Töötlemine Palun oota...
Kestus:
 00:00:00
Helitugevus :
Keel:
or - Originaal
Vali muu keel :

Sünkroontõlge on mõeldud üksnes selleks, et lihtsustada istungil osalejate omavahelist suhtlust, ning seda ei saa mingil juhul lugeda autentseks protokolliks istungist. Autentne on ainuüksi originaalkõne või ametlik kirjalik tõlge sellest.

Vaata ka

Esmatähtis teave

Esmatähtsad dokumendid

Õigusalane teave

Ajakava

Ajakava on ligikaudne ja see esitatakse ainult teavitamise eesmärgil. Ajakava võib sõltuvalt istungisaalis kujunenud olukorrast igal hetkel ilma etteteatamiseta muuta.

Eelarutelud

Kõnede tekstid avaldatakse alles pärast seda, kui töö stenogrammiga on vastava teenistuse poolt lõpetatud. Korralduslikel põhjustel ei vasta nende avaldamise järjekord alati istungi sõnavõttude järjekorrale.