Täiskogu istungit käsitlev juhend

Täiskogu istungit käsitleva juhendi eesmärk

Juhendist leiate vastused küsimustele, mis puudutavad Euroopa Parlamendi täiskogu istungi praktilist töökorraldust:

  • kõigi täiskogu istungi toimumisega seotud organite ja osaliste roll ja ülesanded
  • täiskogu istungite kuupäevad, ajakava ja istungitega seotud tähtajad
  • istungisaali, rõdudele ja muudesse
  • täiskogu istungite eri osade (arutelud, hääletused, infotunnid, pidulikud istungid) korralduslik külg ja kulgemine
  • täiskogu tegevusega seotud dokumendid.

Vajaduse korral viidatakse Euroopa Parlamendi kodukorra asjaomasele artiklile.

Kellele on juhend mõeldud?

Juhend on mõeldud kõigile täiskogu istungitega seotud inimestele: parlamendiliikmed, assistendid, teiste ELi institutsioonide töötajad, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi haldustöötajad, ajakirjanikud ja laiemalt kõik kodanikud, keda huvitab täiskogu istungite korralduslik külg.

Ajakohastamine

Juhend ei ole praegu ajutiselt kättesaadav, seda ajakohastatakse vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra muudatustele.

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid