Multimeediavalik arutelu järgi

Neljapäev, 8. veebruar 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:00:55

Lõpp

09:01:18

09:01 - 09:01 Osaistungjärgu avamine

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:01:10

Lõpp

09:01:21

09:01 - 09:59 Suveaja kord (arutelu)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

09:01:21

Lõpp

09:01:29

Violeta Bulc

Roll : volinik

Kestus

00:03:39

Algus

09:01:24

Lõpp

09:05:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:04:37

Lõpp

09:04:54

Pavel Svoboda

Roll : PPE

Kestus

00:03:07

Algus

09:04:44

Lõpp

09:07:51

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:07:22

Lõpp

09:07:41

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Kestus

00:02:10

Algus

09:07:30

Lõpp

09:09:41

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:09:09

Lõpp

09:09:33

Roberts Zīle

Roll : ECR

Kestus

00:01:32

Algus

09:09:22

Lõpp

09:10:55

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:10:29

Lõpp

09:10:44

Gesine Meissner

Roll : ALDE

Kestus

00:02:47

Algus

09:10:34

Lõpp

09:13:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:34

Algus

09:12:44

Lõpp

09:13:18

Tania González Peñas

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:30

Algus

09:13:05

Lõpp

09:14:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:14:09

Lõpp

09:14:25

Karima Delli

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:41

Algus

09:14:13

Lõpp

09:15:55

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:15:24

Lõpp

09:15:44

Angelo Ciocca

Roll : ENF

Kestus

00:01:49

Algus

09:15:33

Lõpp

09:17:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:16:56

Lõpp

09:17:09

Georgios Epitideios

Roll : NI

Kestus

00:01:35

Algus

09:17:00

Lõpp

09:18:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:18:09

Lõpp

09:18:22

Ivo Belet

Roll : PPE

Kestus

00:01:38

Algus

09:18:13

Lõpp

09:19:52

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:19:26

Lõpp

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Roll : S&D

Kestus

00:02:07

Algus

09:19:30

Lõpp

09:21:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:21:11

Lõpp

09:21:34

Jacqueline Foster

Roll : ECR

Kestus

00:01:57

Algus

09:21:17

Lõpp

09:23:14

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:22:47

Lõpp

09:23:01

Nils Torvalds

Roll : ALDE

Kestus

00:01:37

Algus

09:22:52

Lõpp

09:24:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:24:03

Lõpp

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:37

Algus

09:24:10

Lõpp

09:25:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:25:22

Lõpp

09:25:37

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:34

Algus

09:25:27

Lõpp

09:27:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:26:36

Lõpp

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Roll : NI

Kestus

00:01:35

Algus

09:26:44

Lõpp

09:28:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:27:50

Lõpp

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Roll : PPE

Kestus

00:02:06

Algus

09:28:00

Lõpp

09:30:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:29:37

Lõpp

09:29:55

Claudia Țapardel

Roll : S&D

Kestus

00:01:39

Algus

09:29:46

Lõpp

09:31:26

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

09:30:50

Lõpp

09:31:15

Kosma Złotowski

Roll : ECR

Kestus

00:01:29

Algus

09:31:03

Lõpp

09:32:32

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

09:32:07

Lõpp

09:32:35

Indrek Tarand

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:34

Algus

09:32:23

Lõpp

09:33:58

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:33:31

Lõpp

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Roll : PPE

Kestus

00:02:05

Algus

09:33:38

Lõpp

09:35:43

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

09:35:11

Lõpp

09:35:36

Michael Detjen

Roll : S&D

Kestus

00:01:44

Algus

09:35:20

Lõpp

09:37:04

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:36:34

Lõpp

09:36:55

Davor Škrlec

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:31

Algus

09:36:43

Lõpp

09:38:15

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:37:49

Lõpp

09:38:03

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

09:37:53

Lõpp

09:39:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:39:01

Lõpp

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Kestus

00:01:41

Algus

09:39:07

Lõpp

09:40:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

09:40:15

Lõpp

09:40:48

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:00:45

Algus

09:40:38

Lõpp

09:41:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:41:10

Lõpp

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Kestus

00:00:58

Algus

09:41:14

Lõpp

09:42:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:41:51

Lõpp

09:42:12

Werner Langen

Roll : PPE

Kestus

00:01:32

Algus

09:42:02

Lõpp

09:43:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

09:43:07

Lõpp

09:43:34

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:29

Algus

09:43:21

