Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

FRAKTSIOONI KOOSOLEK

15-07-2019

16:00

Strasbourg : LOW - R3.1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

TJ TÖÖRÜHM

16-07-2019

11:00

Strasbourg : -

16-07-2019

14:00

Strasbourg : LOW - N3.4

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

ECON TÖÖRÜHM

16-07-2019

14:00

Strasbourg : -

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

FRAKTSIOONI KOOSOLEK

16-07-2019

17:00

Strasbourg : LOW - R3.1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

FRAKTSIOONI KOOSOLEK

16-07-2019

19:30

Strasbourg : LOW - R3.1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

FRAKTSIOONI KOOSOLEK

17-07-2019

18:00

Strasbourg : LOW - R3.1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

KOOSOLEK PARLAMENDILIIGE GIEGOLD

18-07-2019

10:00

Strasbourg : LOW - S3.6

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

UK ASSISTANTS MEETING

22-07-2019

11:00

Brüssel : ASP - A5E-1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

WG REGI

22-07-2019

13:00

Brüssel : ASP - A5E-1

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

WG ITRE

22-07-2019

13:00

Brüssel : ASP - A1E201

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Aasta ajakava

Kõik kalendrid

Aasta ajakava

Igal aastal kinnitab Euroopa Parlament esimeeste konverentsi ettepanekul aasta ajakava, kus kajastuvad osaistungjärgud ja koosolekud.
Ajakavas nähakse ette :

  • 12 nelja päeva pikkust osaistungjärku Strasbourgis ning kahepäevased täiendavad osaistungjärgud Brüsselis,
  • kaks nädalat kuus parlamendi komisjonide ja parlamentidevaheliste delegatsioonide koosolekuteks,
  • üks nädal kuus fraktsioonide koosolekuteks,
  • neli nädalat aastas, mille vältel parlamendiliikmed keskenduvad tööle oma valimispiirkonnas.