Multimeediavalik arutelu järgi

Kolmapäev, 14. märts 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

08:31:04

Lõpp

08:31:15

08:31 - 08:31 Osaistungjärgu avamine

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

08:31:19

Lõpp

08:31:28

08:32 - 08:32 Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

08:32:01

Lõpp

08:32:14

08:32 - 10:07 USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:56

Algus

08:32:21

Lõpp

08:33:18

Jyrki Katainen

Roll : volinik

Kestus

00:04:20

Algus

08:33:04

Lõpp

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

08:36:57

Lõpp

08:37:09

Cecilia Malmström

Roll : volinik

Kestus

00:05:04

Algus

08:36:58

Lõpp

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

08:41:36

Lõpp

08:41:55

Manfred Weber

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:03:22

Algus

08:41:52

Lõpp

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

08:45:06

Lõpp

08:45:26

Bernd Lange

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:02:15

Algus

08:45:16

Lõpp

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

08:47:05

Lõpp

08:47:26

Emma McClarkin

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:02:29

Algus

08:47:12

Lõpp

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

08:49:07

Lõpp

08:49:28

Marietje Schaake

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:50

Algus

08:49:21

Lõpp

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

08:52:04

Lõpp

08:52:29

Yannick Jadot

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:02:42

Algus

08:52:16

Lõpp

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

08:54:31

Lõpp

08:54:49

Helmut Scholz

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:02:35

Algus

08:54:40

Lõpp

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:01:40

Algus

08:56:49

Lõpp

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kestus

00:02:18

Algus

08:58:02

Lõpp

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

08:59:54

Lõpp

09:00:17

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:03:12

Algus

09:00:06

Lõpp

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:02:51

Lõpp

09:03:09

Lampros Fountoulis

Roll : NI

Kestus

00:01:38

Algus

09:03:00

Lõpp

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:39

Algus

09:04:09

Lõpp

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Roll : PPE

Kestus

00:01:46

Algus

09:04:40

Lõpp

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

09:06:10

Lõpp

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Roll : S&D

Kestus

00:02:08

Algus

09:06:26

Lõpp

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:08:07

Lõpp

09:08:27

Joachim Starbatty

Roll : ECR

Kestus

00:01:43

Algus

09:08:17

Lõpp

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

09:09:33

Lõpp

09:10:09

Daniel Caspary

Roll : question "carton bleu"

Kestus

00:00:49

Algus

09:10:02

Lõpp

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:10:44

Lõpp

09:10:58

Joachim Starbatty

Roll : réponse "carton bleu"

