Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Organ
 
Koosolekud
 
   
 
 
Aasta ajakava

Igal aastal kinnitab Euroopa Parlament esimeeste konverentsi ettepanekul aasta ajakava, kus kajastuvad osaistungjärgud ja koosolekud.

Ajakavas nähakse ette :
  • 12 nelja päeva pikkust osaistungjärku Strasbourgis ning kuus kahe päeva pikkust täiendavat osaistungjärku Brüsselis,
  • kaks nädalat kuus parlamendi komisjonide ja parlamentidevaheliste delegatsioonide koosolekuteks,
  • üks nädal kuus fraktsioonide koosolekuteks,
  • neli nädalat aastas, mille vältel parlamendiliikmed keskenduvad tööle oma valimispiirkonnas.
 
Aasta ajakava