Lõpp

09:44:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:44:24

Lõpp

09:44:46

Nicola Caputo

Roll : S&D

Kestus

00:01:34

Algus

09:44:36

Lõpp

09:46:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:45:39

Lõpp

09:46:00

Notis Marias

Roll : ECR

Kestus

00:01:31

Algus

09:45:48

Lõpp

09:47:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:46:54

Lõpp

09:47:15

Hilde Vautmans

Roll : ALDE

Kestus

00:01:12

Algus

09:47:04

Lõpp

09:48:16

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:47:59

Lõpp

09:48:20

Igor Šoltes

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:30

Algus

09:48:08

Lõpp

09:49:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:49:11

Lõpp

09:49:35

Zoltán Balczó

Roll : NI

Kestus

00:01:29

Algus

09:49:23

Lõpp

09:50:53

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:50:27

Lõpp

09:50:43

Mairead McGuinness

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

09:50:34

Lõpp

09:52:04

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:51:37

Lõpp

09:51:52

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:05

Algus

09:51:44

Lõpp

09:52:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:52:33

Lõpp

09:52:48

Margrete Auken

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:34

Algus

09:52:38

Lõpp

09:54:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

09:53:42

Lõpp

09:54:05

José Inácio Faria

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

09:53:54

Lõpp

09:55:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

09:54:57

Lõpp

09:55:20

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Kestus

00:01:26

Algus

09:55:10

Lõpp

09:56:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:56:10

Lõpp

09:56:30

Andrzej Grzyb

Roll : PPE

Kestus

00:01:26

Algus

09:56:19

Lõpp

09:57:46

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:57:20

Lõpp

09:57:40

Violeta Bulc

Roll : volinik

Kestus

00:02:01

Algus

09:57:27

Lõpp

09:59:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:59:03

Lõpp

09:59:19

09:59 - 10:23 Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

09:59:26

Lõpp

09:59:52

Heidi Hautala

Roll : Autor

Kestus

00:01:38

Algus

09:59:43

Lõpp

10:01:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:00:55

Lõpp

10:01:09

Kosma Złotowski

Roll : Autor

Kestus

00:01:39

Algus

10:00:59

Lõpp

10:02:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:02:12

Lõpp

10:02:24

Tunne Kelam

Roll : Autor

Kestus

00:01:16

Algus

10:02:20

Lõpp

10:03:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:03:30

Lõpp

10:03:42

Petras Auštrevičius

Roll : Autor

Kestus

00:01:35

Algus

10:03:34

Lõpp

10:05:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:04:44

Lõpp

10:04:55

Soraya Post

Roll : Autor

Kestus

00:01:42

Algus

10:04:45

Lõpp

10:06:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:06:02

Lõpp

10:06:13

Helmut Scholz

Roll : Autor

Kestus

00:01:18

Algus

10:06:09

Lõpp

10:07:27

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

10:07:16

Lõpp

10:07:37

Cristian Dan Preda

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

10:07:27

Lõpp

10:09:02

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:08:36

Lõpp

10:08:47

Francisco Assis

Roll : S&D

Kestus

00:01:33

Algus

10:08:39

Lõpp

10:10:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:09:46

Lõpp

10:10:03

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Kestus

00:01:36

Algus

10:09:54

Lõpp

10:11:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:11:01

Lõpp

10:11:19

Dita Charanzová

Roll : ALDE

Kestus

00:01:26

Algus

10:11:09

Lõpp

10:12:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:12:10

Lõpp

10:12:25

Jaromír Štětina

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

10:12:15

Lõpp

10:13:52

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:13:26

Lõpp

10:13:38

Marietje Schaake

Roll : ALDE

Kestus

00:01:09

Algus

10:13:34

Lõpp

10:14:43

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:14:36

Lõpp

10:14:48

Pavel Svoboda

Roll : PPE

Kestus

00:01:32

Algus

10:14:40

Lõpp

10:16:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:15:46

Lõpp

10:16:05

Csaba Sógor

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

10:15:56

Lõpp

10:17:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

10:17:04

Lõpp

10:17:29

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:28

Algus

10:17:19

Lõpp

10:18:47

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

10:18:20

Lõpp

10:18:39

Christos Stylianides

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:04:56

Algus

10:18:35

Lõpp

10:23:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

10:23:24

Lõpp

10:23:45

10:23 - 10:53 Hukkamised Egiptuses

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:23:43

Lõpp

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Roll : Autor

Kestus

00:01:14

Algus

10:23:58

Lõpp

10:25:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:25:06

Lõpp

10:25:17

Charles Tannock