Kestus

00:00:39

Algus

09:10:53

Lõpp

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

09:11:25

Lõpp

09:11:37

Nadja Hirsch

Roll : ALDE

Kestus

00:01:22

Algus

09:11:35

Lõpp

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:12:47

Lõpp

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:02:41

Algus

09:12:55

Lõpp

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

09:15:08

Lõpp

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:48

Algus

09:15:17

Lõpp

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:16:37

Lõpp

09:16:54

Tiziana Beghin

Roll : EFDD

Kestus

00:02:04

Algus

09:16:45

Lõpp

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:18:21

Lõpp

09:18:36

Mario Borghezio

Roll : ENF

Kestus

00:01:59

Algus

09:18:27

Lõpp

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:32

Algus

09:19:54

Lõpp

09:20:27

Diane James

Roll : NI

Kestus

00:01:20

Algus

09:20:10

Lõpp

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:21:19

Lõpp

09:21:36

Daniel Caspary

Roll : PPE

Kestus

00:01:05

Algus

09:21:33

Lõpp

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:22:31

Lõpp

09:22:48

Victor Boştinaru

Roll : S&D

Kestus

00:01:33

Algus

09:22:44

Lõpp

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:24:10

Lõpp

09:24:21

Sander Loones

Roll : ECR

Kestus

00:01:16

Algus

09:24:19

Lõpp

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:25:30

Lõpp

09:25:49

Fredrick Federley

Roll : ALDE

Kestus

00:01:38

Algus

09:25:38

Lõpp

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:26:50

Lõpp

09:27:06

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:14

Algus

09:27:01

Lõpp

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:28:08

Lõpp

09:28:22

Franck Proust

Roll : PPE

Kestus

00:01:48

Algus

09:28:14

Lõpp

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:29:34

Lõpp

09:29:50

Jeppe Kofod

Roll : S&D

Kestus

00:01:23

Algus

09:29:45

Lõpp

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:31:00

Lõpp

09:31:16

Evžen Tošenovský

Roll : ECR

Kestus

00:01:50

Algus

09:31:06

Lõpp

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:32:28

Lõpp

09:32:50

Salvatore Cicu

Roll : PPE

Kestus

00:01:49

Algus

09:32:38

Lõpp

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:33:58

Lõpp

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Roll : S&D

Kestus

00:01:38

Algus

09:34:07

Lõpp

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:35:18

Lõpp

09:35:35

Iuliu Winkler

Roll : PPE

Kestus

00:01:33

Algus

09:35:27

Lõpp

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:36:32

Lõpp

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Roll : S&D

Kestus

00:01:09

Algus

09:36:46

Lõpp

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:37:48

Lõpp

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

09:37:56

Lõpp

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:39:04

Lõpp

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Roll : S&D

Kestus

00:01:38

Algus

09:39:12

Lõpp

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:40:25

Lõpp

09:40:44

Esther de Lange

Roll : PPE

Kestus

00:01:49

Algus

09:40:35

Lõpp

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:41:58

Lõpp

09:42:17

Edouard Martin

Roll : S&D

Kestus

00:01:27

Algus

09:42:13

Lõpp

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:01:03

Algus

09:43:12

Lõpp

09:44:15

Romana Tomc

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

09:43:59

Lõpp

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:45:09

Lõpp

09:45:23

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:33

Algus

09:45:15

Lõpp

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:46:23

Lõpp

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : ALDE

Kestus

00:01:37

Algus

09:46:31

Lõpp

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:47:43

Lõpp

09:48:01

Georgios Epitideios

Roll : NI

Kestus

00:01:50

Algus

09:47:50

Lõpp

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:49:03

Lõpp

09:49:21

Milan Zver

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

09:49:12

Lõpp

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

09:50:21

Lõpp

09:50:40

Maria Arena

Roll : S&D

Kestus

00:01:35

Algus

09:50:32

Lõpp

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:51:40

Lõpp

09:51:56

Christian Ehler

Roll : PPE

Kestus

00:01:12

Algus

09:51:53

Lõpp

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:52:59

Lõpp

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Kestus

00:01:10

Algus

09:53:12

Lõpp

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:54:16

Lõpp

09:54:31

Notis Marias

Roll : ECR

Kestus

00:01:31

Algus

09:54:20

Lõpp

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:55:26

Lõpp

09:55:40

Kostas Papadakis

Roll : NI

Kestus

00:01:36

Algus

09:55:33

Lõpp

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

09:56:39

Lõpp

09:57:00

Seán Kelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:08

Algus

09:56:52

Lõpp

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:57:53

Lõpp

09:58:08

José Blanco López

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

09:58:00

Lõpp

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:59:05

Lõpp

09:59:26

Cecilia Malmström

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:04:59

Algus

09:59:22

Lõpp

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

10:04:14

Lõpp

10:04:33

Jyrki Katainen

Roll : komisjoni asepresident

Kestus

00:02:42

Algus

10:04:27

Lõpp

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

10:07:03

Lõpp

10:07:26

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:07:18

Lõpp

10:07:30

10:07 - 12:12 Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (arutelu)

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:02:23

Algus

10:09:25

Lõpp

10:11:48

António Costa

Roll : Portugal PM

Kestus

00:26:58

Algus

10:11:23

Lõpp

10:38:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:14

Algus

10:37:41

Lõpp

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Roll : volinik

Kestus

00:15:21

Algus

10:38:40

Lõpp

10:54:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:06:41

Algus

10:48:12

Lõpp

10:54:53

Manfred Weber

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:05:17

Algus

10:54:16

Lõpp

10:59:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

10:59:06

Lõpp

10:59:43

Maria João Rodrigues

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:04:42

Algus

10:59:35

Lõpp

11:04:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:04:10

Lõpp

11:04:28

Ulrike Trebesius

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:59

Algus

11:04:24

Lõpp

11:07:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:07:16

Lõpp

11:07:32

Guy Verhofstadt

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:05:12

Algus

11:07:28

Lõpp

11:12:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:12:36

Lõpp

11:12:46

Philippe Lamberts

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:03:00

Algus

11:12:39

Lõpp

11:15:39

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

11:15:12

Lõpp

11:15:37

Tania González Peñas

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:02:41

Algus

11:15:27

Lõpp

11:18:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:17:42

Lõpp

11:17:55

Jiří Payne

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kestus

00:04:13

Algus

11:17:49

Lõpp

11:22:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:21:35

Lõpp

11:21:51

Marcel de Graaff

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:26

Algus

11:21:46

Lõpp

11:24:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:46

Algus

11:24:01

Lõpp

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:00:15

Algus

11:24:32

Lõpp

11:24:47

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

11:24:40

Lõpp

11:25:07

Georgios Epitideios

Roll : NI

Kestus

00:02:35

Algus

11:24:50

Lõpp

11:27:25

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:48

Algus

11:27:00

Lõpp

11:27:49

António Costa

Roll : Portugal PM

Kestus

00:06:44

Algus

11:27:32

Lõpp

11:34:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:42

Algus

11:33:50

Lõpp

11:34:32

Nuno Melo

Roll : PPE

Kestus

00:01:49

Algus

11:34:19

Lõpp

11:36:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:35:36

Lõpp

11:35:52

Iratxe García Pérez

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

11:35:49

Lõpp

11:37:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:36:54

Lõpp

11:37:12

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Kestus

00:01:04

Algus

11:37:06

Lõpp

11:38:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:38:03

Lõpp

11:38:21

Charles Goerens

Roll : ALDE

Kestus

00:01:47

Algus

11:38:11

Lõpp

11:39:58

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:02:05

Algus

11:39:34

Lõpp

11:41:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:41:13

Lõpp

11:41:29

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:44

Algus

11:41:16

Lõpp

11:43:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

11:42:33

Lõpp

11:42:55

Gilles Lebreton

Roll : ENF

Kestus

00:01:30

Algus

11:42:44

Lõpp

11:44:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:02

Algus

11:43:45

Lõpp

11:44:48

Paulo Rangel

Roll : PPE

Kestus

00:02:15

Algus

11:44:33

Lõpp

11:46:48

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:32

Algus

11:46:10

Lõpp

11:46:42

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Kestus

00:01:45

Algus

11:46:26

Lõpp

11:48:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:47:44

Lõpp

11:48:02

José Blanco López

Roll : S&D

Kestus

00:01:39

Algus

11:47:52

Lõpp

11:49:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

11:49:04

Lõpp

11:49:27

Lukas Mandl

Roll : PPE

Kestus

00:01:22

Algus

11:49:20

Lõpp

11:50:42

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:50:33

Lõpp

11:50:49

José Manuel Fernandes

Roll : PPE

Kestus

00:01:46

Algus

11:50:40

Lõpp

11:52:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:51:58

Lõpp

11:52:16

José Inácio Faria

Roll : PPE

Kestus

00:01:40

Algus

11:52:07

Lõpp

11:53:48

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:53:17

Lõpp

11:53:35

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:33

Algus

11:53:29

Lõpp

11:55:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:15

Algus

11:54:36

Lõpp

11:55:51

Maria João Rodrigues

Roll : S&D

Kestus

00:00:44

Algus

11:55:17

Lõpp

11:56:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:35

Algus

11:55:47

Lõpp

11:57:22

Carlos Zorrinho

Roll : S&D

Kestus

00:01:29

Algus

11:56:53

Lõpp

11:58:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:46

Algus

11:57:44

Lõpp

11:58:31

António Costa

Roll : Portugal PM

Kestus

00:10:16

Algus

11:58:16

Lõpp

12:08:33

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:04:38

Algus

12:08:07

Lõpp

12:12:46

12:12 - 12:14 Puutumatuse äravõtmise taotlus

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

12:12:22

Lõpp

12:12:38

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:09

Algus

12:12:31

Lõpp

12:13:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Kestus

00:01:25

Algus

12:13:21

Lõpp

12:14:46

12:14 - 13:25 Hääletused

12:14 - 12:29 Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (hääletus)

AntonioTajani

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

12:14:23

Lõpp

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:00

Algus

12:14:36

Lõpp

12:15:37

AntonioTajani

Roll : PT

Kestus

00:14:22

Algus

12:15:21

Lõpp

12:29:43

12:29 - 12:35 Raudteeveo statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:30

Algus

12:29:47

Lõpp

12:30:17

SvenGiegold

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:01:31

Algus

12:30:12

Lõpp

12:31:44

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

12:31:22

Lõpp

12:31:41

BrianHayes

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:41

Algus

12:31:39

Lõpp

12:33:20

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:33:18

Lõpp

12:33:51

PervencheBerès

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:01:43

Algus

12:33:43

Lõpp

12:35:26

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:48

Algus

12:35:05

Lõpp

12:35:53

12:35 - 12:36 Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

12:35:48

Lõpp

12:36:26

12:36 - 12:36 Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:34

Algus

12:36:15

Lõpp

12:36:49

12:36 - 12:37 Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:36:39

Lõpp

12:37:13

12:37 - 12:37 Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (B8-0136/2018) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:38

Algus

12:37:03

Lõpp

12:37:41

12:37 - 12:37 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

12:37:31

Lõpp

12:37:56

12:37 - 12:38 Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

12:37:48

Lõpp

12:38:08

12:38 - 13:03 Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:26:08

Algus

12:38:01

Lõpp

13:04:09

13:03 - 13:15 Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:12:10

Algus

13:03:44

Lõpp

13:15:54

13:15 - 13:19 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:04:30

Algus

13:15:29

Lõpp

13:20:00

13:19 - 13:24 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (hääletus)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:06:46

