Multimeediavalik arutelu järgi

Neljapäev, 28. märts 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

09:00:12

Lõpp

09:00:44

09:00 - 09:00 Osaistungjärgu avamine

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:00:35

Lõpp

09:00:50

09:00 - 09:44 Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:41

Algus

09:00:43

Lõpp

09:01:24

Silvia Costa

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:05:07

Algus

09:01:13

Lõpp

09:06:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:05:57

Lõpp

09:06:08

Marianne Thyssen

Roll : komisjoni liige

Kestus

00:04:37

Algus

09:06:07

Lõpp

09:10:44

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:10:38

Lõpp

09:10:52

John Howarth

Roll : Rap avis BUDG

Kestus

00:01:24

Algus

09:10:50

Lõpp

09:12:14

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

09:12:08

Lõpp

09:12:29

Bogusław Sonik

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:02:38

Algus

09:12:21

Lõpp

09:15:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:14:33

Lõpp

09:14:46

Julie Ward

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:25

Algus

09:14:43

Lõpp

09:16:08

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:16:01

Lõpp

09:16:16

Ralph Packet

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:01:37

Algus

09:16:08

Lõpp

09:17:45

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

09:17:19

Lõpp

09:17:30

Mircea Diaconu

Roll : au nom du groupe ALDE

Kestus

00:02:41

Algus

09:17:24

Lõpp

09:20:05

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:19:40

Lõpp

09:19:53

Helga Trüpel

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:12

Algus

09:19:51

Lõpp

09:21:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:20:56

Lõpp

09:21:06

João Pimenta Lopes

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:01:31

Algus

09:21:00

Lõpp

09:22:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:22:04

Lõpp

09:22:17

Isabella Adinolfi

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kestus

00:01:50

Algus

09:22:09

Lõpp

09:23:59

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:23:33

Lõpp

09:23:49

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:02

Algus

09:23:44

Lõpp

09:24:47

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

09:24:31

Lõpp

09:24:40

Isabella Adinolfi

Roll : EFDD

Kestus

00:01:06

Algus

09:24:33

Lõpp

09:25:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

09:25:23

Lõpp

09:25:34

Dominique Bilde

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:01:40

Algus

09:25:26

Lõpp

09:27:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

09:26:38

Lõpp

09:26:50

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:02:04

Algus

09:26:45

Lõpp

09:28:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

09:28:23

Lõpp

09:28:35

Luigi Morgano

Roll : S&D

Kestus

00:01:56

Algus

09:28:29

Lõpp

09:30:26

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:52

Algus

09:29:24

Lõpp

09:30:17

Joachim Starbatty

Roll : ECR

Kestus

00:01:15

Algus

09:30:09

Lõpp

09:31:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:31:15

Lõpp

09:31:29

Patrick O'Flynn

Roll : EFDD

Kestus

00:02:58

Algus

09:31:20

Lõpp

09:34:18

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:33:54

Lõpp

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Kestus

00:02:08

Algus

09:33:58

Lõpp

09:36:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:35:38

Lõpp

09:35:51

Monika Smolková

Roll : S&D

Kestus

00:01:38

Algus

09:35:43

Lõpp

09:37:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

09:36:54

Lõpp

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

09:37:05

Lõpp

09:38:41

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:38:14

Lõpp

09:38:29

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:40

Algus

09:38:20

Lõpp

09:40:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

09:39:33

Lõpp

09:39:51

Marianne Thyssen

Roll : volinik

Kestus

00:01:25

Algus

09:39:44

Lõpp

09:41:09

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

09:40:43

Lõpp

09:40:59

Silvia Costa

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:04:09

Algus

09:40:52

Lõpp

09:45:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:44:34

Lõpp

09:44:46

09:44 - 10:46 Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:44:45

Lõpp

09:44:59

Milan Zver

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:04:56

Algus

09:44:53

Lõpp

09:49:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

09:49:23

Lõpp

09:49:41

Marianne Thyssen

Roll : volinik

Kestus

00:05:30

Algus

09:49:32

Lõpp

09:55:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

09:54:37

Lõpp

09:54:53

Ignazio Corrao

Roll : DEVE

Kestus

00:01:33

Algus

09:54:45

Lõpp

09:56:19

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:55:52

Lõpp

09:56:05

Jean Arthuis

Roll : BUDG

Kestus

00:02:08

Algus

09:55:57

Lõpp

09:58:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

09:57:31

Lõpp

09:57:59

Emilian Pavel

Roll : EMPL

Kestus

00:01:51

Algus

09:57:42

Lõpp

09:59:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

09:59:07

Lõpp

09:59:22

Michaela Šojdrová

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:02:17

Algus

09:59:16

Lõpp

10:01:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:01:04

Lõpp

10:01:14

Petra Kammerevert

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:02:58

Algus

10:01:08

Lõpp

10:04:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

10:03:32

Lõpp

10:03:51

Ruža Tomašić

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:01:39

Algus

10:03:41

Lõpp

10:05:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

10:04:54

Lõpp

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Roll : au nom du groupe ALDE

Kestus

00:02:42

Algus

10:05:02

Lõpp

10:07:45

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:07:19

Lõpp

10:07:32

Jill Evans

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:01:59

Algus

10:07:28

Lõpp

10:09:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:09:02

Lõpp

10:09:14

Nikolaos Chountis

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:01:39

Algus

10:09:09

Lõpp

10:10:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:10:23

Lõpp

10:10:43

Isabella Adinolfi

Roll : fraktsiooni EFDD nimel

Kestus

00:01:53

Algus

10:10:31

Lõpp

10:12:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:11:53

Lõpp

10:12:06

Dominique Bilde

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:02:30

Algus

10:11:59

Lõpp

10:14:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:14:03

Lõpp

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Roll : PPE

Kestus

00:01:53

Algus

10:14:07

Lõpp

10:16:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:15:34

Lõpp

10:15:51

Silvia Costa

Roll : S&D

Kestus

00:02:12

Algus

10:15:42

Lõpp

10:17:54

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:17:27

Lõpp

10:17:43

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:48

Algus

10:17:32

Lõpp

10:19:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

10:18:40

Lõpp

10:19:09

Bogusław Sonik

Roll : PPE

Kestus

00:02:15

Algus

10:18:53

Lõpp

10:21:08

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:20:43

Lõpp

10:20:54

Momchil Nekov

Roll : S&D

Kestus

00:01:29

Algus

10:20:46

Lõpp

10:22:15

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:21:49

Lõpp

10:22:06

Helga Trüpel

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:11

Algus

10:22:00

Lõpp

10:23:11

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:23:03

Lõpp

10:23:18

Ivana Maletić

Roll : PPE

Kestus

00:01:28

Algus

10:23:10

Lõpp

10:24:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:24:12

Lõpp

10:24:25

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Kestus

00:01:45

Algus

10:24:16

Lõpp

10:26:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:25:33

Lõpp

10:25:48

Mercedes Bresso

Roll : S&D

Kestus

00:01:42

Algus

10:25:40

Lõpp

10:27:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

10:26:53

Lõpp

10:27:14

Brando Benifei

Roll : S&D

Kestus

00:01:40

Algus

10:26:59

Lõpp

10:28:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Kestus

00:00:30

Algus

10:28:12

Lõpp

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Kestus

00:01:30

Algus

10:28:33

Lõpp

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

10:29:35

Lõpp

10:29:59

Caterina Chinnici

Roll : S&D

Kestus

00:01:38

Algus

10:29:48

Lõpp

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:30:58

Lõpp

10:31:13

Remo Sernagiotto

Roll : ECR

Kestus

00:01:44

Algus

10:31:05

Lõpp

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

10:32:17

Lõpp

10:32:33

Seán Kelly

Roll : PPE

Kestus

00:01:46

Algus

10:32:24

Lõpp

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

10:33:42

Lõpp

10:34:13

Lieve Wierinck

Roll : ALDE

Kestus

00:01:27

Algus

10:34:02

Lõpp

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:01:51

Algus

10:35:03

Lõpp

10:36:54

Julie Ward

Roll : S&D

Kestus

00:01:44

Algus

10:35:17

Lõpp

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:36:32

Lõpp

10:36:50

Andrea Bocskor

Roll : PPE

Kestus

00:01:46

Algus

10:36:41

Lõpp

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:38:00

Lõpp

10:38:12

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:37

Algus

10:38:04

Lõpp

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:39:14

Lõpp

10:39:26

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Kestus

00:01:37

Algus

10:39:19

Lõpp

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:40:31

Lõpp

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Kestus

00:01:35

Algus

10:40:37

Lõpp

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:41:47

Lõpp

10:42:07

Marianne Thyssen

Roll : volinik

Kestus

00:02:39

Algus

10:41:59

Lõpp

10:44:38

Milan Zver

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:02:28

Algus

10:44:02

Lõpp

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:46:04

Lõpp

10:46:24

10:46 - 11:41 Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

10:46:23

Lõpp

10:46:43

Bas Eickhout

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:04:55

Algus

10:46:36

Lõpp

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

10:50:56

Lõpp

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:04:40

Algus

10:51:10

Lõpp

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

10:55:40

Lõpp

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Roll : volinik

Kestus

00:05:04

Algus

10:55:56

Lõpp

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

11:00:34

Lõpp

11:00:58

Ivo Belet

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:02:08

Algus

11:00:49

Lõpp

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:02:32

Lõpp

11:02:50

Simona Bonafè

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:02:29

Algus

11:02:41

Lõpp

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:04:44

Lõpp

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:02:25

Algus

11:04:52

Lõpp

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

11:06:49

Lõpp

11:07:25

Lieve Wierinck

Roll : au nom du groupe ALDE

Kestus

00:02:12

Algus

11:07:05

Lõpp

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:41

Algus

11:08:51

Lõpp

11:09:33

Ernest Urtasun

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:02:01

Algus

11:09:06

Lõpp

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:10:41

Lõpp

11:10:59

Stefan Eck

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:01:40

Algus

11:10:51

Lõpp

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:24

Algus

11:12:05

Lõpp

11:12:29

Auke Zijlstra

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:01:57

Algus

11:12:19

Lõpp

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:13:49

Lõpp

11:14:06

Peter Liese

Roll : PPE

Kestus

00:01:54

Algus

11:13:58

Lõpp

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

11:15:26

Lõpp

11:15:44

Elena Gentile

Roll : S&D

Kestus

00:02:47

Algus

11:15:35

Lõpp

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

11:17:51

Lõpp

11:18:16

Ralph Packet

Roll : ECR

Kestus

00:01:34

Algus

11:18:07

Lõpp

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:19:14

Lõpp

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : ALDE

Kestus

00:01:54

Algus

11:19:21

Lõpp

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:20:49

Lõpp

11:21:06

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:02:02

Algus

11:20:57

Lõpp

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

11:22:33

Lõpp

11:23:00

Françoise Grossetête

Roll : PPE

Kestus

00:02:00

Algus

11:22:38

Lõpp

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:24:12

Lõpp

11:24:28

Pervenche Berès

Roll : S&D

Kestus

00:01:39

Algus

11:24:19

Lõpp

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:25:33

Lõpp

11:25:49

Paloma López Bermejo

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:33

Algus

11:25:40

Lõpp

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

11:26:47

Lõpp

11:27:24

Dariusz Rosati

Roll : PPE

Kestus

00:02:12

Algus

11:26:53

Lõpp

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:28:35

Lõpp

11:28:48

Paul Tang

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

11:28:39

Lõpp

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:29:45

Lõpp

11:30:04

Markus Ferber

Roll : PPE

Kestus

00:01:39

Algus

11:29:58

Lõpp

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

11:31:31

Lõpp

11:31:51

José Inácio Faria

Roll : PPE

Kestus

00:01:37

Algus

11:31:42

Lõpp

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

11:32:51

Lõpp

11:33:17

Julie Ward

Roll : S&D

Kestus

00:01:42

Algus

11:32:57

Lõpp

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:34:14

Lõpp

11:34:28

Paul Rübig

Roll : PPE

Kestus

00:01:29

Algus

11:34:20

Lõpp

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:35:22

Lõpp

11:35:35

Maria Grapini

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

11:35:28

Lõpp

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

11:36:38

Lõpp

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Roll : volinik

Kestus

00:00:43

Algus

11:36:54

Lõpp

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:37:26

Lõpp

11:37:42

Bas Eickhout

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:02:36

Algus

11:37:34

Lõpp

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

11:39:44

Lõpp

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Roll : Raporti esitaja

Kestus

00:01:43

Algus

11:39:57

Lõpp

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

11:41:34

Lõpp

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

11:59:09

Lõpp

11:59:32

11:59 - 12:00 Istungi jätkamine

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:44

Algus

11:59:32

Lõpp

12:00:16

12:00 - 12:41 Hääletused

12:00 - 12:01 Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:01:01

Algus

12:00:15

Lõpp

12:01:17

12:01 - 12:01 Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

12:01:02

Lõpp

12:01:18

12:01 - 12:01 Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:31

Algus

12:01:12

Lõpp

12:01:43

12:01 - 12:02 Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:01:33

Lõpp

12:02:07

12:02 - 12:05 Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:03:37

Algus

12:01:57

Lõpp

12:05:35

12:05 - 12:07 Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:02:26

Algus

12:05:10

Lõpp

12:07:37

12:07 - 12:22 Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:15:26

Algus

12:07:12

Lõpp

12:22:39

12:22 - 12:27 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:05:52

Algus

12:22:14

Lõpp

12:28:07

12:27 - 12:30 Hädaolukord Venezuelas (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:02:41