Roll : Autor

Kestus

00:01:27

Algus

10:25:11

Lõpp

10:26:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:26:12

Lõpp

10:26:26

Judith Sargentini

Roll : Autor

Kestus

00:01:31

Algus

10:26:18

Lõpp

10:27:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:27:24

Lõpp

10:27:42

Ignazio Corrao

Roll : Autor

Kestus

00:02:01

Algus

10:27:33

Lõpp

10:29:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:29:09

Lõpp

10:29:20

Marietje Schaake

Roll : Autor

Kestus

00:01:36

Algus

10:29:12

Lõpp

10:30:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:30:23

Lõpp

10:30:37

Soraya Post

Roll : Autor

Kestus

00:01:49

Algus

10:30:27

Lõpp

10:32:16

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:31:50

Lõpp

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Roll : Autor

Kestus

00:01:32

Algus

10:31:55

Lõpp

10:33:27

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:33:01

Lõpp

10:33:14

Seán Kelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

10:33:06

Lõpp

10:34:41

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:34:14

Lõpp

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Roll : S&D

Kestus

00:01:56

Algus

10:34:21

Lõpp

10:36:17

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:35:51

Lõpp

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Kestus

00:01:37

Algus

10:35:56

Lõpp

10:37:33

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:37:08

Lõpp

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:44

Algus

10:37:16

Lõpp

10:39:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:38:34

Lõpp

10:38:48

Barbara Lochbihler

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:41

Algus

10:38:40

Lõpp

10:40:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:39:55

Lõpp

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Kestus

00:01:50

Algus

10:40:02

Lõpp

10:41:52

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:41:26

Lõpp

10:41:38

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Kestus

00:01:27

Algus

10:41:31

Lõpp

10:42:58

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:42:32

Lõpp

10:42:44

Lynn Boylan

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:32

Algus

10:42:37

Lõpp

10:44:09

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:43:43

Lõpp

10:43:58

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

10:43:50

Lõpp

10:45:27

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

10:45:00

Lõpp

10:45:27

José Inácio Faria

Roll : PPE

Kestus

00:01:42

Algus

10:45:17

Lõpp

10:47:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

10:46:33

Lõpp

10:46:57

Isabella De Monte

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

10:46:49

Lõpp

10:48:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:47:55

Lõpp

10:48:09

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Kestus

00:01:33

Algus

10:48:02

Lõpp

10:49:35

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:49:08

Lõpp

10:49:25

Christos Stylianides

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:04:13

Algus

10:49:23

Lõpp

10:53:36

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:53:29

Lõpp

10:53:50

10:53 - 11:27 Laste orjus Haitis

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:53:55

Lõpp

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Roll : Autor

Kestus

00:01:24

Algus

10:54:02

Lõpp

10:55:26

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:55:20

Lõpp

10:55:36

Michèle Rivasi

Roll : Autor

Kestus

00:01:59

Algus

10:55:27

Lõpp

10:57:26

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:56:59

Lõpp

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Roll : Autor

Kestus

00:01:41

Algus

10:57:03

Lõpp

10:58:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:58:18

Lõpp

10:58:31

Catherine Bearder

Roll : Autor

Kestus

00:01:20

Algus

10:58:28

Lõpp

10:59:48

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:59:42

Lõpp

10:59:58

Elena Valenciano

Roll : Autor

Kestus

00:01:41

Algus

10:59:49

Lõpp

11:01:31

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

11:01:05

Lõpp

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Roll : Autor

Kestus

00:01:06

Algus

11:01:15

Lõpp

11:02:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:02:15

Lõpp

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Kestus

00:01:40

Algus

11:02:24

Lõpp

11:04:04

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:03:37

Lõpp

11:03:54

Norbert Neuser

Roll : S&D

Kestus

00:01:37

Algus

11:03:45

Lõpp

11:05:22

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:04:54

Lõpp

11:05:12

Urmas Paet

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:17

Algus

11:05:08

Lõpp

11:06:25

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:06:18

Lõpp

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:45

Algus

11:06:25

Lõpp

11:08:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:07:43

Lõpp

11:07:59

Mireille D'Ornano

Roll : EFDD

Kestus

00:01:32

Algus

11:07:48

Lõpp