Algus

13:19:40

Lõpp

13:26:26

13:26 - 14:09 Selgitused hääletuse kohta

13:26 - 13:41 Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

13:26:18

Lõpp

13:26:50

MomchilNekov

Roll : S&D

Kestus

00:01:29

Algus

13:26:40

Lõpp

13:28:09

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

13:27:43

Lõpp

13:28:18

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Kestus

00:01:28

Algus

13:28:06

Lõpp

13:29:35

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:29:08

Lõpp

13:29:24

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:39

Algus

13:29:17

Lõpp

13:30:56

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

13:30:28

Lõpp

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Kestus

00:01:03

Algus

13:30:50

Lõpp

13:31:53

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:31:42

Lõpp

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Kestus

00:01:01

Algus

13:31:49

Lõpp

13:32:50

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:32:33

Lõpp

13:32:49

TiborSzanyi

Roll : S&D

Kestus

00:01:16

Algus

13:32:41

Lõpp

13:33:58

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:33:39

Lõpp

13:33:54

JanZahradil

Roll : ECR

Kestus

00:01:31

Algus

13:33:45

Lõpp

13:35:17

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:34:51

Lõpp

13:35:06

DeirdreClune

Roll : PPE

Kestus

00:01:10

Algus

13:35:04

Lõpp

13:36:14

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

13:36:08

Lõpp

13:36:19

AshleyFox

Roll : ECR

Kestus

00:01:14

Algus

13:36:17

Lõpp

13:37:31

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:37:25

Lõpp

13:37:38

JiříPayne

Roll : EFDD

Kestus

00:01:00

Algus

13:37:29

Lõpp

13:38:30

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:38:13

Lõpp

13:38:29

ZoltánBalczó

Roll : NI

Kestus

00:01:33

Algus

13:38:21

Lõpp

13:39:54

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:39:27

Lõpp

13:39:42

DanielHannan

Roll : ECR

Kestus

00:01:08

Algus

13:39:38

Lõpp

13:40:46

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:32

Algus

13:40:39

Lõpp

13:41:12

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:02

Algus

13:26:21

Lõpp

13:26:23

13:40 - 13:53 Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:40:47

Lõpp

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Kestus

00:01:33

Algus

13:40:55

Lõpp

13:42:29

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

13:42:02

Lõpp

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Kestus

00:01:31

Algus

13:42:13

Lõpp

13:43:44

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

13:43:18

Lõpp

13:43:38

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Kestus

00:00:54

Algus

13:43:33

Lõpp

13:44:27

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:44:20

Lõpp

13:44:33

TiborSzanyi

Roll : S&D

Kestus

00:01:12

Algus

13:44:26

Lõpp

13:45:38

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:45:21

Lõpp

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

13:45:27

Lõpp

13:47:04

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:46:34

Lõpp

13:46:49

DeirdreClune

Roll : PPE

Kestus

00:01:11

Algus

13:46:42

Lõpp

13:47:53

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

13:47:45

Lõpp

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Roll : S&D

Kestus

00:01:39

Algus

13:47:50

Lõpp

13:49:29

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

13:49:03

Lõpp

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:39

Algus

13:49:14

Lõpp

13:50:54

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:50:27

Lõpp

13:50:44

CsabaSógor

Roll : PPE

Kestus

00:01:29

Algus

13:50:35

Lõpp

13:52:05

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:51:38

Lõpp

13:51:53

StanislavPolčák

Roll : PPE

Kestus

00:01:12

Algus

13:51:45

Lõpp

13:52:58

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:34

Algus

13:52:39

Lõpp

13:53:14

13:52 - 14:01 Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:52:45

Lõpp

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

13:53:00

Lõpp

13:54:36

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

13:54:10

Lõpp

13:54:28

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Kestus

00:00:52

Algus

13:54:23

Lõpp

13:55:15

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

13:55:09

Lõpp

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

13:55:16

Lõpp

13:56:47

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:56:20

Lõpp

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Kestus

00:01:14

Algus

13:56:30

Lõpp

13:57:44

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:01:39

Algus

13:56:31

Lõpp

13:58:10

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Kestus

00:01:11

Algus

13:57:46

Lõpp

13:58:57

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:58:51

Lõpp

13:59:09

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:38

Algus

13:58:56

Lõpp

14:00:35

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

14:00:07

Lõpp

14:00:24

NotisMarias

Roll : ECR

Kestus

00:01:33

Algus

14:00:14

Lõpp

14:01:48

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

14:01:22

Lõpp

14:01:41

14:01 - 14:05 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

14:01:25

Lõpp

14:01:42

TiborSzanyi

Roll : S&D

Kestus

00:01:34

Algus

14:01:32

Lõpp

14:03:07

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

14:02:40

Lõpp

14:02:58

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Kestus

00:01:36

Algus

14:02:44

Lõpp

14:04:21

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

14:03:55

Lõpp

14:04:11

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:29

Algus

14:04:02

Lõpp

14:05:31

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

14:05:05

Lõpp

14:05:25

14:05 - 14:09 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

14:05:11

Lõpp

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:31

Algus

14:05:16

Lõpp

14:06:48

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

14:06:22

Lõpp

14:06:38

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Kestus

00:01:29

Algus

14:06:30

Lõpp

14:08:00

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

14:07:34

Lõpp

14:07:50

NotisMarias

Roll : ECR

Kestus

00:01:31

Algus

14:07:40

Lõpp

14:09:12

RainerWieland

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

14:08:51

Lõpp

14:08:58

14:09 - 14:09 Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:03

Algus

14:09:06

Lõpp

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

15:04:27

Lõpp

15:04:36

15:04 - 15:04 Istungi jätkamine

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:02

Algus

15:04:33

Lõpp

15:04:35

15:05 - 15:05 Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

15:04:55

Lõpp

15:05:05

15:05 - 16:05 Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

15:05:17

Lõpp

15:05:35

Helga Stevens

Roll : Autor

Kestus

00:05:03

Algus

15:05:30

Lõpp

15:10:33

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

15:10:03

Lõpp

15:10:21

Monika Panayotova

Roll : CouncilMember

Kestus

00:06:31

Algus

15:10:15

Lõpp

15:16:46

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

15:16:20

Lõpp

15:16:31

Julian King

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:08:10

Algus

15:16:31

Lõpp

15:24:41

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

15:24:35

Lõpp

15:24:52

Roberta Metsola

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:20

Algus

15:24:51

Lõpp

15:27:11

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

15:27:02

Lõpp

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:02:41

Algus

15:27:09

Lõpp

15:29:50

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

15:29:19

Lõpp

15:29:29

Monica Macovei

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:01:43

Algus

15:29:29

Lõpp

15:31:12

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

15:30:46

Lõpp

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Roll : au nom du groupe ALDE

Kestus

00:02:53

Algus

15:30:50

Lõpp

15:33:43

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

15:33:07

Lõpp

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:02:41

Algus

15:33:16

Lõpp

15:35:57

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

15:35:30

Lõpp

15:35:41

Jiří Maštálka

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:01:35

Algus

15:35:35

Lõpp

15:37:11

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

15:36:44

Lõpp

15:36:54

Auke Zijlstra

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:01:28

Algus

15:36:52

Lõpp

15:38:21

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

15:37:56

Lõpp

15:38:06

Georgios Epitideios

Roll : NI

Kestus

00:01:42

Algus

15:38:00

Lõpp

15:39:42

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

15:39:15

Lõpp

15:39:31

Emil Radev

Roll : PPE

Kestus

00:02:07

Algus

15:39:24

Lõpp

15:41:31

Pavel Telička

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

15:41:03

Lõpp

15:41:11

Nicola Danti

Roll : S&D

Kestus

00:02:35

Algus

15:41:06

Lõpp

15:43:42