35

Algus

13:10:24

Lõpp

13:18:59

13:18 - 14:19 Selgitused hääletuse kohta

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:02:48

Algus

13:19:20

Lõpp

13:22:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

13:21:47

Lõpp

13:22:07

Daniel Hannan

Roll : ECR

Kestus

00:01:18

Algus

13:22:05

Lõpp

13:23:23

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:40

Algus

13:23:16

Lõpp

13:23:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:23:30

Lõpp

13:23:47

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:32

Algus

13:23:40

Lõpp

13:25:12

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:44

Algus

13:24:42

Lõpp

13:25:27

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:00:54

Algus

13:24:55

Lõpp

13:25:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:25:43

Lõpp

13:25:58

Daniel Hannan

Roll : ECR

Kestus

00:01:40

Algus

13:25:49

Lõpp

13:27:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

13:27:03

Lõpp

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:17

Algus

13:27:12

Lõpp

13:28:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

13:28:22

Lõpp

13:28:34

Csaba Sógor

Roll : PPE

Kestus

00:00:52

Algus

13:28:29

Lõpp

13:29:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:29:14

Lõpp

13:29:30

Peter Jahr

Roll : PPE

Kestus

00:01:27

Algus

13:29:20

Lõpp

13:30:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:30:20

Lõpp

13:30:36

Marijana Petir

Roll : PPE

Kestus

00:01:29

Algus

13:30:26

Lõpp

13:31:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:31:29

Lõpp

13:31:43

Bruno Gollnisch

Roll : NI

Kestus

00:01:44

Algus

13:31:36

Lõpp

13:33:20

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:32:53

Lõpp

13:33:09

Ivana Maletić

Roll : PPE

Kestus

00:01:33

Algus

13:32:59

Lõpp

13:34:32

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:42

Algus

13:34:04

Lõpp

13:34:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:34:23

Lõpp

13:34:39

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:37

Algus

13:34:32

Lõpp

13:36:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:35:41

Lõpp

13:35:56

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:03

Algus

13:35:49

Lõpp

13:36:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:36:45

Lõpp

13:37:02

Ivana Maletić

Roll : PPE

Kestus

00:01:42

Algus

13:36:52

Lõpp

13:38:34

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:58

Algus

13:38:02

Lõpp

13:39:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:40

Algus

13:38:14

Lõpp

13:38:54

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

13:38:43

Lõpp

13:40:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:39:51

Lõpp

13:40:04

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:00:57

Algus

13:39:59

Lõpp

13:40:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:40:50

Lõpp

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:16

Algus

13:40:59

Lõpp

13:42:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:42:08

Lõpp

13:42:22

Marijana Petir

Roll : PPE

Kestus

00:01:38

Algus

13:42:12

Lõpp

13:43:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:43:23

Lõpp

13:43:37

Ivana Maletić

Roll : PPE

Kestus

00:01:31

Algus

13:43:28

Lõpp

13:45:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:43

Algus

13:44:32

Lõpp

13:45:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:05

Algus

13:45:03

Lõpp

13:45:08

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:27

Algus

13:45:08

Lõpp

13:46:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

13:46:29

Lõpp

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Roll : ALDE

Kestus

00:01:15

Algus

13:46:45

Lõpp

13:48:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

13:47:41

Lõpp

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Roll : S&D

Kestus

00:01:01

Algus

13:48:00

Lõpp

13:49:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:48:54

Lõpp

13:49:10

Daniel Dalton

Roll : ECR

Kestus

00:01:01

Algus

13:49:03

Lõpp

13:50:04

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:49:57

Lõpp

13:50:11

Martina Anderson

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:17

Algus

13:50:07

Lõpp

13:51:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

13:51:16

Lõpp

13:51:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:51:24

Lõpp

13:51:39

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:32

Algus

13:51:32

Lõpp

13:53:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:52:38

Lõpp

13:52:55

Markus Pieper

Roll : PPE

Kestus

00:01:06

Algus

13:52:42

Lõpp

13:53:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:53:31

Lõpp

13:53:45

Deirdre Clune

Roll : PPE

Kestus

00:01:19

Algus

13:53:40

Lõpp

13:54:59

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:29

Algus

13:54:48

Lõpp

13:55:17

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:19

Algus

13:55:11

Lõpp

13:56:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

13:56:22

Lõpp

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:16

Algus

13:56:35

Lõpp

13:57:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:57:44

Lõpp

13:57:59

Marijana Petir

Roll : PPE

Kestus

00:01:28

Algus

13:57:50

Lõpp

13:59:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

13:58:52

Lõpp

13:59:10

Silvia Costa

Roll : S&D

Kestus

00:01:52

Algus

13:58:59

Lõpp

14:00:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:51

Algus

14:00:14

Lõpp

14:01:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

14:00:32

Lõpp

14:00:55

Ádám Kósa

Roll : PPE

Kestus

00:02:13

Algus

14:00:47

Lõpp

14:03:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

14:02:35

Lõpp

14:03:04

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

14:02:52

Lõpp

14:04:23

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

14:03:56

Lõpp

14:04:10

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:14

Algus

14:04:07

Lõpp

14:05:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

14:05:14

Lõpp

14:05:33

Olga Sehnalová

Roll : S&D

Kestus

00:01:30

Algus

14:05:22

Lõpp

14:06:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

14:06:26

Lõpp

14:06:38