Multimeediavalik sõnavõtja järgi


Esmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019


Strasbourg

A-D

Asim ADEMOV

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : PPE

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:33

Algus

19:27:16

Lõpp

19:28:50

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:03:15

Algus

17:48:09

Lõpp

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Roll : EFDD

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:37

Algus

13:59:00

Lõpp

14:00:38

Sõnavõtt : Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:50

Algus

09:22:09

Lõpp

09:23:59

Sõnavõtt : Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:06

Algus

09:24:33

Lõpp

09:25:39

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:53

Algus

10:10:31

Lõpp

10:12:24

Laura AGEA

Sõnavõtt : Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hääletus)

Roll : EFDD

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:03

Algus

17:22:30

Lõpp

17:23:33

John Stuart AGNEW

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:41

Algus

15:54:36

Lõpp

15:56:17

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:37

Algus

15:56:37

Lõpp

15:57:14

Sõnavõtt : CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

Roll : question "carton bleu"

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:46

Algus

16:48:07

Lõpp

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:31

Algus

10:32:53

Lõpp

10:34:24

Sõnavõtt : CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:05

Algus

16:51:07

Lõpp

16:53:12

Daniela AIUTO

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:51

Algus

20:09:24

Lõpp

20:11:16

Sõnavõtt : Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hääletus)

Roll : EFDD

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:04

Algus

17:23:49

Lõpp

17:24:54

Nedzhmi ALI

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : ALDE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:10

Algus

16:30:24

Lõpp

16:32:35

Martina ANDERSON

Sõnavõtt : Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:02:11

Algus

23:01:49

Lõpp

23:04:01

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:13

Algus

10:05:48

Lõpp

10:08:01

Lucy ANDERSON

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

12:15:14

Lõpp

12:16:53

Max ANDERSSON

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : Verts/ALE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:15

Algus

09:58:30

Lõpp

09:59:45

Eric ANDRIEU

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:05

Algus

16:39:55

Lõpp

16:42:00

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:37

Algus

16:04:38

Lõpp

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Sõnavõtt : Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:36

Algus

20:03:46

Lõpp

20:05:23

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:43

Algus

21:20:54

Lõpp

21:22:37

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:35

Algus

12:29:33

Lõpp

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:30

Algus

21:12:17

Lõpp

21:13:47

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:42

Algus

21:14:51

Lõpp

21:15:33

Andrus ANSIP

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : volinik

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:03:11

Algus

10:35:21

Lõpp

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:06:38

Algus

21:03:29

Lõpp

21:10:07

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:36

Algus

21:34:17

Lõpp

21:35:53

Sõnavõtt : Dieselgate’i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:06:29

Algus

22:02:10

Lõpp

22:08:40

Sõnavõtt : Dieselgate’i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:03:28

Algus

22:24:34

Lõpp

22:28:02

Sõnavõtt : Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:03:14

Algus

22:32:33

Lõpp

22:35:47

Sõnavõtt : Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:03

Algus

22:39:38

Lõpp

22:40:41

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:05:09

Algus

18:13:44

Lõpp

18:18:53

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:09

Algus

19:06:36

Lõpp

19:08:45

Pascal ARIMONT

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:04:14

Algus

11:54:56

Lõpp

11:59:10

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:31

Algus

12:26:15

Lõpp

12:26:46

Sõnavõtt : Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hääletus)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:59

Algus

12:58:14

Lõpp

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:41

Algus

12:03:39

Lõpp

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:03:00

Algus

09:34:20

Lõpp

09:37:20

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : EFDD

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:59

Algus

09:37:34

Lõpp

09:38:33

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:37

Algus

21:50:38

Lõpp

21:53:16

Sõnavõtt : 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:38

Algus

19:03:27

Lõpp

19:06:05

Sõnavõtt : 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Roll : réponse "carton bleu"

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:38

Algus

19:06:39

Lõpp

19:07:17

Jean ARTHUIS

Sõnavõtt : 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Roll : ALDE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:03:13

Algus

19:07:14

Lõpp

19:10:28

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : BUDG

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:08

Algus

09:55:57

Lõpp

09:58:06

Richard ASHWORTH

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:16

Algus

10:33:26

Lõpp

10:35:42

Francisco ASSIS

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:40

Algus

22:33:47

Lõpp

22:35:27

Margrete AUKEN

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:10

Algus

15:25:33

Lõpp

15:27:44

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : Verts/ALE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:55

Algus

15:55:57

Lõpp

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:04:54

Algus

17:41:52

Lõpp

17:46:47

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:16

Algus

18:27:15

Lõpp

18:29:32

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:04:59

Algus

19:15:17

Lõpp

19:20:16

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:13

Algus

20:13:54

Lõpp

20:15:07

Sõnavõtt : ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas (arutelu) (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:05:49

Algus

20:27:08

Lõpp

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:04:46

Algus

15:02:55

Lõpp

15:07:41

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:35

Algus

16:52:38

Lõpp

16:55:14

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:47

Algus

21:42:11

Lõpp

21:43:59

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:45

Algus

11:39:07

Lõpp

11:40:52

Sõnavõtt : Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:25

Algus

15:28:38

Lõpp

15:30:03

Pilar AYUSO

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:16

Algus

18:50:48

Lõpp

18:53:04

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:41

Algus

19:41:19

Lõpp

19:44:01

Georges BACH

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : Rap avis EMPL

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:23

Algus

11:24:00

Lõpp

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : NI

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:34

Algus

23:12:57

Lõpp

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:32

Algus

12:30:47

Lõpp

12:32:20

Michel BARNIER

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : Chief Brexit negotiator

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:09:24

Algus

10:53:32

Lõpp

11:02:57

Gerard BATTEN

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:11

Algus

09:49:36

Lõpp

09:50:47

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:26

Algus

09:53:29

Lõpp

09:55:56

Nicolas BAY

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:41

Algus

10:09:31

Lõpp

10:11:12

Bas BELDER

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:03

Algus

21:43:44

Lõpp

21:45:48

Ivo BELET

Sõnavõtt : Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:08

Algus

11:00:49

Lõpp

11:02:58

Brando BENIFEI

Sõnavõtt : Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:42

Algus

20:05:04

Lõpp

20:06:47

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:04:55

Algus

22:49:52

Lõpp

22:54:48

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:56

Algus

23:27:29

Lõpp

23:30:25

Sõnavõtt : Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (arutelu)

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:12

Algus

21:59:42

Lõpp

22:01:55

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:40

Algus

10:26:59

Lõpp

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

13:43:18

Lõpp

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:31

Algus

18:46:55

Lõpp

18:48:27

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

19:33:28

Lõpp

19:35:07

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:00:45

Algus

19:35:29

Lõpp

19:36:14

Pervenche BERÈS

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:36

Algus

18:49:14

Lõpp

18:50:50

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:32

Algus

17:10:40

Lõpp

17:12:12

Sõnavõtt : Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

11:24:19

Lõpp

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : au nom du groupe ALDE

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:02:37

Algus

20:04:12

Lõpp

20:06:49

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : au nom du groupe ALDE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:41

Algus

11:42:02

Lõpp

11:43:43

Dominique BILDE

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:34

Algus

18:16:20

Lõpp

18:17:54

Sõnavõtt : Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:40

Algus

09:25:26

Lõpp

09:27:07

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:30

Algus

10:11:59

Lõpp

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:35

Algus

10:16:17

Lõpp

10:17:53

Malin BJÖRK

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : FEMM

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

16:09:45

Lõpp

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:29

Algus

20:41:42

Lõpp

20:43:12

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:49

Algus

21:25:30

Lõpp

21:27:20

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:40

Algus

10:10:53

Lõpp

10:12:34

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:48

Algus

10:13:14

Lõpp

10:14:03

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

10:14:33

Lõpp

10:14:53

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:33

Algus

11:32:48

Lõpp

11:34:21

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : PECH

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

16:06:06

Lõpp

16:07:45

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

18:59:27

Lõpp

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:46

Algus

10:36:41

Lõpp

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:43

Algus

10:09:29

Lõpp

10:11:13

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:10

Algus

11:20:01

Lõpp

11:22:11

Sõnavõtt : CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:16

Algus

16:36:22

Lõpp

16:38:38

Simona BONAFÈ

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:43

Algus

15:58:50

Lõpp

16:00:33

Sõnavõtt : Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:29

Algus

11:02:41

Lõpp

11:05:11

Michał BONI

Sõnavõtt : Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:04:03

Algus

22:28:44

Lõpp

22:32:47

Sõnavõtt : Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:03

Algus

22:40:35

Lõpp

22:41:39

Sõnavõtt : Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:00:56

Algus

22:41:29

Lõpp

22:42:25

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : LIBE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:51

Algus

09:13:31

Lõpp

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:44

Algus

21:05:33

Lõpp

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:32

Algus

09:38:23

Lõpp

09:39:55

Sõnavõtt : Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:56

Algus

21:44:52

Lõpp

21:46:48

Lynn BOYLAN

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:12

Algus

18:45:08

Lõpp

18:46:21

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:51

Algus

15:17:57

Lõpp

15:18:48

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:59

Algus

15:27:25

Lõpp

15:29:25

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:35

Algus

19:34:42

Lõpp

19:36:17

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : réponse "carton bleu"

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:02

Algus

19:37:06

Lõpp

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:19

Algus

11:00:07

Lõpp

11:01:26

Mercedes BRESSO

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:42

Algus

12:16:15

Lõpp

12:17:57

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:42

Algus

10:25:40

Lõpp

10:27:22

Renata BRIANO

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : PECH

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:35

Algus

15:14:26

Lõpp

15:16:01

Elmar BROK

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:55

Algus

22:16:39

Lõpp

22:19:34

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:19

Algus

23:00:29

Lõpp

23:02:49

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:34

Algus

10:21:53

Lõpp

10:23:27

Daniel BUDA

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:30

Algus

11:23:10

Lõpp

11:24:40

Sõnavõtt : Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Roll : Autor

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:41

Algus

15:01:45

Lõpp

15:04:27

Sõnavõtt : Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Roll : Autor

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:00:46

Algus

15:19:51

Lõpp

15:20:38

Violeta BULC

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : komisjoni liige

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:04:56

Algus

19:47:05

Lõpp

19:52:01

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : volinik

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:04:38

Algus

20:42:51

Lõpp

20:47:29

Udo BULLMANN

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:03:49

Algus

09:30:21

Lõpp

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:02:07

Algus

21:21:13

Lõpp

21:23:21

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:33

Algus

16:21:41

Lõpp

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:41

Algus

19:04:03

Lõpp

19:05:45

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:11

Algus

12:38:49

Lõpp

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Roll : Verts/ALE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:58

Algus

14:00:21

Lõpp

14:01:19

Alain CADEC

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : PECH

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:02

Algus

16:05:14

Lõpp

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Sõnavõtt : Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (arutelu)

Roll : ECON

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:41

Algus

21:16:47

Lõpp

21:19:29

Nicola CAPUTO

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:32

Algus

18:41:06

Lõpp

18:42:39

Sõnavõtt : Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

21:32:48

Lõpp

21:34:28

Sõnavõtt : Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:37

Algus

23:00:28

Lõpp

23:02:05

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:27

Algus

10:31:44

Lõpp

10:33:12

Sõnavõtt : Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:30

Algus

10:42:22

Lõpp

10:43:52

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:34

Algus

12:36:12

Lõpp

12:37:47

Matt CARTHY

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:13

Algus

18:21:03

Lõpp

18:22:16

Sõnavõtt : Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)

