Multimeediavalik arutelu järgi

Teisipäev, 16. juuli 2019

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:55

Algus

09:07:36

Lõpp

09:08:32

09:08 - 09:08 Osaistungjärgu avamine

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

09:08:18

Lõpp

09:08:45

09:08 - 13:00 Komisjoni presidendi kandidaadi sõnavõtt

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:40

Algus

09:08:37

Lõpp

09:09:17

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Kestus

00:04:04

Algus

09:09:11

Lõpp

09:13:15

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Kestus

00:26:05

Algus

09:13:10

Lõpp

09:39:15

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Kestus

00:03:55

Algus

09:38:55

Lõpp

09:42:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:35

Algus

09:42:45

Lõpp

09:43:21

Manfred Weber

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:04:32

Algus

09:43:08

Lõpp

09:47:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

09:47:05

Lõpp

09:47:17

Iratxe García Pérez

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:07:05

Algus

09:47:14

Lõpp

09:54:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

09:53:51

Lõpp

09:54:04

Dacian Cioloş

Roll : au nom du groupe Renew

Kestus

00:04:34

Algus

09:53:56

Lõpp

09:58:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

09:58:02

Lõpp

09:58:12

Philippe Lamberts

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:06:18

Algus

09:58:06

Lõpp

10:04:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

10:03:58

Lõpp

10:04:16

Jörg Meuthen

Roll : au nom du groupe ID

Kestus

00:04:02

Algus

10:04:04

Lõpp

10:08:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

10:07:41

Lõpp

10:07:56

Raffaele Fitto

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:05:32

Algus

10:07:46

Lõpp

10:13:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

10:12:53

Lõpp

10:13:12

Martin Schirdewan

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:05:41

Algus

10:12:58

Lõpp

10:18:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:18:14

Lõpp

10:18:27

Nigel Farage

Roll : NI

Kestus

00:02:26

Algus

10:18:23

Lõpp

10:20:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

10:20:39

Lõpp

10:21:07

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Kestus

00:06:33

Algus

10:20:55

Lõpp

10:27:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:22

Algus

10:27:03

Lõpp

10:27:26

Nico Semsrott

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:00:48

Algus

10:27:16

Lõpp

10:28:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

10:27:45

Lõpp

10:28:12

Daniel Caspary

Roll : PPE

Kestus

00:02:34

Algus

10:27:59

Lõpp

10:30:33

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

10:30:08

Lõpp

10:30:17

Roberto Gualtieri

Roll : S&D

Kestus

00:03:30

Algus

10:30:16

Lõpp

10:33:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

10:33:21

Lõpp

10:33:34

Stéphane Séjourné

Roll : Renew

Kestus

00:02:30

Algus

10:33:26

Lõpp

10:35:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

10:35:32

Lõpp

10:35:47

Sven Giegold

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:02:23

Algus

10:35:36

Lõpp

10:37:59

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:32

Algus

10:37:25

Lõpp

10:37:57

Marco Zanni

Roll : ID

Kestus

00:03:41

Algus

10:37:43

Lõpp

10:41:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:40:57

Lõpp

10:41:08

Roberts Zīle

Roll : ECR

Kestus

00:01:37

Algus

10:41:02

Lõpp

10:42:39

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:37

Algus

10:42:15

Lõpp

10:43:53

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:04

Algus

10:42:17

Lõpp

10:42:21

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:43:29

Lõpp

10:43:43

Martin Sonneborn

Roll : NI

Kestus

00:02:11

Algus

10:43:33

Lõpp

10:45:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

10:45:18

Lõpp

10:45:27

Tamás Deutsch

Roll : PPE

Kestus

00:03:00

Algus

10:45:21

Lõpp

10:48:21

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

10:47:56

Lõpp

10:48:06

Miriam Dalli

Roll : S&D

Kestus

00:02:20

Algus

10:48:06

Lõpp

10:50:26

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:50:20

Lõpp

10:50:31

Caroline Voaden

Roll : Renew

Kestus

00:01:07

Algus

10:50:30

Lõpp

10:51:37

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

10:51:30

Lõpp

10:51:43

Bas Eickhout

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:14

Algus

10:51:40

Lõpp

10:52:54

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:52:49

Lõpp

10:52:59

Nicolas Bay

Roll : ID

Kestus

00:01:38

Algus

10:52:54

Lõpp

10:54:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

10:54:07

Lõpp

10:54:16

Peter Lundgren

Roll : ECR

Kestus

00:01:36

Algus

10:54:12

Lõpp

10:55:48

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

10:55:22

Lõpp

10:55:31

Marisa Matias

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:54

Algus

10:55:26

Lõpp

10:57:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

10:56:55

Lõpp

10:57:07

Tiziana Beghin

Roll : NI

Kestus

00:02:13

Algus

10:57:00

Lõpp

10:59:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

10:58:50

Lõpp

10:59:01

Esteban González Pons

Roll : PPE

Kestus

00:02:19

Algus

10:58:54

Lõpp

11:01:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:00:50

Lõpp

11:00:59

Claude Moraes

Roll : S&D

Kestus

00:02:38

Algus

11:00:54

Lõpp

11:03:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:03:08

Lõpp

11:03:18

Luis Garicano

Roll : Renew

Kestus

00:01:37

Algus

11:03:18

Lõpp

11:04:55

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

11:04:48

Lõpp

11:05:00

Yannick Jadot

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:50

Algus

11:04:55

Lõpp

11:06:45

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:06:19

Lõpp

11:06:29

Jaak Madison

Roll : ID

Kestus

00:01:37

Algus

11:06:27

Lõpp

11:08:04

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:07:59

Lõpp

11:08:08

Derk Jan Eppink

Roll : ECR

Kestus

00:01:49

Algus

11:08:02

Lõpp

11:09:52

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:09:25

Lõpp

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:53

Algus

11:09:29

Lõpp

11:11:23

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:10:56

Lõpp

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Roll : NI

Kestus

00:02:32

Algus

11:11:01

Lõpp

11:13:34

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:13:07

Lõpp

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Roll : PPE

Kestus

00:02:39

Algus

11:13:13

Lõpp

11:15:52

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:15:29

Lõpp

11:15:38

Kati Piri

Roll : S&D

Kestus

00:02:33

Algus

11:15:32

Lõpp

11:18:06

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:17:40

Lõpp

11:17:53

Frédérique Ries

Roll : Renew

Kestus

00:02:17

Algus

11:17:44

Lõpp

11:20:02

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:19:37

Lõpp

11:19:47

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:11

Algus

11:19:46

Lõpp

11:20:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:20:52

Lõpp

11:21:01

Lars Patrick Berg

Roll : ID

Kestus

00:01:51

Algus

11:20:55

Lõpp

11:22:46

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:22:21

Lõpp

11:22:35

Assita Kanko

Roll : ECR

Kestus

00:01:41

Algus

11:22:31

Lõpp

11:24:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:24:07

Lõpp

11:24:17

Manon Aubry

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:02:00

Algus

11:24:11

Lõpp

11:26:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

11:25:47

Lõpp

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Roll : NI

Kestus

00:02:13

Algus

11:25:59

Lõpp

11:28:13

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

11:27:46

Lõpp

11:27:58

Antonio Tajani

Roll : PPE

Kestus

00:03:12

Algus

11:27:51

Lõpp

11:31:04

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:30:36

Lõpp

11:30:47

Jens Geier

Roll : S&D

Kestus

00:01:36

Algus

11:30:49

Lõpp

11:32:25

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:32:19

Lõpp

11:32:32

Katalin Cseh

Roll : Renew

Kestus

00:01:16

Algus

11:32:33

Lõpp

11:33:49

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

11:33:43

Lõpp

11:33:56

Monika Vana

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:53

Algus

11:33:47

Lõpp

11:35:41

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:35:14

Lõpp

11:35:22

Nicolaus Fest

Roll : ID

Kestus

00:01:48

Algus

11:35:18

Lõpp

11:37:06

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:36:41

Lõpp

11:36:50

Hermann Tertsch

Roll : ECR

Kestus

00:02:14

Algus

11:36:44

Lõpp

11:38:58

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:38:31

Lõpp

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Roll : NI

Kestus

00:01:52

Algus

11:38:34

Lõpp

11:40:27

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:40:00

Lõpp

11:40:09

Paulo Rangel

Roll : PPE

Kestus

00:02:46

Algus

11:40:04

Lõpp

11:42:51

Mairead McGuinness

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:42:23

Lõpp

11:42:33

Sylvie Guillaume

Roll : S&D

Kestus

00:01:42

Algus

11:42:27

Lõpp

11:44:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:43:43

Lõpp

11:43:55

Fredrick Federley

Roll : Renew

Kestus

00:01:26

Algus

11:43:53

Lõpp

11:45:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

11:45:09

Lõpp

11:45:34

Molly Scott Cato

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:31

Algus

11:45:13

Lõpp

11:46:44

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

11:46:18

Lõpp

11:46:41

Christine Anderson

Roll : ID

Kestus

00:01:46

Algus

11:46:31

Lõpp

11:48:17

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

11:47:53

Lõpp

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Roll : ECR

Kestus

00:01:52

Algus

11:47:59

Lõpp

11:49:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

11:49:24

Lõpp

11:49:32

Mislav Kolakušić

Roll : NI

Kestus

00:01:48

Algus

11:49:29

Lõpp

11:51:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:50:46

Lõpp

11:50:55

Esther de Lange

Roll : PPE

Kestus

00:03:05

Algus

11:50:51

Lõpp

11:53:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:53:28

Lõpp

11:53:38

Simona Bonafè

Roll : S&D

Kestus

00:02:18

Algus

11:53:33

Lõpp

11:55:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

11:55:17

Lõpp

11:55:53

Dita Charanzová

Roll : Renew

Kestus

00:01:21

Algus

11:55:29

Lõpp

11:56:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

11:56:40

Lõpp

11:56:49

Ernest Urtasun

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:41

Algus

11:56:44

Lõpp

11:58:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

11:57:58

Lõpp

11:58:08

Maximilian Krah

Roll : ID

Kestus

00:01:40

Algus

11:58:02

Lõpp

11:59:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

11:59:15

Lõpp

11:59:28

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Kestus

00:01:40

Algus

11:59:20

Lõpp

12:01:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:00:34

Lõpp

12:00:43

Dino Giarrusso

Roll : NI

Kestus

00:01:57

Algus

12:00:37

Lõpp

12:02:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:02:03

Lõpp

12:02:12

Tomas Tobé

Roll : PPE

Kestus

00:02:33

Algus

12:02:08

Lõpp

12:04:41

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:04:10

Lõpp

12:04:24

Marina Kaljurand

Roll : S&D

Kestus

00:01:23

Algus

12:04:20

Lõpp

12:05:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

12:05:38

Lõpp

12:05:56

Cristian Ghinea

Roll : Renew

Kestus

00:01:35

Algus

12:05:43

Lõpp

12:07:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:06:53

Lõpp

12:07:06

Alyn Smith

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:56

Algus

12:06:58

Lõpp

12:08:54

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

12:08:12

Lõpp

12:08:37

Joachim Kuhs

Roll : ID

Kestus

00:01:44

Algus

12:08:26

Lõpp

12:10:11

Patryk Jaki

Roll : ECR

Kestus

00:01:18

Algus

12:09:52

Lõpp

12:11:10

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:11:03

Lõpp

12:11:13

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Kestus

00:03:17

Algus

12:11:08

Lõpp

12:14:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

12:13:46

Lõpp

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Roll : S&D

Kestus

00:02:31

Algus

12:13:56

Lõpp

12:16:27

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:15:46

Lõpp

12:16:00

Elsi Katainen

Roll : Renew

Kestus

00:01:49

Algus

12:15:54

Lõpp

12:17:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:17:15

Lõpp

12:17:27