11:09:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:08:55

Lõpp

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Roll : ENF

Kestus

00:01:43

Algus

11:09:01

Lõpp

11:10:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

11:10:17

Lõpp

11:10:31

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Kestus

00:01:49

Algus

11:10:22

Lõpp

11:12:11

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:11:44

Lõpp

11:11:59

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Kestus

00:01:17

Algus

11:11:53

Lõpp

11:13:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:13:03

Lõpp

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Kestus

00:01:48

Algus

11:13:08

Lõpp

11:14:57

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

11:14:29

Lõpp

11:15:04

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:31

Algus

11:14:53

Lõpp

11:16:24

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:15:56

Lõpp

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Kestus

00:01:34

Algus

11:16:02

Lõpp

11:17:36

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:17:09

Lõpp

11:17:23

Notis Marias

Roll : ECR

Kestus

00:01:32

Algus

11:17:15

Lõpp

11:18:47

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:18:20

Lõpp

11:18:36

José Inácio Faria

Roll : PPE

Kestus

00:01:42

Algus

11:18:27

Lõpp

11:20:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:19:41

Lõpp

11:20:00

Bernd Lucke

Roll : ECR

Kestus

00:01:38

Algus

11:19:47

Lõpp

11:21:25

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:20:58

Lõpp

11:21:15

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Kestus

00:01:38

Algus

11:21:05

Lõpp

11:22:44

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:22:16

Lõpp

11:22:31

Seán Kelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

11:22:24

Lõpp

11:24:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

11:23:32

Lõpp

11:23:56

Christos Stylianides

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:03:56

Algus

11:23:49

Lõpp

11:27:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

11:27:38

Lõpp

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:48

Algus

12:01:31

Lõpp

12:02:19

12:02 - 12:02 Istungi jätkamine

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:04

Algus

12:02:08

Lõpp

12:02:12

12:02 - 12:03 Presidentuuri teatis

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

12:02:14

Lõpp

12:02:51

12:02 - 12:04 Parlamendi koosseis (vt protokoll)

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

12:02:52

Lõpp

12:03:29

David Coburn

Roll : EFDD

Kestus

00:00:32

Algus

12:03:31

Lõpp

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:03:54

Lõpp

12:04:12

12:04 - 12:22 Hääletused

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:03

Algus

12:04:10

Lõpp

12:04:13

12:04 - 12:04 Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:38

Algus

12:04:08

Lõpp

12:04:47

12:04 - 12:05 Hukkamised Egiptuses (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:01:42

Algus

12:04:36

Lõpp

12:06:19

12:05 - 12:07 Laste orjus Haitis (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:01:30

Algus

12:05:54

Lõpp

12:07:24

12:07 - 12:07 Pestitsiidele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:47

Algus

12:06:59

Lõpp

12:07:46

12:07 - 12:10 Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

12:07:39

Lõpp

12:08:05

ChristoferFjellner

Roll : PPE

Kestus

00:01:51

Algus

12:08:00

Lõpp

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:01:26

Algus

12:09:20

Lõpp

12:10:47

12:10 - 12:13 Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

12:10:22

Lõpp

12:10:46

HelgaStevens

Roll : raportöör (asendusliige)

Kestus

00:01:43

Algus

12:10:43

Lõpp

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:12:21

Lõpp

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:00:48

Algus

12:12:29

Lõpp

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

12:13:09

Lõpp

12:13:45

12:13 - 12:14 Välistegevuse tagatisfond (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

12:13:40

Lõpp

12:14:16

12:14 - 12:14 ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

12:14:05

Lõpp

12:14:37

12:14 - 12:16 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:02:19

Algus

12:14:28

Lõpp

12:16:47

12:16 - 12:19 Inimõiguste hetkeolukord Türgis (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:01:27

Algus

12:16:22

Lõpp

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Roll : S&D

Kestus

00:00:29

Algus

12:17:25

Lõpp

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:02:23

Algus

12:17:45

Lõpp

12:20:09

12:19 - 12:20 Olukord Venezuelas (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:47

Algus

12:19:44

Lõpp

12:20:31

12:20 - 12:20 Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni olukord (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

12:20:19

Lõpp

12:20:47

12:20 - 12:22 Suveaja kord (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (hääletus)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Kestus