Roll : GUE/NGL

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:02

Algus

11:20:57

Lõpp

11:23:00

James CARVER

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:28

Algus

20:17:47

Lõpp

20:19:15

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:14

Algus

21:04:26

Lõpp

21:05:40

David CASA

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:34

Algus

18:34:39

Lõpp

18:36:13

Daniel CASPARY

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:00

Algus

09:28:50

Lõpp

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:47

Algus

21:09:48

Lõpp

21:12:35

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:33

Algus

22:03:58

Lõpp

22:04:31

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:15

Algus

22:05:21

Lõpp

22:05:37

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

22:06:44

Lõpp

22:07:06

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:32

Algus

22:08:12

Lõpp

22:08:45

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:11

Algus

22:09:36

Lõpp

22:09:48

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:33

Algus

22:09:48

Lõpp

22:10:21

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:31

Algus

22:16:18

Lõpp

22:16:50

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

22:19:07

Lõpp

22:19:28

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:38

Algus

22:20:41

Lõpp

22:21:20

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:27

Algus

22:22:20

Lõpp

22:22:48

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:27

Algus

22:24:34

Lõpp

22:25:01

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:22

Algus

22:26:07

Lõpp

22:26:29

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

22:27:30

Lõpp

22:27:49

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

22:29:00

Lõpp

22:29:22

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

22:29:49

Lõpp

22:30:10

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

22:30:38

Lõpp

22:30:59

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:09

Algus

22:31:21

Lõpp

22:31:30

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:15

Algus

22:32:12

Lõpp

22:32:28

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

22:33:39

Lõpp

22:33:56

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:14

Algus

22:35:01

Lõpp

22:35:16

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

22:36:30

Lõpp

22:36:48

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

22:37:54

Lõpp

22:38:12

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

22:39:50

Lõpp

22:40:16

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:37

Algus

22:41:24

Lõpp

22:42:01

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

22:42:59

Lõpp

22:43:19

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:19

Algus

22:44:19

Lõpp

22:44:38

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

22:45:41

Lõpp

22:46:03

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:24

Algus

22:47:02

Lõpp

22:47:27

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

22:48:17

Lõpp

22:48:43

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:15

Algus

22:49:27

Lõpp

22:49:43

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

22:49:41

Lõpp

22:49:59

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

22:54:21

Lõpp

22:54:41

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:51

Algus

22:59:46

Lõpp

23:00:38

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:19

Algus

23:02:23

Lõpp

23:02:42

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

23:04:17

Lõpp

23:04:39

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:34

Algus

23:05:52

Lõpp

23:06:27

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:58

Algus

23:07:11

Lõpp

23:09:10

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

23:10:05

Lõpp

23:10:26

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:22

Algus

23:11:33

Lõpp

23:11:55

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

23:12:49

Lõpp

23:13:07

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:25

Algus

23:14:04

Lõpp

23:14:30

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:19

Algus

23:16:15

Lõpp

23:16:34

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:33

Algus

23:18:00

Lõpp

23:18:34

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

23:19:16

Lõpp

23:19:38

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:36

Algus

23:20:42

Lõpp

23:21:18

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

23:22:53

Lõpp

23:23:10

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:35

Algus

23:24:13

Lõpp

23:24:49

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:23

Algus

23:25:52

Lõpp

23:26:15

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

23:27:12

Lõpp

23:27:39

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:29

Algus

23:29:59

Lõpp

23:30:29

Sõnavõtt : Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:12

Algus

23:30:20

Lõpp

23:30:33

Sõnavõtt : Istungi lõpp

Roll : PT

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:09

Algus

23:30:26

Lõpp

23:30:35

Sõnavõtt :

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

17:00:48

Lõpp

17:01:14

Sõnavõtt : Istungi jätkamine

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:11

Algus

17:01:06

Lõpp

17:01:17

Sõnavõtt : Istungi jätkamine

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:54

Algus

17:02:24

Lõpp

17:03:18

Sõnavõtt : Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:28

Algus

17:03:14

Lõpp

17:03:43

Sõnavõtt : Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:36

Algus

17:04:55

Lõpp

17:05:32

Sõnavõtt : Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:32

Algus

17:05:22

Lõpp

17:05:54

Sõnavõtt : Finantsinstrumentide turud (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:27

Algus

17:05:44

Lõpp

17:06:12

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:15:25

Algus

17:06:03

Lõpp

17:21:28

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:38

Algus

17:21:03

Lõpp

17:21:42

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:34

Algus

17:21:31

Lõpp

17:22:06

Sõnavõtt : CE-märgisega väetisetooted (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

17:21:56

Lõpp

17:22:23

Sõnavõtt : Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:23

Algus

17:22:14

Lõpp

17:22:38

Sõnavõtt : Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:29

Algus

17:23:17

Lõpp

17:23:47

Sõnavõtt : Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

17:23:38

Lõpp

17:23:56

Sõnavõtt : Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:01

Algus

17:24:37

Lõpp

17:26:39

Sõnavõtt : Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:24

Algus

17:26:14

Lõpp

17:26:38

Sõnavõtt : Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:31

Algus

17:26:30

Lõpp

17:27:02

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (B8-0214/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:47

Algus

17:26:53

Lõpp

17:27:40

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend (B8-0215/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

17:27:28

Lõpp

17:27:50

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:25

Algus

17:27:42

Lõpp

17:28:08

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

17:27:59

Lõpp

17:28:25

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:28

Algus

17:28:17

Lõpp

17:28:45

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:23

Algus

17:28:36

Lõpp

17:29:00

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (B8-0221/2019) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:03:06

Algus

17:28:52

Lõpp

17:31:58

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hääletus)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:17

Algus

17:31:56

Lõpp

17:33:13

Sõnavõtt : Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:23

Algus

17:33:08

Lõpp

17:35:31

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:58

Algus

17:35:06

Lõpp

17:37:05

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:26

Algus

17:41:38

Lõpp

17:42:04

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

17:46:21

Lõpp

17:46:41

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

17:47:59

Lõpp

17:48:19

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

17:50:58

Lõpp

17:51:20

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:22

Algus

17:53:21

Lõpp

17:53:44

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

17:55:09

Lõpp

17:55:28

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

17:57:28

Lõpp

17:57:46

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:25

Algus

17:58:51

Lõpp

17:59:16

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:27

Algus

18:01:12

Lõpp

18:01:39

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:19

Algus

18:02:51

Lõpp

18:03:11

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

18:04:24

Lõpp

18:04:45

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:39

Algus

18:07:04

Lõpp

18:07:44

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:12

Algus

18:08:11

Lõpp

18:08:24

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

18:08:40

Lõpp

18:08:57

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:17

Algus

18:10:48

Lõpp

18:11:05

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

18:12:32

Lõpp

18:12:50

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:30

Algus

18:13:41

Lõpp

18:14:12

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:09

Algus

18:14:26

Lõpp

18:14:36

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:23

Algus

18:14:50

Lõpp

18:15:13

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:20

Algus

18:16:09

Lõpp

18:16:30

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:18

Algus

18:17:27

Lõpp

18:17:46

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:16

Algus

18:19:03

Lõpp

18:19:19

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:22

Algus

18:20:37

Lõpp

18:21:00

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:29

Algus

18:22:15

Lõpp

18:22:44

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:57

Algus

18:24:23

Lõpp

18:25:21

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:42

Algus

18:25:22

Lõpp

18:26:04

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:23

Algus

18:27:04

Lõpp

18:27:27

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:19

Algus

18:29:04

Lõpp

18:29:24

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:28

Algus

18:31:12

Lõpp

18:31:40

Sõnavõtt : 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Roll : PT

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:02

Algus

18:31:31

Lõpp

18:32:34

Sõnavõtt : 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

19:10:13

Lõpp

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : au nom du groupe ALDE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:53

Algus

09:21:43

Lõpp

09:24:37

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : ALDE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:29

Algus

10:03:15

Lõpp

10:03:45

Sõnavõtt : Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (B8-0221/2019) (hääletus)

Roll : ALDE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:25

Algus

17:31:33

Lõpp

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:19

Algus

12:09:23

Lõpp

12:10:42

Caterina CHINNICI

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:30

Algus

16:36:17

Lõpp

16:37:48

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

10:29:48

Lõpp

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:39

Algus

10:09:09

Lõpp

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:30

Algus

12:12:37

Lõpp

12:14:07

George CIAMBA

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : CouncilMember

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:06:12

Algus

15:27:41

Lõpp

15:33:54

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : nõukogu ametis olev eesistuja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:00

Algus

16:51:40

Lõpp

16:52:40

Angelo CIOCCA

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:32

Algus

16:23:56

Lõpp

16:26:29

Sõnavõtt : Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

21:18:21

Lõpp

21:20:00

David COBURN

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:02:05

Algus

18:09:56

Lõpp

18:12:02

Sõnavõtt : Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Roll : question "carton bleu"

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:00:51

Algus

18:16:44

Lõpp

18:17:35

Carlos COELHO

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : PPE

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:46

Algus

12:13:51

Lõpp

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Sõnavõtt : Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (arutelu)

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:05:37

Algus

21:21:31

Lõpp

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Sõnavõtt : Olukord Alžeerias (arutelu)

Roll : au nom du groupe ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:46

Algus

21:53:00

Lõpp

21:54:47

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:42

Algus

23:19:27

Lõpp

23:21:09

Sõnavõtt : Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)

Roll : ENF

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:54

Algus

18:20:47

Lõpp

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Sõnavõtt : Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hääletus)

Roll : PPE

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:04

Algus

12:39:45

Lõpp

12:40:50

Ignazio CORRAO

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : DEVE

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:01:33

Algus

09:54:45

Lõpp

09:56:19

Silvia COSTA

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:53

Algus

10:27:08

Lõpp

10:29:01

Sõnavõtt : Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:00:58

Algus

10:28:11

Lõpp

10:29:10

Sõnavõtt : Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:55

Algus

20:02:11

Lõpp

20:04:06

Sõnavõtt : Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:05:07

Algus

09:01:13

Lõpp

09:06:21

Sõnavõtt : Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:04:09

Algus

09:40:52

Lõpp

09:45:01

Sõnavõtt : Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

28/03/2019

Kestus

00:02:12

Algus

10:15:42

Lõpp

10:17:54

Javier COUSO PERMUY

Sõnavõtt : Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:36

Algus

22:26:19

Lõpp

22:27:56

Andrea COZZOLINO

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:04:49

Algus

10:40:43

Lõpp

10:45:32

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:34

Algus

11:42:59

Lõpp

11:45:34

Michael CRAMER

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : question "carton bleu"

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:49

Algus

11:26:56

Lõpp

11:27:45

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : Verts/ALE

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:00:57

Algus

12:39:52

Lõpp

12:40:49

Pál CSÁKY

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : PPE

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:02:09

Algus

19:20:59

Lõpp

19:23:09

Ryszard CZARNECKI

Sõnavõtt : 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

16:14:50

Lõpp

16:16:28

Sõnavõtt : Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:50

Algus

23:04:29

Lõpp

23:06:20

Mireille D'ORNANO

Sõnavõtt : Olmevee kvaliteet (arutelu)

Roll : EFDD

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:31

Algus

19:49:54

Lõpp

19:51:25

Peter VAN DALEN

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : ECR

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:27

Algus

20:34:29

Lõpp

20:35:57

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : ECR

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:00:44

Algus

20:36:30

Lõpp

20:37:14

Sõnavõtt : Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)

Roll : ECR

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:38

Algus

12:07:20

Lõpp

12:08:58

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : ECR

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:16

Algus

15:35:45

Lõpp

15:37:01

Miriam DALLI

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:35

Algus

19:29:47

Lõpp

19:31:23

Sõnavõtt : Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Roll : S&D

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:00:21

Algus

19:32:40

Lõpp

19:33:01

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:04:35

Algus

18:09:25

Lõpp

18:14:01

Sõnavõtt : Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)

Roll : Raporti esitaja

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:02:30

Algus

19:08:29

Lõpp

19:10:59

Sõnavõtt : Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)

Roll : S&D

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:02:14

Algus

15:48:56

Lõpp

15:51:10

Sõnavõtt : ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas (arutelu) (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

27/03/2019

Kestus

00:01:53

Algus

20:41:58

Lõpp

20:43:51

Daniel DALTON

Sõnavõtt : Tööplaan

Roll : ECR

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:08

Algus

17:33:49

Lõpp

17:34:57

Sõnavõtt : Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)

Roll : Fraktsiooni nimel

Kuupäev

26/03/2019

Kestus

00:01:07

Algus

12:08:13

Lõpp

12:09:20

Jakop DALUNDE

Sõnavõtt : Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kuupäev

25/03/2019

Kestus

00:01:32

Algus

20:06:31

Lõpp

20:08:04

Rosa D'AMATO

Sõnavõtt : Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)