Marcel Kolaja

Roll : Verts/ALE

Kestus

00:01:23

Algus

12:17:27

Lõpp

12:18:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:18:42

Lõpp

12:18:57

Gunnar Beck

Roll : ID

Kestus

00:01:54

Algus

12:18:46

Lõpp

12:20:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

12:20:14

Lõpp

12:20:33

Alexandr Vondra

Roll : ECR

Kestus

00:02:07

Algus

12:20:23

Lõpp

12:22:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:21:59

Lõpp

12:22:10

Seán Kelly

Roll : PPE

Kestus

00:02:47

Algus

12:22:10

Lõpp

12:24:58

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:24:24

Lõpp

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Kestus

00:01:57

Algus

12:24:32

Lõpp

12:26:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

12:26:03

Lõpp

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Roll : Renew

Kestus

00:02:00

Algus

12:26:07

Lõpp

12:28:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:27:39

Lõpp

12:27:50

Andrius Kubilius

Roll : PPE

Kestus

00:02:15

Algus

12:27:51

Lõpp

12:30:06

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:29:57

Lõpp

12:30:06

Dan Nica

Roll : S&D

Kestus

00:02:07

Algus

12:30:01

Lõpp

12:32:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:31:41

Lõpp

12:31:52

Urmas Paet

Roll : Renew

Kestus

00:01:39

Algus

12:31:45

Lõpp

12:33:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

12:32:59

Lõpp

12:33:11

Roberta Metsola

Roll : PPE

Kestus

00:02:19

Algus

12:33:02

Lõpp

12:35:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:13

Algus

12:34:55

Lõpp

12:35:09

Pierre Larrouturou

Roll : S&D

Kestus

00:02:01

Algus

12:34:59

Lõpp

12:37:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:36:34

Lõpp

12:36:45

Hilde Vautmans

Roll : Renew

Kestus

00:01:39

Algus

12:36:38

Lõpp

12:38:17

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:37:51

Lõpp

12:38:02

Siegfried Mureşan

Roll : PPE

Kestus

00:02:11

Algus

12:38:00

Lõpp

12:40:11

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

12:40:04

Lõpp

12:40:16

Carlos Zorrinho

Roll : S&D

Kestus

00:01:54

Algus

12:40:09

Lõpp

12:42:03

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

12:41:37

Lõpp

12:41:54

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Kestus

00:01:49

Algus

12:41:46

Lõpp

12:43:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

12:43:29

Lõpp

12:43:40

Karoline Edtstadler

Roll : PPE

Kestus

00:02:41

Algus

12:43:32

Lõpp

12:46:14

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

12:45:48

Lõpp

12:46:08

Andreas Schieder

Roll : S&D

Kestus

00:01:58

Algus

12:45:54

Lõpp

12:47:53

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:47:27

Lõpp

12:47:37

Charles Goerens

Roll : Renew

Kestus

00:01:47

Algus

12:47:31

Lõpp

12:49:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:08

Algus

12:48:53

Lõpp

12:49:02

Eva Maydell

Roll : PPE

Kestus

00:02:12

Algus

12:48:56

Lõpp

12:51:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:50:43

Lõpp

12:50:52

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Kestus

00:01:32

Algus

12:50:46

Lõpp

12:52:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:09

Algus

12:51:52

Lõpp

12:52:02

Claudia Gamon

Roll : Renew

Kestus

00:01:56

Algus

12:51:56

Lõpp

12:53:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:53:26

Lõpp

12:53:40

Richard Corbett

Roll : S&D

Kestus

00:01:58

Algus

12:53:29

Lõpp

12:55:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

12:55:01

Lõpp

12:55:16

Pedro Marques

Roll : S&D

Kestus

00:01:57

Algus

12:55:09

Lõpp

12:57:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

12:56:39

Lõpp

12:56:54

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Kestus

00:03:58

Algus

12:56:48

Lõpp

13:00:46

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

13:00:19

Lõpp

13:00:39

15:02 - 15:03 Istungi jätkamine

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:02

Algus

15:02:58

Lõpp

15:03:00

15:03 - 15:03 Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:11

Algus

15:03:12

Lõpp

15:03:24

15:03 - 15:03 Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll) (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:45