00:03:42

Algus

12:20:38

Lõpp

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:01:15

Algus

12:24:01

Lõpp

12:25:16

12:24 - 12:58 Selgitused hääletuse kohta

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

12:24:56

Lõpp

12:25:14

12:25 - 12:27 Välistegevuse tagatisfond (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:25:07

Lõpp

12:25:19

MonikaSmolková

Roll : S&D

Kestus

00:02:09

Algus

12:25:13

Lõpp

12:27:23

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:02:04

Algus

12:25:34

Lõpp

12:27:38

12:27 - 12:28 ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:27:04

Lõpp

12:27:22

MonikaSmolková

Roll : S&D

Kestus

00:01:35

Algus

12:27:14

Lõpp

12:28:50

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

12:28:19

Lõpp

12:28:43

12:28 - 12:33 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:28:28

Lõpp

12:28:42

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Kestus

00:02:20

Algus

12:28:35

Lõpp

12:30:56

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:30:30

Lõpp

12:30:41

AlexMayer

Roll : S&D

Kestus

00:01:09

Algus

12:30:40

Lõpp

12:31:50

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:31:33

Lõpp

12:31:46

MonikaSmolková

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

12:31:40

Lõpp

12:33:12

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

12:32:45

Lõpp

12:33:04

12:32 - 12:41 Inimõiguste hetkeolukord Türgis (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:32:53

Lõpp

12:33:10

JanZahradil

Roll : ECR

Kestus

00:01:27

Algus

12:32:58

Lõpp

12:34:26

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:33:56

Lõpp

12:34:08

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:46

Algus

12:34:01

Lõpp

12:35:48

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

12:35:15

Lõpp

12:35:31

NeenaGill

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

12:35:28

Lõpp

12:37:05

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:36:37

Lõpp

12:36:46

SeánKelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:26

Algus

12:36:41

Lõpp

12:38:07

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:37:42

Lõpp

12:37:52

EleonoraForenza

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:29

Algus

12:37:48

Lõpp

12:39:18

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:38:52

Lõpp

12:39:02

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Kestus

00:01:07

Algus

12:39:01

Lõpp

12:40:08

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:40:02

Lõpp

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Roll : PPE

Kestus

00:01:07

Algus

12:40:15

Lõpp

12:41:22

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

12:41:15

Lõpp

12:41:31

12:41 - 12:48 Olukord Venezuelas (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:41:21

Lõpp

12:41:33

JanZahradil

Roll : ECR

Kestus

00:01:32

Algus

12:41:27

Lõpp

12:43:00

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:42:33

Lõpp

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:36

Algus

12:42:42

Lõpp

12:44:19

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:05

Algus

12:43:57

Lõpp

12:44:02

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:42

Algus

12:43:58

Lõpp

12:45:40

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:45:12

Lõpp

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Roll : PPE

Kestus

00:01:28

Algus

12:45:16

Lõpp

12:46:45

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:46:20

Lõpp

12:46:29

DanielHannan

Roll : ECR

Kestus

00:01:36

Algus

12:46:23

Lõpp

12:47:59

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:47:35

Lõpp

12:47:52

12:47 - 12:52 Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni olukord (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:47:42

Lõpp

12:47:53

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:41

Algus

12:47:47

Lõpp

12:49:28

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

12:49:02

Lõpp

12:49:17

EleonoraForenza

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:36

Algus

12:49:10

Lõpp

12:50:46

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:50:21

Lõpp

12:50:31

TomášZdechovský

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

12:50:25

Lõpp

12:51:56

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:51:28

Lõpp

12:51:45

12:51 - 12:58 Suveaja kord (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:51:36

Lõpp

12:51:53

JiříPospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

12:51:41

Lõpp

12:53:11

SeánKelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

12:52:48

Lõpp

12:54:18

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

12:53:50

Lõpp

12:53:58

JiříPayne

Roll : EFDD

Kestus

00:01:04

Algus

12:53:55

Lõpp

12:55:00

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

12:54:39

Lõpp

12:54:47

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Kestus

00:01:30

Algus

12:54:43

Lõpp

12:56:13

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

12:55:47

Lõpp

12:55:55

TomášZdechovský

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

12:55:50

Lõpp

12:57:26

PavelTelička

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

12:56:53

Lõpp

12:57:08