Algus

12:27:42

Lõpp

12:30:23

12:30 - 12:34 Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (B8-0230/2019) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:04:55

Algus

12:29:58

Lõpp

12:34:54

12:34 - 12:37 Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:01:54

Algus

12:34:29

Lõpp

12:36:23

EleonoraEvi

Roll : EFDD

Kestus

00:00:13

Algus

12:36:03

Lõpp

12:36:16

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:01:08

Algus

12:36:23

Lõpp

12:37:31

12:37 - 12:41 Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hääletus)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:02:19

Algus

12:37:31

Lõpp

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Roll : PPE

Kestus

00:01:04

Algus

12:39:45

Lõpp

12:40:50

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:52

Algus

12:40:38

Lõpp

12:41:30

12:41 - 13:13 Selgitused hääletuse kohta

12:41 - 12:46 Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:41:29

Lõpp

12:41:41

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Kestus

00:01:43

Algus

12:41:35

Lõpp

12:43:18

MomchilNekov

Roll : S&D

Kestus

00:01:33

Algus

12:42:59

Lõpp

12:44:32

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:44:04

Lõpp

12:44:15

DanielHannan

Roll : ECR

Kestus

00:01:35

Algus

12:44:12

Lõpp

12:45:47

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:45:21

Lõpp

12:45:31

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

12:45:26

Lõpp

12:46:57

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:46:30

Lõpp

12:46:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:04

Algus

12:41:30

Lõpp

12:41:34

12:46 - 12:48 Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:46:34

Lõpp

12:46:47

AnaMiranda

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:32

Algus

12:46:41

Lõpp

12:48:14

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:47:46

Lõpp

12:48:01

12:47 - 12:51 Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

12:47:50

Lõpp

12:48:08

BranislavŠkripek

Roll : ECR

Kestus

00:01:07

Algus

12:48:01

Lõpp

12:49:08

MarekJurek

Roll : ECR

Kestus

00:01:33

Algus

12:48:52

Lõpp

12:50:25

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:49:57

Lõpp

12:50:08

AnnaZáborská

Roll : PPE

Kestus

00:01:33

Algus

12:50:01

Lõpp

12:51:35

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:51:08

Lõpp

12:51:21

12:51 - 12:52 Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:51:14

Lõpp

12:51:31

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Kestus

00:00:48

Algus

12:51:21

Lõpp

12:52:10

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:51:56

Lõpp

12:52:07

12:51 - 12:58 Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

12:51:59

Lõpp

12:52:16

RoryPalmer

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

12:52:03

Lõpp

12:53:35

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

12:53:04

Lõpp

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:36

Algus

12:53:08

Lõpp

12:54:44

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:54:12

Lõpp

12:54:20

JiříPospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

12:54:18

Lõpp

12:55:52

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:55:23

Lõpp

12:55:32

MonikaSmolková

Roll : S&D

Kestus

00:01:16

Algus

12:55:26

Lõpp

12:56:42

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:56:21

Lõpp

12:56:30

MarianHarkin

Roll : ALDE

Kestus

00:01:42

Algus

12:56:24

Lõpp

12:58:06

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:57:37

Lõpp

12:57:50

12:57 - 13:00 Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:57:42

Lõpp

12:57:51

MomchilNekov

Roll : S&D

Kestus

00:01:32

Algus

12:57:45

Lõpp

12:59:18

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:58:48

Lõpp

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

12:58:52

Lõpp

13:00:26

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

12:59:56

Lõpp

13:00:12

13:00 - 13:08 Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:00:00

Lõpp

13:00:17

RoryPalmer

Roll : S&D

Kestus

00:01:31

Algus

13:00:07

Lõpp

13:01:39

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

13:01:12

Lõpp

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:01:35

Algus

13:01:15

Lõpp

13:02:50

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

13:02:19

Lõpp

13:02:29

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Kestus

00:01:29

Algus

13:02:24

Lõpp

13:03:53

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

13:03:27

Lõpp

13:03:35

MonikaSmolková

Roll : S&D

Kestus

00:01:15

Algus

13:03:30

Lõpp

13:04:45

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

13:04:26

Lõpp

13:04:36

MonicaMacovei

Roll : ECR

Kestus

00:01:42

Algus

13:04:30

Lõpp

13:06:13

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

13:05:35

Lõpp

13:05:52

DobromirSośnierz

Roll : NI

Kestus

00:01:34

Algus

13:05:45

Lõpp

13:07:19

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

13:06:51

Lõpp

13:07:04

AlbertDeß

Roll : PPE

Kestus

00:01:32

Algus

13:06:53

Lõpp

13:08:26

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

13:07:59

Lõpp

13:08:21

13:08 - 13:08 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

13:08:08

Lõpp

13:08:16

13:08 - 13:12 Hädaolukord Venezuelas (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

13:08:10

Lõpp

13:08:21

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Kestus

00:01:28

Algus

13:08:15

Lõpp

13:09:43

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

13:09:15

Lõpp

13:09:24

JiříPospíšil

Roll : PPE

Kestus

00:01:34

Algus

13:09:18

Lõpp

13:10:52

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

13:10:23

Lõpp

13:10:32

José InácioFaria

Roll : PPE

Kestus

00:01:33

Algus

13:10:29

Lõpp

13:12:02

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

13:11:34

Lõpp

13:11:55

13:11 - 13:11 Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:11:39

Lõpp

13:11:56

13:11 - 13:13 Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

13:11:46

Lõpp

13:12:03

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Kestus

00:01:31

Algus

13:11:51

Lõpp

13:13:23

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

13:12:56

Lõpp

13:13:06

13:13 - 13:13 Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:07

Algus

13:13:07

Lõpp

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

15:01:10

Lõpp

15:01:18

15:01 - 15:01 Istungi jätkamine

15:01 - 15:01 Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

15:01:18

Lõpp

15:01:40

15:01 - 15:34 Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

15:01:37

Lõpp

15:01:50

Daniel Buda

Roll : Autor

Kestus

00:02:41

Algus

15:01:45

Lõpp

15:04:27

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

15:04:01

Lõpp

15:04:20

Marianne Thyssen

Roll : volinik

Kestus

00:04:58

Algus

15:04:11

Lõpp

15:09:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:01:55

Algus

15:08:42

Lõpp

15:10:38

Jiří Pospíšil

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:02:37

Algus

15:08:46

Lõpp

15:11:24

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

15:10:58

Lõpp

15:11:17

Michael Detjen

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:02:28

Algus

15:11:07

Lõpp

15:13:35

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

15:13:09

Lõpp

15:13:45

Marek Jurek

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:02:09

Algus

15:13:17

Lõpp

15:15:27

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

15:15:02

Lõpp

15:15:21

Ivan Jakovčić

Roll : au nom du groupe ALDE

Kestus

00:02:00

Algus

15:15:12

Lõpp

15:17:13

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

15:16:45

Lõpp

15:17:03

Franz Obermayr

Roll : au nom du groupe ENF

Kestus

00:03:10

Algus

15:16:55

Lõpp

15:20:05

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

15:19:39

Lõpp

15:20:06

Daniel Buda

Roll : Autor

Kestus

00:00:46

Algus

15:19:51

Lõpp

15:20:38

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

15:20:19

Lõpp

15:20:33

Franz Obermayr

Roll : réponse "carton bleu"

Kestus

00:00:33

Algus

15:20:26

Lõpp

15:20:59

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

15:20:53

Lõpp

15:21:17

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Kestus

00:02:33

Algus

15:20:58

Lõpp

15:23:31

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

15:23:05

Lõpp

15:23:20

Andrejs Mamikins

Roll : S&D

Kestus

00:02:09

Algus

15:23:11

Lõpp

15:25:20

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

15:24:54

Lõpp

15:25:10

Jozo Radoš

Roll : ALDE

Kestus

00:01:56

Algus

15:25:00

Lõpp

15:26:57

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

15:26:31

Lõpp

15:26:54

Monika Smolková

Roll : S&D

Kestus

00:02:02

Algus

15:26:41

Lõpp

15:28:44

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:01:05

Algus

15:28:23

Lõpp

15:29:28

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Kestus

00:01:25

Algus

15:28:38

Lõpp

15:30:03

Rainer Wieland

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

15:29:42

Lõpp

15:30:00

Marianne Thyssen

Roll : volinik

Kestus

00:04:20

Algus

15:29:54

Lõpp

15:34:14

Rainer Wieland

Roll : PT