Algus

15:03:18

Lõpp

15:04:03

15:03 - 16:06 Rumeenia eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

15:03:52

Lõpp

15:04:25

Viorica Dăncilă

Roll : CouncilMember

Kestus

00:14:18

Algus

15:04:15

Lõpp

15:18:34

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

15:18:08

Lõpp

15:18:34

Maroš Šefčovič

Roll : komisjoni asepresident

Kestus

00:06:10

Algus

15:18:28

Lõpp

15:24:38

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

15:24:32

Lõpp

15:24:51

Andrey Kovatchev

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:06:23

Algus

15:24:49

Lõpp

15:31:12

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

15:31:06

Lõpp

15:31:21

Iratxe García Pérez

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:03:59

Algus

15:31:14

Lõpp

15:35:13

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

15:34:47

Lõpp

15:35:04

Dragoş Tudorache

Roll : au nom du groupe Renew

Kestus

00:03:19

Algus

15:34:56

Lõpp

15:38:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

15:37:49

Lõpp

15:38:02

Philippe Lamberts

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:04:46

Algus

15:37:56

Lõpp

15:42:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

15:42:13

Lõpp

15:42:29

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ID

Kestus

00:04:10

Algus

15:42:20

Lõpp

15:46:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

15:46:04

Lõpp

15:46:17

Ruža Tomašić

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:03:16

Algus

15:46:10

Lõpp

15:49:26

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:12

Algus

15:49:01

Lõpp

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:04:00

Algus

15:49:07

Lõpp

15:53:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

15:52:40

Lõpp

15:52:55

Jake Pugh

Roll : NI

Kestus

00:03:08

Algus

15:52:52

Lõpp

15:56:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

15:55:54

Lõpp

15:56:11

Maroš Šefčovič

Roll : komisjoni asepresident

Kestus

00:02:16

Algus

15:56:09

Lõpp

15:58:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

15:58:19

Lõpp

15:58:39

Viorica Dăncilă

Roll : CouncilMember

Kestus

00:08:13

Algus

15:58:26

Lõpp

16:06:39

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

16:06:11

Lõpp

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

18:04:01

Lõpp

18:04:15

18:06 - 18:06 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:20

Algus

18:06:30

Lõpp

18:06:51

18:06 - 18:42 Komisjoni presidendi valimine

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:35:39

Algus

18:06:48

Lõpp

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

19:32:20

Lõpp

19:32:47

19:32 - 19:32 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

19:32:38

Lõpp

19:33:00

19:32 - 19:38 Komisjoni presidendi valimine

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:04:28

Algus

19:32:52

Lõpp

19:37:21

Ursula von der Leyen

Roll :

Kestus

00:01:53

Algus

19:36:56

Lõpp

19:38:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Kestus

00:00:43

Algus

19:38:12

Lõpp

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:10

Algus

19:46:29

Lõpp

19:46:40

19:46 - 19:48 Istungi jätkamine

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:02:19

Algus

19:46:34

Lõpp

19:48:53

19:48 - 20:52 Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamine (arutelu)

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:37

Algus

19:48:35

Lõpp

19:49:13

Federica Mogherini

Roll : VPC/HR

Kestus

00:11:09

Algus

19:49:08

Lõpp

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:26

Algus

20:00:09

Lõpp

20:00:36

Michael Gahler

Roll : fraktsiooni ERP nimel

Kestus

00:01:37

Algus

20:00:27

Lõpp

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

20:01:37

Lõpp

20:01:59

Kati Piri

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:01:40

Algus

20:01:54

Lõpp

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

20:03:28

Lõpp

20:03:46

Hilde Vautmans

Roll : au nom du groupe Renew

Kestus

00:02:18

Algus

20:03:37

Lõpp

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:28

Algus

20:05:33

Lõpp

20:06:01

Claire Fox

Roll : NI

Kestus

00:01:10

Algus

20:05:47

Lõpp

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

20:06:42

Lõpp

20:07:03

Hilde Vautmans

Roll : Renew

Kestus

00:00:34

Algus

20:06:51

Lõpp

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:33

Algus

20:07:13

Lõpp

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:02:53

Algus

20:07:35

Lõpp

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:23

Algus

20:10:01

Lõpp

20:10:24

Thierry Mariani

Roll : au nom du groupe ID

Kestus

00:02:14

Algus

20:10:15

Lõpp

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

20:12:03

Lõpp

20:12:21

Charlie Weimers

Roll : fraktsiooni ECR nimel

Kestus

00:01:45

Algus

20:12:12

Lõpp

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:21

Algus

20:13:31

Lõpp

20:13:52

Özlem Demirel

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:02:00

Algus

20:13:44

Lõpp

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:27

Algus

20:15:16

Lõpp

20:15:43

Nathan Gill

Roll : NI

Kestus

00:01:31

Algus

20:15:34

Lõpp

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

20:16:38

Lõpp

20:16:55

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Kestus

00:01:42

Algus

20:16:46

Lõpp

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

20:18:02

Lõpp

20:18:18

Isabel Santos

Roll : S&D

Kestus

00:01:49

Algus

20:18:11

Lõpp

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:19:33

Lõpp

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Roll : Renew

Kestus

00:01:40

Algus

20:19:39

Lõpp

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

20:20:49

Lõpp

20:21:05

Lars Patrick Berg

Roll : ID

Kestus

00:01:59

Algus

20:20:57

Lõpp

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

20:22:24

Lõpp

20:22:42

David McAllister

Roll : PPE

Kestus

00:01:19

Algus

20:22:35

Lõpp

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:14

Algus

20:23:47

Lõpp

20:24:02

Brando Benifei

Roll : S&D

Kestus

00:01:40

Algus

20:23:53

Lõpp

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:25:07

Lõpp

20:25:23

Bernard Guetta

Roll : Renew

Kestus

00:01:35

Algus

20:25:13

Lõpp

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:26:21

Lõpp

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Kestus

00:01:37

Algus

20:26:28

Lõpp

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:27:39

Lõpp

20:27:54

Marina Kaljurand

Roll : S&D

Kestus

00:01:44

Algus

20:27:45

Lõpp

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:17

Algus

20:29:02

Lõpp

20:29:20

Urmas Paet

Roll : Renew

Kestus

00:01:11

Algus

20:29:15

Lõpp

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:30:17

Lõpp

20:30:33

Željana Zovko

Roll : PPE

Kestus

00:01:46

Algus

20:30:23

Lõpp

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:15

Algus

20:31:42

Lõpp

20:31:57

Tonino Picula

Roll : S&D

Kestus

00:02:02

Algus

20:31:48

Lõpp

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:18

Algus

20:33:23

Lõpp

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Roll : PPE

Kestus

00:01:43

Algus

20:33:32

Lõpp

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:36

Algus

20:34:50

Lõpp

20:35:26

Neena Gill

Roll : S&D

Kestus

00:01:56

Algus

20:35:10

Lõpp

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:25

Algus

20:36:41

Lõpp

20:37:06

Martin Horwood

Roll : Renew

Kestus

00:01:42

Algus

20:36:54

Lõpp

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:30

Algus

20:38:10

Lõpp

20:38:40

Robert Rowland

Roll : NI

Kestus

00:00:32

Algus

20:38:20

Lõpp

20:38:53

Martin Horwood

Roll : Renew

Kestus

00:00:48

Algus

20:38:43

Lõpp

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:16

Algus

20:39:16

Lõpp

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Kestus

00:01:41

Algus

20:39:24

Lõpp

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Kestus

00:00:19

Algus

20:40:39

Lõpp

20:40:59